Ознаки суспільно небезпечної бездіяльності в кримінальному праві (вкажіть пункт, де зазначені всі ознаки). 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ознаки суспільно небезпечної бездіяльності в кримінальному праві (вкажіть пункт, де зазначені всі ознаки).а) суспільна небезпечність, винність, пасивний характер, караність;

б) пасивність, караність, суспільна небезпечність, свідомість, вольовий характер;

в) суспільно небезпечний, протиправний, конкретний, пасивний, усвідомлений, вольовий акт поведінки людини;

г) пасивний характер, протиправність, суспільна небезпечність.

 

Обов’язкові ознаки об’єктивної сторони складу злочину.

а) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб, а також засоби вчинення злочину;

б) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками;

в) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність);

г) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки.

 

7. Суспільно небезпечними наслідками в кримінальному праві визнаються:

а) наслідки матеріального характеру та наслідки нематеріального характеру;

б) лише матеріальні наслідки

в) лише нематеріальні наслідки

г) лише фізична шкода

 

Види необхідних причинних зв'язків, що мають кримінально-правове значення і зустрічаються найчастіше.

а) випадковий, безпосередній, опосередкований;

б) причинний зв'язок при так званому безпосередньому спричиненні, опосередкований необхідний причинний зв'язок, необхідний причинний зв'язок при співучасті, необхідний причинний зв'язок за наявності особливих умов на боці потерпілого;

в) випадковий, необхідний причинний зв'язок при співучасті, необхідний причинний зв'язок за наявності особливих умов на боці потерпілого;

г) причинний зв'язок, коли діяння не передує наслідками у часі; причинний зв'язок коли діяння передує наслідками у часі.

 

Місце вчинення злочину.

a) це приміщення, в якому було приховано злочинця, або предмети, здобуті злочинним шляхом;

б) це певна територія або інше місце, де вчиняється суспільно небезпечне діяння і настають його суспільно небезпечні наслідки;

в) це територія, на якій було затримано злочинця;

г) це територія України.

Значення медичного критерію для визнання особи неосудною.

a) є обов'язковою підставою для встановлення юридичного критерію;

б) є передумовою вини особи;

в) є підставою для застосування примусових заходів медичного характеру;

г) немає ніякого значення.

 

11. Обов’язковими(ою) ознаками(ою) суб’єктивної сторони є:

a) вина, мотив та мета;

б) мотив та мета;

в) вина;

г) мотив, мета та субєкт

 

Юридична особа в кримінальному праві.

a) не визнається суб'єктом злочину в кримінальному праві України;

б) може визнаватись суб'єктом окремих злочинів;

в) визнається суб'єктом злочину, але не підлягає кримінальному покаранню;

г) визнається суб'єктом злочину, але не підлягає кримінальній відповідальності.

 

13. До інтелектуальних ознак злочинної самовпевненості відносяться:

a) передбачення можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння(дії або бездіяльності);

б) відсутність передбачення можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння(дії або бездіяльності);

в) легковажний розрахунок на відвернення суспільно небезпечних наслідків;

г) усвідомлення неможливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння.

 

14. Випадком (казусом) є ставлення особи до вчиненого нею діяння та його наслідків, при якому:

a) від вчиненого діяння наслідки не настали взагалі;

б) наслідки, що настали, не перебувають у причинному зв’язку із вчиненим діянням;

в) наслідки, що настали, перебувають у причинному зв’язку із вчиненим діянням, проте особа не передбачала, хоча повинна була і могла передбачити їх настання;

г) наслідки, що настали, перебувають у причинному зв’язку із вчиненим діянням, однак особа не тільки не передбачала можливості їх настання, а й не могла їх передбачити.

 

15. Добровільна відмова можлива на всіх стадіях злочину, окрім:

a) готування до злочину;

б) виявлення умислу;

в) незакінченого замаху;

г) закінченого злочину.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права №1

_______________протокол №_____3_____ від « 21 » __10______ 2008 р.

В.о.зав.кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор ________________

[підпис] [прізвище, ініціали] [підпис] [прізвище, ініціали]

 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

[назва вищого навчального закладу]

 

Спеціальність ПравознавствоСеместр______3____________

Навчальний предмет кримінальне право (ч. Загальна)

Форма контролю знань:Поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 2

БІЛЕТ № __10_

Визначте основний склад злочину.

а) це склад, що містить у собі ознаки одного суспільно небезпечного діяння, що посягає на один об’єкт;

б) це склад що містить в собі основні ознаки злочину і не містить в собі ні обтяжуючих, ні пом’якшуючих обставин;

в) це склад, що містить у собі ознаки одного суспільно небезпечного діяння, що посягає на один об’єкт та має в собі одну або декілька кваліфікуючих ознак;

г) це склад, що містить в собі пом’якшуючу чи обтяжуючу ознаку.

 

Визначте елементи складу злочину.

a) об’єкт злочину, об’єктивна сторона злочину, суб’єкт злочину, суб’єктивна сторона злочину;

б) протиправність, суспільна небезпечність, винність та караність;

в) діяння, наслідки, мета та мотив;

г) об’єкт злочину, діяння, умисел, необережність, фізична осудна особа.

 

3. Значення предмета в складі конкретного злочину:

a) предмет є самостійним елементом складу злочину;

б) предмет є ознакою складу злочину, існує поряд з об’єктом;

в) предмет є обов’язковою ознакою злочину;

г) предмет злочину завжди співпадає з предметом злочинного впливу.

 

Безпосередній додатковий обов'язковий об'єкт злочину.

а) це конкретні суспільні відносини, які поставлені під охорону певної статті Особливої частини Кримінального кодексу;.

б) це річ матеріального світу на яку наряду з безпосереднім об'єктом посягає конкретний злочин;

в) це такий об'єкт, якому завжди заподіюється шкода у кожному випадку вчинення певного злочину;

г) це той об'єкт, яким спричиняється шкода безпосередньому об'єкту

 

5. Умови кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність:

а) це обов’язок діяти зазначеним чином та наявність можливості виконати обов’язок, покладений на особу;

б) це обов’язок вчинити певні дії, який може випливати із службових функцій, із договору, із родинних відносин, із попередньої небезпечної поведінки особи;

в) це можливість відвернути наслідки від вчинених дій;

г) це обов’язок передбачити суспільно небезпечні наслідки діяння.

 

Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину.

а) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;

б) ознаки, які передбачені в диспозиції норми закону про кримінальну відповідальність;

в) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками;

г) ознаки, які характеризують вчинене суспільно небезпечне діяння як злочин, але вони не передбачені в диспозиції норми закону про кримінальну відповідальність.

 

7. Злочини з матеріальним складом - це такий злочин, в якому:

а) суспільно небезпечні наслідки є факультативною ознакою об’єктивної сторони;

б) суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони;

в) в якому наслідки злочинів є виключно матеріальною шкодою;

г) суспільно небезпечні наслідки не впливають на кваліфікацію злочину.

 

Значення необхідного причинного зв’язку.

а) є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони злочину з матеріальним складом;

б) є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони всіх злочинів;

в) впливає на суспільну небезпечність злочину;

г) враховується при призначенні покарання.

 

Час вчинення злочину як ознака об’єктивної сторони складу злочину.

a) це конкретна дата вчинення злочину;

б) це час доби (ранок, день, вечір, ніч), коли було вчинено злочин;

в) це певний відрізок (проміжок) часу, протягом якого вчиняється суспільно небезпечне діяння;

г) це час набрання чинності кримінальним законом.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 231; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.175.165.101 (0.007 с.)