Значення об’єктивної сторони складу злочину.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Значення об’єктивної сторони складу злочину.а)не має ніякого значення;

б)для кваліфікації, для відмежування суміжних злочинів, для оцінки суспільної небезпечності;

в)для визначення поняття злочину;

г)для визначення меж дій закону про кримінальну відповідальність в часі і просторі.

9. Поняття вини:

a) вина – це психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності;

б) вина – це психічне ставлення особи до наслідків вчиненого діяння;

в) вина – це психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності передбаченої КК, та її наслідків, виражене в формі умислу або необережності;

г) вина – це підстава кримінальної відповідальності.

 

Поняття суб'єкта злочину в кримінальному праві.

a) суб' єкт - це фізична або юридична особа, що вчинила злочин;

б) суб' єкт - це фізична осудна особа, що вчинила злочин у віці, з якого настає кримінальна відповідальність;

в) суб' єкт – це осудна особа, якій призначено покарання;

г) суб'єкт - це фізична осудна особа, яка підлягає кримінальній відповідальності.

Ознаки юридичного критерію неосудності.

a) основна та додаткова;

б) обов'язкова і факультативна;

в) інтелектуальна і вольова;

г) загальна і спеціальна.

Спеціальний суб'єкт злочину в кримінальному праві.

a) фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа;

б) фізична чи юридична особа, яка вчинила певний злочин;

в) юридична особа, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, передбачене в КК України;

г) малолітня чи неповнолітня особа, що вчинила суспільно-небезпечне діяння, передбачене в КК України.

 

Готування до якого злочину не тягне за собою кримінальної відповідальності?

а) до злочину з необережною формою вини;

б) до злочину вчинюваного вперше;

в) готування до злочину невеликої тяжкості;

г) готування до злочину невеликої або середньої тяжкості.

14. До інтелектуальних ознак злочинної недбалості відносяться:

a) не передбачення можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння;

б) передбачення можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння;

в) усвідомлення суспільної небезпечності вчинюваного діяння;

г) небажання настання суспільно-небезпечних наслідків вчинюваного діяння.

15. Іванцов та Хоменко вирішили викрасти гроші з сейфу магазина побутової техніки, що був розташований на першому поверсі житлового будинку. Розташувавшись у квартирі на другому поверсі над приміщенням магазину, вони купили інструменти, необхідні для пролому підлоги та стелі. Проломивши підлогу та стелю, вони проникли до магазину і були затримані працівниками міліції.

Визначіть стадію вчинення злочину:

a) готування до злочину;

б) незакінчений замах на злочин;

в) закінчений замах на злочин;

г) закінчений злочин.

 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права №1

_______________протокол №____3____ від « 21 » ___10________ 2008 р.

В.о.зав.кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор ________________

 

[підпис] [прізвище,ініціали] [прізвище, ініціали]

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

[назва вищого навчального закладу]

 

 

Спеціальність ПравознавствоСеместр______3____________

Навчальний предмет кримінальне право (ч. Загальна)

Форма контролю знань:Поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 2

БІЛЕТ № _27__

Визначте обов’язкові ознаки складу злочину.

a) об’єктивні ознаки, що включаються в об’єкт злочину та об’єктивну сторону злочину, та суб’єктивні ознаки, що включаються в суб’єкт злочину та суб’єктивну сторону злочину;

б) обов’язкові ознаки, що включають в себе протиправне діяння та суспільно небезпечні наслідки та факультативні ознаки, що включають в себе суб’єктивну сторону та суб’єкт злочину;

в) основні ознаки (об’єктивна сторона , суб’єктивна сторона) та додаткові ознаки (об’єкт, суб’єкт);

г) об’єктивні ознаки ( дія, місце, час, засоби, мета, мотив, умисел, необережність) та суб’єктивні ознаки (фізична, осудна особа, що досягла 16 років, а в деяких випадках 14 років).

Визначте привілейований склад злочину.

а) склад з такими ознаками, які обтяжують або пом’якшують відповідальність та впливають на кваліфікацію;

б) склад, що характеризується обставинами, які значною мірою підвищують суспільну небезпечність та караність злочину;

в) склад з такими ознаками, які впливають на кваліфікацію та покарання;

г) склад, що характеризується обставинами, які значною мірою знижують суспільну небезпечність та караність злочину.

Які суспільні відносини можуть бути визнані об’єктом злочину?

a) ті, що поставлені під охорону закону про кримінальну відповідальність;

б) ті, що передбачені в Конституції України;

в) всі ,що існують в суспільстві;

г) ті, що регулються цивільним законодавством.

 

Поняття предмету злочину.

а) певні речі матеріального світу, з певними властивостями яких закон пов’язує наявність в діях особи ознак конкретного складу злочину;

б) річ матеріального світу, за допомогою якої спричиняється шкода безпосередньому об'єкту злочину;

в) це конкретні суспільні відносини, які поставлені під охорону певної статті Особливої частини Кримінального кодексу;

г) це річ матеріального світу на яку наряду з безпосереднім об'єктом посягає конкретний злочин.

5. Спосіб як факультативна ознака об’єктивної сторони злочину - це:

а) знаряддя та інші предмети матеріального світу що використовуються при вчиненні злочину;

б) внутрішні спонукання якими керуються винний;

в) конкретні об’єктивно-предметні умови, в яких вчиняється злочин;

г) це сукупність (система) прийомів і методів, що використовуються при вчиненні злочину.

Причинний зв'язок в кримінальному праві.

а) це факультативна ознака об’єктивної сторони злочину, яка зв’язує діяння (дію або бездіяльність) з іншими ознаками складу злочину;

б) це об’єктивно існуючий зв'язок між суспільно небезпечним діянням (дією або бездіяльністю) і суспільно небезпечним наслідком, коли дія або бездіяльність викликає (породжує) настання саме такого суспільно небезпечного наслідку;

в) це обов’язкова ознака об’єктивної сторони злочину з формальним складом;

г) це випадковий зв'язок між суспільно небезпечною дією і суспільно небезпечним наслідком.

7. Значення непереборного фізичного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність (дію чи бездіяльність).

а) виключає кримінальну відповідальність у випадках, передбачених в статтях Особливої частини КК;

б) не виключає кримінальну відповідальність і не пом’якшує покарання;

в) не виключає кримінальну відповідальність за вчинене діяння, але пом’якшує покарання;

г) виключає кримінальну відповідальність у будь-якому випадку.

Суспільно небезпечне діяння як ознака об’єктивної сторони складу злочину.

а) це наміри вчинити злочин;

б) це усвідомлений акт поведінки людини;

в) це суспільно небезпечний, протиправний, конкретний, усвідомлений і вольовий акт поведінки людини;

г) це суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), передбачене в диспозиції статті Особливої частини КК, що є підставою кримінальної відповідальності.

9. Обмежена осудність - це:

a) нездатність особи під час вчиненя злочину розуміти характер своїх дій через наявність тимчасового розладу психічної діяльності;

б) нездатність особи під час вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад повною мірою усвідомлювати свої дії ( бездіяльність) та (або) керувати ними;

в) нездатність особи під час вчинення злочину керувати своїми діями внаслідок вживання алкоголю чи наркотичних засобів;

г) нездатність особи під час вчинення злочину передбачати суспільно небезпечні наслідки свого діяння через наявність у неї психічної хвороби.

10. Формами вини є:

a) прямий та непрямий умисел;

б) злочинна самовпевненість та злочинна недбалість;

в) умисел та необережність;

г) непрямий умисел та злочинна недбалість.

Значення юридичного критерію неосудності .

a) є єдиною підставою для визнання особу неосудною;

б) визначає дійсний зміст неосудності і межі чинності медичного критерію;

в) немає ніякого значення.

г) впливає на кримінальну відповідальність особи.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 97; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.28.52 (0.012 с.)