Обстановка як факультативна ознака об’єктивної сторони злочину. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обстановка як факультативна ознака об’єктивної сторони злочину.а) це конкретні об'єктивно-предметні умови, в яких вчиняється злочин;

б) це час та місце вчинення злочину;

в) це конкретне приміщення , в якому вчиняється злочин;

г) це сукупність обставин, які викликали вчинення злочину.

Види суб’єкта злочину.

a) основний та безпосередній;

б) простий та складний;

в) осудний та неосудний;

г) загальний та спеціальний.

Загальний вік кримінальної відповідальності.

а) особі до вчинення злочину повинно виповнитися шістнадцять років;

б) особі до вчинення злочину повинно виповнитися вісімнадцять років;

в) особі до вчинення злочину повинно виповнитися дванадцять років;

г) особі до винесення вироку повинно виповнитися чотирнадцять років.

 

Фізична особа як обов'язкова ознака суб'єкта.

a) це фізична особа – підприємець;

б) це є громадянин України;

в) це є людина;

г) це є будь-яка жива істота.

Формула неосудності.

a) для визначення неосудності необхідно встановити всі ознаки медичного критерію і всі ознаки юридичного критерію;

б) єдиним визначальним критерієм є юридичний;

в) для визначення неосудності необхідно встановити хоча б одну ознаку медичного критерію і хоча б одну ознаку юридичного критерію;

г) єдиним визначальним критерієм є медичний.

13. Фактична помилка – це:

a) неправильне уявлення особи про фактичні об’єктивні ознаки вчинюваного нею діяння;

б) неправильне уявлення особи про наявність в її діянні ознак складу злочину, хоча фактично вони відсутні;

в) усвідомлення особою фактичної сторони свого діяння, при відсутності усвідомлення його протиправності;

г) вчинення злочину внаслідок обману.

14. За часом виникнення умисел поділяється на:

a) прямий та непрямий;

б) заздалегідь обдуманий і такий, що виник раптово;

в) визначений та невизначений;

г) простий та альтернативний.

15. Видами готування до злочину, передбаченими у ч.1 ст.14 КК, є:

(обрати лише один варіант, де закріплений повний перелік таких видів)

a) підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, а також виявлення наміру;

б) підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину;

в) підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину;

г) змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.

 

Затверджено на засіданні кафедри кримінального права №1

_______________протокол №___3____ від « 21 » ___10______ 2008 р.

В.о.зав.кафедрою проф. Тютюгін В.І. Екзаменатор ________________

 

[підпис] [прізвище,ініціали] [прізвище, ініціали]

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

[назва вищого навчального закладу]

 

Спеціальність ПравознавствоСеместр______3____________

Навчальний предмет кримінальне право (ч. Загальна)

Форма контролю знань:Поточний модульний контроль

Змістовний модуль № 2

БІЛЕТ № __19_

Визначте кваліфікований склад злочину.

а) це склад з кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, які пом’якшують відповідальність та впливають на кваліфікацію;

б) це склад з кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, які обтяжують або пом’якшують відповідальність та впливають на кваліфікацію;

в) це склад з кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, які обтяжують або пом’якшують відповідальність та не впливають на кваліфікацію;

г) це склад з кваліфікуючими ознаками, тобто з такими, які обтяжують відповідальність та впливають на кваліфікацію.

Об'єктивна сторона як елемент складу злочину, її ознаки.

а) це зовнішня сторона злочину. Ознаками об’єктивної сторони є: діяння, наслідки, причинний зв’язок, спосіб, місце, обстановка, засоби, час вчинення злочину;

б) це зовнішня сторона злочину. Ознаками об’єктивної сторони є: протиправність, суспільна небезпечність;

в) це внутрішня сторона злочину. Ознаками об’єктивної сторони є: діяння, наслідки, причинний зв’язок, спосіб, місце, обстановка, засоби, час скоєння злочину;

г) це внутрішня сторона злочину. Ознаками об’єктивної сторони є: вина, мета, мотив.

Безпосередній об'єкт злочину.

а) це конкретне суспільне відношення, яке поставлене під охорону певної статті Особливої частини Кримінального кодексу;

б) це річ матеріального світу, на яку посягає конкретний злочин;

в) це певна річ, за допомогою якої спричиняється шкода суспільним відносинам;

г) це певна сукупність суспільних відносин, що поставлені під охорону чинним Кримінальним кодексом.

В якому випадку предмет злочину є обов’язковою ознакою злочину.

a) в будь-якому випадку;

б) якщо це передбачено у конкретному складі злочину;

в) якщо це передбачено в Загальній частині Кримінального кодексу;

г) ніколи предмет злочину не може бути обов’язковою ознакою.

5. Злочин з формальним складом– це такий злочин:

а) суспільно небезпечні наслідки в якому є факультативною ознакою об’єктивної сторони;

б) суспільно небезпечні наслідки є обов’язковою ознакою об’єктивної сторони;

в) наслідки якого є обов’язковою ознакою у випадку передбачення їх в диспозиції статі Особливої частини КК;

г) суспільно небезпечні наслідки не мають матеріального характеру.

Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину.

а) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;

б) ознаки, які передбачені в диспозиції норми закону про кримінальну відповідальність;

в) суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками;

г) ознаки, які характеризують вчинене суспільно небезпечне діяння як злочин, але вони не передбачені в диспозиції норми закону про кримінальну відповідальність.

7. Спосіб як факультативна ознака, об’єктивної сторони злочину - це:

а) знаряддя та інші предмети матеріального світу що використовуються при вчиненні злочину;

б) внутрішні спонукання, якими керується винний;

в) конкретні об’єктивно-предметні умови, в яких вчиняється злочин;

г) це сукупність (система) прийомів і методів, що використовуються при вчиненні злочину.

8. Обмежена осудність це:

a) нездатність особи під час вчиненя злочину розуміти характер своїх дій через наявність тимчасового розладу психічної діяльності;

б) нездатність особи під час вчинення злочину через наявний у неї психічний розлад повною мірою усвідомлювати свої дії (бездіяльність) та (або) керувати ними;

в) нездатність особи під час вчинення злочину керувати своїми діями внаслідок вживання алкоголю чи наркотичних засобів;

г) нездатність особи під час вчинення злочину передбачати суспільно небезпечні наслідки свого діяння через наявність у неї психічної хвороби.

9. Значення переборного фізичного примусу для вирішення питання про кримінальну відповідальність.

а)виключає кримінальну відповідальність в будь-якому випадку;

б) виключає кримінальну відповідальність тільки у випадках, коли відповідає умовам стану крайньої необхідності;

в) виключає кримінальну відповідальність лише у випадках, передбачених статтею Особливої частини КК;

г) в жодному випадку не виключає кримінальну відповідальність;

Знижений вік кримінальної відповідальності.

a) особі до вчинення злочину повинно виповнитися шістнадцять років;

б) особі до винесення вироку повинно виповнитися вісімнадцять років;

в) особі до вчинення злочину повинно виповнитися дванадцять років;

г) особі до вчинення злочину повинно виповнитися чотирнадцять років.

 

Юридична особа.

a) не визнається суб'єктом злочину в кримінальному праві України;

б) може визнаватись суб'єктом окремих злочинів;

в) визнається суб'єктом злочину, але не підлягає кримінальному покаранню;

г) визнається суб'єктом злочину, але не підлягає кримінальній відповідальності.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-24; просмотров: 138; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.225.48.56 (0.01 с.)