Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування.1. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, як функція прокуратури: поняття та зміст.

2. Предмет і завдання нагляду за органами, які проводять досудове розслідування.

3. Галузева приналежність і об’єкти прокурорського нагляду за органами, які проводять досудове розслідування.

4. Повноваження прокурора у процесі нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

5. Правові акти прокурорського нагляду за органами, які проводять досудове розслідування.

6. Організація прокурорського нагляду за органами, які проводять досудове розслідування.

7. Прокурорський нагляд за додержанням органами досудового розслідування вимог закону про прийом, реєстрацію, облік і вирішення заяв і повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення.

8. Прокурорський нагляд за застосуванням органами досудового розслідування заходів забезпечення кримінального провадження.

9. Прокурорський нагляд за законністю проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

10. Прокурорський нагляд за забезпеченням виконання вимог закону щодо участі захисника на досудових стадіях кримінального провадження.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Кримінальний-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року (із змінами і доповненнями).

3. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року (із змінами і доповненнями) (Розділ XVIII2).

4. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).

5. Закон України «Про контррозвідувальну діяльність» від 26 грудня 2002 року (із змінами і доповненнями)// Офіційний вісник України. – 2003. - №4. – ст. 95.

6. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради. – 1991. – №4. – ст. 20.

7. Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №35. – ст. 358.

8. Закон України “Про службу безпеки” від 25 березня 1992 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №27. – ст. 382.

9. Закон України “Про оперативно–розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №22. – ст. 303.

10. Закон України «Про розвідувальні органи України» від 22 березня 2001 року// Офіційний вісник України. – 2001. - №15. – ст. 642.

11. Закон України “Про державну таємницю” від 21 вересня 1999 р. (із змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №16. – ст. 93.

12. Закон України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року// Офіційний вісник України. – 2003. – №51. – ст. 2644.

13. Наказ СБУ №440 "Про затвердження Зводу відомостей, що становлять державну таємницю" від 12.08.2005 року// Офіційний вісник України. – 2005. - №34. - ст. 2089.

14. Інструкція про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затверджена Наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України №№ 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16 листопада 2012 року.

15. Наказ Генерального прокурора України №4гн від 19 грудня 2012 року «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні».

16. Наказ Генерального прокурора України №4/1гн від 3 грудня 2012 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність».

17. Порядок взаємодії між органами внутрішніх справ, закладами охорони здоров'я та прокуратури України при встановленні факту смерті людини, затверджений Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Генеральної прокуратури України №1095/955/119 від 28.11.2012 року.

18. Наказ Генерального прокурора України №4/2гн від 19.09.2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами та іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю».

19. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затверджене Наказом Генерального прокурора України №69 від 17.08.2012 року.

20. Інструкція про порядок ведення єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.11.2012 №1050 // Офіційний вісник України. – 2013. – №1. – ст. 30.

21. Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах прокуратури України заяв і повідомлень про злочини, затверджена наказом Генеральної прокуратури України від 24 червня 2004 р. N 66/13-ок// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2009. - №12.

Обов’язкова спеціальна література:

1. Говда Р. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури. – 2008. – №7.

2. Глушков В., Білічак О. Система прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю і досудовим розслідуванням у законодавстві України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №4. – С. 75-83.

3. Грицаєнко Л. Правова природа діяльності прокурора на досудовому слідстві. Процесуальне керівництво чи прокурорський нагляд. // Вісник прокуратури. – 2008. – №11.

4. Домін Ю. Формування прокурорського нагляду за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури. – 2008. – №12.

5. Курочка М. Співвідношення прокурорського нагляду і відомчого контролю при здійсненні ОРД // Вісник прокуратури. – 2009. – №1. – С.58.

6. Куценко О. Основні напрями посилення прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури. – 2010. – №4. – С.49-57.

7. Селезньов В. Важливий резерв підвищення ефективності нагляду за додержанням законів у оперативно – розшуковій діяльності // Вісник прокуратури. – 2009. - №3. – С. 35-38.

8. Клочков В. Прокурорський нагляд за законністю та обгрунтованістю обрання запобіжного заходу тримання під вартою // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №6. – С.41-50.

9. Клочков В. Прокурорський нагляд за законністю та обгрунтованістю обрання запобіжного заходу тримання під вартою // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №8. – С.57-64.

10. Луцик В.В. Шляхи вдосконалення нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю [Електронний ресурс] // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – №3(12). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2011-3/11lvvord.pdf.

11. Луцик В. Правовий статус та повноваження прокурора за новим КПК України // Митна справа. – 2013. – №1(85). – частина 2. – книга 1. – С. 231-238.

12. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві. – К., 2001.

13. Мельник О. Використання результатів оперативно-розшукових заходів // Вісник прокуратури. – 2006. №2. – С.95-100.

14. Мінюков А. Повноваження прокуратури при забезпеченні додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина на досудовому слідстві // Право України. – 2002. – №10.

15. Ніндипова В. Нагляд за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову діяльність // Вісник прокуратури. – 2007. №2. – С.53-60.

16. Полях В. Щодо деяких питань пов’язаних зі здійсненням прокурорського нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні дослідчих перевірок // Вісник прокуратури. – 2008. – №11.

17. Селезньов В. Важливий резерв підвищення ефективності нагляду за додержанням законів у оперативно-розшуковій діяльності // Вісник прокуратури. – 2008. – №3.

18. Селезньов В. Важливий резерв підвищення ефективності нагляду за додержанням законів в оперативно-розшуковій діяльності // Вісник прокуратури. – 2008. – №11.

19. Трагнюк Р. Прокурорський нагляд за забезпеченням допустимості доказів на досудовому слідстві: актуальні питання // Право України. – 2006. – №6. – С.63-65.

20. Прокурорський нагляд в Україні : підручник/ І.І. Когутич, В.Т. Нор, А.А. Павлишин, В.В. Луцик. – К.: Інюре, 2011. – 592 с..

21. Середа Г. Прокурорський нагляд за додержанням законів при прийнятті, реєстрації та вирішенні заяв і повідомлень громадян // Право України. – 1999. – №3.

22. Бабкова В. Проблеми здійснення прокурором наглядових повноважень у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – 2012. – №3. – С. 71-73.

23. Толочко О. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – 2012. – №2. – С. 60-64.

24. Юрчишин В. Нагляд прокурора при провадженні досудового розслідування за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник Національної Академії Прокуратури України. – 2012. – №3. – С. 74-77.

Додаткова спеціальна література:

1. Арсеньєв М.И. и др.. Прокурорский надзор за исполнением законов, направленных на предупреждение краж личного имущества граждан.– М., 1990.

2. Бакаев Д.М. Надзор прокурора района за расследованием уголовных дел. – М., 1979.

3. Басков В.И. Прокурорский надзор. – М., 1996.

4. Давиденко Л. Роль прокурора у виявленні та усуненні причин і умов вчинення злочинів // Право України. – 1992. – N 8.

5. Жогин Н. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных дел. – М., 1968.

6. Ковалев М.А. Прокурорский надзор за обеспечением прав личности при расследовании преступлений. – М., 1981.

7. Козьяков І. Прокурорський нагляд та судовий контроль за оперативно-розшуковою діяльністю при розслідуванні злочинів // Право України. – 1999. – №3.

8. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2002.

9. Ломовский В.Д. Особенности прокурорского надзора за законностью оперативно–розыскной деятельности // Сб.: Проблемы прокурорского надзора. – М., 1982.

10. Михайленко О. Сутність та причини повернення кримінальних справ на додаткове розслідування // Право України. – 1992. – N 8.

11. Михайлов В.А., Самоделкин С.М. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно–розыскную деятельность. – Волгоград, 1995.

12. Мычко Н.И. Прокуратура Украины: роль и место в системе государственной власти. – Донецк: Донеччина, 1999.

13. Печенкін І. Нагляд за додержанням законів органами внутрішніх справ при прийнятті та вирішенні заяв і повідомлень громадян про злочини // Право України. – 1999. – №2.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

До заняття 1.

1. До якого напряму (галузі) відноситься нагляд за додержанням законів органами, які виконують оперативно–розшукову діяльність?

2. Що виступає об’єктом прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукову діяльність?

3. Які органи можуть здійснювати оперативно–розшукову діяльність?

4. Який предмет нагляду за оперативно–розшуковою діяльністю?

5. У чому полягають межі в предметі прокурорського нагляду за додержанням законів оперативно–розшуковими органами?

6. Які завдання прокурорського нагляду за додержанням законів оперативно–розшуковими органами?

7. Які повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за додержанням законів оперативно–розшуковими органами передбачені у чинному законодавстві України?

8. У чому специфіка організації прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукові заходи?

9. Який порядок прокурорської перевірки додержання законів органами, які проводять оперативно–розшукові заходи?

10. Які документи повинен мати при собі прокурор для допуску до проведення перевірки в оперативному підрозділі?

 

До заняття 2.

1. До якого напряму (галузі) відноситься нагляд за додержанням законів за органами, які проводять досудове розслідування?

2. Що виступає об’єктом прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування?

3. Які органи можуть проводити досудове розслідування?

4. Яка компетенція оперативних підрозділів у кримінальному провадженні?

5. Який предмет нагляду за органами, які проводять досудове розслідування?

6. Які завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування?

7. Хто з працівників прокуратури вправі здійснювати нагляд за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування?

8. Назвіть правові акти прокурорського нагляду за органами досудового розслідування.

9. Які повноваження прокурора під час нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування на стадії досудового розслідування?

10. Які повноваження прокурора для здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування передбачені Законом України “Про прокуратуру”?

11. Чи вправі прокурор давати доручення щодо проведення оперативно-розшукових заходів?

12. Які повноваження прокурора дозволяють йому попереджувати порушення законів органами, які проводять досудове розслідування?

13. Які повноваження прокурора дозволяють йому усувати порушення, допущені органами, які проводять досудове розслідування?

14. У чому полягає прокурорський нагляд за дотриманням органами, які проводять досудове розслідування строків розслідування?

15. У чому полягає прокурорський нагляд за законністю застосування органами досудового розслідування затримання?

16. У чому полягає прокурорський нагляд за законністю застосування органами досудового розслідування тримання під вартою?

17. У чому полягає прокурорський нагляд за законністю повідомлення особі про підозру?

18. У чому полягає прокурорський нагляд за забезпеченням додержання вимог закону щодо участі захисника на досудовому розслідуванні?

19. Якими методами можна виявити приховування кримінальних правопорушень від реєстрації?

20. Чи вичерпний перелік повноважень прокурора, наведено у ст. 36 КПК України?

21. Які види рішень вправі прийняти прокурор у провадженні з обвинувальним актом?

22. Які правові наслідки направлення прокурором справи до суду?

 

 

Задачі і завдання.

До заняття 1.

1. Зобразіть у вигляді таблиці за нижченаведеним зразком, органи, які проводять оперативно – розшукову діяльність та органи прокуратури, які здійснюють за ними нагляд.

 

№ п/п   Орган, який проводить оперативно – розшукову діяльність   Орган прокуратури, який здійснює нагляд  
1. Кримінальна, транспортна та спеціальна міліція, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, судова міліція Головне управлінню нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства ГПУ; Відділи нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратур областей та прирівняних до них

 

2. Начальник управління нагляду за дізнанням та досудовим слідством прокуратури Львівської області перевірив оперативно-розшукову справу заведену податковою міліцією. За результатами перевірки було встановлено:

- впродовж липня-серпня 2011 року оперативниками податкової міліції проводилось візуальне спостереження за підозрюваним та членами його сім’ї:

- в матеріалах справи наявні фотознімки зроблені за результатами візуального спостереження, на яких зафіксовано як дружина підозрюваного зустрічається і передає невстановленим особам гроші;

- заступником начальника податкової міліції 01.09.2011 року винесено постанову про закриття цієї оперативно-розшукової справи на підставі п. 7 ст. 92 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», а копію постанови 08.09.2011 року направлено голові Львівського апеляційного суду.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 281; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.009 с.)