ТЕМА 6: НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6: НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВТЕМА 6: НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ

План.

Заняття.

1. Суть та завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів.

2. Предмет і межі нагляду.

3. Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів.

4. Види нагляду за додержанням і застосуванням законів.

5. Методика прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.

6. Організація роботи з нагляду за додержанням і застосуванням законів.

7. Прокурорські перевірки додержання і застосування законів.

Заняття.

8. Окремі методики проведення певних видів прокурорських перевірок щодо додержання і застосування законів.

А. Методика прокурорського нагляду за виконанням законів у сфері захисту прав і свобод громадян.

Б. Методика проведення прокурорських перевірок за додержанням за додержанням законодавства про адміністративні правопорушення.

В. Методика проведення прокурорських перевірок у сфері захисту прав дітей.

Г. Методика проведення прокурорських перевірок додержання і застосування екологічного законодавства.

Д. Методика проведення прокурорських перевірок законності правових актів.

Е. Методика проведення прокурорських перевірок виконання законодавства про власність.

Є. Методика проведення прокурорських перевірок за додержанням податкового законодавства.

Нормативний матеріал:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами і доповненнями).

2. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).

3. Наказ Генерального прокурора України №3 гн від 07.11.2012 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів».

4. Наказ Генерального прокурора України №16 гн від 01.11.2012 року «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей».

5. Інструкція «Про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України», затверджена Наказом Генерального прокурора України №9гн від 21.06.2011 року (зі змінами та доповненнями) .

6. Наказ Генерального прокурора України від 21 лютого 2000 року №16 “Про зміни в організації прокурорського нагляду за додержанням адміністративного законодавства”.

7. Наказ Генерального прокурора України №3/2гн від 4 жовтня 2011 року «Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин».

8. Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів, затверджене Наказом Генерального прокурора України №111 від 12.11.2012 року.

Обов’язкова спеціальна література:

1. Бережный А.В., Долежан В.В. Акты прокурора по общему надзору: учебное пособие. – Харьков, 1983.

2. Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Работа прокурора по общему надзору: вопрсы общей методики. – М., 1974.

3. Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України. – 2000. – №7.

4. Галюк В. Правові основи прокурорського нагляду за додержанням органами виконавчої влади і місцевого самоврядування земельного законодавства // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №3. – С. 43-49

5. Грицаєнко Л. Роль та місце прокурорської влади в системі органів влади // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №6.

6. Драган О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури. – 2008. – №12.

7. Корнякова Т. Трансформація та значення функції нагляду за додержанням прав і свобод громадян // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005.

8. Красноокий О. Встановлення правопорушень при здійсненні нагляду за додержанням та застосуванням законів з питань прав громадян // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №11.

9. Мичко М. До питання про загально-наглядову діяльність прокуратури // Право України. – 2000. – №4.

10. Попов Г. Організація роботи прокуратури із захисту прав і свобод дітей // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №2. – С.39-43.

11. Рудейчук В. Суть прокурорського нагляду // Вісник прокуратури – 2003. – №4.

12. Руденко М. Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні // Право України. – 2002. – №6.

13. Руденко М., Стось С. Концептуальна сутність прокурорського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №2.

14. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. – Когутич І.І., Нор В.Т., Павлишин А.А.; За ред. проф. В.Т. Нора – К.: Атіка, 2004.

15. Шевченко Є. Розгляд звернень в органах прокуратури // Вісник прокуратури – 2006. – №9.

 

Додаткова спеціальна література:

1. Бабенко В. Цілі та завдання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Право України. – 2002. – №11.

2. Бабенко В.І., Руденко М.В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація. – К., 2005.

3. Давиденко Л., Черв’якова О., Марочкін І. Загальний нагляд прокуратури: минуле, сучасне, майбутнє // Право України. – 1996 – №10.

4. Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Монография. – Л., 1990.

5. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2002.

6. Руденко М. Методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері поводження з відходами // Право України. – 1999. – №1.

7. Суботін Є., Черв’якова О. Від загального нагляду до представництва інтересів громадян та держави в суді // Право України. – 1998 – №5.

8. Черв’якова О. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян в органи місцевого самоврядування // Право України. – 1999.–№1.

9. Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора. Учебное пособие. – М., 1999.

10. Шумський П. Досвід наглядної діяльності прокуратури за додержанням законодавства // Право України. – 1991. – № 1.

11. Шумський П. Роль прокуратури в захисті прав людини // Право України. – 1997 – №3.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

До заняття №1.

1. Які завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів?

2. Виконання яких законів не входить у предмет нагляду прокуратури за додержанням і застосуванням законів?

3. Чи відносять виконання законів громадянами до предмету нагляду за додержанням і застосуванням законів?

4. Які заходи реагування передбачено законодавством України на випадок виявлення порушення законів у ході проведення прокурорської перевірки?

5. Що є предметом перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів?

6. Які обставини можуть вплинути на рішення прокурора звернутись у суд із заявою на правовий акт, що суперечить закону?

7. Які є види нагляду за додержанням та застосуванням законодавства?

8. Що включає методика нагляду за додержанням та застосуванням законодавства?

9. Що включає організація роботи з нагляду за додержанням і застосуванням законів?

10. Що таке прокурорська перевірка додержання і застосування законів?

11. Які існують види прокурорських перевірок додержання і застосування законів?

12. Які вимоги до проведення прокурорських перевірок додержання і застосування законів?

13. Чи вправі прокурор проводити перевірки в порядку нагляду на підприємствах, установах і організаціях, тоді коли у нього відсутня інформація про порушення там законів?

14. Що може слугувати приводом для перевірки прокурором додержання законів на піднаглядному об’єкті?

15. Хто вправі прийняти постанову про проведення перевірки?

16. Який документ, складається за результатами прокурорської перевірки при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів?

17. В якому порядку розглядаються скарги на постанови прокурорів про проведення перевірки?

18. Протягом якого строку постанови прокурора про проведення перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів вносяться до Єдиної системи статистики та аналізу роботи органів прокуратури України?

 

До заняття №2.

1. У чому полягають особливості організації прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина в Україні?

2. У чому полягає робота із зверненнями громадян.

3. Які строки розгляду звернень громадян прокурором?

4. Як часто прокурор проводить особистий прийом громадян?

5. У чому суть ініціативної перевірки виконання і додержання законів у сфері захисту прав і свобод громадян.

6. Назвіть приводи і підстави перевірки проведення прокурорських перевірок додержання законодавства про охорону власності.

7. Які особливості проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

8. У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

9. У чому полягає робочий етап проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

10. У чому полягає завершальний етап проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

11. Які рішення може прийняти прокурор за результатом проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

12. Назвіть об’єкти прокурорської перевірки за додержанням законодавства про адміністративну відповідальність.

13. Які приводи прокурорської перевірки додержання податкового законодавства?

14. У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки додержання податкового законодавства?

15. У чому полягає робочий етап проведення перевірки додержання податкового законодавства?

16. У чому полягає завершальний етап проведення перевірки додержання податкового законодавства?

17. У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки додержання і застосування екологічного законодавства?

18. У чому полягає робочий етап проведення перевірки додержання і застосування екологічного законодавства?

19. У чому полягає завершальний етап проведення перевірки додержання і застосування екологічного законодавства?

20. У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки законності правових актів?

21. У чому полягає робочий етап проведення перевірки законності правових актів?

22. У чому полягає завершальний етап проведення перевірки законності правових актів?

Задачі і завдання.

 

До заняття №1.

1. З опублікованих у місцевій пресі матеріалів прокурору Шевченківського району м. Львова стало відомо про факти порушення фінансової дисципліни на кондитерській фірмі "Світоч". З метою перевірки цих даних прокурор виніс вимогу про проведення на цьому підприємстві бухгалтерської ревізії, яку скерував для виконання у територіальні органи ДФІ.

До заняття №2.

4. Ознайомтесь із нижченаведеним актом прокурорського реагування:

АТЗТ “РАЙДУГА”

ПОДАННЯ

ПОДАННЯ

План.

Заняття

Заняття

До заняття 1.

1. До якого напряму (галузі) відноситься нагляд за додержанням законів органами, які виконують оперативно–розшукову діяльність?

2. Що виступає об’єктом прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукову діяльність?

3. Які органи можуть здійснювати оперативно–розшукову діяльність?

4. Який предмет нагляду за оперативно–розшуковою діяльністю?

5. У чому полягають межі в предметі прокурорського нагляду за додержанням законів оперативно–розшуковими органами?

6. Які завдання прокурорського нагляду за додержанням законів оперативно–розшуковими органами?

7. Які повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за додержанням законів оперативно–розшуковими органами передбачені у чинному законодавстві України?

8. У чому специфіка організації прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно–розшукові заходи?

9. Який порядок прокурорської перевірки додержання законів органами, які проводять оперативно–розшукові заходи?

10. Які документи повинен мати при собі прокурор для допуску до проведення перевірки в оперативному підрозділі?

 

До заняття 2.

1. До якого напряму (галузі) відноситься нагляд за додержанням законів за органами, які проводять досудове розслідування?

2. Що виступає об’єктом прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування?

3. Які органи можуть проводити досудове розслідування?

4. Яка компетенція оперативних підрозділів у кримінальному провадженні?

5. Який предмет нагляду за органами, які проводять досудове розслідування?

6. Які завдання прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування?

7. Хто з працівників прокуратури вправі здійснювати нагляд за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування?

8. Назвіть правові акти прокурорського нагляду за органами досудового розслідування.

9. Які повноваження прокурора під час нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування на стадії досудового розслідування?

10. Які повноваження прокурора для здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування передбачені Законом України “Про прокуратуру”?

11. Чи вправі прокурор давати доручення щодо проведення оперативно-розшукових заходів?

12. Які повноваження прокурора дозволяють йому попереджувати порушення законів органами, які проводять досудове розслідування?

13. Які повноваження прокурора дозволяють йому усувати порушення, допущені органами, які проводять досудове розслідування?

14. У чому полягає прокурорський нагляд за дотриманням органами, які проводять досудове розслідування строків розслідування?

15. У чому полягає прокурорський нагляд за законністю застосування органами досудового розслідування затримання?

16. У чому полягає прокурорський нагляд за законністю застосування органами досудового розслідування тримання під вартою?

17. У чому полягає прокурорський нагляд за законністю повідомлення особі про підозру?

18. У чому полягає прокурорський нагляд за забезпеченням додержання вимог закону щодо участі захисника на досудовому розслідуванні?

19. Якими методами можна виявити приховування кримінальних правопорушень від реєстрації?

20. Чи вичерпний перелік повноважень прокурора, наведено у ст. 36 КПК України?

21. Які види рішень вправі прийняти прокурор у провадженні з обвинувальним актом?

22. Які правові наслідки направлення прокурором справи до суду?

 

 

Задачі і завдання.

До заняття 1.

1. Зобразіть у вигляді таблиці за нижченаведеним зразком, органи, які проводять оперативно – розшукову діяльність та органи прокуратури, які здійснюють за ними нагляд.

 

№ п/п   Орган, який проводить оперативно – розшукову діяльність   Орган прокуратури, який здійснює нагляд  
1. Кримінальна, транспортна та спеціальна міліція, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, судова міліція Головне управлінню нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства ГПУ; Відділи нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратур областей та прирівняних до них

 

2. Начальник управління нагляду за дізнанням та досудовим слідством прокуратури Львівської області перевірив оперативно-розшукову справу заведену податковою міліцією. За результатами перевірки було встановлено:

- впродовж липня-серпня 2011 року оперативниками податкової міліції проводилось візуальне спостереження за підозрюваним та членами його сім’ї:

- в матеріалах справи наявні фотознімки зроблені за результатами візуального спостереження, на яких зафіксовано як дружина підозрюваного зустрічається і передає невстановленим особам гроші;

- заступником начальника податкової міліції 01.09.2011 року винесено постанову про закриття цієї оперативно-розшукової справи на підставі п. 7 ст. 92 ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність», а копію постанови 08.09.2011 року направлено голові Львівського апеляційного суду.

 

ПОСТАНОВА

м. Львів 01 вересня 2012 р.

 

Заступник Голови Апеляційного суду Львівської області, розглянувши подання Управління СБ України в області щодо надання дозволу на проведення заходів, пов'язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини у відношенні:

ВСТАНОВИВ:

Управління СБ України в Львівській області звернулося з поданням на проведення заходів, пов'язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини, посилаючись на те, що в результаті проведених оперативно-розшукових заходів в рамках оперативно-розшукової справи №, яка заведена 25.08.2011 року за класифікацією „контрабанда", отримані дані про наявність в діях зазначеної особи окремих ознак складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 201 КК України.

Матеріали ОРС № 4687 свідчать про те, що Гончаренко Н.Р. займається контрабандним ввозом автомобілів західноєвропейських марок на територію України. Під час проведення оперативного документування противоправної діяльності встановлено, що Гончаренко Н.Р. є виконавцем, який здійснює ввіз автотранспорту та його оформлення у митному відношенні. Перед своїм оточенням веде себе обережно, маскує свою протиправну діяльність.

З урахуванням викладеного, одержати достовірну інформацію за даним питанням іншим способом неможливо, у зв'язку з чим, Управління СБ України в області просить надати дозвіл, відповідно до статей 6, 9 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність", на здійснення заходів, які зазначено пунктами 7, 9, 10 ч. 1 та ч. 2 ст. 8 цього Закону.

Розглянувши подання, перевіривши матеріали ОРС, вважаю подання обґрунтованим і, з огляду на те, що зазначені в поданні заходи провадяться на підставі ст. 30 Конституції України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Дати дозвіл на проведення заходів, пов'язаних з тимчасовим обмеженням прав і свобод людини.

2. Проведення оперативно-розшукових заходів для отримання зазначеної інформації покласти на оперативно-технічний відділ УСБУ в області.

 

До заняття 2.

1. В ході судового розгляду кримінальної справи про обвинувачення Янчука у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України, який не визнавав своєї вини у вчиненні злочину та користувався послугами захисника, прокурор, звернув увагу, що захисник за призначенням діє некваліфіковано, неефективно, неактивно, не виконує покладеного на нього обов’язку щодо здійснення захисту прав і законних інтересів підсудного? У захисній промові захисник зазначив, що не погоджується з думкою свого підзахисного та його вина повністю підтверджується зібраними по справі доказами.

ТЕМА 6: НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ

План.

Заняття.

1. Суть та завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів.

2. Предмет і межі нагляду.

3. Повноваження прокурора під час здійснення нагляду за додержанням і застосуванням законів.

4. Види нагляду за додержанням і застосуванням законів.

5. Методика прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів.

6. Організація роботи з нагляду за додержанням і застосуванням законів.

7. Прокурорські перевірки додержання і застосування законів.

Заняття.

8. Окремі методики проведення певних видів прокурорських перевірок щодо додержання і застосування законів.

А. Методика прокурорського нагляду за виконанням законів у сфері захисту прав і свобод громадян.

Б. Методика проведення прокурорських перевірок за додержанням за додержанням законодавства про адміністративні правопорушення.

В. Методика проведення прокурорських перевірок у сфері захисту прав дітей.

Г. Методика проведення прокурорських перевірок додержання і застосування екологічного законодавства.

Д. Методика проведення прокурорських перевірок законності правових актів.

Е. Методика проведення прокурорських перевірок виконання законодавства про власність.

Є. Методика проведення прокурорських перевірок за додержанням податкового законодавства.

Нормативний матеріал:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами і доповненнями).

2. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. (із змінами і доповненнями).

3. Наказ Генерального прокурора України №3 гн від 07.11.2012 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів».

4. Наказ Генерального прокурора України №16 гн від 01.11.2012 року «Про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей».

5. Інструкція «Про порядок розгляду і вирішення звернень та особистого прийому в органах прокуратури України», затверджена Наказом Генерального прокурора України №9гн від 21.06.2011 року (зі змінами та доповненнями) .

6. Наказ Генерального прокурора України від 21 лютого 2000 року №16 “Про зміни в організації прокурорського нагляду за додержанням адміністративного законодавства”.

7. Наказ Генерального прокурора України №3/2гн від 4 жовтня 2011 року «Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах охорони навколишнього природного середовища та земельних відносин».

8. Положення про порядок проведення органами прокуратури перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів, затверджене Наказом Генерального прокурора України №111 від 12.11.2012 року.

Обов’язкова спеціальна література:

1. Бережный А.В., Долежан В.В. Акты прокурора по общему надзору: учебное пособие. – Харьков, 1983.

2. Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Работа прокурора по общему надзору: вопрсы общей методики. – М., 1974.

3. Бородін І. Функціональні обов’язки прокуратури у сфері забезпечення прав людини і громадянина (загальний нагляд, представництво інтересів громадян) // Право України. – 2000. – №7.

4. Галюк В. Правові основи прокурорського нагляду за додержанням органами виконавчої влади і місцевого самоврядування земельного законодавства // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №3. – С. 43-49

5. Грицаєнко Л. Роль та місце прокурорської влади в системі органів влади // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №6.

6. Драган О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури. – 2008. – №12.

7. Корнякова Т. Трансформація та значення функції нагляду за додержанням прав і свобод громадян // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005.

8. Красноокий О. Встановлення правопорушень при здійсненні нагляду за додержанням та застосуванням законів з питань прав громадян // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №11.

9. Мичко М. До питання про загально-наглядову діяльність прокуратури // Право України. – 2000. – №4.

10. Попов Г. Організація роботи прокуратури із захисту прав і свобод дітей // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2012. – №2. – С.39-43.

11. Рудейчук В. Суть прокурорського нагляду // Вісник прокуратури – 2003. – №4.

12. Руденко М. Проблеми та перспективи прокурорського нагляду за додержанням законів в Україні // Право України. – 2002. – №6.

13. Руденко М., Стось С. Концептуальна сутність прокурорського нагляду // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. – №2.

14. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій для студентів юридичних вищих навчальних закладів. – Когутич І.І., Нор В.Т., Павлишин А.А.; За ред. проф. В.Т. Нора – К.: Атіка, 2004.

15. Шевченко Є. Розгляд звернень в органах прокуратури // Вісник прокуратури – 2006. – №9.

 

Додаткова спеціальна література:

1. Бабенко В. Цілі та завдання прокурорського нагляду за додержанням природоохоронного законодавства // Право України. – 2002. – №11.

2. Бабенко В.І., Руденко М.В. Прокурор у галузі охорони довкілля: Сутність, повноваження, організація. – К., 2005.

3. Давиденко Л., Черв’якова О., Марочкін І. Загальний нагляд прокуратури: минуле, сучасне, майбутнє // Право України. – 1996 – №10.

4. Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Монография. – Л., 1990.

5. Косюта М.В. Прокурорська система України в умовах демократичного суспільства: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2002.

6. Руденко М. Методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері поводження з відходами // Право України. – 1999. – №1.

7. Суботін Є., Черв’якова О. Від загального нагляду до представництва інтересів громадян та держави в суді // Право України. – 1998 – №5.

8. Черв’якова О. Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про звернення громадян в органи місцевого самоврядування // Право України. – 1999.–№1.

9. Чурилов А.В. Защита прав и свобод человека и гражданина средствами прокурорского надзора. Учебное пособие. – М., 1999.

10. Шумський П. Досвід наглядної діяльності прокуратури за додержанням законодавства // Право України. – 1991. – № 1.

11. Шумський П. Роль прокуратури в захисті прав людини // Право України. – 1997 – №3.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

До заняття №1.

1. Які завдання нагляду за додержанням і застосуванням законів?

2. Виконання яких законів не входить у предмет нагляду прокуратури за додержанням і застосуванням законів?

3. Чи відносять виконання законів громадянами до предмету нагляду за додержанням і застосуванням законів?

4. Які заходи реагування передбачено законодавством України на випадок виявлення порушення законів у ході проведення прокурорської перевірки?

5. Що є предметом перевірок при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів?

6. Які обставини можуть вплинути на рішення прокурора звернутись у суд із заявою на правовий акт, що суперечить закону?

7. Які є види нагляду за додержанням та застосуванням законодавства?

8. Що включає методика нагляду за додержанням та застосуванням законодавства?

9. Що включає організація роботи з нагляду за додержанням і застосуванням законів?

10. Що таке прокурорська перевірка додержання і застосування законів?

11. Які існують види прокурорських перевірок додержання і застосування законів?

12. Які вимоги до проведення прокурорських перевірок додержання і застосування законів?

13. Чи вправі прокурор проводити перевірки в порядку нагляду на підприємствах, установах і організаціях, тоді коли у нього відсутня інформація про порушення там законів?

14. Що може слугувати приводом для перевірки прокурором додержання законів на піднаглядному об’єкті?

15. Хто вправі прийняти постанову про проведення перевірки?

16. Який документ, складається за результатами прокурорської перевірки при здійсненні нагляду за додержанням і застосуванням законів?

17. В якому порядку розглядаються скарги на постанови прокурорів про проведення перевірки?

18. Протягом якого строку постанови прокурора про проведення перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів вносяться до Єдиної системи статистики та аналізу роботи органів прокуратури України?

 

До заняття №2.

1. У чому полягають особливості організації прокурорського нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина в Україні?

2. У чому полягає робота із зверненнями громадян.

3. Які строки розгляду звернень громадян прокурором?

4. Як часто прокурор проводить особистий прийом громадян?

5. У чому суть ініціативної перевірки виконання і додержання законів у сфері захисту прав і свобод громадян.

6. Назвіть приводи і підстави перевірки проведення прокурорських перевірок додержання законодавства про охорону власності.

7. Які особливості проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

8. У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

9. У чому полягає робочий етап проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

10. У чому полягає завершальний етап проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

11. Які рішення може прийняти прокурор за результатом проведення перевірки додержання законодавства про охорону власності?

12. Назвіть об’єкти прокурорської перевірки за додержанням законодавства про адміністративну відповідальність.

13. Які приводи прокурорської перевірки додержання податкового законодавства?

14. У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки додержання податкового законодавства?

15. У чому полягає робочий етап проведення перевірки додержання податкового законодавства?

16. У чому полягає завершальний етап проведення перевірки додержання податкового законодавства?

17. У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки додержання і застосування екологічного законодавства?

18. У чому полягає робочий етап проведення перевірки додержання і застосування екологічного законодавства?

19. У чому полягає завершальний етап проведення перевірки додержання і застосування екологічного законодавства?

20. У чому полягає підготовчий етап проведення перевірки законності правових актів?

21. У чому полягає робочий етап проведення перевірки законності правових актів?

22. У чому полягає завершальний етап проведення перевірки законності правових актів?

Задачі і завдання.

 

До заняття №1.

1. З опублікованих у місцевій пресі матеріалів прокурору Шевченківського району м. Львова стало відомо про факти порушення фінансової дисципліни на кондитерській фірмі "Світоч". З метою перевірки цих даних прокурор виніс вимогу про проведення на цьому підприємстві бухгалтерської ревізії, яку скерував для виконання у територіальні органи ДФІ.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 201; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.90.49.108 (0.01 с.)