Мотиви, образи поезій П.Грабовського для дітей. Своєрідність змалювання природи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мотиви, образи поезій П.Грабовського для дітей. Своєрідність змалювання природи.У рефераті слід відбити такі моменти:

1. Загальна характеристика життя і творчості П.Грабовського з обов’язковим виділенням політичних поглядів письменника.

2. Висвітлення основних положень статті „Дещо про творчість поетичну”:

- сформулювати основні критерії модернізму як мистецько-філософського феномену;

- в яких умовах розвивався український модернізм;

- чим можна пояснити різко негативне ставлення П.Грабовського до тези „мистецтво для мистецтва”, „штука для штуки”;

- охарактеризувати поняття „народницько-етнографічна література”;

- у чому П.Грабовський вбачає народність літератури.

3. Мотиви, образи поезій П.Грабовського:

- „Робітникові”, „Швачка”: настроєвість поезій, на яких умовах життя простої людини зосереджується автор; ставлення автора до представлених персонажів;

- „Сироти” („Сердешні діти ... батька взято...”), „До школи”, „Сироти” („Дітьки маленькі кликали маму...”), „Вийшла з хати стара мати...”: на яких умовах життя дітей зосереджується автор; чи варто про це писати у творах, розрахованих на дитяче читання; чим настроєвість поезії „До школи” відрізняється від інших;

- „До сіячів”, „Надія”, „Трудівниця”, „Поетам-українцям”, „Справжні герої”, „Не раз ми ходили в дорогу”, „Уперед”: кого і чому автор називає „справжніми героями”; чого, на його думку, повинна прагнути проста людина; що об’єднує персонажів названих поезій; які політичні переконання автора відбиваються в поезіях; яка настроєвість поезій;

- „До галичан”, „До Русі-України”, „І, яка ж ти сумна, Україно моя...”: які історико-географічні реалії становить для поета поняття „Україна”; у чому автор убачає національні негаразди, до чого він закликає.

4. Особливості пейзажної лірики:

- сформулювати ставлення П.Грабовського до змалювання природи в ліриці на підставі аналізу віршів „Я не співець чудовної природи”, „Зійшли сніги, шумить вода...” (цикл „Веснянки”);

- настроєвість поезій „Квітень”, „Дніпр”, „Розцвітайся ти, веснонько красна...” ...” (цикл „Веснянки”), які асоціації викликає у ліричного героя прихід весни;

- дітям якого віку адресовані поезії „Щоглик”, „Сонечко та дощик”, які почуття вони викликають у читача.

Рекомендована література

1. Возняк М. Історія української літератури: В 2-х кн. – Львів, 1992 – 1994.

2. Гаєвська Н.М. Павло Грабовський: Нарис життя і творчості. – К., 1994.

3. Гаєвська Н.М.. Вивчення творчості П.А. Грабовського в школі. – К., 1989.

4. Історія української літератури ХІХ століття: У 3-х т. – К., 1995 – 1996.

5. Кисельов О. Павло Грабовський: Життя і творчість. – К., 1959.

6. Михайлик С. Наче стяг бойовий // Грабовський П. Твори. – К.,1978. – С. 5-24.

7. П. Грабовський про літературу. – К., 1954.

8. Павло Грабовський у документах, спогадах і дослідженнях. – К., 1965.

9. Поважна В. Павло Грабовський: Літературний портрет. – К., 1962.

6. Проблематика, головні образи автобіографічної повісті Гр.Тютюнника „Климко”.

У рефераті слід відбити такі моменти:

1. Загальний огляд 2 – 3 творів, у яких розкрито стосунки батька (дорослого) і сина (дитини).

2. Проблематика, головні образи повісті:

- як можна охарактеризувати обставини, в яких опинився Климко з початком Великої Вітчизняної війни;

- з ким спілкувався Климко у селищі і як через ставлення до хлопчика можна охарактеризувати людей, що оточують його;

- що примусило Климка здійснити подорож до Слов’янська, яка риса характеру при цьому виступає як домінуюча;

- з ким по дорозі до Слов’янська зустрічається Климко; які риси характеру при цьому виявляються у головного героя та епізодичних персонажів;

- чи існує зв’язок між епізодами, коли чех (окупант) віддає Климкові плащ-палатку та німець (окупант) на ходу поїзда викидає Климка з вагона; що цими епізодами доводить автор;

- у чому виявляється гуманістичний характер повісті.

 

Рекомендована література

1. Біленко В. З любові й доброти народжене: Діти у творчості Григора Тютюнника // Література. Діти. Час – К., 1980. – С. 87-99.

2. Гончар О. Живописець правди // Тютюнник Гр. Твори: У 2-х т. Т.1. – К.: Молодь, 1984. – С. 5-10.

3. Історія української літератури: У 2-х т. – К.: Либідь, 1993 – 1995.

7. Проблематика, головні образи автобіографічної повісті Гр.Тютюнника „Облога”.

У рефераті слід відбити такі моменти:

1. Загальний огляд 2 – 3 творів, у яких розкрито стосунки батька (дорослого) і сина (дитини).

2. Проблематика, головні образи повісті:

- що стало причиною сирітства Харитона; про кого постійно згадує хлопчина; про що свідчать стосунки, які склалися між Харитоном та Калюжним;

- яким „секретам старцювання” вчить Харитона дід; до якого з них частіше вдається хлопець, про які риси характеру це свідчить;

- чому доросліша за Харитона Меланя розповідає хлопцеві всю історію свого життя; як її сприймає підліток; про що свідчить його реакція на прихід до Мелані батька і сина Личаків;

- з якою жорстокістю війни зустрічається Харитон на своїх фронтових дорогах;

- що нового відкрив у собі Харитон, познайомившись із Катею;

- у чому виявляється гуманістичний характер повісті.

Рекомендована література

1. Біленко В. З любові й доброти народжене: Діти у творчості Григора Тютюнника // Література. Діти. Час – К., 1980. – С. 87-99.

2. Гончар О. Живописець правди // Тютюнник Гр. Твори: У 2-х т. Т.1. – К.: Молодь, 1984. – С. 5-10.

3. Історія української літератури: У 2-х т. – К.: Либідь, 1993 – 1995.

8. Проблематика, головні образи автобіографічної повісті Гр.Тютюнника „Вогник далеко в степу”.

У рефераті слід відбити такі моменти:

1. Загальний огляд 2 – 3 творів, у яких розкрито стосунки батька (дорослого) і сина (дитини).

2. Проблематика, головні образи повісті:

- про який період зі свого життя розповідає Павлентій; чому на ньому зосереджується герой;

- в якому стані повертається Павлентій додому після відмови зарахувати його до училища; що його найбільше турбує в даний момент; яка риса характеру хлопця при цьому виявляється;

- яку роль у житті Павлентія відіграли директор, Маня, дід Штокало; чому навчався Павлентій, спілкуючись із ними;

- чому в розповідях Павлентія багато уваги надано майстру; кім він був у сприйнятті Павлентія; про що в характері хлопця говорить поданий ним портретний опис майстра;

- які уроки дав майстер хлопцям під час першої практики в майстерні; який із уроків найкраще засвоїли хлопці (почування і поведінка одногрупників Павлентія, коли того підступно було викинено з кузова вантажівки);

- чому хлопці дали водієві вантажівки прізвисько Фріц; чому кульмінаційний епізод зустрічі Павлентія з Фріцем посеред безлюдного зимового степу розпочинається епізодом зустрічі підлітка з вовком; заради чого Фріц так жорстоко вчинив із Павлентієм;

- у чому виявляється гуманістичний характер повісті.

Рекомендована література

1. Біленко В. З любові й доброти народжене: Діти у творчості Григора Тютюнника // Література. Діти. Час – К., 1980. – С. 87-99.

2. Гончар О. Живописець правди // Тютюнник Гр. Твори: У 2-х т. Т.1. – К.: Молодь, 1984. – С. 5-10.

3. Історія української літератури: У 2-х т. – К.: Либідь, 1993 – 1995.

Проблематика, образи казки А.Мілна про Вінні-Пуха.

У рефераті слід відбити такі моменти:

1. Загальні відомості про А.Мілна, його розуміння характерних ознак літератури для дітей.

2. Проблематика казок про Вінні-Пуха:

- хто, крім звірів, є персонажем казок; з якою метою автор „перемішує” людей та іграшок-звірів у творі;

- яка роль у творах відведена іронії; хто з персонажів характеризується за її допомогою; в яких випадках автор вдається до прийому іронічного зображення;

- у чому полягає символіка заключних фраз казки: „І вони (Кристофер Робін та Вінні-Пух – В.С.) пішли. Та хоча б куди вони не прийшли і хоч би що їх не спіткало по дорозі – там, у Зачарованому Місці на вершині найвищого пагорба в Лісі, маленький хлопчик завжди, завжди гратиметься з своїм плюшевим ведмедиком”;

- у чому полягає своєрідність світу, витвореного у казці авторською уявою.

Рекомендована література

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учебник для высш. и сред. пед. учеб. заведений. – М.: Academia: Высшая школа, 2000.

2. Білецький Д., Гурвич Ф. та ін. Дитяча література: Посібник для студентів педінститутів і учнів педучилищ. – К.: Рад. школа, 1987.

3. Зарубежная детская литература: Учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений / Н.В.Будур, Э.И.Иванова, С.А.Николаева, Т.А.Чеснокова. – 2-е изд., стереотип. – М,: Издательский центр «Академия», 2000.

4. Зарубежная литература для детей и юношества. Учеб. для ин-тов культуры: В 2 ч. / Под ред. Н.К.Мещеряковой, М.С.Чернявской. – М.: Просвещение, 1989.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.012 с.)