ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОКМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОКВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА№____

_______________________________________________________________

(найменування будови)

Складений в поточних цінах станом на «____»_______________200____р.

№ п/п Номери кошторисів і кошторисних розрахунків Найменування глав, об’єктів, робіт і витрат Кошторисна вартість, тис. грн Інші витрати, тис. грн Загальна кошторисна вартість, тис. грн
буді-вельних робіт мон-тажних робіт устаткування, меблів та інвентарю
    Разом по главах 1-12 + + + + +
    Кошторисний прибуток(П) + + - - +
    Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ) - - - +   +
    Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р) + + + + +
    Кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами (І) + + + - +

 

 


Закінчення дод. 1

№ п/п Номери кошторисів і кошторисних розрахунків Найменування глав, об’єктів, робіт і витрат Кошторисна вартість, тис. грн Інші витрати, тис. грн Загальна кошторисна вартість, тис. грн
буді-вельних робіт мон-тажних робіт устаткування, меблів та інвентарю
    Разом (гл.1-12 + П + АВ+ Р +І) + + + + +
    Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) - - - + +
    Разом + + + + +
    Податок на додану вартість - - - + +
    Всього по зведеному кош-ториcному розрахунку + + + + +
    Зворотні суми - - - - +

Директор (або головний інженер)

проектної організації ________________________________________________________________

[(підпис, ініціали, прізвище)]

Головний інженер проекту ________________________________________________________________

[(підпис, ініціали, прізвище)]

Начальник __________________відділу ________________________

(найменування) [(підпис, ініціали, прізвище)]

Узгоджено:

Замовник ________________________________________________________

[посада, підпис, (ініціали, прізвище)]

Примітки.

  1. Загальна кошторисна вартість, указана в графі 8, складається з кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт, устаткування, меблів, інвентарю та інших витрат (гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7).
  2. Приблизну номенклатуру зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва та порядок його заповнення наведено в додатку Б [1].

Додаток 2

Форма № 3

_________________________________

(найменування будови)

ОБ’ЄКТНИЙ КОШТОРИС № _______

на будівництво ________________________________________________

(найменування об’єкта)

Кошторисна вартість ______________тис. грн

Кошторисна трудомісткість _________тис. люд.-год.

Кошторисна заробітна плата ______________ тис. грн

Вимірник одиничної вартості_____________________

№ п/п Номери кошторисів і кошторисних розра- хунків Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість, тис. грн Кошто-рисна трудо-міскість, тис. люд.-год. Кошторисна заробітна плата, тис. грн Показники одиничної вартості
буді-вельних робіт монтажних робіт устаткування, меблів та інвентарю інших витрат всього
                     
                     

 

Головний інженер проекту __________________________________________________________

[підпис (ініціали, прізвище)]

Начальник___________________ відділу ____________________________

(найменування) [підпис (ініціали, прізвище)]

Склав ___________________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _______________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Додаток 3

Форма № 4

_________________________________

(найменування будови)

Локальний кошторис № _____

на _________________________________________________________

(найменування робіт та витрат, найменування об’єкта)

Основа:   Кошторисна вартість ____________тис. грн
Креслення (специфікації)№_______   Кошторисна трудомісткість ______тис. люд.-год.
    Кошторисна заробітна плата ______тис. грн
    Середній розряд робіт ____________розряд

Складений в поточних цінах станом на «___»_______________200___ р.

№ п/п Шифр і номер позиції норма-тиву Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кіль-кість Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд.-год., не зайнятих обслуговуванням машин  
всього експлуатації машин всього заробітної плати експлуатації машин  
тих, що обслуговують машини  
заро-бітної плати в тому числі за-робітної плати  
в тому числі за-робітної плати на одиницю всього  
 
                       
                       
Разом прямі витрати  
в тому числі:  
вартість матеріалів, виробів та конструкцій  
всього заробітна плата  
Загальновиробничі витрати  
трудомісткість у загальновиробничих витратах  
заробітна плата в загальновиробничих витратах  
Всього по кошторису  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  

Склав ___________________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив________________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]


Додаток 4

Форма № 5

___________________________________

(найменування будови)

Локальний кошторис № _____

на придбання устаткування _________________________________________________________________________

(вид устаткування і робіт, найменування об’єкта)

Основа: креслення (специфікації) № __________ Кошторисна вартість __________________тис. грн

Складений в поточних цінах станом на «____» _____________200 __ р.

№ п/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування і характеристика устаткування, одиниця виміру і маса одиниці устаткування Кількість Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн
           
           

Разом _______________________________________________________________________________________________

Додаткові витрати, пов’язані з транспортуванням, тарою та
упаковкою, заготівельно-складськими витратами, а також
на комплектацію і запчастини___________________________________________________________________________

Всього по кошторису __________________________________________________________________________________

Склав ______________________________________________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ___________________________________________________________________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)


Додаток 5

Форма № 7

Найменування будови ___________________________________

Індивідуальна ресурсна елементна

кошторисна норма № __________

на ______________________________________________________________

(найменування будівельних або монтажних робіт)

 

 

Склад робіт

 

 

Вимірник

Шифр ресурсу Найменування ресурсу Одиниця виміру Показник
Витрати труда робітників-будівельників (монтажників)    
Середній розряд робіт    
Витрати труда машиністів    
  Машини і механізми    
  Матеріали    

 

Склав _____________________________________________________

/посада, підпис (ініціали, прізвище)/

Перевірив __________________________________________________

/посада, підпис (ініціали, прізвище)/


Додаток 6

 

Замовник __________________________________________________
(назва організації)

Підрядник __________________________________________________
(назва організації)

 

на будівництво __________________________________________________________________ (найменування будови, її черги, пускового комплексу, об'єкта)
__________________________________________________________________

що здійснюється в 200_ році

Вид договірної ціни ______________________

Визначена згідно з ДБН Д.1.1-1-2000

Складена в поточних цінах станом на "___" _____________ 200_ р.

 

ДОГОВІРНА ЦІНА

N п/п Обгрунтування Найменування витрат Вартість, тис. грн.
всього у тому числі:
будівельних робіт монтажних робіт інших витрат
    Прямі витрати в т. ч. + + + -
Розр. № 1 Заробітна плата + + + -
Розр. № 2 Вартість матеріальних ресурсів + + + -
Розр. № 3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів + + + -
Розр. № 4 Загальновиробничі витрати + + + -
Розр. № 5   Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд в т. ч. + + + -
зворотні суми + + + -

Закінчення додатку 6

 
Розр. № 6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період) + + + -  
Розр. № 7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період) + + + -  
Розр. № 8 Інші супутні витрати + + + +  
  Разом + + + +  
  Прибуток + + + -  
Розр. № 9 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажної організації + - - +  
Розр. № 10 Кошти на покриття ризику* + + + +  
    Разом (пп. 1 - 9) + + + +  
  Розр. № 11 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (крім ПДВ) + - - +  
  Розр. № 11 Разом договірна ціна + + + +  
  Податок на додану вартість + - - +  
    Всього договірна ціна + + + +  
    в т. ч.          
  Розр. № 12 зворотні суми + - - -  
Керівник підприємства(організації) - замовника Керівник генеральноїпідрядної організації
_____________________(підпис, ініціали, прізвище,печатка) ___________________(підпис, ініціали, прізвище,печатка)
                 

___________
* Кошти на покриття ризику враховуються в договірній ціні за порядком, наведеним у п. 3.2.13 [1] .


Додаток 7

Усереднена вартість людино-години за розрядами робіт

у будівництві [1, дод. 1]

Введено в дію 01.04. 2009 р.

Розряд робіт, що виконуються Вартість люд./год., грн Розряд робіт, що виконуються Вартість люд./год., грн Розряд робіт, що виконуються Вартість люд./год., грн Розряд робіт, що виконуються Вартість люд./год., грн
10,53 2,8 12,27 4,6 15,38 6,4 20,09
1,1 10,61 2,9 12,37 4,7 15,59 6,5 20,39
1,2 10,70 3,0 12,49 4,8 15,81 6,6 20,68
1,3 10,78 3,1 12,65 4,9 16,03 6,7 20,98
1,4 10,87 3,2 12,82 5,0 16,24 6,8 21,26
1,5 10,95 3,3 12,97 5,1 16,51 6,9 21,55
1,6 11,04 3,4 13,13 5,2 16,77 7,0 21,85
1,7 11,12 3,5 13,30 5,3 17,05 7,1 22,19
1,8 11,20 3,6 13,46 5,4 17,31 7,2 22,52
1,9 11,29 3,7 13,62 5,5 17,59 7,3 22,86
2,0 11,37 3,8 13,77 5,6 17,85 7,4 23,20
2,1 11,49 3,9 13,94 5,7 18,12 7,5 23,53
2,2 11,59 4,0 14,10 5,8 18,39 7,6 23,86
2,3 11,71 4,1 14,31 5,9 18,66 7,7 24,20
2,4 11,81 4,2 14,53 6,0 18,92 7,8 24,53
2,5 11,93 4,3 14,74 6,1 19,22 7,9 24,87
2,6 12,05 4,4 14,95 6,2 19,51 8,0 25,21
2,7 12,15 4,5 15,17 6,3 19,80    

___________
* Вартісні показники, наведені в додатку, обчислені виходячи з середньомісячної заробітної плати 2300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві в цілому - 3,8.

Примітки:

1. Наведена вартість людино-години враховує звичайні умови праці при 40-годинному робочому тижні.

При іншій тривалості робочого тижня вартість людино-години визначається із застосуванням наступних коефіцієнтів:

39-годинний робочий тиждень - 1,0236 38,5 - годинний роб. тиждень - 1,0369; 36-годинний робочий тиждень - 1,1089; 33-годинний робочий тиждень - 1,2097 30-годинний робочий тиждень - 1,3307; 25-годинний робочий тиждень - 1,5968; 24-годинний робочий тиждень - 1,6633; 20-годинний робочий тиждень - 1,9960; 18-годинний робочий тиждень - 2,2178.  

Додаток 8

Усереднені показники для визначення в інвесторській кошторисній документації трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат у розрахунку на 1люд.-год. нормативно-розрахункової трудомісткості будівельно-монтажних робіт, які передбачаються у прямих витратах [1, дод.3]

№ п/п Види будівельних і монтажних робіт Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової трудомісткості робіт, які передбачаються у прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загально-виробничих витрат, грн./люд.-год.
Загальнобудівельні роботи (крім виокремлених) 0,120 2,73
  а) земляні роботи 0,098 2,21
  б) оздоблювальні роботи 0,088 2,16
Захист будівельних конструкцій та обладнання від корозії 0,087 2,16
Монтаж металевих конструкцій 0,088 2,21
Внутрішні санітарно-технічні роботи 0,105 2,75
Зовнішні мережі (водопровід, каналі-зація, теплопостачання, газопровід) 0,094 2,21
Електроосвітлення будівель і електромонтажні роботи 0,097 2,42
Наземні інженерні споруди (автомобільні дороги, залізниці, мости і труби, аеродроми, трамвайні колії) 0,102 2,90
Монтаж устаткування 0,079 1,97
Прокладання і монтаж мереж звязку 0,088 2,16
Озеленення. Захист лісонасадження. Багаторічні плодові насадження 0,088 2,21
Поточний ремонт житла, об’єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою 0,094 2,26
Пусконалагоджувальні роботи 0,087 2,13
  Примітка. Перелік усереднених показників для визначення трудовитрат працівників, в даній таблиці наведено скорочений. Повний перелік наведено в [1].  
           

Додаток 9

Усереднені показники для визначення ліміту коштів на титульні тимчасові будівліта споруди в інвесторській кошторисній документації на будівництво

(крім ремонтно-будівельних робіт)

(глава 8 зведеного кошторисного розрахунку) [1, дод.6].

Вид будівництва підприємств, будівель і споруд Норма від кошторисної вартості будівельних і монтажних робіт за підсумками глав 1-7 зведеного кошторисного розрахунку, %
Промислове будівництво 1. Підприємства чорної металургійної промисловості (крім гірничодобувних) 3,1
2. Підприємства кольорової металургійної промисловості (крім гірничодобувних) 2,4
3. Підприємства машинобудування і електротехнічна промисловість 2,5
4. Підприємства хімічної промисловості: а) нафтопереробні і нафтохімічні заводи 3,6
б) інші об’єкти хімічної промисловості 3,1
5. Підприємства торф'яної промисловості 3,9
6. Підприємства лісозаготівельної та деревообробної промисловості 4,1
7. Підприємства промисловості будівельних матеріалів і будіндустрії 2,2
8. Підприємства целюлозно-паперової промисловості 3,4
9. Підприємства легкої промисловості 2,0
10. Підприємства харчової промисловості 2,5
11. Підприємства медичної промисловості 2,2
12. Підприємства мікробіологічної промисловості 3,1
Енергетичне будівництво 13. Повітряні лінії електропередачі 35 кВ і вище 3,2
14. Трансформаторні підстанції 35 кВ і вище та інші об’єкти енергетичного будівництва 3,6
15. Повітряні лінії електропередачі, включаючи освітлювальні, трансформаторні підстанції 0,4 – 35 кВ 2,4

 

Закінчення дод. 9

Транспортне будівництво 16. Автомобільні дороги загальнодержавного значення і місцеві (з твердим покриттям) 1–4 категорії без тунелів і мостів (шляхопроводів) довжиною понад 50 м: а) при використанні для будівництва доріг тимчасових пересувних асфальтобетонних заводів 5,9
Житлово-громадське будівництво в містах і робітничих селищах 17. Житлові будинки та благоустрій: а) житлові будинки, в т. числі зі вбудованими приміщеннями (магазинами, пральнями тощо) 0,95
б) мікрорайони, квартали, комплекси житлових та громадських будівель (включаючи зовнішні мережі та благоустрій) 1,03
в) благоустрій міст і селищ (включно з роботами з улаштування вулиць, проїздів, тротуарів, зелених насаджень) 1,2
18. Школи, дитячі садки, ясла, магазини, адміністра- тивні будівлі, кінотеатри, театри, картинні галереї та інші будівлі громадського будівництва 1,5
19. Учбові й лікувальні будівлі та споруди, науково-дослідні, конструкторські та проектні інститути 1,5
20. Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- та газопостачання в межах міста (лінійна частина) 1,3
21. Водопостачання та каналізація міст (комплекс інженерних споруд у складі трубопроводів, насосних станцій, очисних споруд тощо) 2,0
22. Санаторії, будинки відпочинку, турбази, пансіонати, профілакторії, піонерські табори 1,9

Примітки:

1. Застосування кошторисних усереднених показників у зведених кошторисних розрахунках на реконструкцію та технічне переоснащеннядіючих підприємств, будівель та споруд або будівництво подальших черг, нових цехів, виробництв, господарств і комунікацій на території діючих підприємств чи прилеглих до неї майданчиках провадиться з коефіцієнтом 0,8 до показників цього додатку.

2. При складанні зведених кошторисних розрахунків на окремі види будівництва; що відсутні в таблиці додатку, розмір коштів на тимчасові будівлі та споруди можна визначати за розрахунком, заснованим на відповідних даних розділу проекту або за показниками цього додатку по аналогічних видах будівництва.

3. Кошторисні усереднені показники враховують будівництво повного комплексу тимчасових будівель та споруд, необхідних для проведення будівельно-монтажних робіт, а також для обслуговування робітників будівництва, в межах будівельного майданчика з урахуванням можливості пристосування й використання для потреб будівництва існуючих та новозбудованих будівель та споруд сталого типу.

4. Перелік усереднених показників для визначення ліміту коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди в даній таблиці наведено скорочений. Повний перелік наведено в [1, додаток 6].


Додаток 10

Усереднені показники для визначення ліміту коштів на титульні тимчасові будівлі та споруди в інвесторській кошторисній документації на ремонтно-будівельні роботи[1, дод.7]

№ норми Назва видів ремонту Норма
  1.1 1.2 Розділ 1. Ремонт будівель у цілому Житлові будинки Об’єкти комунального та соціально-культурного призначення   0,8 1,3  
  2.1 2.2 2.3     2.4 Розділ 2. Ремонт окремих елементів будівель Фасади Дахи (покрівлі) Ремонт окремих елементів всередині будівлі (підлоги, двері, оздоблювальні роботи тощо) крім внутрішніх мереж Внутрішні інженерні мережі   0,2 0,3 0,2     0,2
    3.1   3.2 3.3 3.4 Розділ 3 Ремонт зовнішніх комунікацій та об’єктів благоустрою Зовнішні мережі водопроводу, каналізації, тепло- та газопостачання, слабкострумові тощо Міські дороги та проїзди Озеленення Міські мости, набережні, берегоукріплення     1,1   1,2 1,0 3,2

Примітки:

1. Усереднені показники цього додатку застосовуються для визна-
чення в інвесторській кошторисній документації ліміту коштів на зведен-
ня титульних тимчасових будівель та споруд при визначенні кошторисної
вартості ремонту житла, об’єктів соціальної сфери і комунального при-
значення та благоустрою, яка обчислена на підставі ресурсних елемент-
них кошторисних норм, введених в дію з 1 жовтня 2000 року, та поточних
цін на трудові і матеріально-технічні ресурси.

2. Витрати на тимчасові будівлі і споруди при виконанні ремонтно-
будівельних робіт визначаються у відсотках від кошторисної вартості ре-
монтно-будівельних робіт за показниками таблиці. Показники розрахова-
но для ремонту або будівель і споруд в цілому, або для окремих еле-
ментів будівлі та видів робіт, а саме: будівель у цілому, окремих елементів будівел, зовнішніх комунікацій і об’єктів благоустрою.

3. До ремонту будівель у цілому відноситься комплекс ремонтно-
будівельних робіт та організаційно-технічних засобів по усуненню мо-
рального і фізичного зносу по об’єкту в цілому, не пов’язаних із зміною
основних техніко-економічних показників. Показники розділу 2 таблиці
застосовуються у випадку ремонту не будівлі в цілому, а окремих її еле-
ментів.

 


Додаток 11

Таблиця 1Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.013 с.)