Усереднені показники розміру коштівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Усереднені показники розміру коштівна покриття ризикувсіх учасників будівництва

Для врахування в інвесторській кошторисній документації

[1, дод.14]

Таблиця 1

Усереднені показники розміру коштів на покриттяризикувсіх учасників будівництва, які застосовуються в Розрахунках вартості будівництвана стадіях “Ескізний проект”, “ТЕО інвестицій”

 

№ п/п Характер та види будівництва Усереднені показники в % до підсумку глав 1-12 по графі 8 Розрахунку вартості будівництва
Об’єкти промисловості, гідроелектростанції, атомні електростанції, метрополітени, тунелі різного призначення і крупні мости з опорами глибокого закладання на палях-оболонках або бурових палях, а також мости із залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше ніж 80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, об’єкти меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди (причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м і більше), унікальні технічно складні громадські будівлі та споруди 8,5
Решта підприємств і споруд, об’єкти сільського господарства, транспорту та зв’язку, громадські будівлі та споруди (крім житлових будинків) 4,5
Житлові будинки 2,5
Об’єкти реставрації і пристосування пам’яток архітектури та містобудування України 9,0

 

 


Продовження дод. 16

Таблиця 2

Усереднені показники розміру коштівна покриття ризикувсіх учасників будівництва, які застосовуються у Зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництвапри двостадійному проектуванні

№ п/п Характер та види будівництва Усереднені показники в % до підсумку глав 1-12 по графі 8 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва
I. Будівництво, що здійснюється за індивідуальними проектами
Об’єкти промисловості, гідроелектростанції, атомні електростанції, метрополітени, тунелі різного призначення і крупні мости з опорами глибокого закладання на палях-оболонках або бурових палях, а також мости із залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, об’єкти меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди (причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м і більше), унікальні складні громадські будівлі та споруди 6,0
Решта підприємств і споруд, об’єкти сільського господарства, транспорту та зв’язку, громадські будівлі та споруди (крім житлових будинків) 3,0
Житлові будинки 1,8
Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі озеленення та вертикальне планування) за окремими проектами 3,0
Об’єкти реставрації і пристосування пам’яток архітектури та містобудування України 7,5
II. Будівництво, що здійснюється за типовими проектами, економіч-ними індивідуальними проектами, які повторно застосовуються
Об’єкти виробничого призначення 3,0
Громадські будівлі та споруди, житлові будинки 1,2

 


Закінчення дод. 16

Таблиця 3

Усереднені показники розміру коштівна покриття ризикувсіх учасників будівництва, які застосовуються у Зведеному кошторисному розрахунку вартості будівництва при одностайдійному проектуванні

 

№ п/п   Характер та види будівництва Усереднені показники в % до підсумку глав 1-12 по графі 8 Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва
Об'єкти промисловості, гідроелектростанції, ядерні установки та об'єкти призначені для поводження з радіоактивними відходами, метрополітени, тунелі різного призначення і крупні мости з опорами глибокого закладання на палях-оболонках або бурових палях, а також мости з залізобетонними прогоновими спорудами довжиною більше 80 м та металевими прогоновими спорудами довжиною більше 100 м, об'єкти меліоративного будівництва, морські гідротехнічні споруди (причали, моли і хвилерізи на глибині 13 м і більше) 3,6
Решта підприємств і споруд, об'єкти сільського господарства, транспорту та зв'язку, особливо складні технічно або архітектурногромадські будівлі та споруди, громадські будівлі та споруди, крім житлових будинків 2,0
Житлові будинки 1,8
Об'єкти ремонту 2,4
Інженерні мережі та благоустрій (у тому числі озеленення та вертикальне планування) за окремими проектами 2,0
  Об'єкти реставрації і пристосування пам'яток архітектури та містобудування України 6,0

 

Додаток 17

Коефіцієнти до норм витрат труда робітників-будівельників,

машиністів, часу експлуатації будівельних машин і механізмів

дляврахування впливу умов виконання робіт,

передбачених проектом [2, дод. Г]

№пп Умови виконання робіт, передбачених проектом Коеф.
Виконання будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах, звільнених від устаткування та інших предметів, що заважають нормальному виконанню робіт 1,2
Виконання будівельних робіт е експлуатованих будівлях та спорудах з наявністю в зоні проведення робіт діючого технологічного устаткування (верстатів, установок, кранів тощо) або предметів, що захаращують приміщення (лабораторне устаткування, меблі тощо) або руху транспорту по внутрішньоцехових коліях 1,3
2.1 Те саме, за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць 1,35
2.2 Те саме, при температурі повітря на робочому місці понад 40°С у приміщеннях 1,5
2.3 Те саме, зі шкідливими умовами праці, де робітники-будівельники мають робочий день нормальної тривалості 1,5
2.4 Те саме, зі шкідливими умовами праці, де робітники-будівельники переведені на скорочений робочий день при 36-годинному робочому тижні 1,5
2.5 Те саме, при особливій стислості робочих місць 1,55
2.6 Те саме, зі шкідливими умовами праці, де робітники-будівельники переведені на скорочений робочий день при 24-годинному робочому тижні 2,2
2,7 Те саме, за наявності особливо утруднених умоів з організації робочих місць 2,3
Виконання будівельних робіт на відкритих та напіввідкритих виробничих майданчиках з наявністю в зоні проведення робіт діючого технологічного транспорту 1,1
3.1 Те саме, за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць 1,15
3.2 Те саме, зі шкідливими умовами праці (наявністю пари, шкідливих газів, диму тощо), де робітники-будівельники мають робочий день нормальної тривалості 1,25
Закінчення дод. 17
Виконання будівельних робіт в охоронних зонах діючих повітряних ліній електропередачі високої напруги 1,2  
Виконання будівельних робіт у закритих спорудах і приміщеннях (колекторах, резервуарах, бункерах, камерах тощо), верхня відмітка яких міститься нижче З м від поверхні землі 1,1
Будівництво нових об’єктів на території діючих підприємств, які мають розгалужену мережу транспортних та інженерних комунікацій і обмежені умови для складування матеріалів 1,1
6.1 Те саме, за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць 1,15
Будівництво інженерних мереж і споруд, а також об’єктів житлово-цивільного призначення в обмежених умовах забудованої частини міста 1,1
7.1 Те саме, за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць 1,15
Будівництво санаторно-курортних, туристичних, спортивних та інших комплексів на схилах гір з різко пересіченим рельєфом, обмеженими умовами із збереженням природного ландшафту 1,2
       

Примітка 1

Охоронною зоною вздовж повітряних ліній електропередачі за ГОСТ 12.1.013-78 є ділянка землі та простору між вертикальними площинами, які проходять через паралельні прямі, віддалені від крайніх проводів (при невідхиленому їх положенні) на відстані, м:

до 1 кВ 50 кВ, 220 кВ, 330 кВ
від 1 до 20 кВ включно 400 кВ, 500 кВ
35 кВ 750 кВ
110 кв 800 кВ
(постійний струм)      

Примітка 2

Обмежені умови в забудованій частині міст характеризуються наявністю трьох з наведених нижче факторів:

- інтенсивного руху міського транспорту та пішоходів у безпосередній близькості від місць робіт, що обумовлює потребу будівництва короткими захватками з повним завершенням усіх робіт на захватці, включаючи відновлення зруйнованих покриттів та насадження зелені;

- розгалуженої мережі існуючих комунікацій, що підлягають підвішуванню або перекладанню;

- житлових або виробничих будинків, а також зелених насаджень, що зберігаються, в безпосередній близькості від місця робіт;

- обмежених умов складування матеріалів або неможливості їх складування на будівельному майданчику для нормального забезпечення матеріалами робочих місць.

Примітка 3

Будівлі та споруди вважаються експлуатованими з моменту підписання акту про прийняття їх в експлуатацію. Зазначені в додатку коефіцієнти розповсюджуються на всі без виключення будівлі та споруди, в тому числі житлові будинки, магазини, театри, спортивні споруди тощо.

Примітка 4

Одночасно кілька коефіцієнтів (за винятком коефіцієнтів пп.4 і 5) не застосовують. Коефіцієнти, вказані в пп.4 і 5, можуть застосовуватися разом з іншими коефіцієнтами. При одночасному застосуванні коефіцієнти перемножуються.

Примітка 5

Дані коефіцієнти не поширюються на норми Збірника 46 «Роботи приреконструкції будівель та споруд» ДБН Д.2.2-46-99.

Примітка 6

По об’єктах житлово-цивільного призначення коефіцієнти п.7 не поширюються на внутрішні роботи.

 

Додаток 18

Усереднені показники для визначеннядодаткових витрат з

вартості устаткування[1]

N пункту Найменування показників Показники, у відсотках
Транспортні витрати 3,0
Витрати на тару, упаковку і реквізит 0,5
Запасні частини 1,0
Комплектація 0,4
Заготівельно-складські витрати 0,9

 


Додаток 19Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)