Складання кошторисної документації на основі укрупнених показників за допомогою програмного комплексуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Складання кошторисної документації на основі укрупнених показників за допомогою програмного комплексуВиходячи зі складності запропонованих методичних рекомендацій та значної трудомісткості робіт, реалізація розрахунків пропонується виконуватися на ПК, за допомогою програми (на базі Excel), розробленої колективом кафедри економіки будівництва КНУБА. Складання кошторисної документації виконується за наступною схемою (рис. 10.1).

Програма, призначена для складання кошторисної документації на основі укрупнених кошторисних показників, передбачає:

- складання локальних кошторисів, а саме: на загальнобудівельні, санітарно-технічні, електромонтажні, монтажні роботи та кошторису на придбання устаткування;

- об’єктного кошторису;

- зведеного кошторисного розрахунку;

У вихідних даних студент вводить будівельний об’єм об’єкта, а також обсяги робіт по обۥєктах і роботах, що включаються до глав 1,3,4,5,6,7 зведеного кошторисного розрахунку.

З нормативної бази, відповідно до додатків 7 – 24, в програму вносяться укрупнені ресурсні кошторисні нормативи на будівлі і споруди; усереднена вартість людино-години; усереднені показники для визначення трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується у загальновиробничих витратах, та коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат; усереднені показники для визначення ліміту


       
 
 
   
Рис. 10.1. Загальна схема послідовності складання кошторисної документації на основі укрупнених показників.


 
 


Рис. 10.1. закінчення


коштів на титульні тимчасові будівлі і споруди; усереднені показники для визначення ліміту коштів на додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт та ремонтно-будівельних робіт у зимовий період; усереднені показники розміру кошторисного прибутку, на покриття ризику всіх учасників будівництва, а також укрупнені показники нормативних витрат на об’єкти та роботи до глав 1, 3–12 зведеного кошторисного розрахунку.

 

11. Загальні правила оформлення інвесторської
кошторисної документації

 

При складанні інвесторської кошторисної документації здійснюється її нумерація в установленому порядку.

Нумерація локальних кошторисів проводиться при формуванні об'єктного кошторису з урахуванням того, до якої глави зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва він включається.

Нумерація локальних кошторисів проводиться таким чином, що перші дві цифри відповідають номеру глави зведеного кошторисного розрахунку, другі дві цифри – номеру рядку в главі і треті дві цифри означають порядковий номер локального кошторису в даному об’єктному кошторисі. Наприклад: № 02–04–12. Номери об’єктних кошторисів за такою системою нумерації не містять у собі останні дві цифри, що відповідають номерам локальних кошторисів. Наприклад: № 02–04.

Результати обчислень і підсумкові дані в кошторисній документації наводяться в такому порядку:

- у локальних кошторисах порядкові й підсумкові цифри заокруглюються до цілих гривень;

- в об’єктних кошторисах підсумкові цифри з локальних кошторисів показуються в тисячах гривень із заокругленням до двох знаків після коми;

- у зведених кошторисних розрахунках вартості будівництва (зведення витрат) підсумкові суми з об’єктних кошторисів показуються в тисячах гривень із заокругленням до двох знаків після коми.

У такому ж порядку наводяться результати обчислень і підсумкові дані в розрахунках вартості будівництва.

Запитання для самоперевірки

 

1. Види інвесторської кошторисної документації.

2. Що відноситься до елементів будівництва?

3. Назвіть глави зведеного кошторисного розрахунку.

4. Як визначається кошторисний прибуток?

5. Як визначаються кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва?

6. Як визначаються кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами?

7. Локальний кошторис. Зміст, порядок складання.

8. Об’єктний кошторис. Порядок складання.

9. Зведений кошторисний розрахунок. Порядок складання, призначення.

10. Що таке «загальновиробничі витрати»? Склад, порядок визначення.

11. Складові прямих витрат. Порядок визначення

12. Кошторисна вартість загальнобудівельних робіт

13. Договірна ціна на будівельні роботи. Ціна тендерної пропозиції. Тверді та динамічні договірні ціни.

14. Нормативна база інвесторської кошторисної документації.

15. Які затрати входять до складу кошторисної вартості внутрішніх санітарно-технічних робіт?

16. Як визначається вартість «матеріалів, виробів, конструкцій» у локальних кошторисах?

17. Як визначається «кошторисна заробітна плата» у локальних кошторисах?

18. Як визначається «кошторисна трудомісткість» у локальних кошторисах?

19. Як зв'язаний об'єктний кошторис із Зведеним кошторисним розрахунком?

20. У якому кошторисному документі приведені дані про затрати на проектно-вишукувальні роботи?

21. У якому кошторисному документі приведені дані про вартість зовнішніх інженерних комунікацій?

22. У якому кошторисному документі приведені дані про вартість внутрішніх інженерних комунікацій?

23. Підсумкові дані по зведеному кошторисному розрахунку – чиї це витрати: інвестора або будівельних організацій - підрядчиків?

24. Як розраховується показник «одиничної вартості» в об'єктному кошторисі?

25. У якому кошторисному документі враховується податок на додану вартість?

26. У якому кошторисному документі враховуються витрати на благоустрій і озеленення території?

27. З якого кошторисного документа можна довідатися про вартість технологічного устаткування ?

Тестові завдання

1. ДО СКЛАДУ ПРЯМИХ ВИТРАТ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВХОДИТЬ:

А. Вартість будівельних матеріалів;

В. Заробітна плата лінійного персоналу;

С. Вартість експлуатації машин та механізмів;

D. Заробітна плата робітників-будівельників;

2. ДО СКЛАДУ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ НЕ ВХОДИТЬ:

А. Витрати на керування й обслуговування будівельного виробництва;

В. Заробітна плата лінійного персоналу;

С. Вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

D. Витрати на організацію робіт на будівельних майданчиках.

3. ЦІНИ НА ТРУДОВІ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ, ЗА ЯКИМИ СКЛАДАЄТЬСЯ КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ, ТАКІ:

А. Середні регіональні ціни за останні 3 роки;

В. Поточні ціни станом на початок будівництва;

С. Поточні ціни на час складання проектно-кошторисної документації;

D. Ціни на розсуд інвестора;

Е. Ціни на розсуд підрядних будівельних підприємств – виконавців робіт.

4. ДАНІ ПРО КОШТОРИСНИЙ ПРИБУТОК МІСТИТЬ ТАКИЙ КОШТОРИС :

А. Локальний;

В. Об’єктний;

С. Зведений кошторисний розрахунок.

5. ДО КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ НЕ ВХОДЯТЬ:

А. Прямі витрати;

В. Загальновиробничі витрати;

С. Адміністративні витрати;

6. ПІДСУМКОВА ВАРТІСТЬ БУДІВНИЦТВА ЗА ЗВЕДЕНИМ КОШТОРИСНИМ РОЗРАХУНКОМ – ЦЕ ОЧІКУВАНІ ВИТРАТИ ТАКИХ СУБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

А. Виконувачі робіт (Підрядники);

В. Інвестор;

С. Постачальники товарно-матеріальних цінностей;

D. Проектні організації;.

E. Банки, що мають кредитувати будівництво.

7. ПЕРШИМИ З НАВЕДЕНИХ ВИДІВ ІНВЕСТОРСЬКОЇ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СКЛАДАЮТЬСЯ:

А. Об’єктні кошториси

В. Локальні кошториси

С. Зведений кошторисний розрахунок

8. ОДИНИЧНІ РОЗЦІНКИ НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ У НАГОДІ ДЛЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ВИЗНАЧЕННЯ:

А. Кошторисної вартості робіт;

В. Прямих витрат;

С. Загальновиробничих витрат.

D. Адміністративних витрат

9. ВИКРЕСЛІТЬ ЗАЙВЕ У ПЕРЕЛІКУ ВИДІВ ДОГОВІРНИХ ЦІН НА БУДІВНИЦТВО ОБ’ЄКТУ:

А. Тверді;

В. Динамічні;

С. Періодичні;

D. Планові.

10. У ЗВЕДЕНОМУ КОШТОРИСНОМУ РОЗРАХУНКУ ПЕРЕДБАЧЕНИЙ РОЗПОДІЛ ВИТРАТ ПО ТАКІЙ КІЛЬКОСТІ ГЛАВ:

А. 8;

В. 10;

С. 12;

D. 14.

11. КОШТОРИСНИЙ ПРИБУТОК ВИЗНАЧАЮТЬ НА ПІДСТАВІ :

А. Кошторисної вартості робіт за зведеним кошторисним розрахунком;

В. Загальної кошторисної трудомісткості робіт за зведеним кошторисним розрахунком;

С. Витрат на оплату праці учасників будівництва;

D. Вартості будівельних і монтажних робіт за зведеним кошторисним розрахунком.

12. ДАНІ ПРО ВАРТІСТЬ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ МІСТИТЬ ТАКИЙ КОШТОРИС :

А. Локальний;

В. Об’єктний;

С. Зведений кошторисний розрахунок.

13. ДАНІ ПРО ВАРТІСТЬ РОБІТ З БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЇ БУДІВНИЦТВА МІСТИТЬ ТАКИЙ КОШТОРИС :

А. Локальний;

В. Об’єктний;

С. Зведений кошторисний розрахунок.

14. КОШТИ НА ПОКРИТТЯ РИЗИКУ ВСІХ УЧАСНИКІВ БУДІВНИЦТВА МІСТИТЬ ТАКИЙ КОШТОРИС:

А. Локальний;

В. Об’єктний;

С. Зведений кошторисний розрахунок.

15. ДАНІ ПРО СЕРЕДНІЙ РОЗРЯД ВИКОНУВАНИХ РОБІТ МІСТИТЬ ТАКИЙ КОШТОРИС:

А. Локальний;

В. Об’єктний;

С. Зведений кошторисний розрахунок.

16. ОДИНИЦІ ВИМІРУ КІЛЬКОСТІ РОБІТ У ЛОКАЛЬНИХ КОШТОРИСАХ ЗАДАЮТЬСЯ:

А. На розсуд проектувальників;

В. На розсуд будівельників - виконавців робіт;

С. Відповідно із вимірниками ресурсних елементних кошторисних норм;

D. На розсуд замовників.

17. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) – ЦЕ:

А. Визначення переможця торгів та оформлення протоколу тендерного комітету;

В. Надання пропозицій (оферти);

С. Укладання контракту;

D. Розробка тендерної документації.


Додатки

 

 

Додаток 1

Форма №1

_______________________________________________________________

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок в сумі _____________________тис.грн

У тому числі зворотних сум _________________________________тис.грн

________________________________________________________________

(посилання на документ про затвердження)

«____»_______________200___р.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)