На будівництво заводу алюмінієвих сплавівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

На будівництво заводу алюмінієвих сплавів(найменування будови)

Кошторисна вартість 48608 тис.грн

Кошторисна трудомісткість 454 тис.люд.год

Кошторисна заробітна плата 7691 тис.грн Вимірник одиночної вартості 1 м3

№ п/п Номери кошторисів і кошторисних розрахунків Найменування робіт і витрат Кошторисна вартість, тис. грн Кошторисна трудомісткість, тис. люд.-год. Кошторис-на заробітна плата, тис. грн Показники оди-ничної вартості, грн
Буді-вельних робіт Мон-тажних робіт Устаткування, меблів та інвентарю Інших витрат Всього
02-01-01 Загально-будівельні роботи - - - 208,32 3302,48 169,1
02-01-02 Внутрішні санітарно-технічні роботи - - - 124,48 2008,47 109,6
02-01-03 Внутрішні електромонтажні роботи - 1529,2 152,1 - 1681,3 24,56 401,61 16,8
02-01-04 Монтаж технологічного устаткування - - - 97,12 1978,55 33,7
02-01-05 Придбання технологічного устаткування     -     156,9
Разом 4897,2 15845,1   48608,3 454,48 7691,11 486,1

 

 

Продовження дод. 19

 

Форма № 4

Завод алюмінієвих сплавів

(найменування будови)

19.4. Локальний кошторис № 02-01-01

На загальнобудівельні роботи головного корпусу

(найменування робіт та витрат, найменування об’єкта)

 

Основа: Кошторисна вартість 16909,89 тис.грн

Креслення (специфікації) № ________ Кошторисна трудомісткість 208,32 тис.люд-год

Кошторисна заробітна плата 3302,48 тис.грн

Складений по укрупненим показникам Середній розряд робіт 4,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 січня 2010 р.

№ п/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат, одиниця виміру Кількість Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, люд-год., не зайнятих обслуговуванням машин  
 
всього експлуатації машин всього заробітної плати експлуатації машин  
 
заробітної плати в тому числі заробітної плати тих, що обслуговують машини  
в тому числі заробітної плати на одиницю всього  
1. Укрупнені показники (дод. 20 п. 1). Загально буді- вельні роботи, м3 об’єму будівлі  
                               
                                                   

Продовження дод. 19

 

Разом прямі витрати грн
у тому числі:    
вартість матеріалів, виробів та конструкцій 15080000-(2502000+1940000); грн
всього заробітна плата грн
Загальновиробничі витрати 362477+1272114+195300 грн
трудомісткість у загальновиробничих витратах (178000+8000)´ 0,120 люд.-год.
заробітна плата в загальновиробничих витратах 22320´21,85 грн
обов'язкові платежі та внески (2502000+438000+362477)´(0,332+0,014+0,016+0,0232) грн
решта статей загальновиробничих витрат (178000+8000)´2,73 грн
Всього по кошторису 1508000+1829891 грн
Кошторисна трудомісткість 178000+8000+22320 люд.-год.
Кошторисна заробітна плата 2502000+438000+362477 грн

 

Склав _____________________________________________________________________________________

[посада, підпис(ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________________________________________________________

[посада, підпис(ініціали, прізвище)]


Продовження дод. 19

 

Форма № 4

Завод алюмінієвих сплавів

(найменування будови)

19.5. Локальний кошторис № 02-01-02

На внутрішні санітарно-технічні роботи головного корпусу

(найменування робіт та витрат, найменування об’єкта)

Основа: Кошторисна вартість 10956,88 тис.грн

Креслення (специфікації) № ________ Кошторисна трудомісткість 124,48 тис. люд-год

Складений по укрупненим показникам Кошторисна заробітна плата 2008,47 тис.грн

Середній розряд робіт 4,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на 1 січня 2010 р.

№ п/п Шифр і номер позиції нормативу Найменування робіт та витрат, одиниця виміру Кількість Вартість одиниці, грн Загальна вартість, грн Витрати труда робітників, не зайнятих обслуговуванням машин, люд-год,  
 
всього експлуатації машин всього заробітної плати експлуатації машин  
заробітної плати в тому числі заробітної плати в тому числі заробітної плати тих, що обслуговують машини  
на одиницю всього  
 
Укрупнені показники дод. 21 п. 1. Улаштування опалення,100м3 об’єму будівлі  
Укр. показники дод. 21 п. 1. Вентиляції  

Продовження дод. 19

Те саме Водопроводу
–“– Каналізації
–“– Гаряче водопостачання
–“– Газо- постачання
Разом прямі витрати грн
у тому числі:    
вартість матеріалів, виробів та конструкцій 987622-(1539390+1136250); грн
всього заробітна плата 1539390+276990 грн
Загальновиробничі витрати 192091+773663+114903: грн
трудомісткість в загальновиробничих витратах (107400+5250)´ 0,105 11828,25 люд.-год
заробітна плата в загальновиробничих витратах 11828,25´21,85 грн
обов'язкові платежі та внески (1816380+192091)´0,3852 грн
решта статей загальновиробничих витрат (107400+5250)´ 2,75 грн
Всього по кошторису 9876220+1080657 грн
Кошторисна трудомісткість 107400+5250+11828 люд.-год
Кошторисна заробітна плата 1816380+192091 грн

Склав _____________________________________________________________________________________

[посада, підпис(ініціали, прізвище)]

Перевірив _____________________________________________________________________________________

[посада, підпис(ініціали, прізвище)]

Продовження дод. 19

Завод алюмінієвих сплавів Форма № 4

(найменування будови)

19.6. Локальний кошторис № 02-01-03Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.01 с.)