Розрахунок кошторисної вартості будівельних та проектних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок кошторисної вартості будівельних та проектних робіт3.2.1 Суть кошторисної вартості

Кошторисна вартість будівельних та проектних робіт визначається шляхом складання певних розрахунків до яких належать :

1.Локальний кошторис на загально будівельні роботи які складаються шляхом використання укрупнених показників кошторисної вартості.

2.Локальний кошторис на внутрішні санітарно-технічні роботи.

3.Локальний кошторис на внутрішні електромонтажні роботи.

4.Розрахунок загальновиробничих витрат до всіх кошторисів.

5.Об’єктний кошторис.

6.Розрахунок кошторисної вартості проектно-пошукових робіт.

7.Зведений кошторис розрахунок будівництва.

8.Техніко економічні показники (ТЕП).

3.2.2 Складання локальних кошторисів.

 


 

Локальний кошторис № 02-01-01

На проведення загально – будівельних робіт по будівництву «Дитячого садочка на 180 місць»

Основа Кошторисна вартість_______тис грн.

Креслення (специфікації) №1 Кошторисна трудомісткість_____тис.люд-год.

Кошторисна заробітна плата_____тис.грн.

Середній розряд робіт_________розряд

Складений в поточних цінах станом на «01» січня 2013року.

Таблиця 3.1 – Вартість загально-будівельних робіт

  № п/п Шифр 1 номер позиції нормативу Найменування робіт і витрат, одиниця виміру кількість Вартість одиниці,грн.. Загальна вартість, грн.. Витрати труда робітників, люд.-год., не занятих обслуговуванням машин
  всього експлуатація машин всього заробітної плати експлуа-тація машин
  заробітної плати в тому числі заробітної плати в тому числі. заробіт-ної плати тих,що обслуговують машини
  на одиницю всього
    УПКВ, Додаток 15   Загально-будівельні роботи,м3                
         

 

 

Разом прями витрати, грн.________________________________

В тому числі:

Вартість матеріалів виробів та конструкцій, грн______________

Всього заробітна плата, грн_______________________________

Загальновиробничі витрати, грн___________________________

Трудомісткість у загальновиробничих витратах, люд.-год._____

Заробітна плата у загальновиробничих витратах, грн._________

Всього по кошторису, грн.________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.______________________

Кошторисна заробітна плата, грн.___________________

Для розрахунку вартості санітарно-технічних робіт складається локальний кошторис № 02-01-02, де передбачаються витрати на проведення водопостачання, каналізації, опалення, газопостачання.

Результати розрахунків відображаються в таблиці 3.2.

Локальний кошторис № 02-01-02

На внутрішні санітарно-технічні роботи по будівництву «Дитячого садочка на 180 місць»

Кошторисна вартість_______тис. грн.

Основа Кошторисна трудомісткість______тис.люд-год

Креслення ( спеціфікації )№ 2 Кошторисна заробітна плата_____тис.грн

Середній розряд робіт_________розряд

 


 

Складений в поточних цінах станом на «01» січня 2013року.

 

Таблиця 3.2 – Вартість санітарно-технічних робіт

№ п/п Шифр 1номер позиції нормативу Найменування робіт і витрат, одиниця виміру кількість Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн.. Витрати труда робітників, люд.-год., не занятих обслуговуванням машин
всього експлуа-татація машин всього заробітної плати експлуа-тація машин
заробітної плати в тому числі заробітної плати в тому числі заробітної плати тих,що обслуговують машини
на одини-цю всього
УПКВ Додаток 16 Водопровід,100м3                
         
УПКВ Додаток Каналізація, 100м3                
         
УПКВ Додаток Опалення,100м3                
         
                     

 


 

Разом прямі витрати, грн_______________________________________

В тому числі

вартість матеріалів виробів та конструкцій, грн.._____________________

Всього заробітна плата, грн..______________________________________

Загальновиробничі витрати, грн..___________________________________

Трудомісткість у загальновиробничих витратах, люд.-год._____________

Заробітна плата у загальновиробничих витратах, грн.._________________

Всього по кошторису, грн..________________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.______________________________

Кошторисна заробітна плата, грн..__________________________________

Вартість електромонтажних робіт складається з розрахунків витрат на електропостачання, телефонізацію, пожежну та охоронну сигналізацію,підключення до Інтернету.

Для визначення вартості електромонтажних робіт складається локальний кошторис № 02-01-03.

Результати розрахунків відображаються в таблиці 3.3.

 

 


 

Локальний кошторис № 02-01-03

На електромонтажні роботи по будівництву «Дитячого садочка на 180 місць»

 

Кошторисна вартість_______тис. грн.

Основа Кошторисна трудомісткість____тис.люд-год

Креслення (спеціфікації)№3 Кошторисна заробітна плата_____тис.грн

Середній розряд робіт___5______розряд

Складений в поточних цінах станом на « 01 » січня 2013року.

Таблиця 3.3 – Вартість електромонтажних робіт

№ п/п Шифр 1номер позиції норма-тиву Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кількі-сть Вартість одиниці, грн. Загальна вартість, грн. Витрати труда робітників,люд.-год.,не занятих обслуговуванням машин
всього експлуата- ція машин всього заробітної плати експлуата- ція машин
заробіт-ної плати в тому числі заробітної плати в тому числі заробітної плати тих,що обслуговують машини
на одини-цю всього
УПКВ, Додаток17 Електропостачання, 100м3                
         

 


 

Продовження таблиці 3.3

УПКВ, Додаток17 Телефонізація, 100м3                
         
УПКВ, Додоток17 Пожежна сигналізація, 1000м3                
         
  Разом                
       
                       

 

Разом прямі витрати, грн._________________________________________

В тому числі

вартість матеріалів виробів та конструкцій, грн.._____________________

Всього заробітна плата, грн..______________________________________

Загальновиробничі витрати, грн..___________________________________

Трудомісткість у загальновиробничих витратах, люд.-год._____________

Заробітна плата у загальновиробничих витратах, грн.._________________

Всього по кошторису, грн..________________________________________

Кошторисна трудомісткість, люд.-год.______________________________

Кошторисна заробітна плата, грн..__________________________________

 

 


 

Для визначення загальновиробничих витрат складається розрахунок №1 загальновиробничих витрат до локальних кошторисів.

Результати розрахунків відображаються в таблиці 3.4

Будівництво «Дитячого садочка на 180 місць»

Розрахунок №1

Загальновиробничих витрат до локального кошторису

Складений в поточних цінах станом на « 01 » січня 2013 р.

Таблиця 3.4 – Вартість загальновиробничих витрат.

№п/п Локальні кошториси Нормативна трудомісткість прямих витрат, люд.-год. Усереднені коефіціенти переходу від нормативно розрахункової Трудомісткості робіт, що передбачаються в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах(К1) Трудомісткість В загальновиробничих витратах Люд.-год Гр3*гр4 Вартість люд.-год., грн.. Заробітна плата в загальновиробвничих итратах, грн Заробітна плата в прямих витратах,грн Збір до пенсій пенс фонду і внесків до фондів соціального страху страху страх, грн. (гр7+гр8)*0,4033 Усереднені показники для визначення засобів на покритя рештистатей зазагальновиробничих витрат, (К2),грн/люд.-год Засоби на покриття решти статі в загальновиробничих витратах, грн..гр3*гр10 Всього загальновиробничи витрати гр7+гр9+гр11
№ 02-01-01   0,12   16,3       2,73    
№ 02-01-02   0,105   16.3       2,75    
№ 02-01-03   0,097   16,3       2.42    

 

Загальна вартість будівельно-монтажних робіт визначається об’єктним кошторисом.

Результати розрахунків відображаються в таблиці 3.5

ОБ’ЕКТНИЙ КОШТОРИС № 1

На будівництво «Дитячого садочка на 180 місць»

Кошторисна вартість _____________тис.грн.

Кошторисна трудомісткість_______тис. люд.-год

Кошторисна заробітна плата______ тис.грн.

Вимірник одиничної вартості______тис.грн.

Таблиця 3.5 – Загальна вартість будівельно-монтажних робіт

№ п/п Номери кошторисів і кошторисних розрахунків Найменування робіт і витрат, одиниця виміру Кошторисна вартість, тис. грн.. Кошто-рисна трудоміс-ткість, тис. л-год Кошторисна заробітна плата, тис.грн. Показни-ки одини-чної вартості
Будіве-льних робіт монтаж-них робіт Устаткува-ння, меблів та інвентарю інших витрат Всього
02-01-01 Загально-будівельні роботи                
02-01-02 Внутрішні санітарно-технічні роботи                
02-01-03 Внутрішні електромонтаж-ні роботи                
  Всього                  

 

3.2.2 Розрахунок вартості проектно-пошукових робіт

Для визначення вартості проектно-пошукових робіт складається локальний кошторис № 02-01-04 на проектно-пошукові роботи.

Результати розрахунків наведено в таблиці 3.6.

Локальний кошторис № 02-01-04

На проектно-пошукові робот «Дитячого садочка на 180 місць»

Кошторисна вартість__________тис.грн.

Таблиця 3.6 – Вартість проектно-пошукових робіт

№ п/п Характеристика підприємства, будинку, споруди або види робіт та проектні роботи для будівництва №№ розділів таблиць, пунктів і вказівок збірника цін Розрахунок вартості Вартість, грн.
Навчально-лабораторний корпус Розрахунковий показник: 6870,5 (м2) Розділ 45, табл.1, п.1 k=0,33 – стадія проектування – "Проект К=1,05 – Сейсмічні впливи інтенсивністю 7 балів (ДБН Д1.1-7-2000 дод 5) К= 1,07 – Вищий навчальний заклад (ДБН Д.1.1-7-2000 дод 2) К=7,77 – наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва Украіни від01.07.2008 р № 297 (проектні роботи) (24343+5,421*6870,5)*0,33*1,05*1,07*7,77 131637,087
Кафе до 100 посадкових місць ( розрахунковий показник – 50 місць) Розділ 39, табл.4, п.2 k=0,35 – стадія проектування – "Проект К=1,05 – Сейсмічні впливи інтенсивністю 7 балів (ДБН Д1.1-7-2000 дод 5) К= 1,19 – Заклади громадського харчування (ДБН Д.1.1-7-2000 дод 2) К=7,77 – наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва Украіни від 01.07.2008 р № 297 (проектні роботи)    
  Всього    

 

 


 

3.2.3 Складання зведених кошторисних розрахунків.

Базою для визначення кошторисної вартості є вартість будівельно-монтажних робіт за номенклатурою

глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості.

Результати розрахунків відображаються в таблиці 3.7.

Зведений кошторисний розрахунок вартості

Будівництва «Дитячого садочка на 180 місць»

Складений в поточних цінах станом на « 01 » січня 2013 р.

Таблиця 3.7 – Вартість будівництва.

№ п/п Номери кошторисів і кошторисних розрахунків Найменування глав, об’єктів, робіт і витрат Кошторисна вартість,тис.грн. Інши витрати, тис. грн. Загальна кошторисна вартість, тис. грн.
будівель- них робіт монтаж- них робіт устаткування меблів та інвентарю
  Глава1 Підготовка території будівництва          
1-3 Глава2 основні об’єкти будівництва          
    Разом по главі 2          
    Разом по главах 1-7          
Додаток 8 Глава 8 Тимчасові будівлі і споруди (% від разом по главах1-7 і графа 4-5)          
    Разом по главі 8          
    Разом по главах 1-8          
  Глава9 Інши роботи та витрати          

 

Продовження таблиці 3.7

  Додаток 9, 10 Додаткові витрати при виконанні будівельно-монтажних робіт у зимовий період (% від разом по главах 1-8 графи 4-5)          
  ДБН Д1.1-1-2000 п.3.1.15.3 Додаткові витрати при виконанні будівельно -монтажних робіт у літній період під відкритим небом при температурі повітря більш ніж +270С (% від разом по главах 1-8 )          
  ДБН Д 1. 1-1-2000 п.3.1.16.6. Витрати на перевезення працівників будівельно-монтажних організацій автомобільним транспортом (1,5% від разом по главах 1-8 графи 4-5 )          
    Разом по главі 9          
    Разом по главах 1-9          
  Глава10 Утримання служби замовника і авторський нагляд          
  ДБН Д.1.1-1-2000 п.2.8.13. Утримання служби замовника(включаючи витрати на технічний нагляд) (2,5 %підсумку графи 8 глав 1-9 )          
  ДБН Д.1.1-1-2000 п.2.8.13. Витрати замовника, пов,язані з проведенням тендерів ( 0,2% від підсумку графи 8 глав 1-9)          
    Разом по главах 1-10          
  Глава 12 Проектні та вишукувальні роботи          
  ДСТУ БД.1.1-7:201Х Кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт          
    ДСТУ БД.1.1-7: 201Х Кошторисна вартість комплексної державної експертизи проектно-кошторисної документації          
    Разом по главі 12          

 

 

Продовження таблиці 3.7

    Разом по главах 1-12          
Додаток 11 Кошторисний прибуток          
Додаток 12 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій (АВ)          
Додаток 13 Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва ( % від разом по главах 1-12 графи 8)          
ДБН Д 1.1-1-2000 п.3.1.20 Кошти на покриття додаткових витрат, пов,язаних з інфляційними процесами( 5% від разом по главах 1-12 графи 8          
ДБН Д 1.1-1-2000 п.3.1.21. Кошти на страхування ризиків замовника в будівництві( 2% по підсумку глав 1-12 по графі 8)          
    Разом (глави 1-12 +П+АВ+Р+І+С)          
  Податки, збори, обов’язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва          
    Разом          
  Податок на додану вартість ПДВ=20%          
  Всього по зведеному кошторисному розрахунку          
  Зворотні суми 15% від (тимчасових будівель і споруд) разом по главі 8          
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-15; просмотров: 400; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.212.120.195 (0.007 с.)