Попит на продукцію фірми-монополіста і її дохідМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Попит на продукцію фірми-монополіста і її дохідЗа умов чистої монополії фірма одноосібно задовольняє попит споживачів на ринку своєї продукції. Крива попиту на продукцію фірми є одночасно кривою попиту галузі і кривою ринкового попиту. Якщо функція попиту на продукцію конкурентної фірми графічно відображається прямою, паралельною осі обсягу виробництва, то крива ринкового попиту на продукцію фірми-монополіста є спадною лінією і має від'ємний нахил (рис. 10.1). Кожну наступну одиницю товару монополіст може продати лише за нижчою ціною. Це призводить до відмінності в характеристиці кривих граничного і середнього доходів. Для конкурентного виробника ці величини співпадають з ринковою ціною . Для монополіста крива середнього доходу співпадає з кривою попиту, але крива граничного доходу розміщена нижче від неї. Доведемо це.

Валовий дохід монополіста TR визначається як добуток ціни товару та обсягу продажу: де:

TR – сукупний дохід;

Р – ціна;

Q – кількість проданого блага.

Однак ціна монополіста теж залежатиме від обсягу попиту. У випадку лінійної оберненої функції попиту , дохід визначиться як:

(10.1)

Середній дохід (AR) становитиме:

, (10.2)

тобто дорівнює ринковій ціні.

Граничний дохід (MR) визначається як похідна від функції загальної виручки:

(10.3)

Граничний дохід фірми-монополіста є теж лінійною функцією. Проте її нахил до горизонтальної осі дорівнює (-2b). Графік функції MR буде розташований нижче кривої попиту і перетне вісь обсягу в точці QC = 0,5QB.

Якщо фірма вибере обсяг випуску QС, то зможе встановити ціну РС і цим забезпечить максимальну виручку від реалізації продукції (функція сукупного доходу набуває максимального значення, якщо перша похідна дорівнює нулю, тобто , якщо ).

 

 

 


Рис. 10.1. Попит, загальний та граничний дохід монополіста

 

Загальний дохід монополіста TR зростає на відрізку АС кривої попиту(MR>0), досягає максимуму в точці С (MR=0), а з переходом на відрізок СВ кривої попиту, починає зменшуватися (MR<0).

Аналіз цінової еластичності попиту вздовж всієї кривої попиту фіксує:

- у точці А попит є абсолютно еластичний |Ed|=∞;

- у точці С попит має одиничну еластичність |Ed|=1;

- у точці В попит абсолютно нееластичний |Ed|=0.

При обсягах випуску – попит еластичний ( ), а при обсягах випуску – попит нееластичний ( ).

Ціна на ринку монополії завжди перевищує граничний дохід Р>MR.

Довести це можна, про диференціювавши функцію загального доходу:

;

(10.4)

Оскільки крива попиту є спадною, то для всіх додатніх значень обсягу Q, а отже граничний дохід MR завжди буде менший від ціни Р.

Як відомо, величина приросту загального доходу при збільшенні ціни і зменшенні обсягу продажу визначається еластичністю попиту.

Збільшення ціни при еластичному попиті зменшуватиме загальний дохід, а при нееластичному попиті на товар – збільшуватиме загальний дохід фірми-монополіста.

Для досягнення додаткових прибутків монополіст може приймати рішення і щодо зміни обсягу випуску. Вибраний обсяг з урахуванням характеру попиту визначатиме рівень ринкової ціни.

Виведена залежність пояснює наслідки зміни ціни продукції і, відповідно, зміни обсягів випуску щодо величини сукупного доходу:

- якщо попит на товар еластичний, то для збільшення доходу монополісту слід ціну знизити (тобто випуск продукції збільшити);

- якщо попит на товар нееластичний, то для збільшення доходу монополісту потрібно ціну збільшити (випуск продукції скоротити);

- при одиничній еластичності попиту величина загального доходу від зміни ціни не залежить (ріст ціни компенсується таким же падінням обсягів продажу) (табл.10.1).

 

 

Таблиця 10.1

Цінова еластичність попиту та загальний дохід монополіста

 

Значення коефіцієнта Ціна товару, Р Сукупний дохід, TR
зростає зростає
спадає спадає
зростає спадає
спадає зростає
зростає сonst
спадає сonst

Природно, що монополіст ніколи не обере таку комбінацію «ціна – обсяг», за якої загальний дохід зменшуватиметься (MR<0). З іншого боку, враховуючи те, що сукупні витрати виробництва при збільшенні випуску зростають, можна стверджувати, що при обсягах виробництва, яким відповідає нееластичний попит на товар, прибуток фірм, як різниця між сукупним доходом (виручкою) і витратами буде меншим, ніж при обсягах, що відповідають еластичному попиту.

Тому монополіст формуватиме обсяги виробництва і визначатиме ціну лише на еластичній частині кривої попиту.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.007 с.)