Прийми Любомира ВолодимировичаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Прийми Любомира Володимировича 

Редактор Дмитро Сапіга

Художній редактор Богдан Пікулицький

Технічний редактор Віра Франчук

Коректор Свдокія Русин

 

 

Здано на складання 05.09.97. Підписано до друку 03.03.99.

Формат 84x108 1/32. Папір офсетн.№ 1. Гарнітура Vremya.

Офсетний лрук. Умов. друк. арк. 11,76. Умов, фарб.-відб. 11,87.

06л.-вид. арк. 11,45. Тираж 2000 пр. Замовлення 2344.

Видавництво "Каменяр". 290006 Львів, Підвальна. З

Надруковано з готових діапозитивів у друкарні видавництва "Поділля'

280015. м. Хмельницький, пр. Миру, 59.

 

Додаток 20. Сторінка видання з колонтитулом, колонлінійками, колонцифрою, нормою та сигнатурою

 

Основні положення теорії лісового насінництва 17

 

 

За строками настання стиглості насіння де­ревні породи можна поділити на чотири групи.

1. Породи з раннім достиганням насіння (кі­нець травня—початок червня): берест, в'яз, клеї, цукристий, тополя, верба тощо.

2. Породи з достиганням насіння в середині літа (липень—серпень): абрикос, алича, береза, виш­ня, жимолость, ірга, карагана, рокитник, скумпія, смородина, черемха звичайна, черешня, шовкови--пя тощо.

3. Породи з достиганням насіння в кінці лі­та—на початку осені (кінець серпня—вересень): бе-река, бруслина, глід, бузина, кизил, кизильник, жос­тір, крушина ламка, ліщина, модрина сибірська, черемха пеня, горіхи грецький та маньчжурський, персик, горобина, пухироплідних, широкогілочник східний тощо.

4. Породи з пізнім постиганням насіння (кі­нець вересня—жовтень): дуб, клен, ясен, граб, бук. липа, робінія, аморфа, бархат, бирючина, ялина, виноград, в'язовик, гледичія, калина, груша, гір­кокаштан, свидина, катальпа, модрина європейс­ька, магонія, яблуня лісова, вільха, ялиця, пла­тан, шипшина, софора, сосна, терен, туя західна, сумах тощо.

Особливістю насіння в'язових, карагани та де­яких інших порід є те, що відразу після настання врожайної стиглості воно розсіюється і його майже неможливо зібрати.

Урожайна стиглість насіння сосни звичайної настає через 18 місяців після цвітіння, тобто в ли­стопаді наступного року, а в сосни чорної — через 16 місяців — у вересні—жовтні наступного року.

7. Зі*. 122

 

Додаток 21. Колонцифри сторінок, на яких ставлять норм)' і сигнатуру,

а також сигнатуру з зірочкою

№ друкар- 1/8 1/8 1/16 1/16 1/32 1/32
ського Норма та Сигнатург Норма та Сигнатура Норма та Сигнатура
аркуша сигнатура з зірочкок сигнатура з зірочкок сигнатура з зірочкою
1 2 1 9 1 17 1 19 1 33 3 35
ЗО
   
   
   
   
   
               

 

 

Додаток 22. Варіанти оформлення вільного вірша

  Стою перед тобою, Як лист перед травою, Трава- перед росою, Роса- перед водою.       Ти в моїх очах- Кипелю теплінь, Крила ронить птах В неба голубінь.   Ти в моїх очах- Щастям сум цвіте, Гріється в устах Сонце золоте.   Ти в моїх очах- Пісню пісень Пролягає шлях З ночі в білий день.

а б

...І квилить-плаче Ярославна Ні не в Путивлі, Ні на брамі — За шеломянем тим і цим, Де Руська вся земля єси, Могилам братським Поклонялась, Затятим співом озивалась, І своє ймення Кров'ю карбувала У час, і простір, І во вік віки.  

в

 

 

Додаток 23. Варіанти верстання драматичного тексту

2-й СЕНАТОР (5-му. показуючи на 3-го). Чи зауважив ти, як він підлещується до милості цезаря? Як він спритно йому при­служує! Його треба остерігатися... Адже ж ми засудили абсолют­но задармо бідного історика! 5-й СЕНАТОР. Мало кого ми судили і засудили задармо? Я тобі не радив би вносити умови до закону, який вже завчасу складе­ний в голові цезаря. Тиверий сьогодні подивився на тебе сердито. Виходять. З - й і 1-й сенатори зупиняються.  

 

2-й СЕНАТОР (5-му, показуючи на 3-го). Чи зауважив ти, як він підлещується до милості цезаря? Як він спритно йому при­служує! Його треба остерігатися... Адже ж ми засудили аб­солютно задармо бідного історика! 5-й СЕНАТОР. Мало кого ми судили і засудили задармо? Я тобі не радив би вносити умови до закону, який вже завчасу складений з голові цезаря. Тиверий сьогодні подивився на тебе сердито. Виходять. З - й і 1-й сенатори зупиняються.  

 

2-й сенатор (5-му, показуючи на 3-го) Чи зауважив ти, як він підлещуються до милості, цезаря? Як. він спритно йому прислужує! Його треба остерігатися... Адже ж ми засудили абсолютно задармо бідного історика! 5-й сенатор Мало кого ми судили і засудили задармо? Я тобі не радив би вносити умови до закону, який вже завчасу складений в голові цезаря. Тиверий сьогодні подивився на тебе сердито. Виходять. 3-й і 1-й сенатори зупиняються.  

 

2-й сенатор. (5-му, показуючи на 3-го). Чи зауважив ти, як він підлещується до милості цезаря? Як він спритно йому прислужує! Його треба остеріга­тися... Адже ж ми засудили абсолютно задармо бідного історика! 5-й сенатор. Мало кого ми судили і засудили задармо? Я тобі не радив би вносити умови до закону, який вже завчасу складений в голові цезаря. Тиверий сьогодні подивився на тебе сердито. Виходять. З-й і 1-й сенатори зупиняються.  

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.018 с.)