Тлумачний словник термінів видавничої поліграфічної галузіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тлумачний словник термінів видавничої поліграфічної галузіА

Абзац - найменша рубрикаційно-композиційна частина тексту, позначена пропуском на початку першого рядка - абзацним відступом.

Абзацний відступ - відступ праворуч у початковому рядку абзаца; за правилами складання - однаковий для тексту в межах видання.

Абрис - абриси на малюнку чи рисунку.

Абсорбція - вбирання речовини матеріалом і один із найпоширеніших способів закріплення фарби.

Авантитул (фортитул) - перша сторінка книжкового блока за наявності в ньому контртитула чи фронтиспіса. Тут можна помістити видавничу марку, марку серії, останнім часом - назву видання або прізвище автора, епіграф, посвяту, гасло.

Автоінтерліньяж - у КВС автоматичне вставляння міжрядкового інтервалу.

Автокернінг - здатність КВС і фотоскладальних пристроїв автоматично регулювати проміжок між літерами в певних комбінаціях заради кращого візуального сприйняття тексту.

Автоматичний стапельний приймальний пристрій - система у сучасних друкарських машинах, що приймає та зіштовхує надруковані аркуші на стіс автоматичним зниженням його рівня.

Автор- творець тексту чи зображення.

Авторська коректура - правка, яку вносить автор у гранки, що стосується оригінального матеріалу на відміну від правки друкарських помилок, унесених складальником. Авторську коректуру за прийнятою угодою роблять синім кольором; правку, пов'язану з виправленням помилок складальника, - червоним кольором.

Авторська правка -правка, відмінна від оригіналу, яку вносить автор чи упорядник твору у верстку.

Авторський аркуш - одиниця обсягу літературного твору, що дорівнює 40 000 знаків, включаючи пробіли між словами, або 700 рядкам віршованого тексту чи 3000 см2 ілюстративного матеріалу.

Авторський покажчик - допоміжний .алфавітний покажчик, що є переліком авторів творів, згадуваних у тексті.

Авторський текстовий оригінал - авторський текст, поданий у видавництво.

Авторські зображальні оригінали - плоскі графічні або фотографічні зображення, призначені для поліграфічного відтворення.

Автотипія - спосіб відтворення півтонових оригіналів перетворенням півтонового зображення на растрове (мікроштрихове) за допомогою поліграфічних растрів або спеціальних комп'ютерних програм.

Автотипний синтез кольору - відтворення кольору в поліграфії, при якому кольорове зображення формується на відбитку різноколірними растровими елементами (точками або мікроштрихами) з однаковою світлою насиченістю кольору окремих прозорих друкарських фарб, але різних розмірів і форм. При цьому ефект півтонів зберігається завдяки тому, що темні ділянки оригіналу відтворюються великими растровими елементами, а світлі - дрібними. При накладанні растрових елементів на відбитку в процесі друкування синтез кольору має мішаний адивно-субтрактивний характер.

Адаптер (інтерфейсна плата)- блок, що уможливлює роботу комп'ютера з периферійним пристроєм, який не має стандартного інтерфейсу, або з нестандартною апаратурою. Найчастіше цей термін вживається для мультимедійних пристроїв. Наприклад, для відео: монохромний дисплейний адаптер (MDA), кольоровий графічний адаптер (CGA), вдосконалений графічний адаптер (EGA).

Адитивний синтез кольору- відтворення кольору внаслідок оптичного зміщування у просторі випромінювання базових кольорів (червоного, зеленого і блакитного - R, G, В). Використовується при створенні кольорових зображень на екрані електронних пристроїв (телевізорів, моніторів КВС), виникає на окремих ділянках відбитка (у світлих місцях зображення, де накладання один на одного різноколірних растрових елементів унаслідок їхніх малих розмірів менш імовірні) при автономному синтезі кольору.

Адреса - число, що вказує місце в оперативній пам'яті машини (RAM) або асоціюються із вхідними і вихідними портами.

Акрил -термопластичний полімер, використовуваний як покривний матеріал. Акцентування - виділення в тексті наголошених голосних літер знаками-акцентами. Акцидентні шрифти - шрифти, що використовуються в акцидентному складанні (поліграфічні, декоративні, рисовані).

Акциденція - поліграфічне відтворення малих складальних форм: бланків, рахунків, анкет, атестатів, адрес, запрошень, афіш, газетних і журнальних оголошень, квитків тощо.

Алфавітний покажчик - будь-який покажчик, організований за алфавітним принципом.

Альбом - книжкове видання, основу якого становить відтворення карт, малюнків, креслень, фотографій з пояснювальним текстом.

Альбомний спуск - розташування сторінок друкарської форми, за якого спинку видання розміщують на короткому боці сторінки.

Аналогова (растрова) кольоропроба - кольоропроба, виготовлена з кольороподілених фотоформ, як правило, для офсетного і високого друку перед друкуванням видання.

Анотація - коротка узагальнювальна характеристика видання, шо розкриває його зміст, художню цінність та читацьке призначення.

Апарат книги - доповнювальні тексти у виданні для створення читачеві умов користування ним.

Апретованеполотно - міцний і дорогий покривний матеріал, виготовлений із лляного або мішаного (льон + бавовна) волокна.

Апрош - пробіл між словами в тексті видання. Іноді цей термін використовують для позначення проміжку між літерми.

Аркуш форзаца- аркуш, що приклеюється до сторонки палітурки. Див. Форзац.

Архітектоніка книжки- побудова книжки, компонування її елементів: тексту, ілюстрацій, прикрас тощо, складова художнього конструювання книжки.

Астериск - символ у вигляді зірочки (*), використовуваний для позначення виносок і приміток.

Ахроматичнийкольороподіл — кольороподіл з заміною ділянок накладання кольорових фарб сірим компонентом.

АО - базовий формат паперу і картону в системі ISO (Міжнародна організація зі стандартизації) -1189 х 841 мм (тобто площею 1 м2).

 

Б

Байт- одиниця інформації, що містить 8 бітів. У збереженні інформації та її комп'ютерному обробленні - еквівалент одного символу (літера, цифра, знак пунктуації). Ємність пам'яті звичайно виражають у кілобайтах (2'° = 1024 біт), мегабайтах (220 = 1 048576біт)та гігабайтах(230 = 1 073 741 824біт).

Баланс колонок - у КВС автоматичне регулювання їхньої ширини для поліпшення сприйняття.

Баланс "по сірому" - нормоване співвідношення розмірів растрових елементів на трьох кольороподілених растрових фотоформах (для блакитної, пурпурної та жовтої фарб). Дає змогу одержати на відбитку нейтрально-сірий тон при використанні тріадних фарб у нормалізованому процесі друкування (дотриманні норм подачі фарби, балансу "вода - фарба", тиску й інших умов).

Баланс "фарба - вода" ("вода - фарба", "фарба - зволожувальний розчин")— рівноважне співвідношення між кількостями друкарської фарби і зволожувального розчину, що наносяться на друкарську форму під час офсетного друку, яке забезпечує оптимальну якість відбитка. Баланс "фарба - вода" залежить від багатьох чинників: швидкості роботи машини, її конструкції, вологості та температури повітря у Друкарському цеху, структури і властивостей друкарської фарби, характеристики -Друкарської форми, складу та способу нанесення зволожувального розчину і фарби, властивостей задруковуваного матеріалу та ін.

Банківський папір-тонкий папір для писання, білий або ледве забарвлений.

Барабанний сканер- пристрій, в якому оригінали, що скануються, закріплюються на циліндричному тримачі.

Безгранковий метод- порядок випуску видання, при якому друкарня одержує від видавництва оригінал, підготовлений до складання і верстання одночасно; при Цьому вона виготовляє повну верстку видання.

Безкислотний папір- папір, що не містить кислотних похідних у своєму складі, зокрема галунових домішок, які скорочують тривалість існування видання.

Безшвейнескріплення - спосіб скріплення книжкових блоків, при якому на механічно оброблені корінці сторінок наноситься шар ПВА- або термоклею, що скріплює сторінки.

Бібліографічне посилання- посилання на джерело, з якого запозичено наведені дані чи текст.

Бібліотечна оправа (палітурка)— практична палітурка, розроблена на початку XX ст., коли набули великого поширення громадські бібліотеки. Конструкція містить елементи, що забезпечують підвищену міцність і довговічність видання. Як правило, виконується з глухим корінцем та з французьким рубчиком.

Бігування- нанесення на папір, картон, відбитки або частково сфальцьований зошит ліній згинів (бігів) за допомогою тупих плоских або дискових ножів, які витискають й ущільнюють матеріал, частково руйнуючи зв'язки між волокнами.

Білий рядок- відступ, утворений пробілом, що дорівнює висоті рядка шрифту заданого кегля.

Біловий аркуш- паперовий аркуш, задрукований з одного боку.

Біметалева офсетна формна пластина- пластина, яка складається із двох металевих шарів, послідовно нанесених на металеву або поліефірну підкладку, і світлочутливого шару. Застосовується для виготовлення біметалевої форми для офсетного друку.

Біт-скорочене позначення від Binary digiT (двійкова цифра). В комп'ютері біт-найменша одиниця інформації. Десяткові числа від 0 до 9 кодуються чотирма бітами.

Біт на піксель (bit Per Pixel- bpp)- одиниця виміру кількості бітів, що
використовується у комп'ютері для ідентифікації та опису кожного пікселя. Для оброблення ілюстрацій найчастіше застосовуються 8 bpp, що відтворює 256 градацій сірої шкали - від нуля (чорне) до 256 (біле).

Бітова карта- дані, що описують бітове зображення. Часто так називають дані піксельного зображення.

Бітове зображення - послідовність бітів, що відповідає у пам'яті відображеному на екрані образу. Кожен біт у бітовому зображенні відповідає одному пікселю на екрані. На чорно-білих екранах 0 відповідає білому пікселю, а 1 - чорному. Коли 1 зображення кольорове чи чорно-біле з градаціями сірого кольору, відповідний набір і
бітів називається піксепьним зображенням, оскільки кожному пікселю відповідає група бітів, що кодує його колір. Кількість бітів, що припадає на один піксель, визначаєякість зображення. -'

Блінтове тиснення- нанесення на шкіру або інший матеріал заглибленого зображення удавлюванням нагрітого або холодного інструмента для тиснення.

Боковик- перша чи крайня ліва текстова колонка таблиці або виводу. Інодібоковиком називають дрібні ілюстрації, винесені на поля видання.

Боковини з опущеними фасками- картонні сторонки палітурки з потоншенимипід кутом краями для поліпшення зовнішнього вигляду видання.

Боргес-друкарський шрифт, кегль якого дорівнює 9 п. (3,38 мм).

Бордюрні лінійки- лінійки, створені за методом рапорту при повторенні складених чи готових спакованих елементів; застосовуються для обрамлення тексту або ілюстрації.

Бронзова друкарська фарба- суміш металевого порошку бронзи і зв 'язувальної речовини. Бронзові друкарські фарби мають схильність до емульгування із зволожувальними розчинами. Щоб запобігти цьому явищу, рекомендується здійснювати друк з мінімальною подачею зволожувального розчину.

Бронзування відбитків- створення ефекту металізації нанесенням на свіжонадрукований відбиток тонкого шару порошку або алюмінію. Використовується як декоративний спосіб при оформленні листівок, запоршень та ін.

Брошура- невеликого обсягу друковане видання, що містить не менш як 4 і не більш як 48 с, ум'якій паперовій обкладинці чи без неї.

Брошурувальні процеси- здобуття зшитків, комплектування книжкового блока і його скріплення, покриття обкладинкою та обрізування.

Брошурувально-палітурне обладнання- обладнання, призначене для виконання поліграфічних брошурувально-палітурних процесів або операцій. Ці процеси (операції) забезпечують здобуття із надрукованих аркушів і зошитів брошур, журналів або книжок в обкладинці (палітурці), буклетів та іншої поліграфічної продукції з використанням постдрукарського оброблення.

Брошурувально-палітурні процеси- пов'язані між собою технологічні процеси для здобуття із надрукованих відбитків або зошитів брошур і журналів у обкладинці чи книг у палітурці.

Буклет- видання, надруковане на одному аркуші паперу, сфальцьоване в кілька паралельних згинів без шиття і розрізування.

Буфер- проміжне сховище даних - резервна частина пам'яті, в якій тимчасово містяться дані, що очікують слушного моменту для завершення передачі їх в інше місце пам'яті чи на пристрій введення-виведення. Деякі пристрої, такі як принтери чи їхні адаптери, часто мають власні буфери.

 

В

Варіанти оформлення видання- рекомендовані розміри сторінок складання і розкладка полів для певних груп видань.

Введення-виведення- дві з основних функцій комп'ютера (введення інформації, її оброблення та виведення). Термін підкреслює двоїстий характер завдань, пов'язаних із збиранням даних перед обробленням і переданою його результатів користувачеві. Так, диски (як жорсткі, так і гнучкі) є пристроями введення-виведення, бо на них можна зберігати інформацію до і після оброблення. Клавіатура, миша тощо є вхідними пристроями, а дисплей та принтер - вихідними.

Введення наповнювача- при виробництві паперу додання до паперової маси каоліну або іншої подібної речовини на етапі змішування для надання непрозорості та гладкості поверхні, поліпшення сприйняття друкарської фарби .

Вгін- ліквідування короткого кінцевого рядка абзаца, що досягається зменшенням пробілів (апрошів), заміною чи вилученням слів у попередніх рядках тексту.

Веленовий папір- папір, що містить водяний знак-відбиток дротяної сітки, який помітний тільки на просвіт.

Версія- наступне видання програмного продукту. Виправлення і доповнення до версії має назву її редакції.

Верстання- процес формування сторінок видання за визначеними розмірами з текст)1, ілюстрацій та інших його елементів.

Верстка-коректурний відбиток зверстаного складання.

Верхня лінія шрифту- умовна лінія, утворена верхнім краєм основної частини очка літер.

Вивід- зведення чи цифрові дані, розташовані колонками без лінійок та, як правило, складені шрифтами меншого кегля, ніж основний текст.

Вигонка рядка- утворення додаткового рядка в абзаці збільшенням апрошів між словами в останніх рядках, доданням нових слів або заміною довшими.

Виготовлення палітурки- операція з'єднання двох картонних боковий з покривним матеріалом за допомогою клею.

Видавничий текстовий оригінал- опрацьований та оформлений у видавництві авторський текстовий оригінал, призначений для відтворення друкуванням.

Виділення- оформлені особливими складально-графічними засобами літери, слова або речення.

Видрук- видання самостійного характеру зі своєю нумерацією випусків, надруковане на сторінках іншого періодичного видання.

Виключання рядків- доведення рядків до повного формату рівномірним збільшенням або зменшенням апрошів.

Виноска- поміщені внизу сторінки складання затекстова примітка чи затекстове бібліографічне посилання, пов'язане з текстом цифровим порядковим номером або зірочкою по верхній лінії шрифту.

Випробування PIRA- випробування палітурних шкір для підтвердження того, що при їх обробленні не використовувалися кислоти, які можуть спричинити їх руйнування. Методику розроблено асоціацією дослідників поліграфічної промисловості (PIRA); шкіра, яка пройшла випробування, позначається відповідним штампом.

Випускні дані- частина вихідних відомостей, що зазначають дату підписання до друку, формат паперу, спосіб друку, обсяг видання, тираж.

Висікання- вирубування паперу або картону за допомогою загостреного штампа чи інших виробів будь-якої кофігурації.

Висота очка- розмір очка літери від верхніх до нижніх засічок.

Висячий рядок- кінцевий рядок абзаца, розмішений першим угорі сторінки, або початковий рядок абзаца, розміщений останнім (нижнім) рядком на сторінці.

Вихідні дані- частина вихідних відомостей, що зазначають місце видання, назву видавництва та рік випуску видання.

Вичитка— вичитування видавничого текстового оригіналу перед здачею його до складання і верстання з метою виявлення орфографічних та пунктуаційних помилок: з'ясування однотипності написання слів, скорочень, одиниць вимірів, виявлення пропущених слів, істотних і стилістичній помилок та ін.

Відгинання фальців- надання корінцю грибкоподібної форми для формування опори при відкриванні палітурки.

Відстава-в палітурці смужка паперу або тонкого картону, ширина якої дорівнює товщині корінця обробленого книжкового блока. Наклеюється на покривний матеріал міжкартонними боковинами для збільшення міцності тканинного корінця.

Вікно- простір на екрані дисплея, виділений для певного файла (документа). На екрані може бути одночасно розміщено кілька вікон, даючи можливість користувачеві швидко переходити з одного вікна в інше, тим самим здійснити екранну операцію вирізання та вставлення.

Вкладка- частка задрукованого аркуша видання, яку вкладають у середин)' зошита.

Вкладна ілюстрація- додатковий друкарський відбиток (наприклад діаграма), дію вкладається у видання без скріплення.

Вклеїти-закріпити, вставити у видання окремий аркуш, ілюстрацію, форзац або зошит приклеюванням цього елемента до корінцевого поля зошита.

Вклейка- частка задрукованого аркуша видання, яку вклеюють у зошит; окремий /ілюстративний відбиток, вклеєний між сторінками видання і за змістом поєднаний з їхнім текстом.

Внутрішнє поле- не зайнята текстом внутрішня бічна частина сторінки до корінця, тобто згину сфальцьованого зошита.

В обклад- верстання ілюстрацій, розміри яких менші, ніж сторінка складання, із заповненням тек, що залишаються вільними.

Вокабула— заголовок статті словникового видання.

Впідбір- розміщення частини тексту, ілюстрацій, таблиць безпосередньо за попереднім складанням.

Врозріз- вид верстання, при якому ілюстрації, таблиці зверху та знизу, але не з боків, закриваються текстом.

Врознім- вид шиття через згин спинки дротяними скобами, кінці яких загинаються зовні зшитка.

Вставка- додання нового тексту автором чи редактором у коректурі.

Вставна ілюстрація- ілюстрація, надрукована на іншому папері, ніж текст, й оправлена разом з текстовим зошитом або як окремий аркуш зошита.

Вступна стаття- частина довідково-допоміжного апарату книги, розміщена перед основним текстом, яка за змістом і призначенням близька до передмови.

Втяжка- складання на зменшений формат для виділення тієї чи іншої частини тексту.

Г

Гарнітура- повний комплект шрифтів різних накреслень і кеглів, але єдиних за характером рисунка.

Гігабайт (Гбайт) - тисяча мільйонів байтів. Один гігабайт пам'яті комп'ютера

приблизно відповідає 150 млн. слів, або близько 2000 середнього обсягу романів.

1 Гбайт = 150 млн. слів = 330 000 аркушів формату А4;

5 Гбайт = 750 млн. слів = 1 650 000 - « -;

10 Гбайт = 1500млн. слів = 3 330 000-«-.

Глибокий друк - спосіб друку, при якому углублення у формному циліндрі І заповнюються фарбою, а надлишки її видаляються ножем (ракелем). При контакті паперу з циліндром фарба із заглиблених комірок переноситься на поверхню паперу.

Глуха верстка - спосіб верстання з обкладом ілюстрації текстом з усіх чотирьох боків.

Глухий корінець - корінець, в якому покривний матеріал приклеюється безпосередньо до корінця зошита (окантованого чи неокантованого). Він, як правило, довговічніший за порожнистий корінець, в якому покривний матеріал приклеюється до паперової гільзи.

Глухий покажчик- покажчик термінів, імен, географічних назв тощо без визначень і пояснень.

Гнучка оправа - суцільнокрита оправа із боковинами з тонкого паперу, дуже І часто з підігнутими кантами, що закривають половину товщини видання. Як правило, І застосовується для біблій.

Гнучка оправа з виступними "бинтами" —тип оправи, при якій зошити зшиваються на "бинти" (перекручену смужку свинячої шкіри або пеньковий шнурок), що розмішуються поперек корінців зовні зошитів. Кінці бинтів приклеюються до боковий І оправи. Така оправа виконується з глухим корінцем.

Головка - верхня частина таблиці чи виводу, що містить заголовки окремих колонок:!

Гонорар - оплата автору за кожне продане видання; як правило, розраховується ] відсотках відпускної ціни видавництва.

Гранка - стовпчик рядків складання довільної довжини; відбиток складання якого після коректури виклеюють макет.

Графічний інтерфейс користувача -дружній екранний інтерфейс з графічними елементами у вигляді значків та рисунків.

Гуміарабік - гідрофільний колоїд рослинного походження, що використовується як домішка до зволожувального розчину і захисного покриття друкарських форм..

Гумування - використання гуміарабіка для захисту поверхні друкарської форми! та ділянок із зображенням від оксидування.

Ґрунтовка - задрукована область, що слугує основою для нанесення фарби, яка! погано сприймається сама по собі (наприклад, металева срібна або золота фарба).

Д

Дані — інформація, яку вводять у комп'ютер для наступного оброблення. Дані можуть зберігатися у базах або банках даних, звідки їх можна одержати впорядкованими за заданими користувачем правилами.

Двійкова система числення - система числення з основою 2, в якій будь-яке число-подається комбінацією двох цифр - 0 та 1, які називають двійковими цифрами. .Двійкову систему числення використовують у цифрових комп'ютерах, бо їх побудовано на електронних пристроях із двома стійкими станами – ввімкнено або вимкнено.

Двофарбовий друк-друк з обох боків аркуша за один прогін.

Декельна кромка - характерна рвана кромка паперу ручного відливання, створена
волокнами, що потрапляють при його виготовленні у простір між пекельною і черпальною рамами.

Денситометр - прилад для вимірювання оптичних густин у відбитому (на відбитках. та фотографіях) і прохідному (на слайдах, негативах та діапозитивах) світлі.

Дерев'яна паличка - брусок розмірами 250x25x25мм. Застосовується для зменшення потовщення корінця зошитів при шитті блока.

Дерматин - палітурний матеріал, що імітує шкіру.

Дискета —невеликого розміру гнучкий магнітний диск, що використовується для збереження інформації в комп'ютерах. Має стандартний діаметр 3,5 дюйма.

Дисковод - пристрій, що здійснює запис або зчитування інформації з магнітного диска.

Діамант - друкарський шрифт, кегль якого дорівнює 4 п. (1,5 мм).

Додатковий (захисний) аркуш - запобіжний аркуш, що входить до складу форзаца.

Додатковий текст-текстовий матеріал, поміщений у виданні, який не входить до складу його основного тексту, але доповнює чи пояснює його.

Додаток - довідковий матеріал, що доповнює, пояснює чи ілюструє основний текст і розміщується в кінці видання.

Доступ - спосіб здобуття даних із пам'яті комп'ютера або від периферійних пристроїв.

Драйвер - пристрій чи програма, що керує роботою іншого пристрою. Драйвер пристрою - це програма керування, яка залежить від пристрою і дає змогу комп'ютеру використовувати спеціальні пристрої (наприклад, принтер, дисковод чи сканер).

Друкарські процеси-всі стадії технологічного процесу, пов'язані з підготовкою видання до друку, включаючи виготовлення друкарської форми.

Друк "по сирому" ("по вогкому") - багатофарбовий друк, коли кожна наступна фарба наноситься на відбиток після висихання попередньої.

Дуплекс - автотипний друк для репродрукування півтонових зображень двома фарбами, одна з яких обов'язково є чорною.

 

Е

Експлікація - частина підпису до ілюстрації (формули), що пояснює деталі зображення (умовні позначення). Кожний елемент експлікації складається з графічного знака (цифра, літера) і пояснення.

Епіграф - цитата, крилатий вислів, афоризм, уривок з пісні або приказка, поміщені перед текстом твору або його розділами. Визначає основну ідею чи тему твору, його загальний тон.

Є

Ємність друкованого аркуша- насиченість друкованого аркуша друкованими знаками; залежить від площі друкованого аркуша, кегля і характеру шрифту, щільності складання.

Ємність шрифту- кількість знаків, що поміщаються у рядку певного формату.

Ж

Жаконет-біла бавовняна тканина рідкого або щільного переплетення, апретована крохмалем для збільшення твердості, поліпшення оброблення і запобігання просоченню клею. Застосовується для зміцнення зошитів, географічних карт, форзаців, корінців блока і шарнірів видання.

Жирний шрифт-шрифт із значно потовщеними штрихами, який із зразків цього самого кегля дає найчорніший відбиток (внутрілітерний просвіт вужчий, ніж товщина основного штриха).

З

Завантажувальні шрифти- шрифти, які можуть бути завантажені у пам'ять лазерного принтера із зовнішнього джерела (диска).

Загинка- клапан покривного матеріалу, що загинається усередину навколо торця боковини палітурки для захисту від пошкодження її зрізів (мають усі видання, крім видань з обрізною палітуркою).

Заголовок - назва внутрішньої частини твору (глави, параграфа, розділу) або видання (розділу, частини, елементів апарату); назва структурної частини рубрики допоміжної вказівки, що позначає об'єкт пошуку; назва, яка визначає номер і тему таблиці, зміст її рядків та колонок.

Заголовок в окремий рядок- заголовок окремим рядком, розміщений по центральній осі сторінки складання.

Закладка-ляссе- закладка, виконана із стрічки, один корінець якої приклеєний до корінця книжкового блока перед його окантуванням зміцнювальними матеріалами.

Закраїна-рубчик, що утворюється відігнутими під прямим кутом корінцевими фальцями зошитів обробленого книжкового блока, до якого прилягають корінцеві торці картонних боковий палітурки.

Закрита верстка- вид розміщення ілюстрації на сторінці видання, якщо вона зверху і знизу або з трьох боків межує з текстом.

Закрита таблиця—таблиця, оформлена з чотирьох боків складальними або іншими лінійками.

Закріплення форми корінця- фіксування правильної форми корінця видання під пресом, першим етапом якою є нанесення на корінець товстого шару клею, внаслідок чого корінець набирає стійкої форми.

Закруглювання корінця- надання корінцю видання опуклої форми на відміну від плоского корінця.

Замовник- фізична чи юридична особа, яка замовляє видавничу продукцію.

беручи на себе фінансові зобовязання.

Запірний стібок-тесаме,що й затягувальний стібок.

Заплечики- те саме, що йвідігнуті фальці зошитів обробленого корінця книжкового блока: елемент друкарської літери зверху, знизу і з обох боків очка літери чи знака, який не дає відбитка на папері.

Запобіжний (захисний) аркуш-те саме, що й макулатурний аркуш.

Заставка- прикраса, складена з готових елементів орнаментів чи лінійок, або рисунок, розміщений зверху початкової сторінки видання.

Затягувальний стібок- стібок, що виконується у кінці зшивання кожного зошита для його з'єднання з попереднім.

Звичайний форзац- сфальцьований в один згин аркуш паперу, один бік якого приклеюється до палітурки, а інший залишається вільним і слугує для захисту першої та останньої сторінок тексту.

Звірка- остаточний коректурний процес, що полягає в ретельній перевірці за контрольним відбитком виправлень, унесених у попередню коректуру.

Зволожувальнасистема - система в офсетній друкарській машині, що здійснює зволоження форми перед нанесенням фарби.

Зволожувальний розчин- розчин води і хімічних сполук, що використовується в офсетних друкарських машинах.

Зіштовхування- вирівнювання країв зошитів або аркушів постукуванням корінця і головки об поверхню столу для здобуття рівної та без перекосу стопи або блока. Важлива частина багатьох брошурувальних операцій, особливо обрізування країв аркушів.

Знак охорони авторського права- символ, передбачений Всесвітньою (Женевською) конвенцією про авторське право. Складається з поміщеної в кружечок латинської літери "С" із зазначенням імені власника авторського права і року першої публікації твору.

Золота фольга- золото (або його замінник), напилене електронним способом на основу з пластика, паперу чи целофану. Використовується при промисловому виробництві видань масовими тиражами або для виготовлення недорогих палітурок.

Золотий періз- співвідношення між висотою і шириною складеної сторінки чи сторінки видання (ураховуючи поля), при якому менша частина відноситься до більшої, як більша до їх суми.

Зошити-сфальцьовані аркуші паперу, які містять4,8,12,16 або 32 с. і підібрані в порядку нумерації сторінок, що створює книжковий блок.

Зсув - зміщення передньої кромки зошита відносно інших. Як правило, виникає при нерівному їх зшиванні, а також у дуже товстих виданнях.

І

Іменний покажчик- алфавітний покажчик, що включає перелік імен авторів творів, згадуваних у тексті видання.

Індекс (буквиця) - перша літера в тексті, що виділяється серед інших слів, наприклад, більшим розміром або накресленням.

Інтерліньяж - відстань між сусідніми рядками тексту видання.

Інтерфейс- сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію пристроїв обчислювальної системи та програм, а також їх взаємодію з людиною.

Інтерфейс користувача - включає команди, підказки та інші засоби взаємодії користувача з комп'ютером. Комп'ютери мають три базові типи інтерфейсу (не обов'язково альтернативні):

* інтерфейс командного рядка - впроваджується за допомогою системного запрошення вводити команди (наприклад, інтерфейс MS-DOS чи консольний режим Linux);

* ліеню-зорієнтований (чи меню-керований) інтерфейс - дає змогу вибирати команди з меню за допомогою клавіатури чи миші (наприклад, Lotus 1-2-3);

* графічний інтерфейсе є атрибутом усіх сучасних операційних систем (MacOS, Windows, Linux тощо). Він надає користувачеві інтерфейс через візуальні образи (піктограми, панелі, меню тощо) і дає змогу маніпулювати розміром, схемою розташування та змістом окремих вікон або робочих областей.

 

К

Каландрований папір - папір з високим глянцем, що утворюється при його проходженні між каландрами.

Калібр —товщина аркуша паперу або картону в мікрометрах.

Канти - краї палітурки або обкладинки, що виступають за край книжкового блока, їхні розміри залежать від формату, призначення і типу палітурки видання. Хоча канти захищають його сторінки, їхні розміри не повинні бути занадто великими, бо' обкладинка (і боковини палітурки) підтримуються аркушами книжкового блока.

Капітель - друкарські літери, що мають накреслення великих літер, а розміри — малих. І

Каптал - елемент видання, прикріплюється у головці та хвостику книжкового блока й огинає корінцеві фальці зошитів між виступними краями сторонок палітурки. Раніше виготовлявся у вигляді смужки шкіри з бортиком із кольоровий ниток, які щільно охоплювали серцевину. Каптал запобігає пошкодженню країв; книжкового блока під дією маси видання, а також зменшує його пошкодження при вийманні з полиці за окантовку корінця палітурки. Сучасні каптали, що імітують старі, є суто декоративними й наклеюються на корінець книжкового блока.

Карбонат кальцію- використовується як наповнювач у деяких сортах паперу та
як покриття.

Картон - продукт із волокнистого матеріалу масою понад 220 г/м2. Це поняття охоплює різні види картону від одношарового до багатошарових, що мають різну структуру. Картон може бути з одно- або двобічним покриттям чи без нього.

Касетний фальцювальний пристрій- пристрій, в якому аркуш згинається, спираючись на планку касети. Альтернативою є використання ножових фальцювальних машин.

Квадрат - одиниця лінійних друкарських величин: розмірів сторінок складання кеглів тощо; дорівнює 48 п. (18,05 мм).

Кегельна - відстань між словами, що дорівнює кеглеві заданого шрифту. Інша назва - кругла.

Кегль - розмір шрифту в друкарських пунктах, що визначається відстанню між верхньою та нижньою гранями літери, тобто включає висоту літери (очка) і заплечйків.

Кислотність - характеристика середовища, що визначається за шкалою рН, згідно з якою значення рН = 7 є нейтральним; значення рН > 7 відповідає зрозтаючій лужній реакції середовища. Шкала рН є логарифмічною з основою 10, тому середовище з рН = 4 буде у 10 разів більш кислим, ніж середовище з рН = 5, і у 100 разів більш кислим, ніж середовище з рН = 6.

Кілобайт (Кбайт) - тисяча байтів, або, у більш широкому розумінні, символів. Для неперервного суцільного тексту 1 Кбайт приблизно відповідає 150 словам, або одній третій аркуша формату А4 при складанні шрифтом середнього розміру. Нижче наведено орієнтовну відповідність цих величин:

1Кбайт = 50 слів = 1/3 аркуша формату А4;

256 Кбайт = 40 000 слів = 85 аркушів-« —;

512 Кбайт = 75 000 слів = 170-«-;

640 Кбайт = 95 000 слів = 210 - « -;

1 Мбайт = 150 000 слів = 330 - « -.

Кластер - у комп'ютерній техніці послідовність доріжок, що утворюють разом блок даних у файлі.

Клейове (незшивне) скріплення - скріплення окремих аркушів за допомогою рослинного, тваринного (або синтетичного) клею. Клей наноситься на торці корінцевих зрізів аркушів.

Кліше - форма високого друку, призначена для поліграфічного відтворення ілюстрацій.

Книга - неперіодичне текстове видання обсягом понад 48 с.

Книжкове видання - видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату в обкладинці або у палітурці.

Книжковий блок - напівфабрикат книги після операції прошивання або склеювання надрукованих зошитів перед обробленням корінця.

Колонлінійка -лінійка, що розміщується зверху сторінки видання і відокремлює колонтитул від тексту.

Колонтитул - однорядковий напис, що розміщується зверху кожної сторінки віщання.

Колонцифра - порядковий номер сторінки видання, що розміщується зверху або знизу сторінки.

Колофон — у старовинних книгах - вихідні дані, розміщені на початку книги, що, як правило, містять ім'я друкаря і характеристики видання; у сучасних книгах-емблема видавничої фірми (логотип).

Кольоровий графічний адаптер- стандартний для ІВМ-РС метод керування кольоровим монітором.

Кольор<Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.045 с.)