ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Видавничі текстові оригіналиВидавничий текстовий машинописний оригінал для усіх видів складання.Після видавничого редагування авторський текстовий машинописний оригінал має бутипередрукований (повністю або частково) видавництвом.

Видавничий текстовий машинописний оригінал має бути пронумерований

кольоровим олівцем.

Видавничий текстовий друкований оригінал для перевидання без змін (повторний).При перевиданні твору способом репродукування видавництво повинно підготувати розклеювання та внести в нього правку за списком помилок або переліком виправлень.

Роздруківки цифрового та текстового матеріалів, виконані на АІІДП.Як видавничий текстовий оригінал допускається подавати чіткі роздруківки цифрового та текстового матеріалів, виконані на АЦЦП.

Відбитки цифр і знаків повинні мати рівномірну насиченість, візуально різкі краї та виконуватись на папері з оптичною густиною не більш як 0,15. Оптична густина знаків і цифр має бути не менш як 1,5.

У разі використання роздруківок як ілюстрацій (зразки програм та ін.) необхіднопри репродукуванні застосовувати високо контрастні фототехнічні плівки з підбором режиму репродукування. За необхідності зменшення розмірів оригіналу-роздруківки розмір шрифту (цифр і знаків) після репродукування має бути не менш як 8 п.

Якщо видання складається в основному з роздруківок, то треба виготовляти оригінал-макет для репродукування.

Видавничий текстовий кодований оригінал.До видавничих текстових кодованих оригіналів належать:

•машинописний оригінал з супутньою неповно кодовою програмою;

•машинописний оригінал з супутньою повно кодовою програмою;

•оригінал-макет з супутньою програмою.

Видавничий текстовий оригінал-макет для репродукування.Початковим матеріалом при підготовці видавничого текстового оригіналу-макета для репродукування є видавничий текстовий оригінал (машинописний або друкований), відредагований, вичитаний, розмічений технічним редактором і підписаний відповідальними особами до складання і (або) друку. В такому оригіналі допускається не більш як 10 виправлень на сторінці, а вставок - не більш як чотири на 10 с. Рішення про необхідність виготовлення дублікатів у кожному випадку приймається залежно від типу складально-друкувальної техніки'.

Оригінали-макети для репродукування мають бути виготовлені відповідно до специфіки складання (або складання і верстання) та розмітки технічного редактора в початковому текстовому оригіналі.

Класифікацію оригіналів-макетів для репродукування залежно від СДТ й основи для друкування наведено нижче.

 

Умовне позначення виду і підвиду оригіналу-макета Вид або підвид оригіналу-макета для репродукування
Оригінал-макет машинописний з не вирівняним правим краєм на папері
Оригінал-макет-фотоформа машинописний з не вирівняним правим краєм на плівці (спеціальному папері)
Оригінал-макет машинописний з вирівняним правим краєм на папері
Оригінал-макет-фотоформа машинописний з вирівняним правим краєм на плівці (спеціальному папері)
Оригінал-макет складальний з не вирівняним правим краєм на папері
За Оригінал-макет-фотоформа складальний з не вирівняним правим краєм на плівці (спеціальному папері)
Оригінал-макет складальний з виключанням на папері
Оригінал-макет-фотоформа складальний з виключанням на плівці (спеціальному папері)

Схладально-друкувальна техніка (СДТ) складається із складально-друкувальної машини, складпльно-друкувальних автоматів і складально-програмувальних літеродрукувальних систем.

Крім цих оригіналів-макетів для репродукування, дозволяється виготовляти оригінали-макети способом розклеювання з відбитків гранок, надрукованих після складання на білому крейдованому папері марки В масою 115 г/м2.

Для репродукування оригіналів-макетів з не вирівняним правим краєм (види 1,3) необхідно використовувати аркуші паперу з рамкою, надрукованою заздалегідь неактинічною фарбою (з урахуванням масштабу репродукування). Навколо рамки (або тексту) мають бути поля не менш як 2 см. Вихід знаків за межі рамки не дозволяється. Для видів оригіналів-макетів 4 і 4а така рамка не обов'язкова.

Текст для всіх видів оригіналів-макетів має друкуватися тільки з одного боку паперового аркуша.

Нумерація сторінок в оригіналах-макетах друкується на відповідних типах СДТ або вклеюється згідно з проектом оформлення видання та правилами складання. Додаткова нумерація сторінок кольоровим олівцем не допускається.

Відхилення лівого краю тексту (як окремих рядків, так і всієї полоси) від вертикальної лінії не допускається, крім випадків, передбачених розміткою оригіналу.

Міжрядкові інтервали в оригіналі-макеті мають бути сталими і відповідати вказівкам у специфікації та оригіналі, а також конструктивним особливостям СДТ.

Відхилення на ±1 від заданої специфікацією кількості рядків на сторінці складання дозволяється в окремих випадках тільки на обох сторінках розвороту.

Якість виготовлення оригіналу-макета для репродукування на плівці або спеціальному папері має відповідати вимогам, аналогічним вимогам до штрихових діапозитивів (негативів) для відповідного способу копіювання і виготовлення друкарської форми.

Оптична густина шрифту має бути однаковою та не меншою від 1,5 для всіх рядків і сторінок оригіналу. В елементах надрукованого шрифту не може бути розривів, ореолів, слідів від фарби, яка розпливлася чи розмазалася. На папері не повинно бути зайвих плям, що спричинюють розпливчастість або погане закріплення фарби.

Відбитки знаків із пошкоджених шрифтоносіїв, заміна літери або знака іншими, подібними за накресленням, але інших гарнітур, кеглів і накреслень, не дозволяється.

Дефекти, які неможливо усунути в процесі репродукування та виготовлення форми (сліди фарбового шару стрічки або ребра стрічководія між рядками, словами і літерами; здвоєні знаки або надмірні пробіли між літерами в словах; сліди тертя та ін.), у виготовленому оригіналі-макеті не допускаються. Нерівність полос (за висотою) допускається не більш як ±1 мм на сторінку, крім зміни положення шрифту, який передбачено в розмітці оригіналу або специфікації.

На підписаному до друку оригіналі-макеті не повинно бути плям, зморщок та інших дефектів, які важко усуваються при репродукуванні й знижують якість виготовлення друкарської форми.

Виправлення (слова, рядки, абзаци і т.д.) в оригіналі-макеті для репродукуваннямають бути передруковані на папері тієї самої якості, тією самою гарнітурою та кеглем, з тією самою контрастністю, що й весь оригінал, і акуратно вклеєні у відповідні місця оригіналу-макета з застосуванням клею, який не дає жовтизни та короблення після висихання.

Не допускається робити: більш як одну наклейку в одному рядку; наклейку на наклейку; наклейку однієї літери або групи літер у словах; більш як два наклеєних рядки на полосі, розмежовані між собою рядком тексту без виправлення; наклейку кількох рядків підряд, але наклеєних окремо.

Якщо необхідно виправити рукописну формулу, то її треба переписати від руки чорною тушшю (вона не повинна бути розбавленою і відшаровуватися після висихання) на тому самому папері, що й оригінал, та вклеїти її у відповідне місце. Не допускається використовувати пасту кулькових ручок.

Дрібні виправлення (вставки пропущених знаків запитання, знаків перенесення або дефіса, а також над- або підрядкових доповнень до літер, які зустрічаються в іноземних мовах і відсутні в шрифтовому комплексі, тощо) допускається вносити від руки чорною тушшю, а за необхідності викидання окремих літер та знаків рекомендується зачистити їх білилами, гуашшю, пастою "Штрих". Не дозволяється вносити ці виправлення в оригінал-макет викресленням.

У виняткових випадках, пов'язаних із специфікою або оперативністю випуску видання, можуть бути допущені відхилення за згодою між видавництвом і поліграфічним підприємством.

Машинописні оригінали для аркушевої бланкової продукції, що друкується на ротапринті.Ці оригінали мають бути виготовлені в одному примірнику.

Видавничий текстовий рукописний оригінал.Видавничі текстові рукописні оригінали на мовах, в яких використовуються алфавіти особливих графічних форм, мають бути виконані чітким почерком чорним, фіолетовим або синім чорнилами на писальному папері формату А4 (210x297 мм) із застосуванням трафарету. Рядки мають бути рівними по горизонталі або вертикалі залежно від системи письма.

Складні табличні дані мають бути написані (накреслені) чітким почерком чорним чорнилом (тушшю).

Інші авторські рукописні оригінали мають бути передруковані на друкарській машинці та розмічені аналогічно видавничим машинописним оригіналам.

Рукописні оригінали для аркушевої і бланкової продукції мають бути виготовлені на білому папері чорною тушшю в одному примірнику.

Виправлення допускаються до трьох на одній сторінці.

Вимоги до вихідних відомостей. У видавничих текстових оригіналах вихідні відомості мають відповідати вимогам стандарту [8]1.6.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.01 с.)