Для книжкового видання форматом 84x108/32Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для книжкового видання форматом 84x108/32За другим варіантом його оформлення

 

 

Додаток 8. Кількість рядків у сторінці складання

 

 

 

Висота сторінки складання, Кегль шрифту основного тексту, п.
К-сть К-сть Залишок К-сть Залишок К-сть
кв. рядків рядків пунктів рядків пунктів рядків
 
l'/4 -
1'/2 -
13/4
-
2'/4
2'/2 - -
23/4
-
3'/4 А
3'/2 -
33/4 -
-
4'/4
4'/2 -
43/4
- -
5'/4
5'/2 -
53/4
-
6'/4 -
6 '/2 -
63/4
-
7'/4
7'/2 -  
73/4
-
8'/4
8'/2 -
83/4 -
               

 

Висота сторінки складання, Кегль шрифту основного тексту, п.
сторінки  
складання   К-сть К-сть Залишок К-сть Залишок К-сть
кв. рядків рядків пунктів рядків пунктів рядків
-
9'/4
9'/2 -
93/4
- -
10'/4
10'/2 -
103/4
-
11'/4 -
11'/2 -
113/4
-
12'/4
12'/2 - -
123/4
-
13'/4
13'/2 -
133/4 -
-
14'/4
14 '/2 -
143/4
- -
15'/4
15'/2 -
153/4
-
16'/4 -
16'/2 -
163/4  
-
               

 

 

Додаток 9. Розрахунок розмірів полів у виданні, розкладки в його корінці та головці

Спочатку треба визначити формат видання (після обрізування) та розмір сторінки складання. Потрібно знайти розміри полів. Перш за все вибираємо співвідношення полів - корінцевого, верхнього, бічного (правого чи лівого), нижнього: 2:3:4:5 або 2:3:4:6. Потім знаходимо різницю між сторонами сторінки та сторонами сторінки складання. Залишок розподіляємо між полями, виходячи з вибраної пропорції (в міліметрах).

Щоб поля у виданні були потрібних розмірів, необхідно розрахувати також пробільний матеріал між сторінками складання (у корінці та головці) у типометричній системі вимірів (у квадратах). При цьому треба внести деякі зміни в розміри полів для того, щоб розкладки корінця і головки були кратні 1/4 кв. (цицеро).

Приклад.Для того щоб визначити поля та розкладку для видання форматом 60 х 90/16 при сторінці складання 6 1/2 х 10 кв., необхідно:

1) знайти розміри сторінки цього формату:

60 : 4 = 15 см = 150 мм, 90 :4 = 22,5 см = 225 мм;

2) визначити розміри сторінки видання після обрізування:

150-5 = 145 мм, 225-10 = 215 мм;

3) перевести розміри сторінки складання у міліметри:

18 мм х 6 1 /2 = 117 мм, 18 мм х 10 = 180 мм;

4) визначити пропорцію полів:

1,0:1,5:2,0:2,5;

5) знайти різницю між шириною сторінки та її форматом:

145-117 = 28 мм;

6) визначити розмір корінцевого поля (на основі знайденої пропорції):

28:(1,0 + 2,0) = 28:3 = 9мм;

7) визначити розмір зовнішнього поля:

28-9= 19 мм;

8) знайти різницю між висотами сторонки та сторінки:

215-180 = 35 мм;

9) визначити розмір верхнього поля:

35 : (1,5 + 2,5) = 35:4 = 9x1,5= 13,5= 14мм;

10) визначити розмір нижнього поля:
35-14 = 21 мм.

Таким чином, поля у виданні матимуть такі розміри: 9, 14, 19,21 мм. Розрахунок розкладки полів:

1) знаходимо розкладку в корінці (дорівнює двом кінцевим полям):

9 + 9 = 18 мм, або 1 кв.;

2) знаходимо розкладку в головці, яка дорівнює двом верхнім полям плюс два
розміри обрізів (3 + 3 = 6 мм):

14+14 + 3 + 3 = 34мм = 2 кв.(заокруглено);

3) уточнюємо розміри полів, ураховуючи розкладку: 9,15,17,20 мм.

 

Додаток 10. Вигляд шрифту гарнітури Times різних кеглів прямого накреслення

Кегль 72

Основи

Кегль 48

Основи техн

Кегль 36

Основи техніки

Кегль 30

Основи техніки тво

Кегль 24

Основи техніки творенн

Кегль 18

Основи техніки творення книги

Кегль 14

Основи техніки творення книги

Кегль 12

Основи техніки творення книги

Кегль 11

Основи техніки творення книги

Кегль 10

Основи техніки творення книги

Кегль 9

Основи техніки творення книги

Кегль 8

Основи техніки творення книги

Кегль 6

Основи техніки творення книги

Кегль 5

Основи техніки творення книги

 

Додаток 11. Зразок виготовлення макета суперобкладинки для книжкового видання форматом 84X108/32

 

Додаток 12. Зразок виготовлення макета оправи № 7 за допомогою даних дод. 6 для формату 60x84/16 при товщині книжкового блока 100 мм (у товщині блока враховано товщину двох картонних сторінок)

 

 

Додаток 13. Розміри мальовничого поля сторонок обкладинок типів П 4 та палітурок типі» 5 7

(вертикальний книжковий варіант)

Формат видання Мальовниче поле сторонки  
Формат аркуша і його частка до обрізування обкладинки типів 1 і 3 (після обрізування) Палітурка  
типу 5 типу 6 типу 7  
без канта з кантом  
84 x 108/8 70 x 108/8 70 x 100/8 70 x 90/8 60 x 90/8 60 x 84/8 270 x 420 270 x 350 250 x 350 225 x 350 225 x 300 210 x 300 265 x 410 265 x 340 245 x 340 220 x 340 220 x 290 205 x 290 259 x 418 258 x 348 239 x 348 214 x 348 214 x 298 199 x 298 265 x 410 265 x 340 245 x 340 220 x 340 220 x 290 205 x 290 269 x 418 269 x 348 249 x 348 224 x 348 224 x 298 209 x 298 264 x 418 264 x 348 244 x 348 219 x 348 219 x 298 204 x 298  
84 x 108/16 70 x 108/16 70 x 100/16 70 x 90/16 60 x 90/16 60 x 84/16 210 x 270 175 x 270 175 x 250 175 x 225 150 x 225 150 x 210 205 x 260 170 x 260 170 x 240 170 x 215 145 x 215 145 x 200 199 x 268 164 x 266 164 x 246 164 x 221 139 x 221 139 x 206 205 x 260 170 x 260 170 x 240 170 x 215 145 x 215 145 x 200 208 x 266 173 x 266 173 x 246 173 x 221 148 x 221 148 x 206 204 x 268 168 x 266 168 x 246 168 x 221 143 x 221 143 x 206  
84 X 108/32 75 X 90/32 70 х 108/32 70 X 100/32 70 х 90/32 60 X 90/32 60 X 84/32 135 х 210 112 х 187 135 X 175 125 X 175 112 X 175 112 х 150 105 X 150 130 х 200 107 х 177 130 х 165 120 X 165 107 х 165 107 х 140 100 х 140 124 X 206 101 X 183 124 X 171 114 X 171 101 X 171 101 X 146 94 X 146 130 х 200 107 X 177 130 X 165 120 х 165 107 X 165 107 X 165 100 X 140 133 х 206 110 х 183 133 х 171 123 х 171 110 х 171 110 х І71 103 х 146 128 X 206 1 105 X 183 128 X 171 118 X 171 105 х 171 105 х 146 98 х 146  
Додаткові формати  
60 X 100/8 84 X 100/16 60 х 100/16 84 х 90/16 70 х 84/16 60 х 70/16 250 X 300 210 X 250 150 X 250 210 х 225 175 X 210 150 X 175 245 х 290 205 х 240 145 X 240 205 X 215 170 х 200 145 X 165 239 X 298 199 X 246 139 X 246 199 X 221 164 X 206 139 X 171 245 X 290 205 X 240 145 X 240 205 X 215 170 X 200 145 X 1.65 249 х 298 208 X 246 148 х 246 208 X 221 173 X 206 148 X 171 243 X 298 203 X 246 143 X 246 203 X 221 168 х 206 143 х 171  
84 X 100/32 84 х 90/32 80 X 100/32 125 X 210 112 х 210 125 X 200 120 X 200 107 х 200 120 X 190 114 Х206 101 х 206 114 X 196 120 X 200 107 х 200 120 X 190 123 X 206 110 х 206 123 X 196 118 х 206 105 X 206 118 х 196  
Примітка. Розмір зображення ( у тому числі фонових плашок), що планується під обрізування має дорівнювати: для обкладинок типів 1 і 3 без кантів – формату видання до обрізування, типу 3 з кантами - цього формату збільшеному на 3…4, а по висоті на 6…8 мм.; для палітурок типів 5…7 – мальовничому полю сторонки, збільшеному по ширині на 15…16, а по висоті на 30…32; для палітурок типу 6 без кантів – формату видання до обрізування, з кантами- збільшеному по ширині на 3…4, а по висоті – на 6…8.      

 

Додаток 14. Спускна сторінка

ПРОЛОГ

Рік — сніг — сонце — мить... Роки... Кажете, на Сонці, на Місяці чи ще десь є життя? Може... Тільки не таке, нізащо не таке, як тут, у нас.

На Землі.

Об гравійну гостру дорогу хтось на дрібнюсінькі друзки розтрощив пляшку.

Нестримно реготав малюк, одчайдушно змагав­ся з швидкості з м'ячем — і з розгону долонями в гравійну шпичастість, у всю в скляних осколках до­рогу...

У мене було відчуття, що я не тільки стою біля хірурга і, наче на арені цирку, наче жонглюю, — подаю йому потрібні інструменти, — панувало таке всеосяжне сприйняття, наче все, що діється в малій операційній, споглядаю зверху, ніби у великій освітлювальній лампі вмонтоване моє око-серце.

Цок! Дзень! Цок... Об емальоване денце вдаря­лись осколки скла, камінчики...

У розпухлому закривавленому місиві хірург му­сив віднайти і найменшенький гострячок. Тому — без знеболення. Тут біль, здригання від нього — покаж­чик, провідних до прихованої небезпеки. Хлопчик, а було йому п'ять рочків, не плакав, навіть не сто­гнав — лише міцно стулив вуста, лише двома верхніми зубками прикусив нижню губу, до повного знекровлення, аж до підборіддя. Очі ж його не темнішали, як це зазвичай буває у дорослих, — його небесно блакитні очиці що не нове, що не глибше втручання — то ясніли. Блакить-блакить, яка, здава­лось, зливалася з синню його сорочки — і, мов кри­ло небесної хмаринки... І таки не застогнав, а спина спітніла — спочатку на сорочці затемніла цяточка, яка швидко ширилася, і згодом, урешті, у велику, химерної форми пляму витворилася.

 

Додаток 15. Схема і розміри макета анотованої картки для книжкових видань форматом 84x108/32

Додаток 16. Розміри анотованих карток для видань із форматом складання менш як 51/2 кв. і зразок макета анотованої картки

Формат складання, кв. Висота макета (кв.), не більш як Формат складання, кв. Висота макета (кв.). не більш як
5'/4 23/4 (до 2 кв. 40 п.) 41/2 2'/2
2 кв. 32 п. 4'/4 2'/4 (до 2 кв. 16 п.)
43/4 21/2 (до 2 кв. 30 п.)

 

Дудин Олесь
Д81 Поет і безмір: Поезії. - Л.: Каменяр, 1998. - 400 с.

ISBN 5-7745-0741-6

До нової книги автора, який проживає в м. Ходорові на Львівщині, ввійшли твори, наповнені філософським змістом. Одвічні теми добра і зла, вірності та зради, роздуми над долею рідної держави, її "історією провин і зрад та мудрим клекотом прозрінь" - основний лейтмотив творчості поета.

ББК 84УКР

Д 4702640202-030 98

Без оголошення

 

 

Додаток 17. Сторінка складання з виносками

Не міг обійти увагою О.Колесса внеску І.Франка і в розвиток української мови, адже письменник "свідомо старався зблизити літературну мову галицької України до мови України придніпрянської, і користуючись здоровим лексичним матеріалом цілої нашої етнографічної території, а, задержуючи звукову систему і морфологію південноукраїнського діалекту, витворив одноцілу всеукраїнську літературну мову1. Відомий українский філолог Василь Сімович, який навчався у С.Смаль-Стоцького, характеризував пізніше особливості літературознавчої концепції свого вчителя, для якого важливе значення відігравала не кількість проблемного матеріалу, а його поглиблена, докладна і всебічна інтерпретація. "Твір роз'яснювався філологічною методою з погляду річевого, літературного, історично-літературного і т. д., де кожне слово мало свою вагу, де кожне речення й саме для себе, й у сполуці з іншими діставало своє освітлення, де кожний образ мусів ставати ясний. Сам добрий декламатор, проф. Стоцький звертав увагу на відповідне відчитування самого твору, причому не мистецтво виголошення мало з читання виходити, а - повне його зрозуміння2.

 

1 КолессаО. Наукова діяльність Івана Франка // Літературно-науковийвісник.— 3913.—Т. 63,-кн. 9.

2 Сімович В. Степан Смаль-Стоцький як шкільний діяч і педагог.-Л., 1939.

 

 

Додаток 18. Варіант верстання випускних даних видання

 

ТРОЯНДА ДЛЯ РОВЕСНИКА

Оповідання, новели, повісті

 

Художнє оформленняПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.104 (0.023 с.)