Формування та розвиток ринкової інфраструктури регіону. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формування та розвиток ринкової інфраструктури регіону.9.1. Визначення понятті та складу ринкової інфраструктури.

9.2. Роль ринкової інфраструктури у розвитку підприємства регіону.

9.3. Економічні показники розвитку та функціонування ринкової інфраструктури.

Ефективне функціонування підприємництва на певній території, що здійснюється сукупністю суб'єктів господарювання, може бути забезпечене завдяки формуванню та розвитку відповідних обслуговуючих їх об'єктів, які відносяться до ринкової інфраструктури.

Ринкова інфраструктура - це сукупність об'єктів підприємницької діяльності, яка направлена на обслуговування ринкових відносин між суб'єктами господарювання на певній території.

За економічною природою ринкова інфраструктура відноситься до сфери послуг. За формою власності об'єкти ринкової інфраструктури бувають головним чином двох видів: приватні та колективні.

За функціональною ознакою об'єкти ринкової інфраструктури виділяються у такі групи:

1. Фінансово-посередницькі: комерційні банки, фондові біржі, довірчі товариства або трасти, лізингові компанії, інвестиційні компанії та фонди, страхові фірми та компанії.

2. Торгово-посередницькі: товарні біржі, брокерські та ділерські контори, фірми оптового продажу товарів.

3. Інформаційно-консультативні: консалтингові фірми, інформаційно-аналітичні та аудиторські фірми.

4. Науково-освітні: коледжі, інститути, навчальні центри, університети з підготовки та перепідготовки спеціалістів, інноваційні фірми та компанії.

5. Об'єкти з сприяння трансформації економічних відносин: регіональні фонди приватизації, регіональні комітети демонополізації економіки, фонди сприяння малому бізнесу.

6. Об'єкти соціального захисту населення: центри зайнятості, територіальні центри соціального захисту населення.

Формування та розвиток об'єктів ринкової інфраструктури в значній мірі залежать від регіональних умов, які в свою чергу визначають рівень розвитку підприємництва.

Розвиток підприємництва в регіонах знаходиться в залежності від розвитку ринкової інфраструктури, тому що обсяг пропозицій у вигляді певних послуг, які надаються ринкового інфраструктурою впливає на обсяг попиту зі сторони

різних видів підприємницьких структур. У зв'язку з цим попит і пропозиція на послуги ринкової інфраструктури знаходяться в залежності від рівня розвитку підприємництва.

,

де: ПОРІ~ попит на послуги ринкової інфраструктури;

РРПІД- рівень розвитку підприємництва в регіоні.

В той же час обсяг пропозицій залежить від рівня розвитку ринкової інфраструктури:

Обсяг пропозицій на послуги ринкової інфраструктури знаходиться в залежності і від розвитку економічного потенціалу регіону, який вимірюється обсягом ВВП:

ПРРІ=f/(ВВП),

де: ПРРІ- обсяг пропозицій послуг ринкової інфраструктури;

РРПІД - рівень розвитку ринкової інфраструктури.

Співвідношення попиту і пропозиції ринкової інфраструктури має вигляд:

ПОРІ < ПРРІ.

Основними економічними показниками, яким характеризується розвиток та функціонування об'єктів ринкової інфраструктури, є:

1. Група об'ємних показників:

КJРІ - кількість об'єктів ринкової інфраструктури j-го виду;

ОПJрі - обсяг послуг ринкової інфраструктури j-го виду;

З РІ- чисельність зайнятих в ринковій інфраструктурі j-го виду.

2. Відносні показники:

РРРІ - рівень розвитку ринкової інфраструктури:

де: ВВП – внутрішній валовий продукт регіону.

3.Структурні показники:

доля ринкової інфраструктури в економіці регіону РІ)

 

,

 

або ж

 

 

де: ОФj р - вартість основних фондів ринкової інфраструктури j-го виду;

ОФ - вартість основних фондів регіону.

Структурні співвідношення між різними видами ринкової інфраструктури:

 

де: - структурна одиниця j-го виду ринкової інфраструктури (по відношенню зайнятих у відповідних видах ринкової інфраструктури). срi = ( С1рі, С2рі ,...Сjрі , ,..Сmрі) - вектор структурних співвідношень різних видів ринкової інфраструктури.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.01 с.)