Соціальна інфраструктура регіону.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Соціальна інфраструктура регіону.8.1. Склад і структура сфери соціального обслуговування регіону.

8.2. Особливості функціонування об'єктів соціальної інфраструктури.

8.3. Економічні показники розвитку і функціонування соціальної інфраструктури.

Для задоволення потреб населення певного регіону створюються відповідні суб'єкти економічної діяльності, які відносяться до так званої соціальної інфраструктури регіону.

Соціальна інфраструктура регіону - це складова частина територіальної соціально-економічної територіальної системи.

Соціальна інфраструктура - це цілісна сукупність об'єктів з обслуговування населення регіону, які не приймають участі у «Утворювальному економічному процесі, а опосередковано сприяють здійсненню цього процесу.

В економічні літературі поряд з поняттям "соціальна інфраструктура" існують такі поняття, як невиробнича сфера, сфера обслуговування, сфера соціального забезпечення тощо. Більшою точністю відзначається поняття "соціальна інфраструктура".

За галузевою ознакою соціальна інфраструктура поділяється на такі види:

роздрібна торгівля та громадське харчування;

побутове обслуговування населення; охорона здоров'я; освіта;

комунально-житлове господарство; культура;

пасажирський транспорт; комунально-побутовий зв'язок.

За сьогоднішнім станом в галузях соціальної Інфраструктури України працює в різних регіонах від 20 до 35% зайнятого населення.

Матеріально-технічну базу соціальної інфраструктури складають об'єкти і засоби відтворення підприємств, установ та закладів.

Функціонування об'єктів соціальної інфраструктури має низку специфічних особливостей:

1. Об'єкти соціальної інфраструктури здійснюють функцію перерозподілу

кінцевого споживчого продукту;

2. Соціальна інфраструктура досить сильно залежить від попиту і

пропозицій, тобто від чинників ринкової економіки.

3. Об'єкти соціальної інфраструктури залежать також від соціально-демографічного складу населення.

Попит (ПО) на послуги соціальної інфраструктури в свою чергу залежать як від демографічного складу населення (ДСН), так і його платоспроможності (ПСН):

ПО=f(ДСН,ПСН).

Пропозиція (ПР) послуг залежить від демографічного складу населення (ДСН), від потужностей об'єктів (ЛОСІ) соціальної інфраструктури:

ПР=f(ДСН,ПОСІ).

Якщо ПР>ПО, то спостерігаємо зниження ринкової ціни на послуги;

Якщо ПР<ПО, то зростають ринкові ціни на послуги;

Якщо ПР>ПО, то відбувається насичення ринку послугами.

В залежності від частоти попиту на відповідні послуги умовно об'єкти соціальної інфраструктури діляться на три групи:

об'єкти повсякденного попиту (з частотою попиту послуг не менше 1 разу в день);

об'єкти періодичного попиту (один в 3-Ю днів);

об'єкти епізодичного попиту (один в 10 і більше днів).

Для характеристики функціонування і розвитку соціальної інфраструктури регіону використовується система економічних показників. Умовно ця система показників складається із таких груп:

До першої групи показників відносяться так звані об'ємні показники, які в абсолютних величинах характеризують обсяги діяльності об'єктів соціальної інфраструктури:

кількість об'єктів відповідного виду обслуговування (Кі);

обсяг наданих послуг і-го виду населенню даного регіону (Оі);

чисельність зайнятих в і-му виді обслуговування (Зі);

обсяг основних фондів об'єкту і-го виду обслуговування (ОФі).

Другу групу показників складають так звані відносні показники:

1. Забезпеченість населення і-ми видами обслуговування (ЗНі):

де: ПРі - обсяг пропозицій і-го виду обслуговування;

H - чисельність населення регіону (1000 чоловік).

2. Рівень забезпеченості населення і-м видом обслуговування (РЗНі)

ЗНі - величина забезпеченості населення і-м видом обслуговування

Третя група - це структурні показники, які відображають співвідношення між різними видами обслуговування:

1. Структура різних видів обслуговування визначається як відношення чисельності зайнятих в і-му виді (Зi) до загальної чисельності зайнятих в соціальній інфраструктурі регіону:

Сз= (Сз1, Сз2, ~*,Сз, '..,СзП) - структура різних видів обслуговування за чисельністю зайнятих в соціальній інфраструктурі.

2. Співвідношення за вартістю основних фондів і-го виду обслуговування:

де: ОФі - основні фонди, які приходяться на і-ий вид обслуговування;

СоФі - основних фондів, які приходяться на і-ий вид обслуговування;

СоФ -оФ1, СоФ2, ..., Софі,—, Софn) - структура різних видів обслуговування за вартістю основних фондів соціальної інфраструктури.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 141; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.01 с.)