Особливості економічного відтворення в регіоні. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості економічного відтворення в регіоні. 

2.1. Визначення поняття та оцінка економічного відтворення в регіоні.

2.2.Форми економічного відтворення.

2.3. Територіальний подія праці, як фактор регіонального економічного відтворення.

 

Різні види економічної діяльності, які протікають як в межах окремого товаровиробництва, так і на певній території відбуваються в такій ПОСЛІДОВНОСТІ: виробництво, розподіл, обмін, споживання, накопичення.

 
 

Ця послідовність економічних процесів складає так званий економічний цикл і має тенденцію до багаторазового повторення. Якщо економічний цикл повторюється без збільшення обсягів виробництва, накопичення, споживання тощо, то така економічна діяльність відбувається за схемою простого економічного відтворення. Якщо ж економічний цикл здійснюється при збільшенні виробництва, накопичення, споживання, то маємо справу з розширеним економічним відтворювальним процесом. Розглянемо відтворювальний процес на прикладі такого показника, як валовий внутрішній продукт регіону (ВВП) .Для простого відтворювального процесу характерна така формалізована схема:

де: В – загальний обсяг витрат; РС – робоча сила; ОК – оборотні кошти (матеріали, малоцінний інструмент, фінанси); ОВФ – основні виробничі фонди (виробниче устаткування, дорогоцінний інструмент, виробничі будівлі).

Із схеми видно , що виробничий процес направлений лише на покриття виробничих витрат , зв’язаних з цим процесом і при цьому не забезпечується приріст виробництва продукції при новому економічному циклі.

 
 

Для розширеного економічного відтворення його схема має такий вигляд:

де: ПК – прибутковий капітал; D - приріст відповідно робочої сили, оборотних коштів, основних виробничих фондів. Як видно із схеми, розширене економічне відтворення передбачає на певному економічному циклі отримання додаткового (порівняльно з попереднім циклом) обсягу продукції за рахунок додаткового прибуткового капіталу.

Регіональні фактори або фактори територіального впливу безпосередньо або ж опосередковано визначають обсяги елементів, що позначені на схемах відтворювального економічного процесу і таким чином відтворювальний економічний процес повинен розглядатися в регіональному аспекті.

Економічне відтворення оцінюється такими економічними показниками:

1. Темп росту (зниження) ВВП(DТВВП):

 

де: ВВП (приріст валового внутрішнього продукту); Т- термін приросту.

2. Темп росту фонду споживання ( ):

 

,

де : - приріст фонду споживання; Т – термін приросту

 

 

3. Величина фонду споживання на душу населення (Фн):

де: Фс - загальний обсяг фонду споживання; Н - чисельність населення регіону.

В економічній науці виділяють дві основні форми економічного відтворення: екстенсивна; інтенсивна.

Екстенсивна форма відтворення передбачає приріст відповідних економічних показників регіону за рахунок залучення додаткових ресурсів без покращання якості процесу економічного відтворення,

Інтенсивна форма відтворення передбачає покращання відтворювального процесу, а значить, і зростання економічних показників регіону за рахунок приросту продуктивності праці, зниження обсягу витрат (собівартості продукції, послуг).

На відтворювальний процес впливають багато факторів. Серед них важливе місце відводиться фактору територіального поділу праці (ТПП).

ТПП – це така економічна категорія, яка передбачає виготовлення продукції або надання послуг в одному регіоні і обмін їх на продукцію (послуги), виготовлену або надану в інших районах, де виробництво цієї продукції або надання послуг найбільш ефективне.

ТПП характеризується такими формами:

- спеціалізацією;

- кооперуванням;

- концентрацією;

- комбінуванням.

Спеціалізація - це така форма ТПП, яка передбачає виготовлення певної продукції або здійснення певної економічної діяльності, що найбільш вигідна на даній території.

Спеціалізація характеризується такими показниками, як рівень регіональної спеціалізації. Він визначається відношенням загального обсягу продукції (послуг), виготовленої (наданої) в даному регіоні і відправленої за його межі в інші регіони, до загального обсягу продукції (послуг) який виготовлений (наданий) в даному регіоні:

 

Де: - рівень регіональної спеціалізації з і-го виду продукції (послуг),

Оіr - обсяг продукції (послуг) i-го виду, відправлений (наданий) r-ому регіону,

Оі - загальний обсяг продукції (послуг) і-го виду, виготовленої (наданої) в даному регіоні.

Кооперування - це поєднання на території регіону інтересів суб'єктів господарювання при сумісному використанні допоміжних засобів виробництва (наприклад, енергомереж, транспортного} складського господарства тощо).

Концентрація (локалізація праці) - рівень зосередженості відповідних видів економічної діяльності на даній території і визначається відношенням обсягів продукції певного виду виготовленої в даному регіоні до загального обсягу цієї ж продукції, що виготовляється в державі.

Комбінування -- це об'єднання об'єктів господарювання за ознакою сумісного виготовлення продукції (наприклад, при виготовленні продукції машинобудування).

Відповідно до Конституції України передбачено три основні форми власності:

Ø державна (загальнодержавна, комунальна);

Ø колективна;

Ø приватна.

Найбільш вдало функціонує змішана економіка. Економічний стан регіонів найбільш ефективний, коли на даній території поєднуються різні форми власності. Світовий досвід свідчить, що найбільш продуктивною є приватна і колективна форми власності. А тому в регіональній економіці необхідно, орієнтуючись на змішану економіку, стимулювати розвиток приватної і колективної форм власності. Завдяки їм, а отже стимулювання особистої зацікавленості, більш ефективно здійснюється в регіоні відтворювальний економічний процес.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 109; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.203.18.65 (0.008 с.)