Виробнича інфраструктура регіону. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Виробнича інфраструктура регіону.7.1. Сутність виробничої інфраструктури та її види.

7.2. Транспортна та інвестиційно-будівельна інфраструктура.

7.3. Економічні показники діяльності та розвитку виробничої інфраструктури регіону.

В структурі територіальної соціально-економічної системи важливе місце займає одна із її функціональних підсистем - виробнича інфраструктура.

Виробнича інфраструктура - це цілісна сукупність господарських, суб'єктів, діяльність яких направлена на обслуговування і забезпечення функціонування базових галузей виробництва*

У економічному відношенні виробнича інфраструктура забезпечує більш прискорений процес обігу та споживання. За галузевого ознакою виробнича інфраструктура включає такі її види:

- Вантажний транспорт;

- Будівництво виробничих об'єктів;

- Зв'язок;

- Енергетичне господарство;

- Складське господарство;

- Інформаційна служба;

Серед означених вище видів виробничої інфраструктури найбільш впливовими є транспортна та інвестиційно-будівельна.

Виділяють такі види транспорту, що використовується для вантажних перевезень:

- Залізничний (перевезення вантажів на більш ніж 300 км.);

- Автомобільний (в радіусі до 100 км.);

- Водний (найдешевший);

- Повітряний (перевезення невеликих але дорогих вантажів);

- Трубопровідний (для постачання рідкої та газової сировини або палива).

Для економічної характеристики функціонування транспорту використовуються такі показники:

- протяжність шляхів транспортного сполучення;

- кількість одиниць рухомого транспорту;

- кількість працюючих у відповідному виді транспорту.

Інвестиційно-будівельний комплекс призначений для створення основних виробничих фондів (будівель, споруд). Деколи, інвестиційний будівельний комплекс відносять до галузей базового виробництва, що пояснюється винятково важливим значенням будівництва для економіки регіону.

Інвестиційно-будівельна інфраструктура - це сукупність будівельних, проектно-конструкторських та науково-дослідницьких організацій та установ, основною сферою діяльності яких є створення основних виробничих фондів базових галузей економіки,

Інвестиційно-будівельна інфраструктура створює певні умови для функціонування базових галузей економіки, не приймаючи при цьому участі у виробництві.

До основних показників, які характеризують діяльність інвестиційно-будівельної інфраструктури відносяться:

- кількість будівельних, проектно-конструкторських та науково-дослідних організацій та установ;

- потужність будівельних, проектно-конструкторських, науково-дослідних організацій та установ (це максимально можливий обсяг виготовленої продукції за відповідних умов);

- кількість зайнятих в будівельних, проектно-конструкторських та науково-дослідних організаціях та установах.

Для аналізу економічного розвитку і функціонування виробничої інфраструктури використовується система показників, яка поділяється на три групи.

До першої групи показників належать показники відносної характеристики ефективності функціонування виробничої інфраструктури.

До таких показників відносяться:

1 . Рівень розвитку виробничої інфраструктури - це відношення загального обсягу основних виробничих фондів виробничої інфраструктури І, -го виду, які приходяться на одного зайнятого в регіоні:

 

де: РРві - рівень розвитку виробничої інфраструктури, ОФ^- загальний обсяг основних виробничих фондів £, -го виду, Звк- чисельність зайнятих у виробничому комплексі.

2. Рівень забезпеченості регіону виробничою інфраструктурою:

де: Р3ві- рівень забезпеченості регіону виробничою інфраструктурою,

В - обсяг виготовленої продукції в даному регіоні.

До другої групи відносяться абсолютні показники, що характеризують кількісний обсяг діяльності виробничої інфраструктури.

Це - обсяг послуг, наданих об'єктами виробничої інфраструктури відповідним замовникам (підприємствами).

Третю групу складають структурні показники, які характеризують співвідношення між різними видами виробшмо інфраструктури.

Одним із структурних показників є:

- співвідношення обсягів послуг, наданих відповідним замовникам тими чи іншими видами інфраструктури:

,

де: пе - доля е-го виду виробничої інфраструктури в загальному обсязі послуг виробничої інфраструктури даного регіону,

Пеобсяг послуг, наданий е-м видом виробничої інфраструктури.

 

де: Дзе- доля зайнятих в е-го виді інфраструктури в загальній чисельності зайнятих в виробничій інфраструктурі регіону.

де: Дофе - доля основних фондів виробничої інфраструктури е-го виду в загальному обсязі виробничих фондів виробничої інфраструктури регіону.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 161; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.249.22 (0.006 с.)