Вправи професійно-прикладної гімнастики спрямовані, перш за все, на розвиток тих м’язових груп, на які приходиться основне навантаження в процесі праці.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вправи професійно-прикладної гімнастики спрямовані, перш за все, на розвиток тих м’язових груп, на які приходиться основне навантаження в процесі праці.До основних засобів професійно-прикладної гімнастики відносяться: засоби загальної фізичної підготовки (ЗФП), вправи на увагу, координацію, диференціювання рухових дій у часі, просторі та ступені м’язових зусиль, зміцнення м’язів тулуба і плечового пояса, а також на розвиток професійно значущих рухових здібностей.

 

Спортивно-прикладна гімнастика – складова СФП і ЗФП спортсменiв у різних видах спорту.

До основних завдань спортивно-прикладної гімнастики відносяться: підвищення результатів в обраному виді спорту, спеціальної працездатності, зміцнення здоров’я спортсменів, удосконалення спеціальних рухових здібностей.

Основними її засобами є: загальнорозвивальні, прикладні та акробатичні вправи, вправи спеціальної фізичної підготовки (СФП), без предметів і з предметами, з обтяженнями, на гімнастичних приладах, стрибки.

Військово-прикладна гімнастика –складова військової підготовки, що спрямована на загальний фізичний розвиток і вдосконалення рухових здібностей допризовної молоді й військовослужбовців, формування в них морально-вольових та професійних навичок, підвищення стійкості їх організму до впливу несприятливих факторів військово-професійної діяльності.

Засоби військово-прикладної гімнастики: вправи ЗФП і СФП, загальнорозвивальні, стройові та акробатичні вправи, вправи на брусах та поперечині, опорному стрибку, прикладні вправи тощо.

Оздоровчі (загальнорозвивальні) види гімнастики

Гігієнічна група

У гігієнічну групу входять гігієнічна, ритмічна й виробнича гімнастика, основними завданнями яких є зміцнення і збереження здоров’я людини, підвищення її життєдіяльності, бадьорості та настрою, гармонійний фізичний розвиток, удосконалення рухової функції.

Засоби гігієнічної гімнастики: загальнорозвивальні вправи, прикладні та дихальні вправи, ходьба, біг, масаж, водні процедури.

Виробнича гімнастика – засіб зміцнення і збереження здоров’я людини, підвищення професійної працездатності, продуктивності праці, зняття втоми та профілактика професійних захворювань; застосовується в режимі робочого дня.

 

Застосування виробничої гімнастики на робочих місцях сприяє зниженню травматизму та виробничого браку.

Форми виробничої гімнастики: вступна гімнастика, фізкультурна пауза, фізкультурна хвилинка, мікропаузи.

Засоби професійної гімнастики: загальнорозвивальні вправи на розслаблення та відволікання, засоби СФП з врахуванням конкретної професії, а також спеціальні вправи, що сприяють підвищенню уваги та емоційного стану.

Ритмічна гімнастика –рiзновид гiмнастики, в якому виконується комплекс загальнорозвивальних вправ безперервно пiд ритмічну музику в різному темпі.

 

Завдання ритмічної гімнастики: розвиток рухових здібностей (особливо витривалості, координаційних здібностей), загальний фізичний розвиток, розширення бази рухів, корекція статури, зміцнення всіх органів і функцій організму, формування правильної постави, гарної ходи, культури рухів, виховання почуття руху, підвищення емоційного фону, зняття психічного напруження.

Засоби ритмічної гімнастики – загальнорозвивальні вправи з предметами й без, біг, стрибки, танцювальні вправи, елементи художньої гімнастики.

Лікувальна група

У групу лікувальної гімнастики входять: коригувальна, реабілітаційно-відновлювальна та функціональна гімнастика.

Лікувальна гімнастика – система засобів, спрямованих на відновлення здоров’я і працездатності людини; розвитку рухових якостей, необхідних в умовах трудової діяльності.
Коригувальна гімнастика – різновид лікувальної гімнастики, система вправ, що спрямована на внесення корекції в проблемну зону, яка потребує змін.

До засобів коригувальної гімнастики відносяться: вправи на корекцію постави, корекцію зовнішніх форм стопи й тіла, загальнорозвивальні вправи з предметами та без (м’ячами, гімнастичними палками, скакалками), з інструктором і в парах; вправи ЗФП, вправи на гімнастичній драбині, елементи прикладних вправ.

Реабілітаційно-відновлювальна гімнастика –засіб лікувальної гімнастики, основним завданням якого є відновлення стану здоров’я та працездатності після перенесених людиною хвороб чи травм.

 

Засоби реабілітаційно-відновлювальної гімнастики: загальнорозвивальні вправи, ходьба, біг, лазання, перелізання, вправи з еспандерами, різними предметами, спеціальними пристроями, дихальні вправи, вправи на гімнастичній стінці, лаві, тренажерах, танцювальні вправи.

Функціональна гімнастика – засiб лiкувальноï гiмнастики, що спрямований на вiдновлення функцiй органiв i систем органiзму людини.

Функціональна гімнастика здійснює оздоровчу та загальнозміцнюючу дію, сприяє підвищенню загальної працездатності.

Основними засобами функціональної гімнастики є: загальнорозвивальні, прикладні та дихальні вправи, ходьба сходами, вправи з еспандерами, різними предметами, вправи на гімнастичній стінці, лаві, тренажерах, танцювальні вправи тощо.

Застосування вправ функціональної гімнастики вимагає чіткого дотримання таких принципів фізичного виховання, як доступність, поступовість, регулярність.

Масова група

До масової групи входять спортивна та художня гімнастика, спортивна акробатика, фітнес-аеробіка.

Метою цих видів гімнастики є оволодіння кваліфікаційною програмою групи “Б”, загальний і спеціальний фізичний розвиток, розвиток рухових здібностей, формування культури рухів і вміння гарно рухатися.

 

Фітнес-аеробіка –система вправ, що виконується пiд музику в аеробному режимі, яка спрямована на створення, удосконалення й збереження фiзичного здоров’я людини.

Засоби фітнес-аеробіки: базові кроки, різні за стилістикою танцювальні кроки, підскоки, стрибки, вправи художньої гімнастики.

Спеціалізована група

До спеціалізованої групи входять спортивна й художня гімнастика, спортивна акробатика, спортивна аеробіка. Ці види мають спортивну спрямованість і культивуються як види спорту. Систематичні заняття цими видами гімнастики спрямовані на оволодіння гімнастами кваліфікаційною програмою групи “А” та досягнення високих спортивних результатів.

Спортивна гімнастикавид спорту, який передбачає вправи в багатоборствах на різних гімнастичних приладах, а також вільні вправи, де складнокоординаційні дії виконуються у відносно постійних умовах.

 

Основними в спортивній гімнастиці є вільні вправи та вправи на приладах. Розрізняють чотири види жіночого гімнастичного багатоборства: вільні вправи, опорний стрибок, різновисокі бруси, колода, а також шість видів чоловічого гімнастичного багатоборства: вільні вправи, опорний стрибок, паралельні бруси, кільця, висока перекладина, кінь-махи.

Художня гімнастикавид спорту, в основу якого покладенi вправи з предметами i без, що характеризуються цiлiснiстю та динамiчнiстю й потребують виразностi рухiв й узгодження ïх iз музикою.

 

У програму художньої гімнастики входять вправи з предметами (стрічкою, обручем, м’ячем, скакалкою, булавами) і без них. Вони є основними засобами цього виду спорту. Крім того, у художній гімнастиці застосовуються танцювальні та акробатичні елементи, вправи на узгодження рухів з музикою, загальнорозвивальні вправи тощо.

Заняття художньою гімнастикою формують у тих, хто нею займається, виразність і пластичність рухів, музичність, почуття ритму, гнучкість, координаційні здібності, уміння володіти своїм тілом, поєднувати власні рухи з рухами гімнастичних предметів; виховують моральні та вольові якості, життєво важливі вміння та навички.

Спортивна акробатикавид спорту, який включає акробатичні вправи динамічного й статичного характеру.

Види спортивної акробатики: акробатичні стрибки (різні поєднання переворотів і сальто, що виконуються з розбігу на спеціальній доріжці), парна акробатика (гімнастичні комбінації, в основі яких: динамічні, статичні й силові елементи в парах (окремо чоловіки та жінки, а також у змішаних парах), танцювальні та хореографічні елементи; групова акробатика (чоловіки – у четвірках, жінки – у трійках).

Спортивна аеробікавид спорту, в основі якого базовi кроки, танцювальнi й силовi елементи, маховi рухи, стрибки та вправи на гнучкiсть, що виконуються в аеробному режимi з перемiщенням по майданчику пiд музику.

Види спортивної аеробіки: індивідуальні (чоловіки, жінки), змішані пари, трійки та групи (чоловіки та жінки).

Засоби спортивної аеробіки: танцювальні та хореографічні елементи, силові й махові вправи, вправи на гнучкість, на виховання узгодження рухових дій з музикою.

Завдання спортивної аеробіки: досягнення високих спортивних результатів, розвиток загальних і спеціальних рухових здібностей, виховання культури рухів, ритмічності, високої працездатності.

 

1.5. Засоби гімнастики

Однією з умов успішного засвоєння гімнастичних вправ є широке застосування різноманітних засобів.

Засоби гімнастики –гімнастичні вправи, що об’єднуються в групи відповідно до педагогічних завдань і структури рухових дій.

 

До основних засобів гімнастики можна віднести різні види вправ: стройові, загальнорозвивальні, підвідні, підготовчі, прикладні, вільні, акробатичні вправи, стрибки, вправи на приладах, вправи художньої гімнастики (рис. 2).

 

 

 

Стройові вправи

Стройові вправи – сумісні або поодинокі дії тих, хто займається, у тому чи іншому строю.

 

Основними завданнями стройових вправ є виховання організованості й дисципліни, почуття колективізму та ритму; формування військово-прикладних навичок, правильної постави, вибору найвдалішого місця розташування в залі або на майданчику, акцентування уваги.

Загальнорозвивальні вправи

Загальнорозвивальні вправи – елементарнi рухи тiлом та його частинами, основним призначенням яких є всебічний вплив переважно на опорно-руховий апарат з метою оздоровлення, виховання фiзичних якостей, формування правильноï постави, підготовки організму тих, хто займається до наступної роботи на занятті та покращення їх функцiонального стану.

 

Загальнорозвивальні вправи позитивно впливають на внутрішні органи людини, сприяють формуванню правильної постави, розвитку рухових здібностей, є ефективним засобом зміцнення здоров’я, підготовки організму тих, хто займається, до майбутньої роботи на занятті.

Підвідні вправи

Підвідні вправи –переважно елементи рухової дії (частини або поєднання кількох рухів), що сприяють засвоєнню основної вправи шляхом її цілісної імітації або часткового відтворення в спрощеній формі.

Підвідні вправи спрощують і полегшують процес навчання гімнастичних вправ; сприяють правильному засвоєнню техніки їх виконання.

Підготовчі вправи

Підготовчі вправи – рухові дії, що спрямовані переважно на розвиток рухових здібностей, які забезпечують підготовку до опанування загальних основ руху.

 

Основним завданням підготовчих вправ є спеціальна підготовка того, хто займається, до опанування кожною конкретною вправою, яка вивчається.

Ці вправи є основою гігієнічної та ранкової гімнастики, різних стрибків і прикладних вправ, крім елементів вільних вправ і вправ на приладах.

Прикладні вправи

Прикладні вправи – рухові дії, що спрямовані на формування в тих, хто займається, життєво необхідних рухових навичок і виховання вміння застосовувати їх в умовах, які постійно змінюються та ускладнюються (у повсякденному житті, трудовій і оборонній діяльності).

 

До них відносяться: ходьба, біг, вправи з рівновагами, лазання й перелазіння, переповзання, піднімання та перенесення вантажу, метання й ловіння тощо.

Вільні вправи

Вільні вправи – вправи, якi виконуються рiзними частинами тiла потоково, як комбiнацiï, та включають у себе рiзноманiтнi акробатичнi елементи й різні рухи (кроки, стрибки, повороти, рiвновага).

 

Вільні вправи являють собою вид гімнастичного багатоборства в спортивній гімнастиці. Вони є поєднанням власне вільних, акробатичних і хореографічних вправ, а також елементів художньої гімнастики. Дiвчата виконують вiльнi вправи пiд музику.

Вільні вправи допомагають опанувати вміння свідомо й довільно узгоджувати рухи між собою та управляти ними, розвити рухові здібності, а також сприяють загальному фізичному розвитку тощо.

Акробатичні вправи

Акробатичні вправиобертальні рухи, що виконуються в усіх трьох площинах і статичних положеннях переважно вниз головою, до яких належать акробатичнi стрибки, парнi та груповi вправи.

 

Акробатичні вправи є основним засобом спортивної гімнастики та акробатики, частково художньої гімнастики, спортивної аеробіки й інших видів спорту.

Вони сприяють розвитку рухових здібностей (особливо координаційних), функцій багатьох аналізаторів, опорно-рухового апарату, виховання хоробрості та рішучості.

Стрибки

Стрибкиациклічні локомоторні рухи з фазою польоту, основною метою яких є швидке й економне подолання різних перешкод.

Стрибкиефективний засіб загального фізичного розвитку, розвитку

рухових якостей, формування спортивних і рухових навичок, збільшення рухового досвіду; “розминки”, підвищення діяльності дихальної, серцево-судинної системи та емоційного стану тих, хто займається; виховання сміливості, рішучості, наполегливості.

Розрізняють такі види стрибків, як безопорні й опорні.

Опорні стрибки – вид гімнастичного багатоборства в спортивній гімнастиці.

 

Безопорні стрибки – засіб розвитку вибухової сили, координаційних здібностей, фізичного розвитку людини.

 

Вправи на приладах

Вправи на приладах – положення та переміщення тіла гімнаста або окремих його частин на приладах (в умовах вису й упору).

 

Вправи на приладах є одними з основних видів багатоборства в спортивній гімнастиці та застосовуються як засіб загальної і спеціальної фізичної підготовки, тренування серцево-судинної системи й вестибулярного апарату; виховання сміливості, рішучості, впевненості в собі.

Вправи художньої гімнастики

Вправи художньої гімнастики – положення та переміщення тіла гімнастки або окремих його частин з предметами чи без на спеціальному майданчику; характеризуються цілісністю, динамічністю, виразністю та органічним зв’язком з музикою.

 

У художній гімнастиці застосовуються: вправи з предметами та без них, танцювальні, хореографічні й акробатичні елементи, стрибки, повороти, різні види ходьби та бігу, пружинні рухи ногами й руками, хвилі, змахи, загальнорозвивальні та прикладні вправи. Вони є засобом естетичного виховання, розвитку культури рухів, ритмічності, м’якості, пластичності та виразності рухових дій, правильної постави, спритності, гнучкості тощо.

Крім основних засобів гімнастики, виділяють декілька груп допоміжних засобів, кожна з яких має своє призначення.

1. Спеціальні пристрої та спортивне обладнання, що допомагають засвоєнню гімнастичних вправ і активізують розвиток спеціальних рухових здібностей:батут, стоялки, грибки, трампліни, рейторні доріжки, амортизаційні пристрої.

2. Засоби, що супроводжують навчання гімнастичних вправ: звукові засоби супроводу, у тому числі музика; гімнастичні предмети, градуйовані розмітки, спеціальні костюми та жилети.

3. Засоби, які полегшують виконання завдань і забезпечують безпеку процесу навчання гімнастичних вправ: поролонові мати та ями, лонжи, противаги тощо.

4. Засоби наочності: рисунки, графічні зображення, кіно- і відеофільми, фотографії, кінокільцівки, таблиці, циклограми. Вони сприяють створенню загального уявлення про розучувані рухові дії.

5. Методичні матеріали: навчальні та класифікаційні програми, методичні розробки, навчально-методичні посібники, основним призначенням яких є надання змістової і методичної інформації спеціалістам у галузі фізкультури і спорту.

6. Вимірювальні прилади: секундоміри, гоніометри, дінамометри, сантиметри, градуйовані карти. Застосовуються для отримання точної кількісної інформації.

7. Технічні засоби: магнітофони та відеомагнітофони, кіно- і фотокамери, фотоапарати. Вони сприяють створенню уявлення про розучувані вправи у тих, хто займається гімнастикою, дають змогу уточнити їх технічні характеристики, аналізувати результати їх виконання.

Методичні особливості гімнастики

· Різнобічний вплив на морфологічні й функціональні системи організму людини, розвиток її рухових здібностей.

· Вибірковий вплив на організм людини (можливість локального впливу на різні ланцюги рухового апарату та систем організму).

· Чітка регламентація навчально-педагогічного й навчально-тренувального процесу, а також точне регулювання фізичного навантаження.

· Застосування одних і тих самих гімнастичних вправ з різною метою.

· Безперервне ускладнення йі комбінування гімнастичних вправ.

· Естетичне виховання (виховання пластичності, виразності та краси рухів).

Усі методичні особливості гімнастики тісно взаємопов’язані між собою.


ЛЕКЦІЯ 2

Гімнастична термінологія

План

2.1. Основні поняття та визначення термінології. Значення термінології.

2.2. Історія виникнення та вдосконалення гімнастичної термінології.

2.3. Способи утворення гімнастичних термінів.

2.4. Вимоги до спеціальної термінології.

2.5. Правила скорочення термінів.

2.6. Форми запису гімнастичних вправ.

2.7. Правила запису гімнастичних вправ.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 597; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.173.217 (0.021 с.)