Реформи братів Гракхів у Стародавньому Римі (ІІ ст. до н. е.) 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реформи братів Гракхів у Стародавньому Римі (ІІ ст. до н. е.)Реформи, що їх проводили у Стародавньому Римі брати Гракхи — Тіберій (162–132 рр. до н. е.) і Гай (153–121 рр. до н. е.), були викликані необхідністю зупинити зубожіння селянства з метою збереження високої боєздатності римської армії в умовах наростаючих повстань рабів і війн із зовнішніми ворогами. Брати Гракхи та деякі інші політичні діячі були прибічниками Пу-блія Корнелія Сципіона-молодшого (185–129 рр. до н. е.), видатного полководця та політика, який вважав, що врятувати Рим від соціальних негараздів і воєнних невдач може тільки обмеження кружного рабовласницького землеволодіння, відродження дрібного і середнього землеволодіння і комплектація римської армії з числа селянства. Саме такими поглядами керувалися Тіберій і Гай Гракхи у своїй практичній діяльності, за це вони віддали своє життя.

Старший з братів — Тіберій, обраний народним трибуном на 133 рік до н. е., запропонував законопроект, що обмежував землеволодіння 1000 югерами на сім’ю (приблизно 250 га). Залишки державної землі невеликими ділянками — не більше 30 югерів (7,5 га) передавалися бідним громадянам без права продажу. Тиберію вдалося домогтися прийняття цього законопроекту Народними Зборами. Для проведення законопроекту в життя було створено аграрну комісію з трьох осіб, до якої увійшли брати Гракхи. Только самые отборные фильмы для взрослых — бесплатно и без регистрации. Заходите не пожалеете.

Але аграрна реформа зустріла шалений опір з боку переважної більшості крупних землевласників, з яких саме і складався римський Сенат. Під час виборів у народні трибуни на 132 р. до н. е. Тіберія було брехливо звинувачено у прагненні стати царем і вбито.

Молодший з братів, Гай, продовжив справу Тіберія. У 129 та 122 рр. до н. е. Гая Гракха було обрано народним трибуном. Він поновив у повному обсязі аграрне законодавство Тіберія. Щоб придушити опір великих землевласників, Гай намагався залучити на свій бік торговельно-лихварські прошарки населення, а також міських плебеїв, які, на його думку, повинні були діяти разом із сільськими плебеями. З цією метою представникам дрібної та середньої рабовласницької знаті, які складали основний військовий стан римського суспільства (так звані «вершники»), були надані широкі права. Їм навіть дозволялося судити намісників провінцій у разі їхніх провин. Вершники також отримували у своє повне розпорядження податки з однієї з найзаможніших римських провінцій — Азії (колишнє Пергамське царство).

В інтересах міського плебса Гай провів хлібний закон про продаж хліба біднякам за цінами, нижчими за ринкові. Проте інтереси міської бідноти не обмежувалися лише одним хлібом. Вони відрізнялися від інтересів селянства. Це значно послаблювало прибічників Гая.

Гай намагався створити аграрне законодавство, яке б розповсюджувало надання римського громадянства на італійські народи. Ця ідея викликала запеклий опір не тільки з боку сената, але й опозицію вершників, міської та сільської бідноти, що не бажали ділитися своїми правами з новими громадянами. Отже, табір прибічників Гая, і до цього не міцний, розпався остаточно.

На 121 р. до н. е. Гая не було обрано народним трибуном. Під час збройних сутичок з противниками його було вбито. Загинуло також чимало прибічників братів Гракхів.

Оцінюючи наслідки та історичне значення реформ Гракхів, слід зазначити, що вони мали тимчасовий успіх. Намагаючись відтворити дрібну земельну власність за рахунок обмеження великих земельних володінь, не враховували головної причини появи крупних плантацій — розвитку рабовласницького способу виробництва, що неодмінно призводило до зубожіння вільного селянства. Хоча внаслідок реформи близько 80 тис. римських громадян одержали земельні наділи, після 111 р. до н. е., коли було дозволено продавати землю, більшість нових власників змушені були позбутися її, оскільки вони не витримували на ринку конкуренції з продуктами, створеними дешевою працею рабів. Римська держава була змушена замість селянського ополчення створювати постійну армію з найбідніших прошарків населення, а згодом і взагалі набирати найманців.

Однак заходи, які намітили і здійснили брати Гракхи, великою мірою сприяли розвитку Римської республіки шляхом демократії, відповідали життєвим інтересам широких верств римського суспільства. Наприклад, продаж хліба бідноті за символічними цінами став пізніше одним з найпоширеніших заходів, що його використовували різні політичні сили в своїх цілях.

У процесі запеклої політичної боротьби між реформаторами (так званими «популярами», прибічниками демократії) і консерваторами («оптимами», або захисниками рабовласницької олігархії) були створені різноманітні програми подальшого розвитку Римської держави. Боротьба за реалізацію цих програм визначила увесь подальший хід історичних подій в Римській Республіці аж до самого її падіння. Ось чому можна сказати, що політична діяльність братів Гракхів мала великий вплив не тільки на їхню сучасність, але й на усе політичне життя Риму в наступному — І столітті до н. е.

26. Наслідки першої світової для США…

Перша свiтова вiйна (1914 - 1918 рр.) дорого обiйшлася людству: 10 млн. убитих, 20 млн. покалiчених людей, десятки тисяч спалених мiст i сiл, фабрик i заводiв, ферм i шкiл. Це далеко не повний перелiк втрат, яких зазнало господарство Земної кулi. Найбiльших втрат зазнала Нiмеччина, яка до 1914 року займала друге мiсце у свiтi пiсля США. 1917 року обсяг промислової продукцiї так само, як i в сiльському господарствi, порiвняно iз 1913-м, скоротився удвiчi. Вичерпалися матерiальнi резерви, що становили 25 млрд. марок. Почалася галопуюча iнфляцiя. Нiмеччина експортувала лише 1 /3 продуктiв харчування. Катастрофiчно зростав державний борг. 1916 року в країнi почався голод. Рiзко скоротилася реальна заробiтна плата, робочий день становив 12 — 14 годин. Нiмеччина програла вiйну, капiтулюючи перед державами Антанти. По-iншому розвивалося в тi роки господарство США. Країна вступила у вiйну тiльки 1917 року, до того активно торгуючи з усiма воюючими сторонами. Ця обставина допомогла США втричi збiльшити виробництво промислової продукцiї.
Наприкiнцi вiйни США перетворилися на провiдну, економiчно могутню країну. Тут сконцентрувалося 1 /2 золотого запасу свiту. Видобуток вугiлля становив 1 /2, нафти — 2/3, виплавка чавуну i сталi - 3/5, випуск автомобiлiв - 85 % свiтового виробництва, США стали кредиторами багатьох країн на загальну суму 15 млрд. дол. Американська валюта, потiснивши своїх конкурентiв, посiла панiвне мiсце у свiтовiй фiнансово-кредитнiй системi. Утричi зрiс експорт США. У роки вiйни вiдбувся процес концентрацiї промисловостi, банкiвської справи, фермерства.

Проспериті: Епохою «просперіті» або процвітання називають період господарського підйому в США в 1920х роках. У літературі під епохою «просперіті» найчастіше мають на увазі нездорове, сумнівне процвітання. Післявоєнна Америка виходила в лідери за темпами економічного зростання, завдяки чому ще більше посилила свої лідируючі позиції у світі. До кінця 20-х років Америка виробляла майже стільки ж промислової продукції, скільки весь інший світ. Заробітна плата середньостатистичного робочого збільшилася на 25%. Рівень безробіття не перевищував 5%, а в деякі періоди навіть 3%. Розцвітав споживчий кредит. Ціни підтримувалися на стабільному рівні. Темпи економічного розвитку США залишалися найвищими в світі.

Після закінчення другого президентського терміну Вудро Вільсона, до влади на 12 років прийшли республіканці: Уоррен Гардінг (1921-1923), потім після його смерті Кальвін Кулідж (1923-1929) і Герберт Гувер (1929-1933). Населення США втомилося від прогрессистских реформ, і тому перехід до консерватизму був як ніколи до речі. Республіканці в цей період бачили своєю головною метою: 1. стабільність, 2. забезпечення надійних економічних показників, 3. допомога фірмам з організацією їх діяльності, відкриття для них зарубіжних ринків.

Однак починався період економічного буму дуже неприємно: зменшилися урядові замовлення і закордонний попит на американські товари. Повернулися з фронтів солдати не могли знайти роботу. Кількість безробітних з 0.5 млн збільшилася до 5 млн. У 1920 році набула чинності 18 поправка до Конституції - Сухий Закон. Почалася контрабанда спиртного і виробництво самогону в домашніх умовах. У зв'язку з цим у 1920-21 рр.. спостерігався спад в економіці і лише 1923 почався з процесу оздоровлення.

Причини підйому американської економіки вбачають у зміцненні американського імперіалізму, вихід США на лідируючі позиції в міжнародній політиці та їх перетворення на фінансовий центр світу. Маючи у своєму розпорядженні чималі кошти, американські монополії успішно провели оновлення своїх основних капіталів, побудовані нові заводи і фабрики. У 1924 році був прийнятий план Дауеса з відновлення економіки Німеччини. У ролі ініціатора виступили Сполучені Штати. Німеччині виділявся позику, значну частину якого надавали банки США. Прагнення США сприяти економічній стабільності Європи пояснювалося прагненням завоювати нові ринки збуту американських товарів, а також прагненням запобігти поширенню комуністичної ідеології. У той же час, в 1921 році США надали Радянської Росії, де лютував голод, благодійну допомогу. До 1929 року загальний обсяг американського експорту становив у грошовому вираженні 85 млн доларів.

Президент Гардінг сформував кабінет міністрів з видних фінансистів, мільйонерів і людей, обізнаних в економіці. У 1921-1932 роках пост міністра фінансів США займав мультимільйонер Е. Меллон. З його ініціативи ставка податку на доходи, що перевищують 1 млн. $, була знижена спочатку до 66-50%, а в 1926 і зовсім до 20%. Були скасовані закони воєнного часу, прийняті для контролю рівня цін. У відношенні корпорацій припинилося використання антимонопольних законів, які були фактично анульовані Верховним Судом допомогою різних роз'яснень і тлумачень. Одночасно посилилися переслідування профспілок та їх чисельність До 1930 р. скоротився в 1.5 рази. У 1925 році Кальвін Кулідж заявив: «Справа Америки - це бізнес», що у внутрішній політиці означало проходження принципам Laissez-faire, який відкривав свободу дій для бізнесменів і гарантував їх від втручання держави в діяльність приватного сектора економіки.

Були повернуті високі протекціоністські митні тарифи кінця XIX століття, які оголосили однією з основ процвітання. Державний борг зменшився, знизилися податки.

У роки процвітання збільшення доходів на душу населення і ефективності виробництва призвело до 40% зростання ВНП. У країні встановився найвищий рівень життя в світі, при низькому рівні безробіття, низької інфляції і низьких процентних ставках по кредитах. Промислове виробництво в цілому збільшилася до 1929 року на 72%. Особливо успішно розвивалося виробництво споживчих товарів. Імпульсом до його розвитку послужило широке поширення електричної енергії. Електрифіковані житла американців стали оснащуватися побутовою технікою - радіоприймачами, холодильниками і т.д. До кінця 1920-х більшість промислових підприємств перейшло на електроенергію.

У період президентства Куліджа були встановлені гранично низькі закупівельні ціни на сільськогосподарську сировину, підмет використання в промисловості. Концентрація капіталу відбувалася в основному в електроенергетиці, автомобілебудуванні, радіо-і розвивається кінопромисловості. Національне багатство США до 1928 року досягла 450 млрд. $.

Великий бізнес став ще крупніше. На перший план вийшли такі корпорації як «Дженерал моторс», «Крайслер», «Дженерал електрик», «Ю-Ес Раббер» та інші. Збільшуючи випуск товарів і захоплюючи ринки збуту, подібні компанії отримували все більше прибутку, яка йшла на подальший розвиток і розширення виробничих потужностей. В результаті вироблялося ще більше товарів, які охоче скуповувалися споживачами. У 1920х роках Сполучені Штати стали найбільшим світовим кредитором і збільшили частку наданих кредитів на 58%.

Символом Америки 1920-х рр.. можна вважати Генрі Форда і його Форд моделі Т, перший масовий автомобіль у всесвітній історії. Цей транспортний засіб було доступно багатьом, так як ціна його становила менше 300 доларів, а середньорічний заробіток промислового робітника дорівнював 1300 доларам. В результаті автомобіль перестав бути розкішшю і перетворився на засіб пересування. У 1920-х рр.. парк автомобілів виріс на 250%, а до 1929 перевищив 25 мільйонів машин, при тому що населення США в той час становило 125 млн чол. [26]

Розвиток автомобілебудування сприяло: • розвитку інфраструктури (будівництво та розвиток доріг, готелів, бензоколонок, пунктів швидкого харчування). Законодавчі акти 1916, 1921 і 1925 рр.. передбачали створення загальнонаціональної мережі пронумерованих шосе. До 1929 року було побудовано 250.000 миль сучасних автомагістралей - в 1.5 рази більше, ніж існувало на 20 років раніше; • зростанню американського експорту, так як автомобіль став головним експортним продуктом; • розвитку хімічної, сталеливарної промисловості (виробництво на рік збільшувалася на 20%), паливно-енергетичного комплексу (видобуток нафти зріс в 1.5 рази), виробництва скла, гуми і т. д.; • появи нових робочих місць: кожен 12й робітник був зайнятий в автомобілебудуванні; • розвитку конвеєрного виробництва (це дозволило капіталістам зменшити кількість робітників, залишивши тільки найвитриваліших і працездатних, які отримували вищу зарплату).

Взагалі 1920-ті роки - це час формування суспільства споживання. Пересічний американець піддавався масованому впливу з боку виробників товарів: його постійно облягали закликами купувати і купувати ще більше. У зв'язку з цим почала розвиватися сучасна реклама. Виробники робили все, щоб змусити покупця не відкладати гроші в довгий ящик, а негайно їх витратити. Тим, у кого не було при собі необхідної суми, пропонувалася покупка в розстрочку. З'явилося поняття - життя в кредит, коли подібним чином купувалася більша частина машин, холодильників, радіоприймачів. Однак проблема нерівномірності розподілу доходів не була врахована: дві третини американських сімей були не в змозі придбати навіть предмети першої необхідності.

Частина прибутків монополій перетворювалися в цінні папери (акції), які поглинали нерозподілені доходи. Акції цінувалися тому, що їх купували, і на них можна було заробити. У країні рекламувалися легкі шляхи до багатства через акції. І до 1929 року на біржі грало не менше 1 млн американців, які, вклавши всі свої обмежені кошти в купівлю акцій, чекали успіху. Голова фінансового комітету «Дженерал Моторс» Дж. Рескоб стверджував у ті роки, що якщо економити по 15 $ в тиждень і на ці гроші купувати акції, то через 20 років вдасться накопичити капітал у 80.000 $. Володарі цінних паперів влазили у величезні борги і активно користувалися кредитами.

Підсумки:

Вперше в американській історії жителів у містах стало більше, ніж у сільській місцевості, що в результаті призвело до появи міських агломерацій (т. зв. Спад сільського населення в десятилітті просперіті склала 6.3 млн осіб).

До кінця 1929 року США випускали 5.4 млн автомобілів щорічно. На частку США припадало 48% промислового виробництва всього капіталістичного світу - на 10% більше, ніж Великобританії, Франції, Німеччини, Італії та Японії разом узятих. Левова частка виробництва припала на великі корпорації, які можна назвати творцями процвітання. Обсяг виробництва збільшився в 4.5 рази, а загальна ринкова вартість потроїлася. Розвиток економіки США не носило постійного характеру: в 1924 і 1927 рр.. були незначні, короткочасні спади. Але кожного разу після американська економіка продовжувала розвиватися з новою силою.

Проте в 1929 році в кінці жовтня почалася Велика депресія і через 4 роки США лежали в економічних руїнах. Життя в кредит не привела до нескінченного і безперешкодному зростанню. У банківській сфері в 1920-х роках 5.000 банків було закрито. Рівень промислового виробництва впав на третину, безробіття зросло на 20%. Спад у сільському господарстві намітився ще в 1921 році. Проблеми були і на міжнародній арені: наполегливо домагаючись від європейських держав погашення боргу (в цілому країни Антанти заборгували близько 20 млрд доларів), американці сприяли підвищенню мит на європейські товари.

У той же час, в період Процвітання такі галузі як вугільна, легка (взуттєва, харчова і текстильна) промисловості, суднобудування нерозвивалися належним чином. Видобуток вугілля скоротився на 30%. Економічний бум призвів до кризи надвиробництва: до 1929 року ринок був переповнений різними товарами, але ці товари вже не знаходили попиту.

27. Реформація в Європі…

На зламі XV-XVI ст. у західноєвропейських країнах тривала епоха Відродження (Ренесансу), яка увійшла в стадію свого найвищого розвитку під назвою Високого Відродження. Характерною особливістю цього періоду, як значною мірою і всього Ренесансу, стала поява нової ідеології, культури, суспільно-політичних відносин, світогляду людей. їх зміст полягав у тому, що на зміну середньовічній феодально-церковній культурі, філософії, політиці прийшла нова, гуманістична, в центрі якої стояла людина з її особистими проблемами й проблемами суспільного життя. Якщо в період феодалізму основна маса населення була феодально залежною, "живим знаряддям праці", то митці й гуманісти Відродження виступають на захист свободи людини, високо оцінюють її індивідуальні якості, такі як розум, талант, наукові, мистецькі, виробничі здібності, працелюбність тощо. Стають в оборону простого народу, його соціальних культурних потреб, політичних, релігійних, етнічних прав. Домагаються побудови держави і суспільства на демократичних засадах, критикують католицьку феодальну церкву і розглядають її як реакційну силу, що гальмує розвиток суспільства й потребує реформи.

Ідеї Реформації, які розкололи католицьку Європу на ворогуючі табори, зародилися на початку XVI ст.

Е. Роттердамський заклав ідеологічні основи Реформації, яка об'єктивно назрівала в німецькому суспільстві.

Реформаційний рух першої половини XVI ст. створив реальну загрозу існуванню старої католицької релігії, римської церкви та феодальної системи взагалі.

Однак зупинити процеси глибоких суспільних перетворень у цілому ряді країн Європи було вже неможливо. Навпаки, починаючи із середини XVI ст. антицерковний і антифеодальний реформаційний рух набуває нового розмаху, який, окрім всього іншого, доповнюється визвольною боротьбою поневолених народів проти іноземного гніту й утворенням незалежних національних держав.

Реформа́ция (лат. reformatio — исправление, преобразование) — массовое религиозное и общественно-политическое движение в Западной и Центральной Европе XVI — начала XVII века, направленное на реформирование католического христианства в соответствии с Библией.

Её началом принято считать выступление доктора богословия Виттенбергского университета Мартина Лютера: 31 октября 1517 года он прибил к дверям виттенбергской Замковой церкви свои «95 тезисов», в которых выступал против существующих злоупотреблений католической церкви, в частности против продажи индульгенций[прим. 1]. Концом Реформации историки считают подписание Вестфальского мира в1648 году, по итогам которого религиозный фактор перестал играть существенную роль в европейской политике.

Основной причиной Реформации явилась борьба между зарождавшимися капиталистическимиотношениями и доминирующим на то время феодальным строем, на охране идеологических границ которого и стояла католическая церковь. Интересы и чаяния зарождающегося класса капиталистов по итогам Реформации нашли проявление в основании протестантских церквей, призывающих к скромности, экономии и накоплению капитала, а также формировании национальных государств, в которых интересы церкви уже не играли главную роль.

Протестантизм получил распространение во всей Европе в вероучениях последователей Лютера (лютеранство), Жана Кальвина (кальвинизм), «цвиккауских пророков» (анабаптизм), Ульриха Цвингли (цвинглианство), а также возникшего особым путём англиканства.

Комплекс мер, предпринятых католической церковью и иезуитами для борьбы с Реформацией, получили название Контрреформации.

Контрреформация — Контрреформация в Западной Европе — церковное движение, возникшее после выдвижения идей Лютера, Кальвина, Цвингли и других реформаторов, имевшее своей целью восстановить престиж католической церкви и веры.

Реформация потрясла Западную церковь. Это был сильный удар по ее позициям. Церковь вела борьбу с Реформацией, одновременно пытаясь провести внутренние преобразования, необходимость которых была очевидна. «Система мер, направленная на пресечение и искоренение реформационных идей и движений: создание Высшего инквизиционного трибунала, введение строгой цензуры, вмешательство папства в государственные дела и привлечение монархов к борьбе с протестантизмом — известна в истории как Контрреформация»[1]. Кроме этих мер принимались и решения по изменению организации церкви.

Розвиток Фінікії.

Розквіт давньої східно середземноморської цивілізації припав на І тис. до н. е., причому він був зумовлений не стільки вступом цього регіону у вік заліза (перехід до залізного виробництва відбувався там мляво), скільки сприятливою міжнародною обстановкою: Єгипет на той час занепав, йому вже було не до контролю за своїм колишнім васалом, Ассирія ж на початку І тис. до н. е. ще не була готова встановити там своє володарювання.

Фінікійці, які у своїй господарській діяльності надавали перевагу посередницькій торгівлі, хоч до перського завоювання ще не мали своєї монетної системи, побудували наймогутніший на ті часи торгово-військовий флот. За його допомогою вони монополізували всю середземноморську торгівлю, зберігши при цьому тісні економічні зв’язки з Єгиптом. Фінікійські мореплавці освоювали водні простори не лише з метою торгівлі, а й задля піратства, яке тоді було атрибутом морської торгівлі (це добре відобразив Гете у своєму "Фаусті"):

В открытом море дерзок взгляд, Молчит закон, царит захват... Никто не спросит: "Чье богатство? Где взято и какой ценой?" Война, торговля и пиратство — Три вида сущности одной.

Проте навіть морського розбою виявилося замало для пожадливого фінікійського купецтва — воно не зупинилося перед викраденням людей з метою продажу їх у рабство. Про фінікійських людоловів ходила недобра слава в Передній Азії, що засвідчують, наприклад, такі рядки безсмертної Гомерової "Одіссеї":

Вмілий в обманах з’явився до мене якийсь фінікієць, Хитрий шахрай, шо біди не одній вже накоїв людині. Словом облесним умовив він мене поїхати разом До Фінікії, де в нього й будинки були, і маєтки... В Лівію взяв мене він з кораблем мореплавним, облудно Радячи з ним і мені свій вантаж переправити разом, Сам же за ціну велику продати мене намірявся.

Філістимляни, стародавні євреї та арамеї потіснили фінікійців на їхній території, що призвело до її перенаселеності. Ускладнення демографічної ситуації, а також прагнення місцевого купецтва закріпитися на основних шляхах морської торгівлі спричинили інтенсивну фінікійську колонізацію. Засновані фінікійцями колонії та факторії нерідко ставали містами, елітним прошарком у яких, звісно, були фінікійці, а робочою силою — туземне населення. Окремі колонії, передовсім Карфаген, самі вдавалися до колоніальної експансії.

Основним предметом фінікійського експорту була пурпурна фарба, яка мала багато відтінків — від яскраво-червоного до темно-фіолетового. Нею фінікійські майстри фарбували свій текстиль, тонкі єгипетські полотна, а пізніше — й китайський шовк. Тканина, пофарбована фінікійським пурпуром, довго не линяла й не вигорала; вона коштувала дуже дорого, тому йшла майже виключно на пошиття царського вбрання та храмових завіс.

Фінікійці ні з ким не воювали. Вони, очевидно, вважали, що привласнювати чуже шляхом торгового обману надійніше й безпечніше, аніж за допомогою воєнного розбою.

В Елліністичну добу Фінікія увійшла до складу Сирійської держави Селевкідів, а в 63 р. до н. е. стала римською провінцією. Фінікійці зрештою розчинилися серед сирійськоі людності.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 482; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.250.73 (0.036 с.)