Тема 3 Цивільні процесуальні правовідносиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3 Цивільні процесуальні правовідносиниПитання семінарського заняття.

1. Поняття, ознаки та види цивільних процесуальних правовідносин.

2. Виникнення, розвиток, зміна, припинення цивільних процесуальних правовідносин.

3. Система і структура цивільних процесуальних правовідносин.

4. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.

 

Методичні рекомендації.

Дана тема має теоретичне і практичне значення, оскільки є ключовою для з’ясування сутності цивільного судочинства і характеристики його учасників.

Щодо характеристики цивільних процесуальних правовідносин, проводиться співбесіда з найважливіших теоретичних питань теми. Тому необхідно уважно вивчити теоретичні питання системи та структури цивільних процесуальних правовідносин, а також дати характеристику осіб, які беруть участь у справі, їх прав та обов’язків.

 

Питання для самостійної роботи.

1. Дайте визначення поняття цивільних процесуальних правовідносин.

2. Що є передумовами та підставами виникнення цивільних процесуальних відносин?

3. Яка структура цивільних процесуальних відносин?

4. У чому полягає сутність змісту цивільних процесуальних відносин? Розгляньте спірні точки зору вчених-процесуалістів та аргументуйте свій висновок.

5. Що є об’єктом цивільних процесуальних відносин? Розгляньте спірні точки зру вчених-процесуалістів та аргументуйте свій висновок.

6. Хто є обов’язковим суб'єктом цивільних процесуальних відносин? Розкрийте його процесуальний статус.

7. Який процесуальний порядок заявлення судді відводу? Хто може заявити судді відвід?

8. Кого розуміють під поняттям «особи, які беруть участь у справі» ?

9. Розкрийте питання юридичної зацікавленості у результатах вирішення судом справи осіб, які беруть участь у справі.

10. Які критерії покладено у основу класифікації суб’єктів цивільних процесуальних відносин. Розкрийте їх сутність з урахуванням груп цих суб’єктів.

11. Що таке цивільна процесуальна правосуб'єктність? З яких елементів вона складається?

12. Розкрийте співвідношення загальної правосуб’єктності фізичних та юридичних осіб та цивільної процесуальної правосуб’єктності.

13. Розкрийте особливості цивільної процесуальної дієздатності фізичних і юридичних осіб та держави.

14. Проведіть порівняльний аналіз цивільної дієздатності та цивільної процесуальної дієздатності. Оформіть свої висновки у порівняльній таблиці.

15. Чи може бути суб’єктом цивільних процесуальних відносин держава? Яким чином держава реалізує свою правоздатність та дієздатність у цивільному процесі?

 

Практичні завдання

1. Рішенням Ковпаківського районного суду м. Суми стягнуто з ТОВ «Спортклуб» на користь неповнолітнього Рогожникова 12 000 грнна відшкодування шкоди, завданої йому ДТП з вини водія ТОВ «Спортклуб».

Чи наділені сторони зазначеного спору цивільною процесуальною правоздатністю? Чи зміниться відповідь у разі, якщо Рогожников є повнолітнім громадянином?

 

2. Страхова компанія «Аско» звернулася до суду з позовом до Камишева про відшкодування збитків, яких вона зазнала у зв’язку із виплатою страхової суми гр. Висоцькому на ремонт автомобіля, який було пошкоджено у дорожньо-транспортній пригоді автомобілем Камишева. Керував автомобілем за довіреністю гр. Петренко.

Визначте суб'єктів цивільних процесуальних правовідносин та назвіть елементи цих відносин. До якого виду провадження належить ця справа?

 

3. Гнатюк звернувся до суду з позовною заявою про захист честі та гідності, в якій вимагав спростувати недостовірну інформацію у газеті «Слово», опубліковану журналістом Горбачовим, та відшкодувати йому моральну шкоду, завдану поширенням цієї недостовірної інформації.

Чи можна вважати, що у Горбачова виникли цивільні процесуальні правовідносини із судом? З якого часу у відповідача у справі виникають правовідносини із судом? Назвіть інших можливих суб’єктів цієї справи

 

4. Гриненка було звільнено з роботи за зловживання спиртними напоями, але при звільненні ніяких аргументів адміністрацією не було наведено. Гриненко звернувся до прокурора. У порядку ст. 45 ЦПК на захист порушеного права Гриненка із заявою про поновлення на роботі та стягнення зарплати за вимушений прогул до суду звернувся прокурор.

Яке процесуальне становище прокурора та Гриненка О.О. у цій справі? Чи можна вважати, що Гриненко є учасником, цивільних процесуальних правовідносин із судом? Якими доводами ви можете обгрунтувати своє міркування?

 

5. Внаслідок нещасного випадку на виробництві Нечипоруку було завдано шкоди здоров’ю. Він звернувся до суду у порядку ст.133 ЦПК із заявою про забезпечення доказів та просив з участю спеціаліста оглянути слюсарний станок і призначити експертизу щодо його технічного стану. Своє клопотання він мотивував тим, що побоюється, що згодом неполадки роботи станка можуть бути усунені заводом та він буде позбавлений можливості довести свої позовні вимоги.

Чи є таке звернення до суду початком цивільних процесуальних правовідносин? Які юридичні факти створюють цивільні процесуальні правовідносини? Чи можна забезпечувати докази у зазначений в заяві спосіб та до пред'явлення позовної заяви до суду?

 

6 а) Іваненко має намір звернутися до суду з позовом про захист авторських прав. У порядку забезпечення позову пін просив суд заборонити видавництву «Квант» видання його книги «Теоретична механіка». Суд задовольнив його заяву та постановив ухвалу.

Чи виникли у даному випадку цивільні процесуальні відносини, якщо так, то між ким? Визначте підставу та привід для виникнення цивільних процесуальних відносин.

 

б) Іваненко через 10 днів після забезпечення позову пред’явив відповідну позовну заяву до суду.

Хто є суб’єктами даних цивільних процесуальних відносин?

Визначте підстави та привід для виникнення даних правовідносин.

Зобразіть схематично цивільні процесуальні правовідносини у першому та другому випадках.

 

7. Петренко звернувся до суду з позовом до Сироти про визнання нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу будинку недійсним. У справі проводилась технічна експертиза будинку. Із заявою до суду звернулась громадянка Сирота, оскільки відчуженням будинку їй було завдано матеріальної шкоди, адже будинок є спільним майном подружжя. Нотаріус посвідчив цей договір без її згоди.

Визначте даний вид провадження та суб’єктів даної справи. Між ким склались цивільні процесуальні правовідносини, які підстави їх виникнення?

 

8. Кого із перерахованих осіб можна віднести до осіб, які беруть участь у справі?

- Половин - 15-ти років, який звернувся за захистом свого авторського права до суду;

- громадянин, якого визнано обмежено дієздатним внаслідок зловживання спиртними напоями, який звернувся за захистом прав та інтересів інших осіб;

- гр. Груша – 14-ти років, в справі про відшкодування заподіяної ним шкоди;

- представник наркологічного закладу, коли він звернувся за захистом прав та інтересів інших осіб.

 

9. Особа, яка отримала свідоцтво про право на заняття підприємницькою діяльністю у встановленому законом порядку, але ще не була зареєстрована у податковій адміністрації і не отримала печатку, має намір звернутись до суду.

Чи можна вважати, що вона володіє цивільною процесуальною правоздатністю та дієздатністю у повному обсязі?

 

10. Невесенко звернувся з позовом до держави про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки, оскільки його будинок було пошкоджено під час військових навчань.

Чи може мати місце такий позов? Хто буде відповідачем у справі? Хто у даній справі може представляти інтереси держави? Чи наділяється держава цивільною процесуальною правоздатністю та дієздатністю?

 

Тема 4 Сторони в цивільному процесі

Питання семінарського заняття.

1. Сторони у цивільному процесі, їх процесуальні права та обов’язки.

2. Поняття належного та неналежного відповідача, варіанти його заміни.

3. Процесуальне правонаступництво. Порядок вступу до справи правонаступників.

Методичні рекомендації.

При підготовці до семінарського заняття слід звернути увагу на процесуальний статус сторін у цивільному процесі, дискусійні питання щодо понять позивача та відповідача, визначити ознаки сторін, перш за все, їх матеріально-правову та процесуальну заінтересованість як позивача та відповідача, а також загальні та спеціальні права сторін. Більш детально слід вивчити питання співучасті сторін, процесуальні права та обов’язки співучасників (співпозивачів та співвідповідачів) та заміни неналежного відповідача.

Питання для самостійної роботи.

1. Кого із суб’єктів цивільного процесу відносять до сторін? Охарактеризуйте їх правовий статус.

2. Назвіть ознаки сторін, які відрізняють їх від інших суб'єктів цивільних правовідносин взагалі та осіб, які беруть участь у справі, зокрема.

– хто може бути позивачем та відповідачем у суді?

– чи може бути прокурор стороною в цивільному процесі? Обгрунтуйте свою точку зору.

3. Розкрийте процесуальні права та обов’язки сторін у цивільному процесі.

4. Які можуть бути наслідки недобросовісності користування сторонами процесуальними правами та невиконання покладених на них обов’язків?

5. Який процесуальний порядок зміни позивачем підстави рсдмета позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, відмови від позову?

6. Чи можна позивачеві одночасно змінити підставу та предмет позову? Обґрунтуйте свою точку зору.

7. Який процесуальний порядок визнання відповідачем позову повністю або частково, пред'явлення зустрічного позову?

8. Який процесуальний порядок укладення сторонами мирової угоди?

9. Що розуміють під поняттям «процесуальна співучасть»? Що є підставами для виникнення процесуальної співучасті?

10.Які види процесуальної співучасті Ви знаєте?

11.Розкрийте поняття «неналежний відповідач».

12.Які є підстави для заміни неналежного відповідача?

13.Які наслідки можуть виникнути, якщо суд притягне до участі іншого відповідача без згоди позивача?

14.Що таке процесуальне правонаступництво?

15.Які підстави для процесуального правонаступництва та його наслідки?

16.Який процесуальний порядок ведення справи в разі заміни неналежного відповідача?

Практичні завдання

1. Колосова Христина подала позов на Колосову Світлану і Колосову Катерину про визнання недійсним договору дарування житлового будинку. Позивачка зазначила, що на вимогу відповідачок, які є дочками і обіцяли не порушувати її права володіння і користування будинком, допомагати по веденню домашнього господарства, вона 17 березня 2011 р. уклала договір дарування їм будинку. Відповідачки не виконували своїх зобов’язань, створювали умови, за яких вона не могла проживати у будинку, залишали її без догляду в зимовий період. Посилаючись на те, що угоду вона уклала внаслідок помилки, позивачка просила задовольнити її вимоги.

Визначте коло осіб, які беруть участь у справі.

 

2.Водієм Захаровим на автомобілі, що належить АТП, була заподіяна шкода здоров’ю Старкова. За порадою адвоката потерпілий звернувся до суду з позовом на водія Захарова про відшкодування шкоди. У судовому засіданні суддя пояснив позивачу, що він подав позов на неналежного відповідача, бо належним відповідачем може виступити тільки АТП. На пропозицію суду про заміну неналежного відповідача позивач не дав своєї згоди. Тоді суд згідно зі ст.33 ЦПК притягнув до розгляду справи АТП як належного відповідача.

Чи правильно вчинив суд? Поясніть процесуальне становище співвідповідача за ст.33 ЦПК України. Як вирішуються в такому випадку питання, пов’язані з судовими витратами?

 

3. ЖЕО звернувся до суду з позовом на Симагіну про виселення, посилаючись на те, що після смерті наймачки однокімнатної квартири Лизунової там залишилася проживати відповідачка, яка доглядала за Лизуновою, та її дочка Ярпова (17 років). Як тимчасова мешканка Симагіна самостійного права на житлову площу не придбала і тому підлягає виселенню без надання їй іншого житла. У судовому засіданні Симагіна просила суд відмовити у задоволенні позову, оскільки ЖЕО є неналежним позивачем.

Як повинен діяти суд? Визначте коло осіб, які беруть участь у справі.

 

4. Вироком районного суду Гриценко був засуджений до позбавлення волі з конфіскацією майна. Вироком був задоволений позов м’ясокомбінату, на користь якого з Гриценка було відшкодовано 5 тис. грн. Дружина засудженого звернулася до суду з позовом про визнання права на телевізор та магнітофон та зняття з них арешту, вказуючи, що ці речі, включені у вирок в кримінальній справі, належать їй на праві приватної власності.

Визначте коло учасників у цій справі. Які види множинності осіб можуть бути на стороні відповідача?

 

5. Проскурін подав позов про виселення Скригіна з житлового будинку, що належав позивачеві, посилаючись на потребу в житловому приміщенні у зв’язку з одруженням сина і народженням онука. При розгляді справи у суді Проскурін помер. Сини померлого Віктор і Федір звернулися до суду з клопотанням допустити їх до участі у справі як співпозивачів.

Чи підлягає задоволенню клопотання братів Проскуріних? За яких умов правонаступники можуть бути допущені до участі в справі.

 

6.Паскевич, керуючи за дорученням автомобілем ВАЗ-2101, що належить його брату, в результаті створеної аварійної ситуації підлітком Косенко (15 років), який виїхав на велосипеді на проїжджу частину дороги, вчинив наїзд на автомобіль ГАЗ-24, що стояв біля аптекоуправління. Аптекоуправління звернулося до суду з позовом на Паскевича про відшкодування збитків. У судовому засіданні Паскевич заявив, що він є неналежним відповідачем і попросив притягти як відповідачів батьків неповнолітнього Косенко.

Визначте сторони у даній справі. Який порядок заміни неналежного відповідача в цивільному процесі?

 

7. Студент Колосов (17 років) звернувся до суду з позовом до ресторану „Кристал” про відшкодування 700 грн., посилаючись на те, що при відвідуванні ресторану він здав у роздягальню пальто, яке йому не повернули. Суддя запропонував Колосову переписати позовну заяву і співпозивачем указати кого-небудь із своїх батьків, мотивуючи тим, що Колесов є неповнолітнім.

Визначте склад осіб, які беруть участь у даній справі. Чи правомірні дії судді? Чи можуть брати участь у цій справі батьки Колосова?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.021 с.)