Тема 23 Апеляційне провадженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 23 Апеляційне провадженняПитання семінарського заняття.

1. Сутність інституту апеляційного провадження.

2. Порядок розгляду справ в апеляційному суді.

3. Повноваження апеляційного суду.

4. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення.

5. Межі розгляду справи апеляційним судом.

Методичні рекомендації.

Розглядаючи апеляційне провадження, аналізу підлягає його сутність, суб’єкти апеляційного оскарження рішень та ухвал суду, підстави апеляційного оскарження, строки подачі апеляційної скарги та причини їх поновлення апеляційним судом, а також повноваження апеляційного суду.

Особливу увагу необхідно приділити вмінню правильного складання апеляційної скарги на рішення суду, що безпосередньо впливатиме на вирішення апеляційної скарги.

Питання для самостійної роботи

1. Поняття та основні риси апеляційного провадження.

2. Завдання апеляційного провадження.

3. Об'єкти апеляційного оскарження.

4. Право апеляційного оскарження.

5. Чи може бути прокурор, який не звертався до суду першої інстанції у порядку ст. 45 ЦПК і не брав участі у розгляді справи, оскаржити судове рішення у апеляційному порядку?

6. Порядок оскарження в апеляційному порядку ухвал та рішень суду першої інстанції.

7. Ухвали, на які можуть бути подані апеляційні скарги.

8. Форма і зміст апеляційної скарги, порядок її подання. Пояснення на апеляційну скаргу.

9. Які підстави залишення апеляційної скарги без руху?

10. Які підстави для повернення апеляційної скарги?

11. Які суб'єкти наділені ЦПК правом на приєднання до апеляційної скарги? У який строк таке приєднання має відбутися? Чи може бути поновлено судом пропущений строк на подання заяви про приєднання до апеляційної скарги?

12. Який порядок та строки подання доповнень» та змін до апеляційної скарги?

13. Який процесуальний порядок відкликання апеляційної скарги та які правові наслідки настануть у такому разі?

14. Чим відрізняються процесуальні терміни «відмова від апеляційної скарги» та «відкликання апеляційної скарги»?

15. Порядок підготовки справи до розгляду апеляційним судом.

16. Межі розгляду справи апеляційним судом.

17. Повноваження апеляційного суду.

18. Чи може апеляційний суд досліджувати нові докази та встановлювати нові обставини? Якщо так, то за яких умов?

19. Чи поширюються на суд апеляційної інстанції підстави зупинення провадження у справі, передбачені статтями 201, 202 ЦПК?

Практичні завдання

1. Суд, розглянувши справу за позовом ВАТ «Сади» до Шустрого О. про відшкодування 5670 грн матеріальних збитків, заподіяних недостачею матеріальних цінностей, що була допущена Шустрим О., позов задовольнив. Відповідач у апеляційній скарзі просив зменшити розмір відшкодування до 1510 грн, посилаючись саме на такий розмір недостачі, що підтверджується матеріалами справи та доказами, які він подав суду.

Складіть процесуальний документ суду.

 

2. Рішенням суду було задоволено позов Лихваря К. про стягнення з Раскольникова П. 3000 грн, отриманих ним за договором позики та не повернених в обумовлений договором строк. В апеляційній скарзі Раскольников П.Г. просить скасувати рішення суду та допитати свідків, які можуть підтвердити, що, незважаючи на укладення договору позики, обіцяні гроші він так і не отримав.

Складіть процесуальний акт суду та апеляційну скаргу Раскольникова П.

 

3. Зарічний районний суд м. Суми задовольнив позов Лушпар Ф. до Соломинка Л. про визнання договору дарування автомобіля недійсним та стягнув з відповідача у рішенні судовий збір у розмірі 400 грн відповідно до вартості автомобіля.

При поданні апеляційної скарги Соломинко Л.І. сплатив судовий збір у розмірі 94,10 грн.

Визначте правомірність дій суду першої інстанції при розгляді справи по суті та апеляційного суду при прийнятті апеляційної скарги. Складіть відповідні процесуальні акти.

 

4. Сумський районний суд задовольнив позов Антонян Л. до Антоняна Г. про розірвання шлюбу. Відповідач у апеляційній скарзі просив скасувати рішення суду, мотивуючи порушенням правил підсудності (справа розглядалась за місцем проживання позивачки), а також тим, що справу було розглянуто з порушенням відповідних строків. Проти розірвання шлюбу відповідач не заперечує.

Як має вчинити суд апеляційної інстанції? Складіть відповідний процесуальний акт суду.

 

5. . Зарічний районний суд м. Суми розглянув справу і задовольнив позовні вимоги Латишевої до Латишева про розірвання шлюбу і стягнення аліментів на дитину. Відповідач, що знаходився у відрядженні у м. Луцьку, дізнався про зміст судового рішення із телеграми своєї матері. З метою уникнути пропуску строку апеляційного оскарження Латишев направив до апеляційного суду телеграму такого змісту: «З рішенням Зарічного районного суду про розірвання шлюбу і стягнення аліментів не згоден. Прошу переглянути справу з моєю участю. Латишев»

Як повинен вирішити це питання апеляційний суд? Чи можливо телеграму відповідача розглядати як апеляційну скаргу?

 

6 . Органи опіки і піклування подали позов про позбавлення Яблочкіної батьківських прав щодо дочки Олени, 2005 року народження. Суд задовольнив позовні вимоги і передав дитину на виховання до дитячого закладу. Батько дитини, Яблочкін, дізнавшись про рішення суду, подав апеляційну скаргу, в якій зазначив, що він не згоден із рішенням суду, оскільки справа була розглянута без його участі, і суд не з’ясував, чи є батько, і чи бажає він виховувати дочку.

Чи підлягає прийняттю та розгляду скарга Яблочкіна? Чи є підстави для скасування цього рішення?

 

7. Районний суд відмовив Шевченко у позові про поновлення на роботі. До апеляційної скарги Шевченко додала довідку з жіночої консультації про вагітність (10-12 тижнів). У засіданні районного суду позивачка цю обставину не зазначила. У судовому засіданні апеляційного суду прокурор просив скасувати рішення районного суду і винести нове рішення про поновлення позивачки на роботі. Посилаючись на те, що немає необхідності у збиранні чи додатковій перевірці доказів у справі, обставини справи були встановлені судом першої інстанції повно і правильно, але допущена помилка у застосуванні норм матеріального права, апеляційний суд ухвалив нове рішення, яким поновив Шевченко на роботі.

Дайте висновок про правильність рішення апеляційного суду, про процесуальну природу нових доказів та порядок їх долучення до справи апеляційним судом.

 

Тема 24 Касаційне провадження

Питання семінарського заняття.

1. Порядок подання касаційної скарги. Форма і зміст касаційної скарги.

2. Попередній розгляд справи касаційним судом.

3. Процесуальний порядок розгляду справи касаційним судом.

4. Зміст рішення суду касаційної інстанції.

Методичні рекомендації.

Розглядаючи касаційне провадження, аналізу підлягає його сутність та відмінність від апеляційного провадження, суб’єкти касаційного оскарження рішень та ухвал суду, які набрали законної сили, підстави касаційного оскарження, строки подачі касаційної скарги, а також повноваження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

Особливу увагу необхідно приділити процесуальному порядку перегляду справи Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

Питання для самостійної роботи

1. Основні риси касаційного провадження.

2. Як саме та на підставі якого акта формується колегія суддів для розгляду справи у судовому засіданні судом касаційної інстанції?

3. Право касаційного оскарження та суб’єкти цього права.

4. Які підстави та порядок поновлення пропущеного строку на касаційне оскарження?

5. Процесуальний порядок касаційного оскарження.

6. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції.

7. Повноваження суду касаційної інстанції.

8. Які строки передбачено ЦПК для розгляду справи судом касаційної інстанції?

9. Які процесуальні дії має вчинити суддя-доповідач під час прийняття касаційної скарги?

10. Порядок розгляду справ судом касаційної інстанції.

11. Які правила цивільного судочинства, поширюючись на суд першої інстанції, не діють у суді касаційної інстанції?

12. Чи може суд касаційної інстанції вживати заходів щодо забезпечення доказів, позову на стадії касаційного провадження?

13. Чи поширюється положення статей 201, 202 ЦПК про зупинення провадження у справі на стадію касаційного розгляду справи?

14. Чи може суд касаційної інстанції зупинити виконання рішення суду? Якщо так, то який порядок такого зупинення?

15. Чи обмежений суд касаційної інстанції доводами касаційної скарги?

16. Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін.

17. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд.

18. Підстави для скасування рішення і залишення в силі судового рішення, скасованого помилково.

Практичні завдання

1. До суду із позовом звернувся народний депутат про розірвання шлюбу. Суд видалився до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

Оскільки позивач є публічною особою, то біля нарадчої кімнати суддю очікували журналісти. Вийшовши із нарадчої кімнати, суддя почав обговорювати із журналістами процедуру ухвалення ним рішення та суть справи.

Чи правомірні дії судді? Як адвокат позивача, як саме ви прореагували б на такі дії суду. Складіть відповідний процесуальний документ щодо дій судді.

 

2. Гр. Бутько Г. звернувся до суду із позовом про поновлення на роботі та стягнення зарплати за час вимушеного прогулу. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог Бутька Г. Апеляційна скарга Бутька Г. на рішення суду першої інстанції була залишена без задоволення, а ріщення суду - без змін. Бутько Г. звернувся із касаційною скаргою, в якій пояснив, що більша частина поданих ним доказів та документів не були враховані апеляційним судом під час ухвалення рішення. Після ухвалення рішення судом касаційної інстанції виявилось, що рішення підписане лише одним головуючим.

Чи правомірні дії суду? Визначте порядок ухвалення рішення Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та кримінальних справ.

 

3. У результаті розгляду касаційної скарги гр. Лонка С.С., який звернувся із позовом до TOB «Енея» про компенсацію за використання його творів у рекламних цілях без його згоди у сумі 50000 грн, суд касаційної інстанції дійшов висновку, що рішення апеляційного суду є незаконним та підлягає скасуванню, а рішення суду першої інстанції він залишив у силі, оскільки воно помилково було скасоване апеляційним судом.

Визначте, який процесуальний акт має постановити суд касаційної інстанції.

 

4. До суду касаційної інстанції звернувся гр. Гулько Б. посилаючись на незаконність рішень суду як першої, так і апеляційної інстанцій. До касаційної скарги він не додав копії оскаржуваних рішень цих суддів.

Які дії суду? Чи не суперечать такі дії суду Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо забезпечення справедливого судового розгляду?

 

5. До суду касаційної інстанції звернулась гр. Верба Ю. У касаційній скарзі вона клопотала перед судом про зупинення виконання рішення суду апеляційної інстанції, оскільки останнє згідно зі ст. 319 ЦПК набирає законної сили з моменту його проголошення. Своє клопотання вона мотивувала тим, що поки справа буде розглядатися касаційною інстанцією відповідач зніме арешт із грошового вкладу і тоді розгляд її касаційної скарги буде безперспективний. Проте суддя відмовив їй у задоволенні такого клопотання. Поки справа розглядалася судом касаційної інстанції вклад було знято та витрачено, і у подальшому виконання рішення стало неможливим.

Визначте правомірність дій суду?

 

6. Гр. Ласточка B. подала касаційну скаргу. Вона просила суд касаційної інстанції скасувати рішення суду апеляційної інстанції та ухвалити нове рішення. Але, крім того, вона у скарзі зазначала про те, що ні суд першої, ні суд апеляційної інстанцій не вжили заходів щодо забезпечення позову. Тому вона клопотала про вжиття таких заходів судом касаційної інстанції.

Суддя-доповідач відкриваючи касаційне провадження відмовив їй у задоволенні такого клопотання, мотивуючи свою відмову тим, що інститут забезпечення позову не поширюється на суд касаційної інстанції.

Визначте правомірність дій судді-доповідача.

7. Судом касаційної інстанції у попередньому розгляді справи було розглянуто касаційну скаргу гр. Воробей В. Рішення апеляційного суду було залишено без змін. Суд постановив ухвалу, зміст якої не відповідав вимогам ст. 345 ЦПК, оскільки в ухвалі була відсутня така частина, як мотиви суду про відмову у задоволенні касаційної скарги з посиланням на закон, яким суд керувався (п. 7 ч.1 ст. 345 ЦПК). Воробей В. подала до суду заяву про роз’яснення їй цієї ухвали, але отримала лист від завідуючого канцелярією, яка зазначала, що Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ роз’яснень рішень не надає.

Чи належить вирішення питань про роз’яснення рішення (відмова або задоволення) до компетенції завідуючого канцелярією? Чи поширюється на суд касаційної інстанції положення ст.221 ЦПК щодо роз’яснення судового рішення? Якщо так, то хто це питання вирішує?

 

8. Рішенням районного суду було розірвано шлюб Черкасова і Черкасової. У апеляційному порядку справа не розглядалася. Відповідачка у справі звернулася до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ з касаційною скаргою, в якій зазначила, що у мотивувальній частині рішення є положення, яке суперечить дійсності: «відповідачка зловживає спиртними напоями, учиняє свари в сім’ї». Крім того, Черкасова просила надати їй можливість брати участь у розгляді справи.

Дайте висновок щодо касаційної скарги відповідачки.

 

9. Маслозавод подав позов про стягнення з Латинова 3 тис. грн. збитків, заподіяних нестачею масла. Районний суд задовольнив позов частково, стягнув з Латинова 800 грн. Апеляційний суд виніс ухвалу про закриття провадження в справі на підставі п. 8 ст. 227 ЦПК внаслідок смерті Латинова. Відповідач звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ з касаційною скаргою, посилаючись на порушення процесуальних норм.

Які підстави для скасування рішень передбачені в ЦПК? Чи є підстави для скасування даного рішення?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.027 с.)