Тема 13 Заходи процесуального примусуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13 Заходи процесуального примусуПитання семінарського заняття.

1. Поняття заходів процесуального примусу, підстави їх застосування та види.

2. Порядок застосування окремих заходів процесуального примусу.

 

Методичні рекомендації.

Вивчаючи заходи процесуального примусу, слід детально розглянути кожен захід процесуального примусу, що може бути застосований до учасників цивільного процесу, підстави його застосування, а також порядок застосування заходів процесуального примусу.

Питання для самостійної роботи.

1. Чим зумовлена необхідність закріплення та застосування заходів процесуального примусу до учасників цивільного процесу?

2. Чи може застосовувати заходи процесуального примусу до учасників цивільного процесу судовий розпорядник?

3. На підставі яких процесуальних актів здійснюються заходи процесуального примусу? Проаналізуйте їх зміст та форму.

4. До кого із учасників цивільного процесу може застосовуватися такий захід процесуального примусу, як привід?

5. Які підстави тимчасового вилучення речових та письмових доказів для дослідження їх судом?

6. Яка процедура тимчасового вилучення доказів та ким здійснюється таке вилучення доказів?

7. Чи не буде порушенням конституційного принципу примусове вилучення доказу, який знаходиться у житлі особи?

Практичні завдання

1. Районним судом м. Суми розглядалася цивільна справа про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини. Відповідач неетично повів себе у судовому засіданні. Суддя видалив його із залу судового засідання, розглянув справу за його відсутності та ухвалив рішення, яким задовольнив позов, хоча відповідач був проти розірвання шлюбу. Місцем проживання дитини визначив проживання з матір’ю. Визначте правомірність дій суду.

2. Районним судом м. Суми розглядалася справа про стягнення аліментів із Бойка. Відповідач ухилявся від явки у судове засідання, змінював місце свого проживання. Суд оголосив його розшук. Після того як він був розшуканий, суддя постановив ухвалу про доставку його до суду приводом.

Визначте правомірність дій суду? Чи може, така справа бути розглянута у заочному провадженні? Якщо так, то за яких умов?

3. Суддя постановив ухвалу про вилучення доказів для тимчасового їх дослідження судом. Таку ухвалу було надіслано на виконання державному виконавцеві. Останній відмовився її виконувати та послався на те, що ні згідно з ЦПК, ні згідно із Законом України «Про виконавче провадження» до його компетенції не належить виконання таких ухвал. Він повернув ухвалу без виконання назад до суду.

Визначте правомірність дій суду та державного виконавця.

4. Суддя постановив ухвалу про вилучення доказів для їх тимчасового дослідження судом. Таку ухвалу було надіслано на виконання до органів внутрішніх справ, а копію - особі, у якої мали бути вилучені докази. Коли представник органу внутрішніх справ з’явився для вилучення доказу, особи, яка мала видати цей доказ, не було на місці. Працівник органу внутрішніх справ запросив двох свідків - понятих, зламав двері та проник у житло, з якого вилучив доказ, зазначений в ухвалі суду.

Визначте правомірність дій представника органу внутрішніх справ.

Який акт регламентує процедуру вилучення доказів для тимчасового їх дослідження судом?

5. Розглядаючи справу за позовом Смітюх. до Євтушенка про встановлення батьківства, суд як свідка викликав сестру Євтушенка – Звягінець.

Свідок не з’явилася у судове засідання та повідомила суд, що вона вагітна та не хоче хвилюватися, оскільки це може вплинути на стан її здоров’я.

Суд постановив ухвалу про її привід через органи внутрішніх справ.

Визначте правомірність дій суду.

6. Під час розгляду справи про розподіл спадкового майна відповідачі-спадкоємці порушували порядок у залі судового засідання, нецензурно висловлювалися на адресу позивача, не реагували на зауваження головуючого.

Головуючий зробив їм попередження.

Які подальші заходи може застосувати суд, якщо дане попередження не вплине на поведінку відповідачів?

7. Районним судом м. Суми розглядалася справа про встановлення батьківства. Експерта було запрошено у судове засідання, завчасно повідомлено, проте він не з’явився до суду та не повідомив суд про причини своєї неявки.

Які заходи процесуального примусу може бути застосовано до експерта?

8. У районному суді м. Суми розглядалася цивільна справа про визнання заповіту недійсним. Підставами позову була підробка підпису заповідача його піклувальником. Суд звернувся із запитом до нотаріуса про направлення на адресу суду заповіту для його дослідження судом. Нотаріус відмовив суду у наданні такого доказу.

Чи може суд вилучити цей доказ у нотаріуса для дослідження його судом? Визначте правомірність дій нотаріуса та суду?

 

Тема 14 Докази

Питання семінарського заняття.

1. Поняття судового доказування в цивільних справах.

2. Процес судового доказування та його елементи.

3. Судові докази та засоби доказування. Класифікація доказів.

4. Предмет доказування. Межі доказування. Факти, що не підлягають доказуванню.

3. Належність та допустимість доказів. Достовірність та достатність доказів.

Методичні рекомендації.

За темою «Докази» на семінарському занятті проводиться усний колоквіум. Для підготовки до колоквіума необхідно засвоїти не лише учбову літературу, але й монографічні видання, присвячені доказам та доказуванню як українських вчених –процесуалістів, так і вчених-процесуалістів РФ.

Підлягають зясуванню поняття доказування, доведення, доказів, засобів доказування та їх співвідношення між собою, види доказів та засобів доказування, питання належності та допустимості доказів та їх оцінка судом.

Студентам необхідно звернути увагу на правильне визначення предмету доказування в кожній цивільній справі та меж доказування, їх співвідношення з предметом доведення.

Також слід вивчити елементи процесу доказування та його етапи, особливу увагу приділити оцінці доказів, її критеріям, видам та змісту.

 

Питання для самостійної роботи.

1.Як співвідносяться поняття «докази» та «доводи», «засоби доказування» та «засоби доведення»?

2.Як співвідносяться терміни «доказування», «засіб доказування» та «докази»?

3.Що є доказами у справі? Проаналізуйте різні види доказів.Назвіть ознаки засобів доказування. Що є предметом доказування?

4.Чи є перелік засобів доказування, передбачений у ч. 2 ст. 57 ЦПК, вичерпним? Аргументуйте свою відповідь. Які дії суду, якщо при розгляді справи будуть надані засоби доказування, які не передбачені у ч. 2 ст.57 ЦПК?

5.Як співвідносяться терміни «доказування» та «доведення»?

6.Як співвідносяться «процес доказування» та «процес доведення»?

7.Які процесуальні дії слід вчинити сторонам для того, щоб подані ними документи вважалися доказами у справі?

9. Розкрийте поняття «належність доказів» та «допустимість доказів ».

10.Проаналізуйте обставини, які перешкоджають прийняттю судом доказів.

11.Чи має право суд з’ясовувати у сторін, як саме вони отримали доказ?

12.Яка процедура отримання доказів від офіційних органів?

13.Як співвідносяться пояснення сторін щодо обставин справи та пояснення цих же сторін як свідків у справі відповідно до ст. 62 ЦПК України?

14.Розкрийте поняття «показання свідка».

15.За яких обставин показання свідка буде розцінюватися як засіб доказування?

16.Чи беруться до уваги в цивільному процесі показання свідка, отримані за межами судового засідання та посвідчені нотаріусом?

16.За яких обставин суд може допустити до справи як доказ звуко-та відеозаписи?

17.За якими критеріями суд встановлює, що подані йому докази одержані з порушенням порядку, встановленого законом ?

 

Практичні завдання

1. У районному суді м. Суми за позовом спадкоємців гр. Матюхи розглядалася цивільна справа про витребування речі (автомобіля) із чужого незаконного володіння. Позивачі у заяві зазначали, що Матюха при житті видав довіреність своєму другові Петренку на управління автомобілем, оскільки він хворів і його потрібно було возити до лікарні на процедури. Коли помер Матюха, то Петренко не захотів повертати автомобіль спадкоємцям, мотивуючи це тим, що їхній батько продав йому автомобіль на підставі генеральної довіреності, оскільки йому потрібні були кошти на лікування, а діти про нього не піклувалися. Він як кум на цьому ж автомобілі возив його до лікарні.

Визначте, предмет доказування. Які докази мають подати сторони з урахуванням правил належності та допустимості згідно зі статтями 58, 59 ЦПК?

 

3. Позивач Музика звернувся до суду з позовом про визнання Глянич (його колишньої дружини) такою, що втратила право користування житловим приміщенням. Під час попереднього судового засідання відповідачка визнала ту обставину, що вона не проживала у спірному житловому приміщенні більше шести місяців. На підтвердження факту не проживання відповідачки на спірній житловій площі позивач заявив клопотання про допит свідків - Петренка та Прокопенка., які мешкають у сусідніх квартирах і можуть підтвердити ті обставини, що відповідачка не проживає на спірній житловій площі, не оплачує охорону у будинку, у квартирі немає її особистих речей тощо.

Які дії суду? Складіть відповідний процесуальний документ.

 

4. Під час судового розгляду справи про визнання батьківства у судовому засіданні було оголошено перерву у зв’язку з необхідністю допиту свідка - брата позивачки, якого просив викликати відповідач. Свідок на виклик суду не з’явився, тому суддя повторно оголосив перерву та виніс ухвалу про привід свідка до суду. За місцем його постійного проживання свідок був відсутній, але він направив до органів МВС заяву про те, що відмовляється давати показання щодо своєї сестри та її стосунків із відповідачем, тому не з’явиться до суду.

Які дії суду? Аргументуйте відповідь посиланням на норми ЦПК.

 

5. При розгляді цивільної справи про встановлення батьківства відповідач для доведення своїх заперечень проти позову заявив клопотання про допит священика отця Петра як свідка, якому відомі обставини про те, хто є справжнім батьком дитини позивачки. Таке клопотання було зумовлено тим, що позивачка Петрук є набожною людиною та постійно ходить на сповідь до отця Петра. Отець Петро не з'явився в судове засідання, оскільки не міг розголошувати відомості, які стали йому відомі під час сповіді.

Визначте правомірність дій суду? Чи правомірні дії отця ІІгтра щодо неявки до суду? Як саме він повинен діяти?

 

6. У районному суді м. Суми розглядалася справа про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням. Відповідач заявив клопотання про допит свого сусіда по спірній квартирі. Позивачка категорично заперечувала проти допиту цього свідка, оскільки вважала, що він психічно хвора людина, адже декілька років тому він перебував на лікуванні у психіатричній лікарні.

Як саме має вирішити суд дане клопотання?

 

7. У районному суді м. Суми розглядалася цивільна справа за позовом Лугової про визнання права власності на будинок, який був побудований батьками позивачки у 1924 р. Єдиним свідком у цій справі був її сусід та товариш її батьків –Петрук. Але свідок не міг бути допитаний судом у судовому засіданні, оскільки він паралізований. Позивачка звернулась до нотаріуса та запросила його за місцем проживання свідка, щоб останній засвідчив підпис Петрука І.І. на заяві, де він виклав письмово усі відомі йому обставини справи.

Чи прийме суд як доказ заяву, на якій викладено пояснення Петрука, підпис якого засвідчено нотаріусом? До якого виду доказів належить така заява: до письмових чи показань свідка?

 

8. У районному суді м. Суми розглядалася цивільна справа за позовом Герасименко про поділ спадкового майна. Серед документів, які залишилися після смерті батька, позивачка знайшла свідоцтво про розірвання шлюбу її батька із мачухою. Мачуха також подала заяву про прийняття спадщини як спадкоємиця першої черги, тобто дружина померлого та брала участь у справі про поділ спадкового майна як відповідачка. Але вона у своїх поясненнях стверджувала, що шлюб вони ні в РАЦСі, ні в суді не розривали, звідки у документах її чоловіка є свідоцтво про розірвання шлюбу їй не відомо.

Відповідачка заявила клопотання, щоб суд зробив запит до органу РАЦСу про витребування копії рішення, на підставі якого було оформлено запис про розірвання шлюбу. Від органів РАЦСу до суду надійшов лист про те, що таке рішення відсутнє.

Чи підлягає виключенню свідоцтво про розірвання шлюбу між батьком позивачки та мачухою (відповідачкою) із числа доказів? Чи передбачено ЦПК процедуру виключення фальшивих доказів із поданих до справи?

Які дії суду, якщо ним буде встановлено, що доказ, поданий суду стороною, підроблено останньою?

9. У районному суді м. Суми розглядалася цивільна справа за позовом Рибачук про визнання секретного заповіту недійсним, оскільки при його оголошенні нотаріусом спадкоємцями за законом було встановлено, що підпис заповідача - їх батька на заповіті підроблено. Крім того, батько не міг посвідчити такий заповіт, оскільки він останніх п'ять років хворів на психічне захворювання - шизофренію, тому не розумів значення своїх дій та не міг ними керувати. Рибачук заявила клопотання про витребування у нотаріуса протоколу оголошення секретного заповіту та самого заповіту. Коли у судовому засіданні досліджувалися ці докази, суд відмовив позивачці у призначенні почеркознавчої експертизи та наполягав на уточненні позовних вимог лише на одній підставі, що батько у момент посвідчення заповіту хворів на психічне захворювання.

До якого виду доказів належить протокол оголошення секретного заповіту, сам заповіт?

Чи правомірні дії суду щодо відмови позивачці у задоволенні її клопотання про призначення почеркознавчої експертизи?

 

10. У районному суді слухалася цивільна справа за позовом Мудрак до Веселого про встановлення батьківства. Як докази до справи були надані особисті папери, листи приватного характеру, які містили інформацію про інтимні стосунки сторін. Відповідач наполягав на проведенні закритого судового засідання. Позивачка заперечувала проти цього та запросила на розгляд справи своїх сусідів, співробітників.

До якого виду доказів належать особисті папери, листи? Як саме здійснюється дослідження цих доказів у суді? Як діяти суду у даній ситуації?

 

11. Районним судом м. Суми розглядалася цивільна справа за позовом Медведєва про визнання заповіту недійсним із підстав, що підпис заповідача на заповіті підроблено. Суд при дослідженні доказів оголосив сам заповіт. Позивач клопотав про те, щоб заповіт було досліджено шляхом його візуального огляду та було пред’явлено експерту для огляду, оскільки оспорювався сам підпис заповідача. Суд відмовив позивачу у за­доволенні такого клопотання, посилаючись на те, що особи, які беруть участь у справі, мали можливість ознайомитись із цим заповітом, тобто оглянути його візуально. Щодо експерта, то він буде працювати із цим заповітом при проведенні дослідження.

Який порядок дослідження письмових доказів судом? Визначте правомірність дій суду.

 

12. У районному суді м. Суми розглядалася цивільна справа за позовом Цебрика до Ігнатенка про розподіл земельної ділянки. Суд виїжджав на місце та проводив огляд цієї ділянки у порядку ст.140 ЦПК за місцем її знаходження. Про огляд земельної ділянки на місці було складено протокол, до якого додано плани, креслення, фотокартки земельної ділянки, які робив спеціаліст. При огляді на місці експерт участі не брав. Внаступне судове засідання було запрошено експерта, проте йому для ознайомлення не було надано протокол та додатки до нього. Такі дії судді мотивувалися тим, що коли буде остаточно вирішено питання про проведення експертизи, яке буде доручено конкретному експертові та оплачено сторонами, усі матеріали справи, зокрема й протоколи огляду з додатками, направлятимуться останньому.

До якого виду доказів належить протокол огляду земельної ділянки на місці? Чи можуть на такий протокол подаватися зауваження особами, які беруть участь у справі? Який порядок розгляду таких зауважень? Визначте правомірність дій суду.

 

Змістовний модуль 3

Тема 15 Позов.

Питання семінарського заняття.

1.Поняття позовного провадження та позову.

2. Елементи позову. Підстава, предмет та зміст позову.

3. Види позовів.

4. Зміна позову. Відмова від позову. Мирова угода. Визнання позову.

5. Об’єднання та роз’єднання позовів.

6. Захист інтересів відповідача проти позову. Зустрічний позов.

 

Методичні рекомендації

При підготовці до семінарського заняття вивченню підлягають монографії як українських чених-процесуалістів, так і російських вчених. Вивчаючи позов, слід звернути увагу на дискусійний характер багатьох понять теми та деякі класифікації. Особливу увагу необхідно приділити новим положенням ЦПК України щодо зустрічного позову та порядку його подачі, забезпеченню позову, видам та способам забезпечення позову, а також розкрити зміст позовної форми захисту порушеного, невизнаного або оспорюваного права, свободи чи інтересу.

Питання для самостійної роботи.

1. Як співвідносяться поняття «позов», «право на позов», «право на пред'явлення позову» та «позовна заява»? Розкрийте зазначені поняття.

2. Визначте предмет, підстави та зміст позову.

3. Які види позову Ви знаєте?

4. Види позову: за матеріально-правовими та процесуально-правовими ознаками, за засобом процесуального захисту.

5. Розкрийте поняття та суть позовного провадження.

6. Який процесуальний порядок подання зустрічної позовної заяви?

7. Який процесуальний порядок об’єднання та роз’єднання позовів?

8. Чи може відповідач подавати заяву про вжиття заходів забезпечення позову?

9. Чи вправі суд самостійно обирати вид забезпечення позову або замінювати його? Якщо так. то за яких умов?

10. Чи поширюється інститут забезпечення позову на окреме та наказне провадження?

11. Чи можна забезпечувати позов до подання заяви до суду? Якщо так. то у яких категоріях справ та якими обставинами це зумовлено?

12. Якщо суддя відмовив у задоволенні заяви про забезпечення позову, то чи можна повторно про це клопотати при подальшому розгляді даної справи?

13. Які особливості накладення арешту на грошові кошти, що належать відповідачеві і знаходяться у нього або в інших осіб?

14. Які наслідки настануть для особи, яка клопоче про забезпечення позову, якщо заява не буде мотивована та у ній не буде зазначено конкретний вид забезпечення позову, який потрібно застосувати у даній справі?

15. Чи вправі суд з власної ініціативи скасувати заходи забезпечення позову після набрання судовим рішенням законної сили?

16. Який порядок та особливості відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову?

 

Практичні завдання

1.Малініна подала позов на Осіна про встановлення батьківства і стягнення аліментів, посилаючись на те, що з відповідачем вони проживали протягом двох років у її будинку, вели спільне господарство, турбувалися один про одного. Він придбав дитячі речі, але напередодні народження дитини залишив її і не надає ніякої допомоги.

Визначте предмет і підстави позову. До якого виду належить цей позов?

 

2. Сергеева подала позов на Сергеева про стягнення аліментів на дитину. Відповідач під час судового розгляду подав зустрічний позов про визначення місця проживання дитини з ним і поділ спільного майна подружжя. Суд прийняв зустрічний позов, указуючи на те, що первісний і зустрічний позови взаємопов’язані.

Чи правильно діяв суд?

 

3. Агібалов подав позов на свою дружину Агібалову про розірвання шлюбу. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, пославшись на те, що з таким позовом Агібалова раніше зверталася до суду, а потім відмовилася від нього, і провадження в справі було закрито.

Чи правильно діяв суддя, відмовивши у прийнятті позовної заяви? Які позови є тотожніми?

 

5. Назарова, розлучаючись з чоловіком, видала йому розписку про те, що не має до нього жодної претензії і належну їй частку майна одержала повністю. Але через деякий час вона подала на Назарова позов про стягнення з нього додатково 5 тис. грн., зазначаючи, що при добровільному поділі майна не взяли до уваги її участь у будівництві будинку, який зареєстрований на ім’я відповідача. Вказавши на названу вище розписку, суддя відмовив у прийнятті позовної заяви.

Чи правильно діяв суддя?

 

6. У січні 2012 року Губін подав на Губіну позов про розірвання шлюбу з мотивів, що у вересні 2011 р., одразу після народження сина, шлюбні стосунки між ним і дружиною припинені, вони проживають окремо. Поновлювати ці стосунки він не бажає, незважаючи на те, що дружина заперечує проти розірвання шлюбу та виявляє бажання помиритись.

Суддя прийняв позовну заяву. Чи правильне рішення судді?

 

7. Головня подав позов на Дудіну про звільнення від виплати періодичних платежів, які він з грудня 2009 р. сплачує на відшкодування збитків, заподіяних її здоров’ю. В даний час здоров’я відповідачки відновилось, а його матеріальний стан погіршився.

Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що позивач не подав докази з приводу того, що здоров’я Дудіної відновлено.

Чи правильно діяв суддя? Вкажіть підстави відмови у прийнятті позовної заяви.

 

8. До Ковпаківського районного суду м. Суми надійшла заява від Смирнова про поділ спільного майна подружжя.

Суддя своєю ухвалою відмовив у прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що позивач не вказав адреси відповідачки і не сплатив державне мито.

Чи правильно вирішив суддя? Складіть ухвалу.

 

8.Шабельникова звернулася до суду з позовом про стягнення з Шабельникова коштів на утримання дітей: сина Сергія, 14 квітня 2007 року народження, і дочки Олени, 2 вересня 2011 року народження. Вона вказала, що у грудні 2011 р. Шабельников залишив сім'ю і на її неодноразові прохання надавати допомогу на утримання дітей відповідає відмовою, заявляючи в листах про те, що у нього інша сім’я, яку він повинен утримувати. До позовної заяви позивачка додала свідоцтва про народження дітей, в яких батьком дітей вказаний відповідач, і довідку про те, що діти мешкають з нею.

Складіть позовну заяву від імені Шабельникової про стягнення аліментів на дітей.

 

9. Костіна подала позов на Болотова про відшкодування шкоди. Позивачка зазначила, що 19 липня 2011 р. відповідач вчинив на неї наїзд автомашиною, що йому належала, внаслідок чого вона тривалий час перебувала на лікуванні, і її визнано інвалідом першої групи. Вона зазнала збитків на санаторно-курортне лікування і сторонній догляд. Крім того, вона витратила значні грошові суми на ліки та проїзд до лікувальних закладів.

Складіть відповідну позовну заяву.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.187.155 (0.015 с.)