Тема 7 Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осібМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7 Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осібПитання семінарського заняття.

1. Підстави участі у цивільному процесі органів державної влади та органів місцевого самоврядування, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

2. Звернення цих органів до суду з позовом на захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів інших осіб.

3. Дача висновку по справі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.Звернення прокурора до суду з позовною заявою на захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів інших осіб.

4. Процесуальні права та обов’язки прокурора в цивільній справі.

5. Участь прокурора в апеляційному та касаційному провадженні.

 

Методичні рекомендації.

Участь прокурора в цивільному процесі підлягає детальному дослідженню. При цьому необхідно вивчити не лише норми ЦПК України, присвячені участі прокурора в цивільній справі, але й відповідні норми Закону України «Про прокуратуру» та наказ Генеральної прокуратури. Представницька функція прокуратури, закріплена в Конституції України викликає ряд дискусій серед вчених, що підлягає врахуванню.

Також слід звернути увіагу на особливості участі у справі інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які звертаються до суду за захистом прав інших осіб, приділити увагу належному дослідженню судом висновків органів державної влади.

 

Питання для самостійної роботи.

1. Проаналізуйте ст. 121 Конституції України. Яке процесуальне становище займає прокурор у цивільному процесі?

2. Чи відрізняється процесуальне становище прокурора від Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у цивільному процесі?

3. У яких категоріях цивільних справ Уповноважений Верховної Ради України з прав людини може звертатися до суду?

4. Яке процесуальне становище займає прокурор у разі подання ним заяви до суду в інтересах інших осіб?

5. Які форми участі прокурора у цивільному процесі?

6. Які документи підтверджують повноваження прокурора у разі представництва ним інтересів держави?

7. Чим відрізняється процесуальне становище прокурора у цивільному процесі від процесуального становища органів державної влади та місцевого самоврядування?

8. Прокурор як представник має право відмови від позову чи має право відмови від поданої ним в інтересах іншої особи заяви?

9. Які обставини можуть бути підставою для відмови прокурора від поданої ним до суду заяви в інтересах інших осіб?

10. У чому полягає суть висновку, наданого органами державної влади та місцевого самоврядування, та яке його правове значення для суду при вирішенні справи?

11. Чи пов'язаний суд висновками органу державної влади та місцевого самоврядування при ухваленні рішення?

12. Яке процесуальне становище займають особа, яка визнається недієздатною, та орган опіки та піклування у справі про визнання фізичної особи недієздатною, якщо заява подана до суду членами її сім’ї?

 

Практичні завдання

1. Прокурор м. Суми подав в інтересах Сахарової С. позов на Ященко П. та ТОВ «Сузір’я» про відшкодування шкоди, завданої ушкодженням здоров’я. У позовній заяві прокурор зазначив, що Ященко П., перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, наніс їй удар кулаком, від чого вона впала на проїзджу частину дороги і потрапила під автомобіль, що належить ТОВ «Сузір’я», якою керував Гришко Т.

Чи є підстави для подачі прокурором позову? Охарактеризуйте процесуальне становище прокурора, що подав позов в інтересах інших осіб.

 

2. Прокурор району звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі Авдюкової, яка працювала на ЗАТ «Дніпро» і була звільнена за скороченням штатів. У заяві він зазначив, що Авдюкова мала переважне право перед іншими робітниками залишитися на роботі. У неї був тривалий стаж роботи на цьому підприємстві, крім того, вона підвищувала професійну кваліфікацію (Авдюкова була студенткою 3-го курсу заочного відділення політехнічного інституту).

Під час судового розгляду прокурор відмовився від підтримання позовних вимог.

Чи має право прокурор, який подав позов, відмовитися від нього? Які наслідки має відмова прокурора підтримати поданий ним позов?

 

3. При розгляді справи щодо заяви прокурора району на Єршова про позбавлення батьківських прав прокурор у судове засідання не з’явився. Суд ухвалив про розгляд справи без участі прокурора. Проте під час судових дебатів до залу судового засідання з’явився помічник прокурора і заявив, що він буде брати участь у подальшому розгляді справи. Суд залишив заяву помічника без задоволення, посилаючись на те, що, по-перше, заява подана прокурором району і підтримати думку він може тільки особисто, по-друге, помічник прокурора спізнився у судове засідання і не зможе дати обґрунтований висновок у справі.

Чи правильно вчинив суд?

 

4. Прокурор району подав позов про поновлення Ковальової на роботі і стягнення на її користь заробітної плати за час вимушеного прогулу. При розгляді справи у суді Ковальова і представник відповідача уклали мирову угоду і попросили суд визнати її. У судовому засіданні прокурор виступив проти визнання судом мирової угоди, посилаючись на те, що він не брав участі в укладанні цієї угоди, хоча і подав позов в інтересах Ковальової.

Яке процесуальне становище прокурора, що подав позов в інтересах інших осіб? Сформулюйте думку прокурора щодо питання про можливість визнання мирової угоди.

 

5. Прокурор району подав позов на Іванова про відшкодування 8 тис. грн. на користь КСП „Ранок”. У судове засідання прокурор не з’явився. Суд відклав розгляд справи і виніс ухвалу про необхідність участі прокурора у даній справі.

У призначений час для участі у судовому засіданні, прибув помічник прокурора району. Суд знову відклав слухання справи і вимагав явки у судове засідання прокурора району, посилаючись в ухвалі на те, що саме він подав позов і тому повинен особисто підтримати позовні вимоги.

Чи правильні дії суду?

 

6. Петров подав позов на Петрову про передачу йому на виховання їх дворічної дочки. При проведенні попереднього судового засідання суддя вирішив притягнути до участі у справі орган опіки і піклування.

Чи правильні дії судді? В яких випадках закон передбачає обов’язкову участь у справі органів державної влади при розгляді спорів, що виникають із шлюбно-сімейних правовідносин, і яка мета їх участі?

 

7. Дитячий будинок звернувся до суду із заявою про позбавлення батьківських прав Зозулі щодо її дочки, яка виховувалася в цьому будинку. Суддя відмовив у відкритті провадження у справі на підставі того, що дитячий будинок не може бути позивачем, оскільки юридично не зацікавлений у результатах справи.

Хто має право звернутися з позовом про позбавлення батьківських прав? Які наслідки відмови від позову особи, яка звернулася до суду з позовом в інтересах іншої особи?

 

Змістовний модуль 2

Тема 8 Процесуальні строки

Питання семінарського заняття.

1. Поняття процесуальних строків.

2. Строки, встановлені законом та строки, встановлені судом.

3. Наслідки пропуску процесуальних строків.

Методичні рекомендації.

При підготовці до даної теми необхідно звернути увагу на поняття та види процесуальних строків у цивільному процесі, їх значення для осбі, які беруть участь у справі, наслідки їх пропуску.

Вивчення питання процесуальних строків має практичний характер, адже використані студентами знання напряму залежать від вміння застосувати їх при вирішенні питань своєчасного звернення з апеляційними та касаційними скаргами, визначення поважних причин для поновлення пропущених процесуальних строків.

 

Питання для самостійної роботи.

1. Що таке процесуальні строки?

2. Які види процесуальних строків? Розкрийте їх класифікацію та дайте характеристику.

3. Який процесуальний порядок встановлення судом строків, у межах яких вчиняються процесуальні дії?

4. Який порядок обчислення процесуальних строків?

5. Який порядок перебігу процесуальних строків?

6. Який механізм обчислення закінчення процесуальних строків?

7. Як співвідносяться поняття «закінчення процесуальних строків» та «зупинення процесуальних строків»?

8. Які наслідки пропущення процесуальних строків?

9. Який порядок поновлення та продовження процесуальних строків?

10. Які обов’язки лежать на сторонах у разі поновлення та продовження процесуальних строків?

11. Як співвідноситься зупинення процесуальних строків із зупиненням провадження у справі?

12. Розкрийте порядок відновлення провадження у справі у разі його зупинення. Які наслідки виникають з дня відновлення провадження у справі щодо процесуальних строків?

13. Що означає термін «розумний строк», який має місце у нормах ЦПК?

Практичні завдання

1.12 жовтня 2011 р. судом була розглянута справа за позовом Шапошникова на Яковлева про виселення через неможливість сумісного з ним проживання. Резолютивну частину рішення про задоволення позову суд оголосив одразу, а повне мотивоване рішення - тільки через п’ять днів.

27 жовтня 2011 р. відповідач звернувся до районного суду із апеляційною скаргою, в якій зазначив на необгрунтованість рішення.

Суддя-доповідач апеляційного суду відмовив у прийнятті апеляційної скарги, посилаючись на пропуск відповідачем строку на оскарження рішення.

Чи правильні дії судді? Які строки належать до процесуальних, а які - до службових? Зазначте порядок поновлення пропущених строків.

 

2. Апеляційний суд відмовив Петрову у прийнятті апеляційної скарги тому, що ним був пропущений встановлений законом 10-денний строк на подачу апеляційної скарги. Петров звернувся з касаційною скаргою до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, в якій просив скасувати ухвалу апеляційного суду про відмову у прийнятті апеляційної скарги. У касаційній скарзі Петров зазначив, що останній день звернення з апеляційною скаргою припав на неробочий день (суботу) і не повинен бути зарахований. Останнім днем строку на оскарження треба вважати понеділок, саме тоді він і звернувся з апеляційною скаргою.

Про зазначені обставини Петров забув зазначити у апеляційній скарзі, вважаючи, що судом це буде враховано й без нього.

Чи має бути задоволена касаційна скарга Петрова?

 

3. Суд постановив рішення про відмову Гиренку у позові про поновлення на роботі. Через два дні Гиренко був збитий автомобілем і в тяжкому стані потрапив до лікарні, де знаходився на лікуванні два місяці. Після того Гиренко звернувся до адвоката за порадою щодо питання про можливість оскарження судового рішення.

Якою має бути відповідь адвоката. Чи відрізняється продовження процесуального строку від його поновлення? Укажіть наслідки пропуску процесуальних і службових строків?

 

4. Васько В.Л. подала апеляційну скаргу на рішення суду, яке було ухвалене 10 вересня 2011 р. Скаргу було подано через 20 днів після проголошення рішення суду. Подача апеляційної скарги із запізненням зумовлена тим, що Васько В.Л. змогла ознайомитися із повним текстом (мотивувальною частиною) судового рішення лише через 10 днів після закінчення розгляду справи. Суддя відмовив у прийнятті апеляційної скарги у зв’язку із пропуском строку, мотивуючи відмову тим, що резолютивна частина рішення була проголошена у тому самому засіданні, у якому закінчився розгляд справи.

Чи правомірні дії суду? Які докази потрібно подати Васько В.Л. щодо поважності пропуску строку на подання апеля ційної скарги?

 

5. При розгляді справи за позовом Іваничко М.Т. до Лисенка В.Д. про стягнення аліментів відповідачем було заявлено зустрічний позов про оспорювання батьківства. На клопотання відповідача суд призначив генетичну експертизу, висновок за якою він отримав через півроку.

Чи допустив суд порушення процесуальних строків? Дайте відповідь як саме мав діяти суддя, коли розглядалася справа про стягнення аліментів, яка згідно зі ст. 157 ЦПК має бути розглянута протягом розумного строку, а саме - одного місяця. Визначте критерії розумності строку розгляду справи?

 

Тема 9 Судові витрати.

Питання семінарського заняття.

1. Поняття судових витрат.

2. Судовий збір. Ціна позову.

3. Витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду.

4. Витрати на правову допомогу.

Методичні рекомендації.

Для вивченні даної теми необхідно звернутися до положень Закону України «Про судовий збір» та норм ЦПК України. При цьому слід детально розібрати поняття та види судових витрат, судового збору, ціни позову та правильне визначення її позивачем, категорії осіб, звільнених від сплати судового збору, порядок сплати судового збору та розподіл витрат між сторонами.

 

Питання для самостійної роботи.

1. Розкрийте поняття «судові витрати».

2. Що таке судовий збір? Хто його сплачує та в якому розмірі? Хто звільнений від сплати судового збору?

3. Якими нормативно-правовими актами регулюється питання витрат на правову допомогу? Які граничні розміри компенсації витрат на правову допомогу передбачено в чинному законодавстві? Чи може розмір компенсації витрат на правову допомогу перевищувати ціну позову? Які фактори впливають на формування розміру компенсації витрат на правову допомогу?

4. Яким чином визначається ціна позову?

5. Як співвідносяться поняття «ціна позову» та «судовий збір»?

6. Які наслідки будуть в разі неправильного визначення позивачем ціни позову?

7. Які наслідки будуть щодо сплати судового збору в разі збільшення чи зменшення розміру позовних вимог або пред'явлення нових позовних вимог?

8. Розкрийте поняття «відстрочка» та «розстрочка» судових витрат.

9. Яка процедура сплати судових витрат? Які судові витрати позивач зобов'язаний сплатити до початку розгляду справи в суді? Які судові витрати сплачуються лише після проведення відповідних процесуальних дій?

10.Як розраховуються такі витрати:

а) витрати сторін та їх представників, пов'язані з явкою до суду;

б) витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз;

в) витрати, пов'язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи.

14. Розкрийте механізм розподілу судових витрат між сторонами.

15- Яким чином розподіляються судові витрати у разі відмови від позову і укладення мирової угоди?

16. Чи має право суд звільнити позивача від сплати судового збору при зверненні до суду?

Чи повинні особи, у інтересах яких пред'явлено позов суб'єктами, передбаченими у ст. 45 ЦПК, у разі відмови їх від заявлених вимог чи зміни вимог сплачувати судові витрати при продовженні розгляду справи та вирішенні вимоги у первісному обсязі?

Чи може суд відстрочити або розстрочити сплату судового збору при збільшенні позивачем ціни позову?

17. Чи може друга сторона спору оскаржити у апеляційному порядку ухвалу суду про відстрочку (розстрочку) сплати судового збору або звільнення від сплати інших судових витрат щодо однієї із сторін?

18.Чи звільняються органи, що звертаються до суду за захистом державних чи суспільних інтересів, від сплати судового збору при поданні апеляційної (касаційної) скарги?

19.Якщо рішення оскаржується лише в частині судових витрат, який судовий збір при поданні апеляційної скарги має сплатити особа?

20.Проаналізуйте ч. 2 ст. 84 ЦПК. Яким нормативним актом визначається граничний розмір компенсації витрат на правову допомогу?

Практичні завдання

1. Смирнов подав позов про зменшення розміру аліментів на 300 грн. щомісячно, які він сплачує за виконавчим листом на двох малолітніх дітей. Його заробітна плата після усіх стягнень складає 950 грн.

Визначте розмір судового збору.

 

2. Аушева звернулася до суду з позовом про стягнення боргу за договором позики в сумі 5000 грн. У доповненнях до позовної заяви вона просила суд стягнути на її користь витрати на допомогу адвоката, який здійснював представництво її інтересів у суді в розмірі 1500 грн. Як додаток до доповненої позовної заяви Аушева надала суду договір між нею та адвокатом про надання правової допомоги, в тексті якого зазначалося про необхідність сплати за надані адвокатські послуги в сумі 1500 грн.

Суд позовні вимоги Аушевої задовольнив, а у стягненні витрат на допомогу адвоката відмовив.

Чи правильно вчинив суд? Чи підлягають стягненню зазначені судові витрати?

 

3. Кириленко подала позов на Уланових про виселення з будинку, який належить їй на праві приватної власності у порядку спадкування, посилаючись на необхідність особистого проживання в ньому.

Справа судами розглядалася неодноразово. Новим рішенням судової палати в цивільних справах Сумського апеляційного суду позов задоволено. У касаційній скарзі відповідачі просили скасувати це рішення і закрити провадження в справі, посилаючись на те, що вони позов визнали повністю, тому не було необхідності ухвалювати рішення і стягувати з них на користь Кириленко судові витрати.

Яке рішення повинен прийняти суд? Хто звільняється від сплати судових витрат?

 

4. Позивач подав позов про стягнення з відповідача 6600 грн. Суд задовольнив позов частково у розмірі 5800 грн. За клопотанням обох сторін була проведена судова експертиза, вартість якої склала 1200 грн.

Як мають розподілитися судові витрати між сторонами?

 

5. Шаповалова звернулася до суду з позовом про стягнення з Кашлая аліментів на двох дітей. Справа була призначена до розгляду на 20 травня 2011 р.

У зазначений строк відповідач не з’явився до судового засідання, хоча повістку отримав. Крім того, товариство з обмеженою відповідальністю „Лідер”, де працює Кашлай, не виконало вимог суду надати довідку про заробітну плату відповідача. Суд відклав розгляд справи і викликав відповідача для дачі особистих пояснень, однак Кашлай у судове засідання не з’явився. Довідка про розмір його заробітної плати до суду не надійшла.

Яких заходів має вжити суд? Чи можливо в даному випадку накладення штрафу?

 

Тема 10 Цивільна юрисдикція

Питання семінарського заняття.

1. Поняття підвідомчості справ суду.

2. Види підвідомчості.

3. Наслідки порушення правил юрисдикції цивільних справ суду.

 

Методичні рекомендації.

При підготовці до цієї теми слід враховувати спірність думок науковців щодо розмежування понять «компетенція», «юрисдикція», «підвідомчість», а також дискусійні питання визначення підвідомчості між судом загальної юрисдикції, адміністративними та господарськими судами.

При підготовці до занять з цієї теми слід засвоїти , що за допомогою правових норм про підвідомчість цивільні справи та інші правові вимоги розподіляються між судовою та іншими формами захисту права.

Питання для самостійної роботи.

1. Визначте, які справи розглядаються судом у порядку цивільного судочинства, та зробіть порівняльну таблицю щодо підвідомчості справ адміністративним, господарським судам та судам, які розглядають кримінальні справи.

2. За яких обставин компетенцію суду у порядку цивільного судочинства може бути розширено чи звужено?

3. Як співвідносяться поняття «різні види судочинства» та «різні види проваджень у цивільному судочинстві»?

4. Чи можливе об'єднання вимог, які належать до різних видів провадження?

5. Який порядок передання спору на розгляд третейського суду?

6. Які справи не підвідомчі третейським судам?

7. Які переваги та недоліки розгляду справ третейським судом?

8. Розкрийте поняття підвідомчості і його співвідношення з компетенцією.

9. За якими критеріями визначається підвідомчість позовних справ судам загальної юрисдикції?

10.Які критерії покладено в основу розмежування компетенції суду загальної юрисдикції та адміністративного суду щодо розгляду цивільних справ?

11.Які критерії покладено в основу розмежування компетенції суду загальної юрисдикції та господарського суду щодо розгляду цивільних справ?

12.Які критерії розмежування справ, що належать до цивільного та кримінального судочинства?

13. Які критерії розмежування справ між судами загальної юрисдикції та спеціалізованими судами?

14. У чому полягає відмінність підвідомчості (компетенції, юрисдикції) від підсудності?

15.Які критерії розмежування встановлення юридичних фактів у порядку позовного та окремого проваджень?

16.Чи можна роз'єднувати в окремі провадження первісним та зустрічний позови?

Практичні завдання

1. Студент Сумського аграрного університету Кубко займався у науковій бібліотеці ім.Н.Крупської. В цей період часу він вирвав з рідкої книги кілька сторінок та поклав їх до свого зошита з конспектами. Під час повернення книги це було виявлено. За фактом псування книги працівники бібліотеки склали акт.

Директор бібліотеки дізнавшись місце навчання Кубко та не порадившись з юристом, направила головному бухгалтеру Сумського аграрного університету акт псування книги та заяву про утримання зі стипендії Кубка вартості книги у десятикратному розмірі.

Яку консультацію щодо форми захисту права бібліотеки має дати адвокат при зверненні до нього представників бібліотеки?

 

2. Паскевич звернувся до суду з позовною заявою проти АО „Селмі” про внесення виправлень у трудову книжку у зв’язку з тим, що його звільнили з підприємства згідно з наказом від 10 жовтня 2011 р., а фактичний розрахунок і видачу трудової книжки було здійснено тільки від 9 листопада 2011 р. Одночасно Паскевич заявив вимогу про стягнення компенсації за невикористану відпустку за 2011 р. та заробітної плати за час вимушеного прогулу з 10 жовтня по 9 листопада 2011 р., тому що затримання видачі трудової книжки перешкодило вступові на іншу роботу.

Які з зазначених вимог підвідомчі суду? Визначте підвідомчість справ, що виникають із трудових правовідносин.

 

3. Клименко отримала від сестри цінну посилку. Після її відкриття виявилося, що всі надіслані речі зіпсовані.

Вона звернулася до адвоката з проханням захистити її порушене право та стягнути з поштового відділення вартість посилки.

Яку консультацію має дати адвокат щодо захист у права Клименко?

 

4. Суддя Зарічного районного суду був звільнений з роботи за прогул. Суддя звернувся до апеляційного суду Сумської області з позовом про поновлення на роботі.

Які суди розглядають та вирішують справи про поновлення на роботі суддів?

 

5. Після розірвання шлюбу Дягілев та його колишня дружина поділили пайовий внесок і двокімнатну квартиру. Через рік Дягілева знову одружилася, зареєструвавшись до нового чоловіка, після чого вона вибула зі складу членів ЖБК. Загальні збори ЖБК „Райдуга” відмовили Дягілеву в наданні звільненої кімнати, запропонувавши переїхати в однокімнатну квартиру, а коли він відмовився, цю квартиру було надано Петрову. Дягілев звернувся до суду для захисту своїх прав.

Визначте підвідомчість цієї категорії справ. Які спори між громадянами та ЖБК підвідомчі суду?

 

6. Фетісова подала позов на виконком Сумської міської Ради про надання житлового приміщення. У позовній заяві вона зазначила, що після обрання суддею проживала з дочкою у гуртожитку, і міськвиконком не забезпечив її протягом шести місяців житлом, як це передбачено законом України „Про статус суддів”. Посилаючись на ці обставини, позивачка просила зобов’язати відповідача надати їй двокімнатну квартиру.

Рішенням суду позов був задоволений. У апеляційній скарзі виконком Сумської міської ради просив скасувати рішення, посилаючись на те, що ця справа непідвідомча суду.

Чи обгрунтовані вимоги міськвиконкому?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.013 с.)