Тема 8. Ділянка дошкільного закладу, її озеленення 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Ділянка дошкільного закладу, її озелененняЗначення ділянки дошкільного закладу як бази для ознайомлення дітей з природою. Вимоги до планування і озеленення ділянки. Основні елементи озеленення (захисна смуга, живоплоти, газони, квітники, дерева та кущі на майданчиках), добір рослин, їх біологія і агротехніка. Влаштування та території дошкільного закладу моделей природних фітоценозів (куточків лісу, луків), штучної водойми.

Город та плодово-ягідний сад на ділянці дошкільного закладу, їх планування. Добір овочевих культур для вирощування на городі, їх агротехніка, навчання дошкільників вирощувати городні культури. Добір плодових дерев та ягідних культур для саду. Посадка саду та догляд за ним у різні пори року.

Тварини на ділянці дитячого садка. Влаштування тимчасового житла для тварин кутка природи у літній період. Утримання дрібних свійських тварин на ділянці (курей, кролів), влаштування кліток, догляд за ними. Приваблювання птахів на ділянку дитячого садка, влаштування «пташиного стовпа», вивішування годівниць, поїлок, штучних гніздівель для птахів.

Створення на ділянці дитячого садка майданчика для спостережень за погодою (встановлення гномона, флюгерів, тощо). Створення умов для ігор з піском, водою та снігом.

МЕТОДИКА ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ПРИРОДОЮ

Змістовий модуль ІІІ. Загальні питання методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою

Тема 9. Методика ознайомлення з природою як наука

Методика ознайомлення дітей з природою як наука про використання природи у вихованні та всебічному розвитку дітей дошкільного віку. Теоретичні основи методики ознайомлення дітей з природою як наукової дисципліни. Зв'язок методики з дошкільною та дитячою психологією. Використання основних наукових понять природознавства при розробці програми знань, умінь, навичок, визначенні методів і форм роботи. Джерела методики ознайомлення з природою як науки. Основні методи педагогічного дослідження, своєрідність їх застосування у дослідженні наукових та методичних проблем у галузі ознайомлення дошкільників з природою.

Становлення і розвиток методики ознайомлення дітей з природою як науки. Використання природи у вихованні дітей в історії західної прогресивної педагогіки (Я.А. Коменський, Ж.Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці, Ф.Фребель, М.Монтессорі). Використання природи як засобу виховання дітей у історії російської прогресивної педагогіки (В. Одоєвський, К. Ушинський, А. Симонович). Внесок у розробку проблем ознайомлення дітей з природою Є. Тихеєвої. Є. Водовозова – основоположник вітчизняної методики ознайомлення дітей дошкільного віку з природою. Діячі народної освіти України (С. Русова, А. Макаренко, В. Сухомлинський) про роль природи у формуванні особистості дитини.

Тема 10. Завдання і зміст ознайомлення дітей з природою

Природа як фактор загального психічного розвитку дитини. Визначення основних завдань розумового, морального, естетичного та фізичного виховання дітей в ході ознайомлення їх з природою на основі сучасних наукових психолого-педагогічних досліджень (П. Саморукова, Н.Виноградова, Т. Куликова, І. Хайдурова, Л. Маневцова, С. Ніколаєва, Н. Рижова, Н. Яришева, Н. Лисенко, З. Плохій та ін.). Екологічне виховання дітей як основна мета ознайомлення дошкільнят з природою. Характеристика сучасних підходів до екологічного виховання дошкільників. Визначення змісту знань дітей дошкільного віку про природу на основі державного стандарту дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти). Принципи відбору змісту знань дітей дошкільного віку про природу. Система знань дітей про живу та неживу природу. Аналіз сучасних програм ознайомлення дітей з природою та екологічного виховання («Ми відкриваємо світ», «Юний еколог», «Наш дім – природа», «Семицвітка», «Первоцвіт» та ін.).

Тема 11. Загальна характеристика методів ознайомлення з природою

Необхідність використання різноманітних методів та прийомів ознайомлення дошкільників з природою. Залежність вибору методів ознайомлення дітей з природою від особливостей розвитку пізнавальної діяльності дітей різного віку та від змісту природничого матеріалу. Загальна характеристика методів ознайомлення з природою. Класифікація методів ознайомлення дітей з природою.

Загальна характеристика наочних методів пізнання природи. Значення наочних методів у роботі з дітьми дошкільного віку. Класифікація наочних методів, безпосередні (спостереження природи та праці людей в природі) та опосередковані (використання ілюстративного матеріалу, моделей тощо) наочні методи.

Змістовий модуль ІV. Наочні методи ознайомлення дітей з природою

Тема 12. Спостереження як основний метод ознайомлення дітей з природою

Навчально-виховне значення спостережень як методу природи. Характеристика спостереження як пізнавальної діяльності. Структура спостереження як методу ознайомлення дітей з природою. Види спостережень за тривалістю, за змістом, за дидактичною метою, за способом керівництва. Методичні прийоми керівництва спостереженнями природи дітей різного віку.

Тема 13. Використання ілюстративного матеріалу

В ознайомленні з природою

Значення використання ілюстративного матеріалу в ознайомленні дітей з природою. Види ілюстративного матеріалу. Методика використання дидактичних картин та фотоілюстрацій у роботі з дітьми різних вікових груп. Своєрідність використання репродукцій художніх картин у роботі щодо ознайомлення дошкільників з природою. Використання технічних засобів для демонстрації наочного матеріалу на заняттях та повсякденному житті. Методика показу дітям діафільмів та кінофільмів. Використання аудіо – відео засобів (програвач, магнітофон, телевізор, відеомагнітофон) в ознайомленні дітей з природою.

Тема 14. Моделі та моделювання в ознайомленні дітей з природою

Моделі та моделювання у ознайомленні з природою їх навчально-виховне та розвивальне значення. Види моделей. Моделювання динаміки розвитку різноманітних об’єктів та явищ природи як особливий вид пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку. Поєднання моделей з іншими методами ознайомлення з природою.

Змістовий модульV. Практичні методи ознайомлення дітей з природою

Тема 15. Праця в природі

Загальна характеристика практичних методів ознайомлення з природою, роль і місце практичних методів у роботі з дошкільниками. Класифікація практичних методів ознайомлення дітей з природою.

Значення праці в природі як методу ознайомлення дітей з природою. Зміст праці в природі дітей різного віку. Форми організації праці дітей у природі. Методичне керівництво працею дітей різного віку. Використання ігрових прийомів у керівництві працею молодших дошкільнят. Показ та вправляння як основні прийоми формування у дітей трудових умінь, види показу та вправ. Педагогічна оцінка дитячої праці.

Тема 16. Ігрові методи ознайомлення з природою

Роль і місце різноманітних видів ігор в ознайомленні дітей з природою. Дидактичні ігри природничого змісту, їх види та методика проведення з дітьми різного віку. Ігрові прийоми в ознайомленні дітей з природою. Екологічний тренінг як один з варіантів ігрового вправляння дітей у встановленні взаємозв’язків у природі.

Метод «екологічних проектів» як один з практичних методів ознайомлення з природою дітей старшого дошкільного віку, методика організації з дітьми практично-пошукової діяльності у «екологічному проекті».

Тема 17. Нескладні досліди в ознайомленні дітей з природою

Нескладні досліди як метод ознайомлення дітей з природою. Дослід як вид спостереження, що організовується у спеціальних умовах і передбачає пошукові дії дітей. Види та зміст елементарних дослідів із об’єктами та явищами природи. Структура нескладного досліду та прийоми керівництва пізнавальною діяльністю дітей старшого дошкільного віку на різних етапах дослідницької.

Змістовий модуль VІ. Словесні методи ознайомлення дітей з природоюПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 1978; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.011 с.)