Тема 18. Розповіді та бесіди про природу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 18. Розповіді та бесіди про природуЗначення словесних методів у ознайомленні з природою дітей дошкільного віку. Психологічні основи використання словесних методів у навчанні дошкільнят. Класифікація словесних методів ознайомлення дітей з природою. Розповіді вихователя як метод ознайомлення дітей з природою.

Види розповідей та загальні вимоги до них. Мовні логічні завдання як особливий вид розповіді. Бесіда як метод ознайомлення дітей з природою. Види бесід та вимоги до їх проведення. Взаємозв’язок бесід з іншими методами ознайомлення дітей з природою.

Тема 19. Використання книги в ознайомленні з природою

Дитяча художня література як засіб ознайомлення дошкільників з природою. Використання у ознайомленні з природою різноманітних літературних жанрів (казок та реалістичних оповідань, віршів, загадок, тощо). Методика використання природознавчої книжки у різних вікових групах дитячого садка.

Змістовий модуль VІІ. Форми організації роботи щодо ознайомлення дітей з природою

Тема 20. Заняття як основна форма ознайомлення з природою

Основні форми ознайомленні дітей з природою. Необхідність використання різноманітних форм. Фронтальні, групові та індивідуальні форми організації роботи по ознайомленню з природою в дошкільному закладі.

Заняття як важлива форма організації навчання дошкільників. Види і типи занять по ознайомленню дітей з природою в різних вікових групах. Структура заняття. Особливості методики проведення занять по ознайомленню дітей з природою у різних вікових групах. Своєрідність комплексних та інтегрованих занять як форми ознайомлення дітей з природою. Методика проведення занять по ознайомленню з природою у різновіковій групі.

Тема 21. Екскурсії в природу та цільові прогулянки

Екскурсії в природу як форма організації роботи з дошкільниками.

Тематика та види екскурсій природничого змісту. Структура екскурсії. Методика підготовки до екскурсії та її проведення. Після екскурсійна робота, спрямована на закріплення, узагальнення та систематизацію отриманих знань. Цільова прогулянка як форма роботи щодо ознайомлення з природою, відмінність її екскурсії. Методика проведення цільової прогулянки. Щоденні прогулянки на майданчику дошкільного закладу, їх значення у ознайомленні з природою. Структура щоденної прогулянки. Зміст фенологічних спостережень на щоденних прогулянках. Методи та прийоми роботи вихователя під час прогулянки. Засоби фіксації знань дітей про природу.

Змістовий модуль VІІІ. Планування та облік роботи щодо ознайомлення дітей з природою

Тема 22. Планування і облік роботи по ознайомленню дітей з природою

Значення планування роботи по ознайомленню дітей дошкільного віку з природою. Відображення завдань дошкільного закладу в галузі екологічного виховання дітей у річному плані роботи дошкільного закладу. Методика планування навчально-виховної роботи по ознайомленню з природою у перспективному та календарному (щоденному) планах роботи вихователя. Планування системи занять, екскурсій та прогулянок. Планування роботи екологічного гуртка чи студії.

Тема 23. Методичне керівництво роботою по ознайомленню дітей з природою

Методичне керівництво роботою по ознайомленню дітей з природою з боку завідуючої та методиста дошкільного закладу. Організація роботи методичного кабінету дошкільного закладу як методичної бази для ознайомлення дітей з природою.

Рекомендована література

Основна:

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Освіта, 1999.

2. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / Наук. кер. та заг. ред. О.Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2009. – 430с.

3. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук. – метод. посіб. / наук. ред. О. Л. Кононко. – К.: Ред. Журн. «Дошкільне виховання», 2003. -243 с.

4. Білан О. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Л., 1996. – 70 с.

5. Богініч О.Л., Бєлєнька Г.В. Природа і рух. – Київ: Кобза, 2003.

6. Веретенникова С.А. Ознакомление дошкольников с природой. Учебник для учащихся педучилищ. – М.: Просвещение, 1979. – 256 с.

7. Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процес се ознакомления их с природой». – Москва: Просвещение, 1979.

8. Вірзілін М.М. Мандри з кімнатними рослинами. – Київ, 1973.

9. Горопаха Н.М. Виховання екологічної культури дітей. – Рівне, 2001.

10. Горопаха Н.М. Методика ознайомлення дітей з природою: Хрестоматія / Укладач Н.М. Горопаха. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 432 с.

11. Дитина: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. Київ: Освіта, 2001.

12. Горопаха Н.М. Урізноманітнення форм екологічної освіти дошкільнят // Оновлення змісту, форм і методів навчання і виховання в закладах освіти. – Випуск 13. – Рівне, 2000. – С.64-74.

13. Дитина в дошкільні роки: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку. – Запоріжжя, 1991.

14. Закон України «Про дошкільну освіту» - К.: Ред. жур. «Дошкільне виховання», 2001.

15. Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. – М.: Просвещение, 1988. – 94 с.

16. Каплуновська О. Дошколятам про Космос. Програма та методичні рекомендації. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС. Лтд”, 2000. – 132 с.

17. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2003.

18. Кот Н.М. Спільна робота дитячого закладу та сімї з екологічного виховання дошкільників // додаток до газети «Дитячий садок». -2001. №45 (14).

19. Куликова Т.А. Экскурсии в природу с детьми дошкольного возраста. – М., 1985.

20. Лисенко Н.В. Організація пошуково-дослідницької роботи в дитячому садку. – Київ: РУМК, 1990.

21. Лисенко Н.В. Практична екологія для дітей. – Ів.-Франківськ: Сіверсія, 1999.

22. Лисенко Н.В. Теорія і практика екологічної освіти: дошкільник-педагог. Навчально-методичний посібник для ВНЗ. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2009. – 400с.

23. Лисенко Н.В.Екологічне виховання дошкільників. – К., 1993.

24. Лупійко Л. Екологічна культура та народні природознавчі традиції: орієнтовний зміст програми «Екологічна скринька» // Палітра педагога. – 2004. – №1. – С. 9-13.

25. Лохвицька Л.В. Створення навчально-ігрового довкілля для пізнавального розвитку дошкільника // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство. – Київ: Контекст, 200. С.219-222.

26. Малятко: Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку / За ред.. Плохій З.П. – Київ, 1999.

27. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М.: Просвещение, 1984. – 160 с.

28. Маршицька В. Екологічні проекти // Дошкільне виховання. – 2001. - №5. – С. 24-25.

29. Наблюдения и труд детей в природе / Сост. М.Ф. Мазурина. – М., 1976.

30. Николаева С.Н. Место игры в экологическом воспитании дошкольников. – М., 1996.

31. Николаева С. Обзор зарубежных и отечественных программ экологического образования дошкольников // Дошкольное воспитание. – 2002. - №7. – С.52-64.

32. Николаева С. Роль педагогической технологи в формировании экологической культуры детей и взрослых // Дошкольное воспитание. – 2000. - №6. – С. 19-29.

33. Николаева С.Н. Создание зоны природы в детском саду // Дошкольное воспитание. – 1989. - №4. – С. 42-46.

34. Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. М.: - 1995. – 159 с.

35. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: Учеб.пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академии», 1999. – 184 с.

36. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду: Кн. для воспитателей. – М.: Просвещение, 2000. – 208 с.

37. Николаева С.Н. теория и методика экологического образования детей: Учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Издательский центр "Академия", 2002. – 336 с.

38. Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників. – Київ: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 2002.

39. Поддьяков Н.Н. Методы умственного воспитания // Основы дошкольной педагогики / Под ред. А.В. Запорожца и Т.А. Марковой. – М., 1980. – С. 170-181.

40. Природа Космосу. Програма та методичні рекомендації. – Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС. Лтд”, 1999. – 41 с.

41. Фрейдкин И.С. Ознакомление с явлениями неживой природы // Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / Под ред. Н.Н. Поддьякова. – М., 1980. – С. 120-146.

42. Яришева Н.Ф. Природа України. – Київ: Вища школа, 1995.

43. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. – Київ: Вища школа, 1993.

44. Яришева Н.Ф. Екологічне виховання дошкільників. – Київ: Грамота, 2001.

45. Яришева Н.Ф. Ознайомлення дітей з природою. – К., 1980.

Додаткова:

1. Аванесова В.Н. Теоретические основы занятий как формы организации умственного воспитания и обучения // Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / Под ред. Н. Поддьякова. – М., 1980. – С. 28-54.

2. Активізація розумової діяльності дітей дошкільного віку в процесі навчання. – К.: РУМК, 1990.

3. Артемова Л.В., Кульчицька О.І., Голота Н.М., Сухорукова Г.В. «Перші кроки в Україні». – Київ: Кобза, 2003.

4. Атлас природних русловий и естественных ресурсов Украинской ССР. – М., 1978.

5. Артемова Л.В. Вчися граючись. – К., 1995.

6. Бєлєнька Г.В. Дітям про сестрицю – голубу водицю. // Дошкільне виховання, 1996. №7. – с.6-8.

7. Бєлєнька Г.В. Використання елементів народознавства в процесі ознайомлення дошкільників з природою / в зб. Наука і сучасність. – К., ІЗМН, 1998. Ч.2. –С.11-17.

8. Бєлєнька Г.В. Розвиток мислення дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення їх з природою // Оновлення змісту і методів дошкільної освіти в Україні: Наукові записки Рівненського пед. інституту. -2000, 39.

9. Бєлєнька Г.В. Сонце і його сім’я // Дошкільне виховання, 2000. №2. – С.23-24.

10. Г. Бєлєнька, О. Богініч, Е. Вільчковський та ін. Експериментальна базова програма розвитку дитини дошкільного віку / Наук. кер. О.Л. Кононко. – К.: Світич, 2004. -149 с.

11. Бєлєнька Г.В. Змалку ближче до природи. // Дошкільне виховання, - №6, 2004. –с.7-10.

12. Г. Бєлєнька, Т. Конюхова. Авторські казки про природу як засіб формування основ екологічного світогляду у дітей дошкільного віку / Наука і сучасність. №43. 2004.

13. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1991.

14. Васильева А.И. Учите детей наблюдать природу. – Минск, 1972.

15. Верзілін М.М. Подорож з домашніми рослинами. – М., 1959.

16. Верзилин Н.Н. Райский сад на подоконнике. - М.,1998.

17. Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание дошкольников в процессе ознакомления с природой. – М., 1982.

18. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.А. Дети, взрослые и мир вокруг. – М, 1993.

19. Виховання дошкільників в праці / Авт. Кол. За ред. З.Н. Борисової. – К.,1997.

20. Горопаха Н.М. Краще пізнати, щоб зберегти. – Рівне, 1998.

21. Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. – М., 1981.

22. Єлін Ю.Я. Рослини наших лісів. – К., 1983.

23.Зарипова А. Ознакомление дошкольников с обитателями уголка живой природы // Дошкольное воспитание. -1991. - №2. – С.17-18.

24.Зебзеева В. О формах и методах экологического образования дошкольников // Дошкольное воспитание. – 1998. - №7. – С.45-49.

25.Золотова Е.И. Знакомим дошкольников с миром животных. – М., 1988.

26.Колечко В. Ознайомлення старших дошкільників з явищами неживої природи // Дошкільне виховання. – 1988. - №11.

27.Кот Н. Вчимо дитину міркувати (словесні логічні завдання) // Дошкільне виховання. – 1998. - №8. – С. 12-14.

28. Кононко О.Л. Чтобы личность состоялась. – Киев, 1996.

29.Костюк Г.С. Здібності та їх розвиток у діяльності. – Київ, 1963.

30.Кочерга О.В. Початок життя – становлення особистості. – Київ: Кобза, 2003.

31.Кулачківська С.Є., Ладивір С.О. Я – дошкільник: вікові та індивідуальні аспекти розвитку. – Київ: Нора-прінт, 1996.

32. Лучич М.В. Детям о природе. – М., 1989.

33. Маврина И. Художественная литература о природе // Дошкольное воспитание. – 2001. - №№10,11.

34. Мечник Л.А., Волошин О.М., Мечник І.І. Дітям про тварин. – Тернопіль, 1996.

35. Мечник Л.А., Волошин О.М., Мечник І.І. Природа України. – Тернопіль 1996.

36. Николаева Т. Задачки на удивление // Дошкольное воспитание. – 2002. - №№ 5,6.

37. Пантелєєва Г. Ділянка дитячого садка: естетика оформлення // Дошкільне виховання. – 2003. - №№ 3, 10.

38. Про природу для великих і маленьких / За ред. Ю.Д. Дмитрієва. – К., 1987.

39. Плохій З. Вітальна цінність природи // Дошкільне виховання. – 2000. – 311. – С.7-8.

40. Плохій З. Природа як пізнавальна цінність // Дошкільне виховання. – 2001. - №6. – С.7-8.

41. Похила Л.С., Яцук Г.Ф., Гдаль Б.Б. Використання скарбниці народних знань у процесі викладання біології (царство рослини). – Тернопіль, 1998.

42. Рыжова Н. Аквариум в детском саду // Дошкольное воспитание. – 2001. - №7. – С.12-18.

43. Рыжова Н. Наш дом – природа // Дошкольное воспитание. – 1998. - №7. – С.26-33.

44. Рыжова Экологизация развивающей предметной среды // Дошкольное воспитание. 1999.- №3. – С. 50-65.

45. Рыньков В., Юдина Т. Азбука экологического воспитания // Дошкольное воспитание. – 1995. - №4. – С. 9-15.

46. Страунинг А. Моделирование маленькими человечками // Дошкольное воспитание. – 1998. - №3. – С. 33 - 44.

47. Содержание и методы умственного воспитания дошкольников / Под ред. Н.Н. Поддьякова. – М.: Педагогика, 1980.

48. Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. – Москва: Просвещение, 1991.

49. Тамбиев А.Х. Экологическая азбука для детей. – М., 2000.

50. Тарасенко Г.С. Дивосвіт. Технологія естетико-екологічного виховання. – К., 2000.

51. Твоя планета Земля: книга для читання про природу. – К., 1998.

52. Теплюк С. Работа с детьми на прогулке зимой / Дошкольное воспитание. – 1990. - №1. – С. 34-42.

53. Толмачева Л. Окно в удивительный мир природы: занимательная екологія. – Донецк, 1998.

54. Толмачева Л.П. Окно в удивительный мир природы: Занимательная екологія. – Д.: Сталкер, 1998.

55. Формування екологічної культури учнів та студентів: Збірник матеріалів науково-практичного семінару. Коктебель (Крим, 21-25 липня 1997р.) / В.П. Андрущенко, М.Й. Бауер, М.П. Буряк та інші. – К.: Інститут філософії НАН України, 2000. – 239с.

56. Ушинський К.Д. Детский мир и хрестоматия. – Санкт-Петербург: Комета, 1994. – 352 с.

57. Україна: географічний атлас для дітей молодшого та середнього шкільного віку. – К., 1996.

58. Янківська О.П. Дидактичні ігри в дитячому садку. – К., 1985.

59. Яришева Н.Ф. Знати, любити і берегти: Використання словесних логічних завдань у екологічному вихованні дошкільників // Дошкільне виховання. – 1988. - №5. – С. 8-9.

60. Яришева Н.Ф. Наочність і слово у пізнанні природи // Дошкільне виховання. – 1991. - №4. – С.6.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; просмотров: 872; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.14 (0.045 с.)