ТЕМА 7 ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 7 ОПЕРАЦІЇ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИЗадача 1

Банк придбав 8%-ні боргові цінні папери органів держаної влади номіналом 31000 грн за 34000 грн. ЦП придбано на дату їх випуску, стрк їх дії – 5 років. Мета придбання – до погашення. Проценти сплачуються через кожні 6 місяців.

Розрахувати суму першого процентного платежу, яку отримає банк, обчислити загальну суму процентного доходу банку за рік від цих цінних паперів. Зробити бухг. записи щодо купівлі боргових цінних паперів, нарахування %, амортизації дисконту або премії,погашення цінних пап..Амортизація здійснюється щоміс.

Розв’язання:

1.Придбано БЦП органів держаної влади:

Дт3210/31000 Кт1200/34000

Дт3217/3000

2.Нараховано доходи:

31000*0.08/2 = 1240

Дт3218 Кт6053 – 1240 (кожних 6 міс.)

3.Амортизовано премію:

3000/5=600 гр – щорічно

Дт6053 Кт3217 – 600 гр

Сума % за 5 років = 1240*10 = 12400

4.Погашено БЦП та виплачено %:

Дт1200/43400 Кт3210/31000, 3218/12400

Задача 2

Банк придбав акції, емітентом яких є фінансова компанія, на загальну суму 350 000 грн. На момент придбання компанія емітент зареєструвала статутний капітал в сумі 1 000000 грн. На кінець звітного року компанія звітувала про суму чистого прибутку 130 000 грн, з якої 60000 грн спрямовано на виплату дивідендів.

Відобразити через бух. проведення зазначені операції з фінансовими інвестиціями. Провести відповідні розрахунки.

Розв’язання:

Частка інвестора = 350000/1000000*100%=35% - інвестиції в асоційовану компанію.

1.Придбано акції в асоційовану компанію:

Дт4103 Кт1200 – 350 000 грн

2.Відображено частку у чистому прибутку фін.компанії:

130000*0,35 = 45500 гр

Дт4103 Кт6310 – 45500 гр

3.Частка інвестора у дивідендах:

60000*0,35=21000гр

Дт1200,1001 Кт4103 – 21000 гр

Нараховано дивіденди:

Дт4103 Кт6300 – 21000 гр

Задача 3

Банк випустив короткострокові прості векселі на суму 30000 грн і реалізував їх фінансовій компанії за ціною 34700 грн. Проценти за цими цінними паперами становили 23% річних, нарахування наприкінці місяця. Векселі було продавно 01.07 зі строком погашення 6 місяців.

Зробити бух.проведення за продажем векселів, нарахування відсотків і погашення векселів.

Розв’язання:

1.01.07 продано простий вексель власної емісії:

Дт1200/34700 Кт3300/30000 гр, 3307/4700 гр

2.Нараховано % за векселем:

30000*0,23/12=575гр (щомісяця)

Вся сума=575*6=3450

Дт7050 Кт3308 – 575 гр

3.Амортизуємо премії за короткостроковим векселем:

Дт3307 Кт7050 – 783,3 гр

4700/6=783,3 гр (щомісяця)

4.Погашено короткостроковий вексель:

Дт3300/30000, 3308/3450 Кт1200/33450 гр

Задача 5

На балансі банку А в портфелі на продаж обліковується облігація, випущена фінансовою установою. Банк А приймає рішення про переведення даного цінного папера в портфель до погашення. На момент переведення за облігацією:

· Неамортизована премія – 4000 гр

· Сума нарахованих процентів – 650 грн

· Сума уцінки – 2300 гр

· Номінальна вартість облігації – 35 000 грн.

Відобразити через бух.проведення всі облікові процедури з переведення цінного папера в новий портфель.

Розв’язання:

1.Дт3541 Кт3113 – 35 000гр

Дт3541 Кт3118 – 650 грн

Дт3541 Кт3117 – 4000 грн

Дт3115 Кт3541 – 2300 грн

2.Відображаємо у портфелі до погашення:

Дт3213 Кт3541 – 35 000 грн

Дт3218 Кт3541 – 650 грн

Дт3217 Кт3541 – 4000 грн

Дт7399 Кт5102 – 2300 (списана уцінка)

Якщо дооцінка, то

Дт5102 Кт6399

Задача 6

Банк придбав 8%-ні боргові цінні папери органів державної влади номіналом 25000 грн та 20000 грн. ЦП придбано на дату випуску, строк погашення – через 5 років. Мета придбання – до погашення. Станом на 01.06 поточного року у зв’язку зі зниженням ринкової вартості цінного папера нараховано резерв у сумі 2000грн.

Зробити бух.записи щодо купівлі боргових цінних паперів, нарахування %, амортизації дисконту або премії, погашення цінних паперів. Амортизація здійснюється щомісяця.

Розв’язання:

1.Банк придбав БЦП органів державної влади:

Дт3210/25000 Кт1200/20 000, Кт3216/5000

2.Нараховано %:

25000*0,08*30/360 = 166,7гр

Дт3218 Кт6053 – 166,7

3.Амортизація дисконту:

Дт3216 Кт6053 – 83,3 гр

5000/5/12=83,3 гр

4.01.06 нараховано резерв:

Дт7704 Кт3290 - 2000 грн

5.Через 5 років погашено БЦП:

Дт1200 Кт3210/25000, Кт3218/10002

Закриваємо резерв:

Дт3290 Кт7704 – 2000 грн

Задача 4

20.01 банк «Інтеграл» придбав акції товариства «Захід». Справедлива вартість акцій на дату операції = 800 000. Дата розрахунку 30.01. Протягом періоду від дати операції справедлива вартість цінних паперів змінювалась. На 27.01. склала 860000.

Придбані акції банк «Інтеграл» зарахував до торгового портфелю. На дату балансу у зв’язку зі зміною справедливої вартості банк виконав переоцінку акцій.

01.05 – св.=980 000гр

01.08 – св..=1080 000гр

Акції продаються за ціною 1200 000, угода на продаж підписана 25.08.

27.08 – дата розрахунку.

Розв’язання1:

1.20.01 укладено угоду:

Дт9350 Кт9900 – 800 000гр

Дт9900 Кт9360 – 800 000р

2.27.01 – дооцінка акцій (+60 000)

Дт3811 Кт6203

3.Придбано акції:

Закриваємо зобов’язання:

Дт9900 Кт9350

Дт9360 Кт9900

Купуємо акції:

Дт3005 Кт1200 – 800 000

Відображаємо переоцінку:

Дт6203 Кт3811 – 60 000

Дт3007 Кт6203 – 60 000

4.1.05 – відображаємо дооцінку 180 000:

Дт6203 Кт3007 – 60 000

Дт3007 Кт6203 – 180 000

5. 01.08 дооцінка на 280 000 гр

Дт6203 Кт3007 – 180 000 гр

Дт3007 Кт6203 – 280 000 гр

6.Акції продаються:

Дт9350 Кт9900 – 1200 000

Дт9900 Кт9360 – 1200 000

7.Дата розрахунку 27.08.

71.Закриваємо:

Дт9900 Кт9350 – 1200 000

Дт9360 Кт9900 – 120 000

7.2 Дт 1200/1200 000 Кт3005 – 800 000, Кт6203 – 120 000, Кт3007 – 280 000.

Розв’язання2:

1) Відобржаєм вартість акцій на позабалансових рахунках

Дт 9350 Кт 990 800000

Дт 990 Кт 9360 800000

2.Відображаємо результат переоцінки акцій, проведеної між датами операцій, і розрахунку:

Дт 3811 Кт 6203 60000

3.1.02 зараховуємо акції до торгового портфеля банку

Дт 3005 Кт 1200 60000

4.Закриваємо попередні записи на позабалансових рахунках

Дт 990 Кт 9350 800000

Дт 9360 Кт 990 800000

Дт 6203 Кт3811 60000

5.Відображаємо дооцінку

Дт 3007 Кт6203 60000

6.1го травня відображаємо дооцінку

Дт 6203 Кт3007 60000

Дт 3007 Кт6203 180000

7.1го серпня відображаємо дооцінку

Дт 6203 Кт3007 180000

Дт 3007 Кт6203 280000

8.Виконуємо облікові записи за операцією з реалізації акції:

На дату операції 25 серпня

Дт9350 Кт 990 1200000

Дт990 Кт9360 800000

9.27 серпня на дату розрахунку

Дт990 Кт9360 1200000

Дт9360 Кт990 800000

10)

Дт 1200 Кт 3005 800000

Дт1200 Кт 3007 180000

Дт1200 Кт6203 240000

Задача 7

Банк продав 1000 акцій верстатобудівного концерну за ціною 19 грн за акцію. В обліку акції враховувались у портфелі банку на продаж і обліковувались за балансовою вартістю 18 грн за акцію. Сума сформованого резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж становить 1000 грн.

Зробити бух.записи за умовами завдання.

Розв’язання:

1.Банк продав акції:

Дт1200 – 19000 Кт3105 – 18000,Кт6393 – 1000

2.Списано резерв під знецінення:

Дт3190 Кт7703 – 1000 грн.

Задача 8

01.05 орган місцевого самоврядування випустив боргові ЦП. Цього самого дня банк уклав угоду з органом місцевого самоврядування на придбання паперів за ціною 10 100грн.

05.05 банк придбав 30%-ні боргові цп органу місцевого самоврядування, що рефінансуються НБУ, номіналом 10 000грн. Цінні папери обліковуються в торговому портфелі банку. Цінні папери придбані на дату випуску, дата погашення – 1 рік.

20.05 ціна паперів упала до 9200 грн за весь портфель.

31.10 була підписана угода про продаж цінних паперів разом з відсотками іншому покупцю за 12 000грн.

01.11 банк продав цінні папери за ціною 12 000грн.

Зробити бух.записи за операціями від придбання до продажу цінних паперів.

Розв’язання:

1.Відображаємо укладання угоди:

Дт9350 Кт9900 – 10 100грн

Дт9900 Кт9360 – 10 100грн

2.Придбання БЦП:

Дт1402 – 10000 Кт1200 – 10100

Дт1407 – 100

Закриваємо угоду:

Дт9900 Кт9350 – 10100

Дт9360 Кт9900 – 10100

3.Нараховано % за 26 днів (з 05.05 по 31.05)

10 000 *0,3 *26/365 = 213,7

Дт1408 Кт6056 – 213,7 грн

4.20.05 ціна цінних паперів упала до 9200:

Дт6203 Кт1405 – 800 грн

5.Нараховані % на 31.10:

10 000*0,3*153/365 = 1257,53

Дт1408 Кт6056 – 1257,53 грн

6.Укладена угода на продаж:

Дт9350 Кт9900 – 12000

Дт9900 Кт9360 – 12 000

7.01.11 продано БЦП:

Дт9900 Кт9350 – 12 000

Дт9360 Кт9900

Дт1200-12000 Кт1402 – 10000

Дт1200 Кт1408 – (213,7+1257,53)

Дт1200 Кт1407 – 1000грн

Дт1405 Кт6203 – 800 грн

Задача 9

01.02 «Укрінбанк» випустив боргові ЦП на загальну суму 2 млн.грн.

01.04 «Вабанком» придбано за справедливою вартістю боргові цп (облігації) на загальну суму 53 000грн, зі строком погашення 6 місяців, випущені під 33,5% річних від початкової суми, які підлягають сплаті в момент погашення боргових зобов’язань. Нараховані % склали 2900грн. Облігації було придбано з дисконтом 22% і з метою не тримати їх до дати погашення. Амортизація дисконту або премії здійснюється щомісяця. 01.07 «Вабанк» продав облігації іншому покупцеві з урахуванням нарахованих процентів, при цьому поточна вартість становила 54250 грн.

Зробити всі бух.проведення за завданням, розрахувати необхідні суми, визначити фінансові результати від реалізації облігацій.

Розв’язання:

1.Дт3112 Кт1200 – (53000*(100%-22%)) = 41340 грн

Дт3112 Кт3116 – 11600 грн.

2.Нараховано % (33,5%) = 53000*0,335/6 = 2900

Дт3118 Кт6052 – 2900

3.Амортизація дисконту:

Дт3116 Кт6052 – 1943,33 (11660/6) = 1943,33

4.Продано боргові цінні папери за 54250 грн

Дт1200 Кт3112 – 53000грн, Кт6393 – 1250грн, Кт3118 – 8877 грн.

Задача 10

01.10 банк «Надра» придбав 500 акцій, що були випущені «Укрексімбанком», за ціною 7,30 грн за акцію з наміром отримати прибуток від збільшення ринкової ціни. 01.11 внаслідок збільшення ринкової вартості відбулася дооцінка акцій — 1,20 грн за 1 шт. 06.01 наступного року «Укрексімбанк» оголосив дивіденди 0,3 грн на акцію. 08.01 банк «Надра» отримав дивіденди. 15.01 ціна акцій «Укрексімбанку» почала зростати і 21.01 досягла 8,90 грн. Банк «Надра» цього ж дня продав акції іншому покупцеві.

Здійснити всі розрахунки і провести всі бухгалтерські проведення за завданням.

Розв’язання:

01.10 банк «Надра» придбав 500 акцій, що були випущені «Укрексімбанком»:

Дт 3002 Кт 1200 500 ´ 1,20 = 3650 грн (торговий портфель).

01.11 унаслідок збільшення ринкової вартості відбулася до-
оцінка акцій — 1,20 грн за 1 шт.:

Дт 3007 Кт 6203 1,20 ´ 500 = 600 грн.

06.01 наступного року «Укрексімбанк» оголосив дивіденди 0,3 грн на акцію:

Нарахування дивідендів банком «Надра»:

Дт 3008 Кт 6300 0,3 ´ 500 = 150 грн.

08.01 банк «Надра» отримав дивіденди:

Дт 1200 Кт 3008 150 грн.

15.01 ціна акцій «Укрексімбанку» почала зростати і 21.01 досягла
8,90 грн. Банк «Надра» цього ж дня продав акції іншому покупцеві:

Дт 1200 8,90 ´ 500 = 4450 грн.

Кт 3002 3650 грн.

Кт 3007 (списуємо дооцінку) 600 грн.

Кт 6203 (4450 – 3650 – 600) = 200 грн (прибуток від продажу).

Задача 11

Банк «Індекс» продав 1000 акцій машинобудівного підприємства за ціною 21 грн. за акцію. В обліку акції враховувались в портфелі банку на продаж і обліковувались за балансовою вартістю 19 грн. за акцію. Сума сформованого резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж становить 1100 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за змістом наведених господарських операцій.

Розв’язок:

1.Продані банком акції:

Дт 1200 Кт 3102 – 19000 грн.

Дт 1200 Кт 6203 – 2000 грн.

2.Формування резерву під знецінення ц.п. у портфелі банку на продаж

Дт 7703 Кт 3190 – 1100 грн.

Задача 12 (2 варіанта)

1.5 травня 200_ р. банк придбав 30%-ні боргові цінні папери органу місцевого самоврядування, номіналом 10 100 грн. за ціною 10200 грн..

Цінні папери обліковуються в торговому портфелі банку.

Цінні папери придбані на дату випуску – 2 травня 200_р .

Дата погашення – через рік.

20 травня 200_ р. справедлива вартість цінних паперів впала до 9300 грн. за весь портфель.

31 жовтня 200_ р. підписано угоду про продаж цінних паперів разом з відсотками іншому банку за ціною 12 500 грн. за весь портфель.

1 листопада 200_ р. банк продав цінні папери за ціною 12 500 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за операціями з цінними паперами за період від їх придбання до продажу.

Розв’язок:

1.Придбання БЦП:

Дт 1402 Кт 1200 – 10100 грн.

Дт 1407 Кт 1200 – 100 грн. (премія)

2.20.05. уцінка ЦП:

Дт 6203 Кт 1405 – 800 грн. (10100-9300)

3.31.05. нараховано доходи за ЦП:

10100*30%*26/360=218,8 грн.; за 6 міс.= 1481,3 грн.

4.31.10. підписання угоди про продаж:

Дт 9350 Кт 9900 – 12500 грн.

Дт 9900 Кт 9310 – 12500 грн.

5.Банк придбав ЦП:

Дт 9900 Кт 9350 – 12500 грн.

Дт 9360 Кт 9900 – 12500 грн.

6.Придбання ЦП:

Дт 1200 Кт 1402 – 10100 грн.

Дт 1200 Кт 1407 – 100 грн.

Дт 1200 Кт 1408 – 1481,3 грн.

Результат:

Дт 1200 Кт 6203 – 1180,7 грн. (12500-10100-100-1481,3-700)

2.5 березня 20.. р. банк придбав 27 %-ні боргові цінні папери органу місцевого самоврядування, номіналом 10 100 грн. за ціною 10200 грн.

Цінні папери обліковуються в торговому портфелі банку.

Цінні папери придбані на дату випуску – 2 березня 20.. р .

Дата погашення – через рік.

20 березня 20.. р. справедлива вартість цінних паперів впала до 9300 грн. за весь портфель.

31 серпня 20.. р. підписано угоду про продаж цінних паперів разом з відсотками іншому банку за ціною 12 500 грн. за весь портфель.

1 вересня 20.. р. банк продав цінні папери за ціною 12 500 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за операціями з цінними паперами за період від їх придбання до продажу.

Розв’язок:

1) 2 березня заключаємо угоду

Д 9350 К 9900 10200 грн

Д 9900 К 9360 10200 грн

2) 5 березня закриваємо поза баланс

Д 9900 К 9350 10200 грн

Д 9360 К9900 10200 грн

3) зарахування на баланс придбані БЦП

Д 1402 К 1200 10100 грн

Д 1407 К 1200 100 грн (премія)

4) відображено результат уцінки БЦП

Д 6203 К 1405 800 (10100-9300)

5) нарахування доходів

За березень: 10100*27/365*0,27 = 202 грн

Сума доходів за квітень – жовтень - 10100*214/365*0,27 = 1599 грн

Загальна сума доходів = 1599 +202 = 1801 грн

Д 1408 К 6056 1801 грн

6) продаж 1 вересня за 12500 грн

Д 1200 (12500грн) К 1402 (10100грн),К 1408 (1801грн),К 6203 (599грн)

Задача 13.

1 березня 200_ р. банк «РТБ» підписав угоду про придбання акцій концерну «Схід».

5 березня 200_ р. банком «РТБ» придбано 2500 акцій за 21 250 грн. Оплата проведена через кореспондентський рахунок банку в НБУ.

Акції зараховано до портфелю на продаж за собівартістю.

1 лютого наступного року концерном «Схід» оголошено дивіденди в розмірі 0, 75 грн. за 1 акцію.

Банк нараховував дивідендний дохід. Виплата дивідендів здійснена 1 березня.

10 лютого 200_ р. банк продав 1700 акцій за ціною 10 грн. за акцію.

20 лютого 200_р. поточна ринкова вартість становила 7,5 грн. за акцію.

25 лютого 200_ р. банк продав решту акцій концерну «Схід» іншому банку за ціною 7 грн. за акцію.

Необхідно:

1. Сформувати резерв під знецінення вартості цінних паперів.

2. Зробити всі необхідні бухгалтерські проведення за завданням.

3. Розрахувати необхідні суми.

4. Визначити фінансовий результат за операцією з продажу акцій .

Розв’язок:

1.Укладення угоди про придбання ЦП 1.03.:

Дт 9350 Кт 9900 – 21250 грн.

Дт 9900 Кт 9360 – 21250 грн.

2.6.03. закриваємо угоду:

Дт 9900 Кт 9350 – 21250 грн.

Дт 9360 Кт 9900 – 21250 грн.

3.Відображаємо на балансі банку:

Дт 3103 Кт 1200 – 21250 грн.

4.1.02. нараховано дивіденди – 0,75*2500=1875 грн.

Дт 3108 Кт 6052 – 1875 грн.

5.1.03. виплачено дивіденди:

Дт 1200 Кт 3108 – 1875 грн.

6.10.03. банк продав 1700 акцій за ціною 10 грн. – 1700*10=17000 грн.

Дт 1200 Кт 3103 – 17000 грн.

21250/2500шт.=8,5 грн. (ціна придбання), продав за 10 грн. (10-8,5=1,5).

Із 2500 продав 1700 (залишок 800)

1700*1,5=2550 грн.

7.Премія:Дт 1200 Кт 6393 – 2550 грн.

8.20.03. ринкова вартість – 7,5 грн. за 1 шт.

8,5-7,5=1 грн. (нижче вартості)

9.Резерв сформовано:

Дт 7703 Кт 3190 – 800 грн. (800*1 грн.)

10.25.03. банк продав решту акцій іншому банку за ціною 7 грн. (800*7=5600 грн.)

Закриваємо резерв

Дт 3190 Кт 7703 – 800 грн.

Уцінка: Дт 1200 Кт 3103 – 400 грн.

11.Продаж ЦП іншому банку:

Дт 1200 Кт 3103 – 5600 грн.

6000+400-5600=6400-5600=800 грн

Задача 14.

1 березня банк «Індекс» придбав ощадний депозитний сертифікат банку «Аврора» на таких умовах:

- дата випуску - 1 березня 2009 р.

- дата погашення – 1 вересня 2010 р.

- номінальна вартість сертифіката – 1 000 000 грн.

- ціна придбання – 1 120 000 грн.

- процентна ставка – 14 % річних

- сплата доходу – на дату погашення

1 червня банк «Індекс» перепродує ощадний борговий сертифікат за ціною 950 000 грн. ( в тому числі нараховані доходи від дати випуску до дати продажу).

За період обліковування боргового цінного папера у торговому портфелі банку «Індекс» виконано дві переоцінки:

1. На 1 квітня справедлива вартість сертифіката становила 950 000 грн.

2. На 1 травня його справедлива вартість знизилася до 900 000 грн.

Необхідно:

1. Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

2. Зробити необхідні розрахунки.

Розв’язок:

1.Банк придбав ощадний депозитний сертифікат:

Дт 3012 Кт 1200 – 1000000грн.

Дт 3017 Кт 1200 – 120000 грн. (премія)

2.Нарахування доходу – 1000000*0,14*30/360= 11666,7 грн.

За 6 міс. – 11666,7*6= 69999,9 грн.

3.На 1 квітня уцінка:

Дт 6203 Кт 3015 – 50000 грн.

4.На 1.05. закриваємо уцінку:

Дт 3015 Кт 6203 – (1000000-900000)

Визначаємо нову:

Дт 6203 Кт 3015 – 100000 грн.

5.1.06. перепродаж сертифікату:

Закриваємо уцінку:

Дт 3015 Кт 6203 – 100000 грн.

Дт 1200 Кт 3012 – 950000 грн.

6.Збиток від продажу:

Дт 6203 Кт 1200 – 50000 грн. (1000000-950000)

Задача 15.

На балансі банку «Аврора» в портфелі на продаж обліковується облігація, випущена фінансовою установою. Банк «Аврора» приймає рішення про переведення даного цінного папера в портфель до погашення.

На момент переведення за облігацією:

- сума неамортизованої премії 5000 грн.

- сума нарахованих процентів (з дати зарахування до портфеля) 850 грн.

- сума уцінки 2500 грн.

- номінальна вартість облігації 40 000 грн.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

Розв’язок:

1.Переведення ЦП до продажу:

Дт 3541 Кт 3113 – 40000 грн.

2.Неамортизована премія:

Дт 3541 Кт 3117 – 5000 грн.

3.Сума нарахованих%:

4.Дт 3541 Кт 3118 – 850 грн.

5.Сума уцінки:

Дт 3115 Кт 3541 – 2500 грн.

6.Портфель до погашення:

Дт 3213 Кт 3541 – 40000 грн.

7.Закриваємо премію:

Дт 3217 Кт 3541 – 5000 грн.

8.Закриваємо доходи:

Дт 3218 Кт 3541 – 850 грн.

9.Закриваємо суму уцінки:

Дт 5102 Кт 3115 – 2500 грн.

Дт 7399 Кт 5102 – 2500 грн.

10Амортизуємо уцінку:

Дт 7399 Кт 5101 – 25000/12 міс.*к-сть років.

Задача 16.

Банк «Київ» придбав 9%-ні боргові цінні папери органів державної влади на таких умовах:

- номінал - 35 000 грн.

- ціна придбання - 30 000 грн.

- цінні папери придбано на дату випуску

- строк погашення – через 5 років.

- мета придбання – утримання до дати погашення.

- станом на 01.06 поточного року у зв'язку зі зниженням ринкової вартості цінного папера нараховано резерв в сумі 3000 грн.

Необхідно:

Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст операцій з придбання боргових цінних паперів, нарахування процентів, амортизації дисконту або премії, погашення цінних паперів (Амортизація здійснюється щомісячно).

Розв’язок:

1.Відображаємо придбання БЦП:

Дт 3210 Кт 1200 – 30000 грн.

2.Дисконт 5000:

Дт 3210 Кт 3216 – 5000 грн.

3.Нарахування %:

Дт 3218 Кт 6053 – 262,5 грн. (35000*0,09*30/360)

4.Амортизація дисконту:

Дт 3216 Кт 6053 – 12міс. * 5 р.=60, 5000/60 = 83,33 грн.

5.Резерв:

Дт 7704 Кт 3290 – 3000 грн.

6.Через 3 роки погашення БЦП:

На суму номіналу: Дт 1200 Кт 3210 – 35000 грн.

На суму %: Дт 1200 Кт 3218 – 15750 грн. (262,5*60)

7.Зменшення суми резерву:

Дт 3290 Кт 7704 – 3000 грн.

Задача 18.

Банк придбав акції, емітовані фінансовою компанією, на загальну суму 360 000 грн. На момент придбання зареєстрований статутний капітал компанії емітента 1 000 000 грн. На кінець звітного року компанія звітувала про суму прибутку до розподілу 160 000 грн., із якої 70 000 грн. спрямовано на виплату дивідендів.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій. Провести відповідні розрахунки.

Розв’язок:

1.Частка в статутному капіталі банка:

360000/1000000*100%=36% банк – асоц. Комп.

2.Купівля акцій фін.компанії:

Дт 4103 Кт 1200 – 360000 грн.

3.Банку належить 36% від суми чистого прибутку – 160000*0,36=57600 грн.

Дт 4103 Кт 6310 – 57600 грн.

4.Нараховано дивіденди 70000*0,36=25200 грн.

Дт 4208 Кт 6300 – 25200 грн.

5.Виплата дивідендів:

Дт 1200 Кт 4208 – 25200 грн.

 

Задача 17.

Банк «Індекс» придбав 8%-ні боргові цінні папери органів державної влади на таких умовах:

- номінал – 32 000 грн.

- ціна придбання – 35 000 грн.

- цінні папери придбано на дату їх випуску

- термін погашення – через 5 років.

- мета придбання – утримання до дати погашення.

- проценти сплачуються через кожні 6 місяців.

Необхідно:

1. Розрахувати суму першого процентного платежу, яку отримає банк.

2. Обчислити загальну суму процентного доходу банку за рік за придбаними цінними паперами.

3. Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

Розв’язок1:

1.Відображаємо придбання БЦП:

Дт 3210 Кт 1200 – 32000 грн.

Дт 3210 Кт 3217 – 3000 (премія)

2.Нарахування % доходу (перша сума):

32000*0,08*30/360=213,33 за міс. Виплата кожні 6 міс.

3.Сплата % через пів року – 213,33*6 міс.=1279,9 грн.

Дт 1200 Кт 3218 – 1279,9 грн.

4.Сплата % за рік:

Дт 1200 Кт 3218 – 2559,8 грн.

5.Відображаємо амортизацію премії:

Дт 3217 Кт 6053 – 12міс.*5р.=60, 3000/60=50 грн.

6.Через 5 років погашення ЦП:

Дт 1200 Кт 3210 – 32000 грн.

Погашення % за 5 років=213,33*60=12799,8

Дт 1200 Кт 3218 – 12799,8 грн.

Розв’язок2:

1.Придбання боргових цінних паперів органів державної влади:

Дебет рахунка 3210

Кредит рахунка 1200

Сума проведення 35 000 грн.

2.Відображуємо премію:

Дебет рахунку 3217

Кредит рахунку 1200

Сума проведення 3000 грн.

3.Відображуємо нарахування процентів:

Дебет рахунку 3218

Кредит рахунку 6053

Сума проведення 233, 33 грн. (35000*0,08/12)

4.Амортизація премії:

Дебет рахунку 6053

Кредит рахунку 3217

Сума проведення 50 грн. (3000/5/12)

5.Сплата процентів за 6 місяців:

Дебет рахунку 1200

Кредит рахунку 3218

Сума проведення 1399,98 грн. (233.33*6)

6.Погашення боргових цінних паперів:

Дебет рахунку 1200

Кредит рахунку 3210

Сума проведення 35000 грн.

Процентний дохід за рік = 35000 * 0,08 = 2800 грн.

Задача 19.

01.05. 200_ банк випустив короткострокові прості векселі на суму 32 00 грн. і реалізував їх фінансовій компанії за ціною 36 800 грн. Процентна ставка 25 % річних, нарахування наприкінці місяця. Векселі продано 01.07.200_ р. зі строком погашення 6 місяців.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

Розв’язок:

1.1.05. випуск короткострокових векселів:

Дт 1200 Кт 3212 – 32000 грн.

2.Сума премії:

Дт 1200 Кт 3217 – (36800-32000)=4800 грн.

3.Нараховано банком %: 32000*0,25*30/360=666,66 грн.

Дт 7052 Кт 3218 – 667*6міс.= 4002 грн. на дату погашення.

4.Амортизація премії: 700 грн. (4800/6):

Дт 3617 Кт 7050 – 700 грн.

5.Погашення векселя:

Дт 3217 Кт 1200 – 32000 грн.

6.Погашення % через 6 міс.:

Дт 3218 Кт 1200 – 4002 грн.

Задача 20. 20 жовтня 2009 р. банк «Інтеграл» підписав угоду з банком «РТБ» на придбання боргових цінних паперів на таких умовах:

- дата розрахунку 1 листопада 2009 р.,

- вартість придбаних цінних паперів 285 000 грн.,

- номінал цінних паперів – 250 000 грн.,

25 жовтня 2009 р. ринкова вартість цінних паперів склала 300 000 грн.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій. Придбані цінні папери зараховуються до торгового портфелю банку.Розв’язок:

1.Банк підписав угоду придбання БЦП:

Дт 9350 Кт 9900 – 285000 грн.

Дт 9900 Кт 9360 – 285000 грн.

2.1.11.2009 банк придбав БЦП: закриваємо угоду:

Дт 9900 Кт 9350 – 285000 грн

Дт 9360 Кт 9900 – 28500 грн.

3.На балансі в банку:

Дт 3012 Кт 1200 – 250000 грн.

Дт 3017 Кт 1200 – 35000 (премія)

4.25 жовтня 2009 дооцінка ЦП:

Дт 3811 Кт 6205 – 50000 грн.

Закриваємо дооцінку 25.10.:

Дт 6203 Кт 3811 – 50000 грн.

Отримання коштів 1.11.

Дт 1200 (285000) Кт 3012 – 250000 гр, Кт 6203 – 35000 грн.-15000<50000-35000

Задача 21.

10 березня 200_ р. АКБ «Інтер» придбав 1600 акцій КБ «Донбас» за 320 000 грн. (Номінал придбаних акцій 420 000 грн.) і зарахував їх до торгового портфелю.

15 лютого 200_ оголошено дивіденди за минулий рік із розрахунку 0, 12 грн. за акцію.

25 лютого 200_ р. суму дивідендів зараховано на рахунок «ностро» АКБ «Інтер», відкритий у банку «Донбас».

30 липня 200_ р. АКБ «Інтер» продав 800 акцій за ціною 160 грн. за акцію.

28 серпня 200_ р. ринкова вартість акцій знизилася до 130 грн. за акцію.

10 вересня 200_ р. банк продав решту акцій КБ «Донбас» за ціною 110 грн. за акцію.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

Розв’язок:

1.10.03. придбання акцій:

Дт 3002 Кт 1200 – 320000 грн. (420000)

Дт 3016 Кт 1200 – 10000 грн.

2.15.02. нарахування дивідендів: 1600*0,12=192 грн.

Дт 3008 Кт 6057 – 192 грн.

3.25.02. зараховано на рах.ностро:

Дт 1500 Кт 3008 – 192 грн.

4.30.07. продаж акцій: 800*160=128000 грн.

Дт 1200 Кт 3002 – 128000 грн.

420000/1600=262,5 грн. (номінал 1 акції)

Продав за 160 грн.: 262,5-160=102,5 грн.

Залишилось 800 (1600-800)

800*102,5=82000 (дисконт банку)

5.Відображаємо дисконт:

Дт 6393 Кт 1200 – 82000 грн.

5.28.08. ринкова вартість знизилась до 130 грн.

262,5-130=132,5 грн.

Формуємо резерв:

Дт 7703 Кт 3180 – 106000 грн. (132,5*800)

6.10.09. банк продав за ціною 110 грн.

Дт 1200 Кт 3002 – 88000 грн. (110*800)

7.Визнаємо збиток від продажу і закриваємо резерв на суму (106000-88000)

Дт 3190 Кт 7703 – 106000 грн.

Залишок від продажу:

Дт 6393 Кт 1200 – 18000 грн.

Задача 22.

1 травня 200_ р. «Укрсіббанк» придбав за справедливою вартістю боргові цінні папери (облігації), випущені 1 березня 200_р. банком «Інтеграл», на загальну суму 55 000 грн., зі строком погашення 6 місяців, випущені під 34 % від початкової вартості, які підлягають сплаті в момент погашення боргових зобов'язань.

Облігації придбано з дисконтом 23% і зараховано до портфелю на продаж. Амортизація дисконту (премії) здійснюється щомісяця.

1 серпня «Укрсіббанк» перепродав облігації іншому банкові за ціною 58200 з урахуванням нарахованих процентів. Поточна вартість на момент перепродажу становила 56 500 грн.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

Розв’язок:

1.1.05. банк придбав БЦП:

Дт 3112 Кт 1200 – 55000 грн.

Дт 3116 Кт 1200 – 12650 грн. – дисконт 23%

2.Амортизація дисконту (щомісяця):

Дт 3116 Кт 6052 – 70,27 грн. (12650/6міс.*30)

3.Нарахування %:

Дт 3118 Кт 6052 – 1558,3 грн.

35000*0,34*30/360=1558,3 грн. (за 6 міс.-9349,99 грн.)

На 1.08. поточна вартість зросла до 56500 грн.

Відображаємо дооцінку БЦП

Дт 3115 Кт 6203 – 1500 грн.

4.1.08. банк продав БЦП:

Дт 1200 – 582000 Кт 3112-55000 грн.,Кт 3115 – 1500 грн, Кт 6203 – 1700 грн.

5.Сплата % в день погашення:

Дт 1200 Кт 3118 – 9349,99 грн.

Задача 23

Банк «Київ» придбав акції у торговий портфель на таких умовах:

- Емітент акцій – компанія «Захід»

- Дата операції – 01.04.20.. р.

- Дата розрахунку – 08.04.20..р.

- Номінальна вартість акцій 130 000 грн.

- 05.04.20..р. справедлива вартість акцій склала 170 000 грн.

- Витрати на операцію з придбання акцій (плата брокеру за оформлення документів) – 7000 грн.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

Розв’язок:

1.1.04.2010 відображається вартість придбаних акцій за номіналом

Право на актив: Д 9350 К 9900 130 000

Зобов’язання сплатити гроші: Д 9900 К 9360 130 000 грн

2)5.04.10 Дооцінка

Д 3811 К 6203 40000 (170000-130000)

3) 08.04.10 придбання акцій

Д 3005 К 1200 130000 грн

Д 9360 К 9900 130000 грн

Д 9900 К 9360 130000 грн

Д 6203 К 3811 40000 грн

4) відображена на балансі дооцінку

Д 3007 К 6203 40000 грн

5) відображення витрат на операцію

Д 7103 К 1200 7000 грн

 

Задача 24

Банк «Новий» 1 квітня 20..р. випустив в обіг ощадний сертифікат на таких умовах:

- номінальна вартість сертифіката становить 2 000 000 грн.;

- річна процента ставка 26 %;

- дата погашення – 1 листопада цього ж року.

- Дата продажу іншому банку – 1 червня 20.. р..

- Ціна продажу 1 850 000 грн.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

Розв’язання

1)За квітень та травень операція нарахування процентних витрат за ощадним сертифікатом власного боргу в обліку не відображається, оскільки цінний папір ще не реалізовано.

2)На дату розміщення, тобто на 01.06.2010 р., відображаємо в обліку факт реалізації сертифіката за 1 850 000 грн., тобто з дисконтом на суму 150 000 грн.:

Дебет 1200 (на суму 1 850 000 грн.) Кредит 3320 – 2 000 000

Дебет 3326 (на суму 150 000 грн.)

3)Відображаємо амортизацію дисконту за червень:

Дебет 7052 Кредит 3326 – 30 000

Сума амортизації дисконту = 150 000: 5 = 30 000 грн.

4)Нараховано відсотки за ощадним сертифікатом за 5 місяців (червень-жовтень):

Дебет 7052 Кредит 3328 – 216 666

Сума % = 2 000 000*26 %/12 = 43 333*5 = 216 666 грн.

5)01.11.2010 р. банком-емітентом погашається номінал боргового ЦП власної емісії та сума нарахованих відсотків:

Дебет 3320 Кредит 1200 – 2 000 000

Дебет 3328 Кредит 1200 – 216 666

Задача 25

5 березня 20.. р. банк придбав 27 %-ні боргові цінні папери органу місцевого самоврядування, номіналом 10 100 грн. за ціною 10200 грн.

Цінні папери обліковуються в торговому портфелі банку. Цінні папери придбані на дату випуску – 2 березня 20.. р .Дата погашення – через рік.

20 березня 20.. р. справедлива вартість цінних паперів впала до 9300 грн. за весь портфель.

31 серпня 20.. р. підписано угоду про продаж цінних паперів разом з відсотками іншому банку за ціною 12 500 грн. за весь портфель.

1 вересня 20.. р. банк продав цінні папери за ціною 12 500 грн.

Необхідно: скласти бухгалтерські проведення за операціями з цінними паперами за період від їх придбання до продажу.

Розв’язання:

1.02.03.2010р. Відображено зобов’язання на купівлю активів:

Дт 9350 Кт 9900- 10 200 грн.

2.05.03.2010р. Відображено придбання боргових цінних паперів:

Дт 1402 Кт 1200 - 10 100 грн.

3.05.03.2010р. Відображено неамортизовану премію:

Дт 1407 Кт 1200 - 100 грн.

4.20.03.2010р. Відображено переоцінку акцій: Дт 1405 Кт 6203 (10 100-9 300) = 800 грн. 5.31.08.2010р. Відображено нараховані доходи: Дт 1408 Кт 6056 (10100*0,27*179/365) = 1337,4 грн.

6.31.08.2010р. Відображено зобов’язання продати актив:

Дт 9900 Кт 9360 12 500 грн.

7.01.09.2010р. Відображено сплату нарахованих доходів:

Дт 1200 Кт 1408 1337,4 грн.

8.01.09.2010р. Відображено продаж акцій:

Дт 1200 Кт 1402 10 100 грн.

Дт 1200 Кт 6203 800 грн.

Дт 9630 Кт 9900 2 400 грн.

 

ТЕМА 8 «ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА»

Задача 1

Банк купив 450$ США(перша подія) за 2492,88 грн;

120$США за курсом 5,53;

276$США за курсом 5,54;

54$США за курсом 5,56;

Банк продав 270$США за 1501,2 грн.

Розрахувати дохід банку за методами середньозваженої, ліфо і фіфо.

Розв’язання:

ЛІФО:

1.Банк купив 450$ за 2492,88:

Дт1003,840 Кт3800 – 450$

Дт3801 Кт1003,970 – 2492,88 грн

2.Банк продав:

Дт3800 Кт1000.840 – 270$

Дт1000.970 Кт3801 – 54*5,56+216*5,54 = 1496,88 грн

Курс НБУ = 1501,2/270 = 5,56 дол/грн.

Дохід=180$*5,56 = 1000,8 = Дт3801 996

Дт3801 Кт6204 – 4,8 гр

ФІФО:

1.Банк продав 240$ = 120*5,53+150*5,54=1494,6

Дт3801- 998,28 (2492,88-1494,6)

Дт3800 Кт1003.840 – 270 дол

Дт1003.970 Кт3801 – 1494,6 грн

Дохід: Дт3801 Кт6204 – 2,52 грн

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИЙ МЕТОД:

2492,88/450=5,54 – середній курс.

1.Банк продав 270$ = 270*5,54=1495,8

Дт3800 Кт1003.840 – 270$

Дт1003.970 Кт3801 – 1495,8 гр

Дт3801 – 997,08 (2492,88-1495,8)

Дохід= Дт3801 Кт 6204 – 3,72 гр

Розв’язання:

1.Валютна позиція долара ($) А>П

Актив:420+155=575$ - довга валютна позиція

Пасив: 225+70=295$ - довга валютна позиція

575-295=280$

Валютна позиція євро (Є) А<П

Актив: 170+230=400Є – коротка валютна позиція

Пасив:290+210=500Є – коротка валютна позиція

400-500=-100Є

2.280*5,04=1411,2 гр

280*4,95=1386 гр – прибуток знизився на 25,2 гр

-100*6.02=-602 гр

-100*6,05=-605 гр – збиток підвищився на 3 грн

Задача 3

Клієнтом банку АТ «Вершигора» подано заявку банкові на продаж 4300$, котрі зараховано на його поточний валютний рахунок як виручка від реалізації продукції. Офіційний курс долара на дату виконання операції 5,05. Курс угоди, що підписаний обслуговуючим банком з банком-кореспондентом, - 5,02. Комісійна винагорода: обслуговуючому банку від АТ – 0,4%; банку-кореспонденту від обслуговуючого банку – 0,35% від гривневого еквівалента проданої валюти.

Відобразити через бух.проведення зміст усіх операцій з продажу валюти для клієнта.

Розв’язання:

1.Списано 4300$ з рахунку:

Дт2600.840 Кт2900 – 4300$

2.Дт2900 Кт1500.840 – 4300$

3.Надходження гривень: 4300*5,02=21586 гр

Дт1500 Кт2600.970 – 21586 гр

4.Комісія обслуговуючому банку:

0,004*21586 = 86,34 гр

Дт2600 Кт6114 – 86,34 гр

5.Переказ комісійної винагороди банку-кориспонденту:

Дт7104 Кт1200 – 75,586

Задача 4

Протягом дня пунктом обміну валют банком «Новий» виконано такі операції:

1.Куплено 100$ - 7,9; 300$-7,95; 600$-8,0

2.Продано 200$-7,98, 150$-8,2

Офіційний курс НБУ – 7,75 за 1$

Розв’язання:

Куплено:

1.Дт1003.840 Кт3800 – 100$

Дт3801.970 Кт1003.970 – 790$

2.Дт1003.840 Кт3800.840 – 300$

Дт3801.970 Кт1003.970 – 2385гр

3Дт1003.840 Кт3800.840 – 600$

Дт3801.970 Кт1003.970 – 4800 грн

Продано:

1.Дт 3800.840 Кт 1003.840 – 200 дол.

Дт 1003.970 Кт 3801.970 – 1596 грн.

2.Дт 3800.840 Кт 1003.840 – 150дол.

Дт 1003.970 Кт 3801.970 – 1230 грн.

Дт Кт
200$ 150$ 100$ 300$ 600$
  650$

 

Дт Кт
 

650$ * 7.75 = 5037.5

Дт 6204 Кт 3801 – 111,5 грн

5149-5037,5=111,5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.146.141 (0.089 с.)