ТЕМА 10 «ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 10 «ОБЛІК ЛІЗИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ»Задача 1

Лізингоодержувач уклав угоду з оперативного лізингу будинку на 5 років. Вартість будівлі 100 000 грн. Строк корисного
використання 10 років. Вартість будівлі, що зазначена в угоді, 130 000 грн. Щорічна лізингова плата 24 000 грн. Визначена ліквідаційна вартість 15 000 грн. Лізингодавець застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації.

Відобразити в обліку зміст наведених операцій на балансі
лізингодавця та лізингоодержувача.

Розв’язання:

Відображення операцій оперативного лізингу на балансі лізин­годавця:

1.Передавання об’єкта в оперативний лізинг

Дт 4400.1 Кт 4400.2 на суму 100 000 грн, де

4400.1 — «Основні засоби», аналітичний рахунок «Оперативний лізинг»; 4400.2 — «Основні засоби», аналітичний рахунок «Власні основні засоби».

2.Нарахування амортизації

Дт 7423 Кт 4409.1 на суму 708,33 грн.

Розрахунок:

річна сума амортизаційних відрахувань:

100 000 – 15 000 = 85 000 / 10 = 8500 грн;

щомісячна сума амортизаційних відрахувань:

8500 / 12 = 708,33.

3.Нарахування лізингових платежів 24 000 / 12 = 2000 грн у місяць

Дт 3578 Кт 6395 — 2000 грн.

4.Отримання лізингових платежів

Дт 1200 Кт 3578 — 2000 грн.

5.Після закінчення терміну дії лізингової угоди:

на вартість поверненого об’єкта лізингу

Дт 4400.2 Кт 4400.1 — 100 000 грн;

на суму нарахованого зносу 2000 ´5 років = 10 000 грн

Дт 4409.1 Кт 4409.2 — 10 000 грн.

Відображення операцій оперативного лізингу на балансі лізинго­одержувача:

6.Одержання об’єкта в оперативний лізинг

Дт 9840 Кт 9910 — 130 000 грн.

7.Нарахування лізингових платежів щомісяця

Дт 7395 Кт 3678 — 708,33 грн.

8.Сплата лізингових платежів щомісяця

Дт 3678 Кт 1200 — 708,33 грн.

9.Повернення об’єкта лізингу після закінчення угоди

Дт 9910 Кт 9840 — 130 000 грн.

Задача 2

Банк «Форум» уклав угоду з ВАТ «Верстатобудівельний концерн» про передавання йому в опертавинй лізинг будинку строком на 8 років на таких умовах:

Вартість будівлі 2 400 000 грн.

Строк корисного використання будівлі 25 років.

Визначена ліквідаційна вартість 500 000 грн.

Щорічна лізингова плата 45 000 грн.

Нарахування амортизації проводиться рівномірним методом.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

Розв’язок1:

Відображення операцій на балансі лізингодавця

1) передання об’єкту (будинку) в оперативний лізинг

Д 4400.1 К 4400.2

2) нарахування амортизації

Д 7423 К 4409.1

3) нарахування лізингових платежів ( в місяць)

Д 3578 К 6395 3750,00 (45000/12)

4) отримання лізингових платежів

Д 1200 К 3578 3750,00

5) після закінчення терміну дії лізингової угоди

- на вартість поверненого об’єкту лізингу

Д 4400.2 К 4400.1 2400000 грн

- на суму нарахованого зносу (3750*8 років = 30 000)

Д 4409.1 К 4409.2 30000,00 грн

Відображення операцій на балансі лізингоодержувача

1.одержання об’єкта

Д 9840 К 9910 2400000 грн

2) нарахування лізингових платежів (щомісяця)

Д 7395 К 3678 3750 грн

3)сплата лізингових платежів щомісяця

Д 3678 К 1200 3750 грн

4) повернення об’єкта лізингу після закінчення терміну дії угоди

Д 9910 К 9840 2400000

Розв’язок2:

Відображення операцій оперативного лізингу на балансі лізингодавця:

1. Передавання об'єкта в оперативний лізинг

Дебет рахунка 4400.1 «Основні засоби / Оперативний лізинг»

Кредит рахунка 4400.2 «Основні засоби/ Власні основні засоби»

Сума проведення 2 400 000 грн.,

2. Нарахування амортизації:

Дебет рахунка 7423 «Амортизація»

Кредит рахунка 4409.1 «Знос основних засобів /Оперативний лізинг»

Сума проведення 6333,33 грн.

Розрахунок:

- річна сума амортизаційних відрахувань:

2400 000 - 500 000 = 1 900 000/25 = 76 000 грн.

- щомісячна сума амортизаційних відрахувань:

76000/12 = 6333, 33 грн.

3. Нарахування лізингових платежів 45 000 /12 = 3750 грн. в місяць.

Дебет рахунка 3578 «Інші нараховані доходи»

Кредит рахунка 6395 «Доходи від оперативного лізингу (оренди)»

Сума проведення 3750 грн.

4. Отримання лізингових платежів:

Дебет рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному

банку України»

Кредит рахунка 3578 «Інші нараховані доходи»

Сума проведення 3750 грн.

5. Після закінчення терміну дії лізингової угоди:

- на вартість поверненого об'єкта лізингу

Дебет рахунка 4400.2 «Основні засоби/ Власні основні засоби»

Кредит рахунка 4400.1 «Основні засоби / Оперативний лізинг»

Сума проведення 2 400 000 грн.

- на суму нарахованого зносу 76000 х 8 років = 608 000 грн.

Дебет рахунка 4409.1«Знос основних засобів /Оперативний лізинг»

Кредит рахунка 4409.2 «Знос основних засобів»

Сума проведення 608 000 грн.

Задача 3

Банк «Український капітал» уклав угоду з банком «Надра» про передавання йому в оперативний лізинг будинку строком на 8 років на таких умовах:

Вартість будівлі 2 600 000 грн.

Строк корисного використання будівля 20 років.

Визначена ліквідаційна вартість 600 000 грн.

Щорічна лізингова плата 55 000 грн.

Нарахування амортизації проводиться методом зменшення залишкової вартості.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій на балансі лізингодавця та лізингоодержувача.

Розв’язання

Відображення операцій оперативного лізингу на балансі банку «Надра» (лізингодавця):

1.Передавання об’єкта в оперативний лізинг:

Дебет 4400.1 Кредит 4400.2 — 2 600 000

2.Нарахування амортизації об’єкта за перший місяць:

Дебет 7423 Кредит 4409.2 — 21 666,66

Розрахунок:

Норма амортизації = 100 %:20 р. = 5 %;

Прискорена норма амортизації = 5% * 2 = 10 %.

річна сума амортизаційних відрахувань = 2 600 000*10 % = 260 000 грн.

щомісячна сума амортизаційних відрахувань: 260 000/12 = 21 666,66

3.Щомісячне нарахування лізингових платежів (55 000/12 = 4 583,33):

Дебет 3578 Кредит 6395 — 4 583,33

4.Отримання лізингових платежів:

Дебет 1200 Кредит 3578 — 4 583,33

5.Після закінчення терміну дії лізингової угоди:

на вартість поверненого об’єкта лізингу:

Дебет 4400.2 Кредит 4400.1 — 2 600 000

на суму нарахованого зносу 4 583,33*8 = 36 666,64:

Дебет 4409.1 Кредит 4409.2 — 36 666,64

Відображення операцій оперативного лізингу на балансі лізингоодержувача (тобто банку «Український капітал»):

1.Одержання об’єкта в оперативний лізинг:

Дебет 9840 Кредит 9910 — 2 600 000

2.Нарахування лізингових платежів щомісяця:

Дебет 7395 Кредит 3678 — 4 583,33

3.Сплата лізингових платежів щомісяця:

Дебет 3678 Кредит 1200 — 4 583,33

4.Повернення об’єкта лізингу після закінчення угоди:

Дебет 9910 Кредит 9840 — 2 600 000.

Розв’язок2:

Відображення операцій оперативного лізингу на балансі лізингодавця:

1. Передавання об'єкта в оперативний лізинг

Дебет рахунка 4400.1 «Основні засоби / Оперативний лізинг»

Кредит рахунка 4400.2 «Основні засоби/ Власні основні засоби»

Сума проведення 2 400 000 грн.,

2. Нарахування амортизації:

Дебет рахунка 7423 «Амортизація»

Кредит рахунка 4409.1 «Знос основних засобів /Оперативний лізинг»

Сума проведення 6333,33 грн.

Розрахунок:

- річна сума амортизаційних відрахувань:

2400 000 - 500 000 = 1 900 000/25 = 76 000 грн.

- щомісячна сума амортизаційних відрахувань:

76000/12 = 6333, 33 грн.

3. Нарахування лізингових платежів 45 000 /12 = 3750 грн. в місяць.

Дебет рахунка 3578 «Інші нараховані доходи»

Кредит рахунка 6395 «Доходи від оперативного лізингу (оренди)»

Сума проведення 3750 грн.

4. Отримання лізингових платежів:

Дебет рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному

банку України»

Кредит рахунка 3578 «Інші нараховані доходи»

Сума проведення 3750 грн.

5. Після закінчення терміну дії лізингової угоди:

- на вартість поверненого об'єкта лізингу

Дебет рахунка 4400.2 «Основні засоби/ Власні основні засоби»

Кредит рахунка 4400.1 «Основні засоби / Оперативний лізинг»

Сума проведення 2 400 000 грн.

- на суму нарахованого зносу 76000 х 8 років = 608 000 грн.

Дебет рахунка 4409.1«Знос основних засобів /Оперативний лізинг»

Кредит рахунка 4409.2 «Знос основних засобів»

Сума проведення 608 000 грн.

 

ТЕМА 11 «ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ»

Задача 1

Начальникові відділу кредитування юридичних осіб надають чергову відпустку на 20 днів. За розрахунком визначено такі суми: заробітна плата 5 000 грн.; відпускні 6200 грн. (відносяться до наступного місяця).

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст зазначених операцій.

Розв’язання:

1. відображено нараховану заробітна плата

Дт 7400 Кт 3652 5000 грн.

2. відображено нараховану суму відпускних (відносяться до наступного місяця)

Дт 3500 Кт 3654 6200 грн.

Задача 2

Працівникові банку надається відпустка з 1.07.20..р. по 1.08.200..р.

Посадовий оклад за штатним розкладом – 5000 грн. заробіток, що береться до розрахунку відпускних – 7000 грн.

Необхідно: провести розрахунок заробітної плати та відпускних; провести всі необхідні утримання із нарахованих сум; відобразити в обліку суми: нарахування, утримання, належні до видачі працівникові грошові кошти.

Розв’язання

1.Відображаємо нарахування заробітної плати за липень:

Дебет 7400 Кредит 3652 5 000 грн.

2.Нараховано суму відпускних за період з 1.07.20..р. і 1.08.20...р.:

Відпускні = 7 000:(365 – 11)*30 = 593,22 грн.

Дебет 7400 Кредит 3654 593,22 грн.

Отже, сукупний заробіток працівника за липень становить 5 593,22 грн.

3.Відображаємо утримання внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (5 593,22*2 % = 111,86 грн.):

Дебет 3652 Кредит 3653 111,86 грн.

4.Утримання 1 % внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням (5 593,22*1% = 55,93 грн.):

Дебет 3652 Кредит 3653 55,93 грн.

5.Утримання 0,6 % внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (5 593,22*0,6% = 33,56 грн.):

Дебет 3652 Кредит 3653 33,56 грн.

6.Утримання 15 % податку з доходу працівника (5 593,22 –(111,86+55,93+33,56))*15 % = 5 391,87*0,15 = 808,78 грн.

Дебет 3652 Кредит 3653 808,78 грн.

7.Решта нарахованої суми підлягає виплаті працівникові. Належить до виплати, грн.: 5 000+593,22 – 111,86 – 55,93 – 33,56 – 808,78 = 5 593,22 – 976,57 = 4 616, 65 грн.

Дебет 3652 Кредит 2625 4 616,65 грн.

Задача 3

Працівникові банку видано аванс 10 000грн. на придбання канцелярських матеріалів. Вартість придбаних матеріалів відповідно до авансового звіту пред’явлено до бухгалтерії в сумі 80 000грн..

Необхідно: пояснити порядок оприбуткування канцелярських матеріалів, видачі їх у користування працівникам; відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст здійснених операцій.

Розв’язання:

1.Відображено отримання грошового авансу на придбання канцелярських матеріалів:

Дт 3551 Кт 1001- 10 000 грн.

2.Прийнятий до оплати, перевірений на правильність оформлення авансовий звіт працівника має бути відображений у складі витрат звітного періоду, що відповідає проведенню:

Дт 7431 Кт 3551 - 80 000 грн.

3.На рахунку 3551 виникає кредитове сальдо, що засвідчує перевитрату коштів понад отриману авансову суму. При відшкодуванні суми перевитрати в обліку складається наступне проведення:

Дт 3551 Кт 1001 - 70 000 грн.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.013 с.)