ТЕМА 2 «ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 2 «ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ БАНКУ»Задача1

У вересні 2008 року банком “Bigбанк” виконано такі операції:

1.Нараховано процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб’єктам господарювання - 7000 грн.

2.Нараховано процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках - 4000 грн.

3.Нараховано процентні доходи за фінансовим лізингом, що наданий фізичним особам -3500 грн.

4.Нараховано процентні доходи за довгостроковими кредитами, що надані іншим банкам -6000 грн.

5.Нараховано процентні доходи за цінними паперами в торговому портфелі банку -15000 грн.

6.Отримано комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів -4000 грн.

7.Отримано комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків -15000 грн.

8.Відображено результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку -30000 грн.

9.Отримано доходи від оперативного лізингу -20000 грн.

10.Отримано штрафи, пені -6000 грн.

11.Відображено позитивний результат від продажу основних фондів -15000 грн.

12. Отримано в погашення раніше списаних безнадійних доходів минулих років -5000 грн.

13.Отримано в погашення безнадійної заборгованості за кредитами, що надані клієнтам -5000 грн.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведення зміст операцій з нарахування та отримання доходів

Розв’язання:

1.Дт 2062 Кт 6026 – 7000 грн.

2.Дт 1508 Кт 6010 – 4000 грн.

3.Дт 2215 Кт 6044 – 3500 грн

4.Дт 1528 Кт 6017 – 6000 грн.

5.Дт 3008 Кт 6057 – 15000 грн.

6.Дт 1001 Кт 6111 – 4000 грн.

7.Дт1001 Кт 6100 – 15000 грн.

8.Дт 6203 Кт 3811 – 30000 грн.

9.Дт 1200 Кт 6395 – 20000 грн.

10.Дт 7397 Кт 6397 – 6000 грн.

11.Дт 1200 Кт 6490 – 15000 грн.

12.Дт 1200 Кт 6717 – 5000 грн.

13.Дт 1200 Кт 6712 – 5000 грн

Задача 2

Банком «Bigбанк» виконано такі операції:

1.Сплачено за користування мережею Інтернет 5000 грн.

2.Проведено передплату за книги та журнали 1000 грн.

3.Сплачено за проведений для працівників банку семінар 40000 грн.

4.Сплачено штрафні санкції ДПА -10000 грн.

5.Нараховано проценти за отриманий довгостроковий кредит від НБУ - 5000 грн.

6.Нараховано проценти за кредитом овернайт, отриманим від іншого банку - 600 грн.

7.Нараховано проценти за строковими коштами суб’єктів господарювання - 5000 грн.

8.Нараховано проценти за коштами на вимогу фізичних осіб 3000 грн.

9.Сплачено комісійні за операціями на валютному ринку 400 грн.

10. Сплачено витрати на інкасацію - 800 грн.

11.Сплачено витрати на аудит - 3000 грн.

12.Нараховано податок на додану вартість - 500 грн.

13.Сплачено витрати на охорону - 3000 грн.

14.Сплачено комунальні послуги -1000 грн.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст операцій з нарахування та сплати витрат.

Розв’язання:

1.Дт 3678 Кт 1200 – 5000 грн.

2.Дт 3500 Кт 1200 – 1000 грн.

3.Дт 7404 Кт 1200 – 40000 грн.

4.Дт 3678 Кт 1200 - 10000 грн.

5.Дт 7004 Кт 1328 – 5000 грн.

6.Дт 7014 Кт 1628 – 600 грн.

7.Дт 7020 Кт 2617 – 5000 грн.

8.Дт 7040 Кт 2638 – 3000 грн.

9.Дт 7104 Кт 1200 – 400 грн.

10.Дт 3619 Кт 1200 – 800 грн.

11.Дт 3678 Кт 1200 – 3000 грн.

12.Дт 7410 Кт 3622 – 500 грн.

13.Дт 3619 Кт 1200 – 3000 грн.

14.Дт 3619 Кт 1200 – 1000 грн.

Задача 5

Провести розрахунки та скласти відповідні бух. проведення за такими банківськими операціями:

1.Відображено в обліку фін. результат діяльності банку «Альфа» на 1 січня 2006р. – 500000 грн.

2.За рішенням зборів акціонерів проведено розподіл прибутку за такими напрямками:

а) проведено відрахування 30% від прибутку до загального резерву;

б) проведено відрахування 15% до резер. фонду;

в) нараховано дивіденди акціонерам (50% від суми прибутку до розподілу) та капіталізовано всю суму нарахованих дивідендів.

Надалі обліковуватиметься у складі капіталу банку як прибуток минулих років (суму визначити самостійно)

Примітка. Виконуючи це завдання, треба взяти до уваги, що перш ніж визначати фін. результат діяльності за рік, слід підрахувати суму податку на прибуток та скласти бух. Проведення за даною операцією.

Довідка. Оподаткований прибуток за даними податкового обліку перевищує економічний прибуток діяльності банку на 20450,00 грн.

Розв'язок:

Податок на прибуток = 500000*0,25=125000 грн.

Дт 7900 Кт 3620 – 125000 грн.

Дт 3521 Кт 3620 – 20450 грн.

1. Відображено відрахування до загального фонду:

Дт 5040Кт 5020–112500грн. (500000-125000)*0,3

2. Відображено відрахування до резервного фонду:Дт 5040 Кт 5021 – 56250 грн. (500000-125000)*0,15

Нараховано дивіденди акціонерамДт 5040 Кт 3631 – 187500 грн. (500000-125000)*0,5

Дт 3631 Кт 5003 – 187500 грн.

Задача 3

За кредитом, наданим суб'єкту господарської діяльності на поточні потреби в сумі 10 млн. грн., строком на один рік за ставкою 25% річних, проценти сплачуються щоквартально. В кінці кварталу процентні доходи за кредитом отримано.

Необхідно:

- розрахувати суму щомісячно нарахованих процентних доходів за кредитом за методом факт/факт;

- відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст операції з надання кредиту, нарахування та отримання процентних доходів .

Розв’язання:

1.Надано кредит суб'єкту господарської діяльності на поточні потреби:

Дт 2062 Кт 1200 – 10000000 грн

2.Нараховані доходи за кредитом суб’єкту господарської діяльності на поточні потреби за квартал:

10000000*0,25*31:365=212328,76 грн.

За квартал= 849315,04 грн.

Дт 2068 Кт 6026 – 849315,04 грн.

3.Отримання процентних доходів за кредитом суб’єкту господарської діяльності на поточні потреби за квартал:

Дт 1200 Кт 2068 – 849315,04 грн.

Задача 4

За кредитом, наданим суб’єкту господарської діяльності в інвестиційну діяльність на один рік під 28% річних в сумі 5 млн. грн. Сплата процентних доходів за кредит здійснюється щоквартально, а погашення відповідно до угоди – наприкінці терміну її дії.

Необхідно:

- визначити суму щомісячно нарахованих процентних доходів.

- відобразити у системі бухгалтерського обліку операції з нарахування та сплати нарахованих процентних доходів за квартал

- вказати суми за всіма проведеннями.

Розв’язання:

1.Надано кредит суб'єкту господарської діяльності в інвестиційну діяльність:

Дт 2072 Кт 1200 – 5000000 грн.

2.Нараховані доходи за кредитом суб’єкту господарської діяльності в інвестиційну діяльність за квартал:

Доходи за місяць= 5000000*0,28:12=116666,66 грн.

Доходи за квартал= 116666,66*4=466666,64 грн.

Дт 2078 Кт 6027 – 466666,64 грн.

3.Сплата процентних доходів за кредит суб’єкту господарської діяльності в інвестиційну діяльність наприкінці терміну дії угоди (466666,64*3=1400000):

Дт 1200 Кт 2078 – 1400000 грн.

Задача 7

Банком «Новий» 31 грудня нараховано відстрочені податкові активи за податком на прибуток.

Скласти бух. проведення за змістом госп. операції банку.

Розв'язок:

1. Дт 7900 Кт 3620 – 4750 грн.

2. Відображено відстрочений податковий актив:

Дт 3521 Кт 3620 – 750 грн.

Задача 8

04 березня банк отримує рахунок на оплату комунальних послуг у сумі 1000 грн., наданих у лютому. Оскільки послугу надано в лютому, то витрати на комунальні послуги нараховувались також у лютому.

Відобразити бух. проведеннями нараховані та сплачені суми за комунальні послуги.

Розв'язок:

1. Нараховано оплату комунальних послуг:

Дт 7430 Кт 3619 – 1000 грн.

2. сплачено комунальні послуги:

Дт 3619 Кт 1200,1001 – 1000 грн.

Задача 9

Банком укладено угоду із суб’єктом господарської діяльності за користування мережею Інтернет. Щомісячна сума за користування мережею зв’язку становить 2000 грн., у т.ч. сума ПДВ 333 грн. Оплату за червень здійснено банком у липні 2010р.

Відобразити бух. проведеннями нараховані витрати за користування мережею зв’язку та сплату витрат згідно з рахунком, отриманим від клієнта.

Розв'язок:

1. Нараховано витрати за користування Інтернетом:

Дт 7441 Кт 3619 – 2000 грн.;

2. Відображено ПДВ:

Дт 7410 Кт 3622 – 333 грн.;

3. Сплачено за Інтернет:

Дт 3619 Кт 1200,1001 – 2000 грн.;

4. Сплачено ПДВ у складі послуг за Інтернет:

Дт 3622 Кт 1200,1001 – 333 грн.

Задача 10

31 березня 2009р. бухгалтерською службою проведено огляд рахунків, які були отримані, але не сплачені. Виявлено рахунок аудиторською фірми за послуги, надані в березні, на суму 500 тис. грн.

Відобразити бух. проведеннями нараховані витрати за послуги та сплату рахунка у квітні.

Розв'язок:

Дт 7392 Кт 3678 – 500000 грн.

Дт 3678 Кт 1200 – 500000 грн.

Задача 11

Банком у березні 2009р. проведено нарахування відпускних працівникові банку за період з 15 березня по 20квітня 2009р. Сума нарахованих відпускних для оплати за березень – 150 грн., за квітень – 180 грн. Виплату відпускних здійснено в березні.

Відобразити суму нарахованих відпускних, суму проведеної виплати та суму витрат, визнаних у квітні.

Розв'язок:

Дт 7409 Кт 3654 – 150 грн.,

Дт 3500 Кт 3654 – 180 грн.,

Дт 3654 Кт 1001 – 330 грн.,

Дт 7400 Кт 3500 – 180 грн.

 

Задача 12

Банком укладено угоду з НБУ на інформаційно-розрахункове обслуговування в СЕП. Щомісячна сума за обслуговування в СЕП – 300 грн., у т.ч. ПДВ 50 грн. Банком проведено оплату рахунка НБУ за лютий у березні 2009р.

Відобразити нараховані витрати за інф-розрахункове облуг. Та сплату згідно з отриманим рахунком НБУ.

Розв'язок:

Дт 7440 Кт 3678 – 250 грн.

Дт 3522 Кт 3678 – 50 грн.

Дт 3678 Кт 1200 – 200 грн.

 

Задача 13

Державною податковою службою України в березні 2009р. проведено перевірку госп. діяльності банку за період з 01.03.209р до 01.03.2010р. За актом перевірки банку нараховано штрафі санкції в сумі 20000 грн. Акт перевірки госп. діяльності банку надано 25 квітня 2009р. Штрафна санкції сплачено банком 4 травня 2009р.

Відобразити суму нарахованих та сплачених штрафних санкцій.

Розв'язок:

Дт 7397 Кт 3678 – 20000 грн.

Дт 3678 Кт 1200 – 20000 грн.

 

Задача 14

01 січня банк укладає договір на купівлю комп’ютерного програмного забезпечення. Згідно з договором передплата за послуги з технічного супроводу програмного забезпечення становить 480000 грн. на рік.

Відобразити передплату за послуги та щомісячне визнання витрат банку з технічного супроводу.

Розв'язок:

Дт 3500 Кт 1200 – 480000 грн.

Дт 7420 Кт 3500 – 40000 грн. (480000/12)

Задача 15

01 листопада банком укладено угоду із суб’єктом госп. діяльності на обслуговування нового комп’ютерного обладнання. Строк договору – 1 рік, і він набуває чинності з часу доставки обладнання. 1 грудня за обслуговування банку сплачено витрати в сумі 750000 грн.

Відобразити суму сплачених витрат за обслуговування.

Розв'язок:

Дт 3500 Кт 2600,1200 – 750000 грн.

Дт 7420 Кт 3500 –=6250 грн. (750000/12)

 

Задача 16

Банк орендує офісне приміщення у третьої сторони. Щомісячна орендна плата – 50000 грн. 1 березня банком проведено попередню оплату за 6 місяців.

Відобразити суму попередньої оплати та щомісячної суми витрат за оренду приміщення.

Розв'язок:

Дт 3500 Кт 1200 – 300000 грн. (50000*6)

Дт 7395 Кт 3500 – 50000 грн.

 

Задача 17

01 травня банком сплачено 600000 грн. за передплату на газети та журнали на друге півріччя.

Відобразити зміст операції.

Розв'язок:

Дт 3500 Кт 1200 – 600000 грн.

Дт 7442 Кт 3500 – 100000 грн.

Задача 18

01 квітня укладено угоду між установою банку та суб’єктом господарської діяльності про надання банком консультаційних послуг фінансового характеру. 01 липня суб’єктом госп. діяльності сплачено вартість отриманих послуг у сумі 30000 грн.

Відобразити щомісячну суму нарахованих доходів та їх отримання.

Розв'язок:

Дт 3578 Кт 6396 – 10000 грн. (30000/3)

Дт 2600,1200 Кт 3578 – 30000 грн.

 

Задача 19

Установою банку нараховано доходи за розрахунково-касове обслуговування суб’єкта госп. діяльності за травень в сумі 500 грн. та виставлено рахунок для оплати клієнту. Оплату рахунка клієнтом здійснено в червні.

Відобразити суму нарахованих та отриманих доходів.

Розв'язок:

Дт 3570 Кт 6110 – 500 грн.

Дт 2600,1200 Кт 3570 – 500 грн.

 

Задача 20

Банком укладено угоду про співпрацю із суб’єктом господ. Діяльності про надання послуг з розрахунково-касового обслуговування населення та проведення розрахунків із суб’єктом. Вартість послуг за розрахунково-касове обслуговування стягується установою банку в момент пересилання коштів на рахунок суб. госп. діяльності. Додатково за надані послуги з приймання –передавання інформації та відправлення кореспонденції клієнта банком виставлено рахунок за серпень на суму 200 грн., у т.ч. ПДВ – 33 грн. Оплата рахунка проведена у вересні.

Відобразити повну облікову процедуру за змістом операції.

Розв'язок:

Дт 3578 Кт 6119 – 167 грн.

Дт 3578 Кт 3622 – 33 грн.

Дт 2600 Кт 3578 – 200 грн.

Дт 3622 Кт 1200 – 33 грн.

 

Задача 21

Банком нараховано процентні доходи за перший місяць у сумі 100 грн за кредитом, наданим суб’єкту господарювання в інвестиційну діяльність строком на 4 місяці. Клієнт сплатив проценти за кредитом за перший місяць у сумі 300 грн, тобто авансом ще за 2 місяці. Суму нарахованих доходів за четвертий місяць клієнтом не погашено.

Скласти облікові записи за наведеними операціями.

Розв'язок:

1.Нараховано процентні доходи за перший місяць:

Дт2078 Кт6027 – 100 грн

2.Отримано кошти від клієнта за перший місяць:

Дт2600 Кт2078 – 100 грн.

3.Одночасно відображено наперед отримані кошти як доходи майбутніх періодів:

Дт 2600 Кт 3600 — 200 грн.

4.Щомісяця банк визнає суму доходу, що належить до звітного періоду:

Дт 3600 Кт 6027 — 100 грн.

5.Нараховано процентні доходи за останній місяць:

Дт 2078 Кт 6027 — 100 грн.

6.Кошти за нарахованими доходами не сплачено в термін, визнаний угодою, та віднесено на прострочені нараховані доходи:

Дт 2079 Кт 2078 — 100 грн.

7.Кредитним комітетом банку визнано суму заборгованості за нарахованими доходами сумнівною:

Дт 2480 Кт 2079 — 100 грн.

8.Дальший облік нарахованих доходів відображається на позабалансових рахунках:

Дт 9603 Кт 9910 — 100 грн.

9.Сформовано резерв під заборгованість за простроченими нарахованими доходами в розмірі 100 % від суми боргу:

Дт 7720 Кт 2490 — 100 грн.

10.Проведено списання безнадійної заборгованості за нарахованими доходами за рахунок сформованого резерву:

Дт 2490 Кт 2480 — 100 грн.

11.Одночасно на суму списаної заборгованості проведено запис на позабалансових рахунках:

Дт 9601 Кт 9910 — 100 грн.

Задача 22

Працівникам банку нараховано заробітну плату в сумі 50 000 грн з відповідними податковими платежами, нарахуваннями та утри­маннями.

Відобразити в обліку зазначені операції.

Розв'язок:

1.Нараховано заробітну плату працівникам банку:

Дт 7400 Кт 3652 — 50 000 грн.

2.Нарахування внесків та зборів на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування на заробітну плату(32 %+4 % ++ 1,5 %) у сумі 18 750 грн (50 000 ´ 0,375):

Дт 7401 Кт 3622 — 18 750 грн.

3.Утримання із заробітної плати до Пенсійного фонду 2 %, фонду сприяння зайнятості — 0,5 % та Фонду соціального страхування — 1 % у сумі 1750 грн (50 000 ´ 0,035):

Дт 3652 Кт 3622 — 1750 грн.

4.Утримання податку з доходів фізичних осіб 13 % у сумі 6500 грн (50 000 ´ 0,13):

Дт 3652 Кт 3622 — 6500 грн.

5.Сплата нарахованих податків та зборів у бюджет у сумі 27 000 грн (18 750 + 1750 + 6500):

Дт 3622 Кт 1200 — 27 000 грн.

6.Сплата нарахованої заробітної плати працівникам банку в сумі 41 750 грн (50 000 – 1750 – 6500):

7.Дт 3652 Кт 1001, 2625, 2620 — 41 750 грн.

Задача 23

За результатами поточного року обсяг доходів, що обліковують­ся за рахунками класу 6 «Доходи», становить 1 400 000 грн, обсяг витрат (залишок за рахунками класу 7 «Витрати») — 800 000 грн. У підсистемі податкового обліку відображено валові доходи в сумі 1 300 000 грн та валові витрати у сумі 750 000 грн.

Відобразити в обліку операції з нарахування та сплати податку на прибуток за поточний рік.

Розв'язок:

1.Економічний результат діяльності банку становить суму перевищення доходів над витратами, тобто 600 000грн(1 400 000– 800 000).

2.Податок на прибуток за економічним результатом діяльності обчислюється за базовою ставкою 25 % і становить 150 000 грн (600 000 ´ 0,25).

3.Прибуток як база оподаткування є різницею між валовими доходами та валовими витратами і становить 550 000грн(1 300 000–– 750 000).

4.Відповідно до сплати в бюджет підлягає 25 % від бази оподаткування, тобто 1 375 000 грн (550 000 ´ 0,25).

5.Відстрочені податкові зобов’язання становлять 12 500 грн (150 000 – 137 500).

Далі виконані розрахунки переведено на мову бухгалтерського обліку:

1.Нараховано податок на прибуток:

Дт 7900 Кт 3620 — 137 500 грн.

2.Відображено відстрочені податкові зобов’язання за податком на прибуток:

Дт 7900 Кт 3621 — 12 500 грн.

3.Сплачено податок на прибуток:

Дт 3620 Кт 1200 — 137 500 грн.

Відстрочені податкові зобов’язання буде включено до розрахун­ку платежів у бюджет у наступному звітному періоді через запис:

Дт 3621 Кт 3620 — 12 500 грн.

Задача 24

В банку “Bigбанк” за результатами поточного року обсяг доходів становить 9000 000 грн., обсяг витрат 7000 000 грн. У підсистемі податкового обліку відображено валові доходи в сумі 9100 000 грн. та валові витрати в сумі 7900 000 грн.

Необхідно: відобразити в обліку операції з нарахування та сплати податку на прибуток за поточний рік за даними фінансового та податкового обліку.

Виконання:

1.Економічний результат діяльності банку – це сума перевищення доходів над витратами за даними фінансового обліку, тобто 2000 000 грн. (9000000 – 7000 000).

2.Податок на прибуток за позитивним економічним результатом діяльності обчислюється за базовою ставкою 25% і складає 500 000 грн. (2000000 х 0,25).

3.Прибуток, як база оподаткування є різницею між валовими доходами та валовими витратами і складає 1200 000 грн. (9100 000 – 7900 000).

4.Відповідно до сплати в бюджет підлягає 25 % від бази оподаткування тобто 300 000 грн. (1200 000 х 0,25).

5.Відстрочені податкові зобов’язання складають 200 000 грн.(500 000 – 300 000).

Відображення бухгалтерських проведень за наведеними операціями:

1.Нараховане податкове зобов’язання за податком на прибуток:

Дебет рахунку 7900 АП «Податок на прибуток»

Кредит рахунку 3620 П «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток »

Сума проведення 300 000 грн.

2.Відображено відстрочені податкові зобов’язання за податком на прибуток:

Дебет рахунку 7900 АП «Податок на прибуток»

Кредит рахунку 3621 П «Відстрочені податкові зобов'язання »

Сума проведення 200 000 грн.

3.Сплачено податок на прибуток:

Дебет рахунку 3620 П «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток »

Кредит рахунку 1200 А «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України»

Сума проведення 300 000 грн.

4.Відстрочені податкові зобов’язання будуть включені до розрахунку платежів в бюджет у наступному звітному періоді через запис:

Дебет рахунку 3621 П «Відстрочені податкові зобов'язання »

Кредит рахунку 3620 П «Кредиторська заборгованість за податком на прибуток »

Сума проведення 200 000 грн.

Задача 25

За результатами поточного року обсяг доходів банку, що обліковуються за рахунками класу 6 “ Доходи ” становить 1500000 грн., обсяг витрат (залишок за рахунками класу 7 “ Витрати ”) – 800000 грн. В підсистемі податкового обліку відображено валові доходи в сумі 1600000 грн. та валові витрати в сумі 850000 грн.

Необхідно: відобразити в обліку операції з нарахування та сплати податку на прибуток за поточний рік та розрахувати суми.

Розв’язання

1.Економічний результат діяльності банку – це сума перевищення доходів над витратами за даними фінансового обліку, тобто 700000 грн. (1500000 – 800000).

2.Податок на прибуток за позитивним економічним результатом діяльності обчислюється за базовою ставкою 25% і складає 175 000 грн. (700000 х 0,25).

3.Прибуток, як база оподаткування є різницею між валовими доходами та валовими витратами і складає 750000 грн. (1600000 – 850000).

4.Відповідно до сплати в бюджет підлягає 25 % від бази оподаткування тобто 187500 грн. (750000 х 0,25).

5.Відстрочені податкові активи складають 12500 грн.

(187 500 – 175 000).

Зазначені суми податку на прибуток у системі рахунків відображаються такими проведеннями:

1.Визнання витрат з податку на прибуток на суму 175 000 грн.:

Дебет 7900 Кредит 3620— 175 000 грн.

2.Визнання відстроченого податкового активу:

Дебет 3521 Кредит 3620 — 12 500 грн.

3.Отже, за рахунком 3620 відображається вся сума заборгованості банку перед бюджетом з податку на прибуток, а перерахування належної суми в бюджет підтверджує запис на суму 187 500 грн.:

Дебет 3620 Кредит 1200 — 187 500 грн.

4.У разі визнання витрат з податку на прибуток за наступний звітний період в обліку виконується запис:

Дебет 7900 Кредит 3521 — 12 500 грн.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.04 с.)