Оподаткування доходів та майна підприємств і громадян 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Оподаткування доходів та майна підприємств і громадянОподаткування доходів та майна підприємств і громадян

В основі економічних взаємовідносин держави з господарюючими суб’єктами та громадянами основне місце займають податки. Податки – основне джерело формування доходів держави. За рахунок податків вона здійснює свою економічну та соціальну політику, зовнішньоекономічну діяльність та оборону країни.

Під податком, збором розуміють обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, який здійснюється платником податку в порядку і на умовах, визначених законодавчими актами. Види податків і зборів встановлюються державою або місцевими органами влади. В даний час в Україні встановлено близько 20 видів загальнодержавних податків і зборів.

Податки поділяються на прямі, які утримуються безпосередньо з доходів та майна юридичних та фізичних осіб (податок на прибуток, прибутковий податок з громадян, податок на транспорт, податок на землю) та непрямі – податки на товари та послуги, що сплачується в ціні товару, або включається до тарифу (ПДВ, акцизний збір).

Кожен вид податків має свій об’єкт оподаткування. Виходячи з економічного змісту податки поділяються на ті, що утримуються з доходів юридичних та фізичних осіб (податок на прибуток, прибутковий податок з доходів громадян), податки на споживання (ПДВ, акциз), податки на майно (податок на землю, транспорт).

Порядок нарахування кожного виду податків та їх сплати встановлюються в законодавчому порядку та має свої особливості.

 

 

Вправа 4.1

Визначення сутності податків, їх функції та класифікація

 

Завдання 4.1.1.Розкрийте економічну сутність та значення податків та зборів.

Завдання 4.1.2.Назвіть функції податків та розкрийте їх зміст.

Завдання 4.1.3.Перерахуйте суб’єкти та об’єкти оподаткування, а також їх ставки та види і дайте їм характеристику.

Завдання 4.1.4.Дайте класифікацію податків в залежності від форми оподаткування, економічного змісту об’єкта оподаткування, рівня державної структури управління.

Завдання 4.1.5. Назвіть види непрямих податків та дайте їх характеристику.

Завдання 4.1.6. Назвіть види прямих податків та дайте їх характеристику.

Завдання 4.1.7. Назвіть види загальнодержавних податків, вкажіть їх роль та призначення.

Завдання 4.1.8. Назвіть види місцевих податків, вкажіть їх призначення та роль.

Завдання 4.1.9. Назвіть види податків на доходи та дайте їх коротку характеристику.

Завдання 4.1.10. Назвіть види податків на споживання та дайте їх коротку характеристику.

Завдання 4.1.11. Назвіть види податків на майно і дайте їх коротку характеристику.

Завдання 4.1.12. Перерахуйте джерела сплати податків, дайте їх коротку характеристику.

 

 

Вправа 4.2

Порядок розрахунку та сплати податку на додану вартість

 

Завдання 4.2.1.Розкрийте економічний зміст податку на додану вартість. Назвіть платників, об’єкт та ставки оподаткування.

Завдання 4.2.2. Зазначте загальний порядок розрахунку ПДВ та строки його сплати.

Завдання 4.2.3. Визначення суми податку на додану вартість, який включається в ціну (вартість) товару.

Вихідні дані. Взуттєва фабрика виробила і продала магазину 50 пар жіночих чобіт. Собівартість однієї пари чобіт – 50 грн. Розмір націнки при продажу – 25 %.

Необхідно. Визначити суму податку на додану вартість, що включається в ціну (вартість) чобіт, які продаються; відпускну вартість всіх чобіт та ціну однієї їх пари.

Розрахунок здійснити у вигляді таблиці 4.2.3.1.

 

Таблиця 4.2.3.1

Розрахунок суми ПДВ та ціни продажу чобіт

з/п Показники Сума, грн.
Собівартість всіх чобіт  
Сума націнки, 25 %  
Сума ПДВ, 20 %  
Відпускна вартість всіх чобіт  
Ціна продажу однієї пари чобіт  

Методичні вказівки. Собівартість всіх чобіт визначається перемноженням їх кількості на собівартість однієї пари.

Сума націнки розраховується перемноженням встановленого її розміру на повну собівартість всіх чобіт.

Сума податку на додану вартість визначається перемноженням встановленої ставки на собівартість всіх чобіт плюс сума націнки.

Сума собівартості, націнки та ПДВ складає відпускну ціну (вартість) всіх чобіт.

 

Завдання 4.2.4.Визначення суми податку на додану вартість, який включається в ціну товару, що перепродається.

Вихідні дані.Вартість придбаного товару (50 пар чобіт) – 3750 грн. Розмір націнки – 10 %.

Необхідно. Визначити суму податку на додану вартість, яка включається в ціну (вартість) чобіт, що перепродаються, відпускну вартість всіх чобіт та ціну однієї пари.

Розв’язок задачі розв’язок здійснити у вигляді таблиці 4.2.4.1.

Методичні вказівки.Собівартість придбаних чобіт береться з умови даної задачі.

Сума націнки у вказаному розмірі визначається від вартості придбаних чобіт.

Сума податку на додану вартість визначається множенням встановленої ставки на суму націнки.

 

Таблиця 4.2.4.1

Розрахунок ПДВ та ціни продажу

Розрахунок суми ПДВ по підакцизних товарах

№ з/п Показники Сума, грн.
Собівартість всього вина, що продається  
Сума націнки, 25 %  
Сума акцизного збору  
Оборот, що оподатковується ПДВ  
Сума ПДВ, 20 %  
Відпускна вартість всього вина  
Ціна продажу однієї пляшки вина  

 

Методичні вказівки.Собівартість всього проданого вина розраховується множенням кількості проданих його пляшок на собівартість однієї пляшки.

Сума націнки визначається перемноженням встановленого її розміру на собівартість всього вина.

Сума акцизного збору розраховується перемноженням його розміру за одну пляшку на кількість проданих пляшок вина.

Оборот, що обкладається ПДВ, – це сума собівартості, націнки та акцизного збору.

Сума ПДВ визначається перемноженням встановленої ставки на оподатковуваний оборот.

Відпускна ціна однієї пляшки вина розраховується діленням вартості всього вина на кількість проданих його пляшок.

Завдання 4.2.6.Визначення суми податку на додану вартість у вартості проданої продукції

Вихідні дані. Цегельний завод продав 100000 шт. силікатної цегли. Відпускна ціна однієї тисячі штук цегли – 110 грн.

Необхідно. 1. Визначити загальну вартість проданої цегли.

2. Визначити суму податку на додану вартість у вартості проданої цегли.

Розв’язок задачі виконати за схемою, наведеною в табл. 4.2.6.1.

 

Таблиця 4.2.6.1

Вправа 4.3

Складання декларації по ПДВ та розрахунок суми податку,

яку слід сплатити до бюджету

 

Завдання 4.3.1.Розкрийте зміст декларації про податок на додану вартість і строки подання до податкового органу.

Завдання 4.3.2.Розкрийте сутність податкових зобов’язань і наведіть їх склад.

Завдання 4.3.3.Назвіть види операцій, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість.

Завдання 4.3.4. Назвіть операції, які звільняються від податку на додану вартість.

Завдання 4.3.5. Розкрийте сутність податкового кредиту і наведіть його склад.

Завдання 4.3.6.Вкажіть порядок розрахунку суми ПДВ, що сплачується до бюджету.

Завдання 4.3.7.Складання декларації по ПДВ та розрахунок суми податку, яку слід вносити до бюджету.

Вихідні дані. 1. Обсяг продажу товарів без врахування ПДВ за ________ місяць склав 106925 грн.

2. Обсяг продажу послуг без ПДВ – 17675 грн.

3. Вартість основних фондів, переданих як внески до статутного капіталу іншого підприємства – 7125 грн.

4. Сума сплачених дивідендів – 2500 грн.

5. Вартість товарів спеціального призначення, реалізованих інвалідам – 1300 грн.

6. Вартість санітарно-курортних путівок, проданих дітям для лікування та відпочинку – 3000 грн.

7. Витрати на утримання осіб в будинках для людей похилого віку – 1200 грн.

8. Витрати, пов’язані з похованням колишніх працівників підприємства – 500 грн.

9. Вартість товарів, придбаних в Україні для використання в процесі виробництва та обліку в складі валових витрат (без ПДВ) – 80550 грн.

10. Вартість товарів придбаних підприємством в Україні, які не підлягають оподаткуванню – 2550 грн.

11. Сума недонарахованого в минулому податковому періоді податкового кредиту – 250 грн.

Необхідно. Заповнити декларацію про податок на додану вартість і розрахувати суму платежу податку за звітний період.

Розв’язок задачі здійснити за схемою нижченаведеної декларації (табл. 4.3.7.1).

Таблиця 4.3.7.1

Податкова декларація

Вправа 4.4

Порядок розрахунку та сплати акцизного збору

 

Завдання 4.4.1.Економічний зміст акцизного збору, його платники та ставки оподаткування.

Завдання 4.4.2.Загальний порядок розрахунку акцизного збору та строки його сплати.

Завдання 4.4.3.Розрахунок суми акцизного збору по підакцизних товарах, що продаються.

Вихідні дані. Підприємство по реалізації підакцизних товарів за місяць має наступні дані (дивись таблицю 4.4.3.1).

Необхідно. Розрахувати суму акцизного збору по підакцизних товарах, які реалізуються.

Розрахунок суми акцизного збору провести в таблиці, поданий в умові даної задачі.

Методичні вказівки. Сума акцизного збору розраховується множенням встановленої ставки акцизу на кількість (оборот) відповідних видів підакцизних товарів, що продаються.

 

Таблиця 4.4.3.1

Вправа 4.5

Порядок розрахунку та сплати податку на транспортні засоби

 

Завдання 4.5.1.Назвіть види транспортних засобів, що обкладаються податком, та ставки податку на них.

Завдання 4.5.2.Назвіть пільги, що надаються по сплаті податку на транспортні засоби.

Завдання 4.5.3.Назвіть загальний порядок розрахунку податку на транспортні засоби та строки його сплати.

Завдання 4.5.4.Складання розрахунку податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Вихідні дані. Підприємство станом на 1.01 поточного року мало в своєму користуванні наступні види та кількість транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів:

№ з/п Назва та марка автотранспортного засобу Об’єм циліндрів двигуна, см3 Кількість, шт.
Легкові автомобілі:    
марки “А”
марки “Б”
марки “В”
Вантажні автомобілі:    
  марки “Д”
  марки “Е”
  марки “Є”
Колісний трактор

Необхідно. Скласти розрахунок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Розв’язок здійснити в таблиці 4.5.4.1.

Методичні вказівки.Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів розраховується юридичними особами на підставі даних про кількість автомобілів та інших транспортних засобів станом на 1 січня поточного року, об’ємів циліндрів їх двигунів та діючих ставок податку. В даному прикладі вид та марка транспортних засобів, їх кількість та об’єм циліндрів двигуна беруться з умови задачі.

Сумарний об’єм циліндрів двигунів по марках транспортних засобів (машин і механізмів) визначається шляхом множення об’єму циліндрів двигуна в одному транспортному засобі (автомобілі) на їх кількість.

Ставки податку з прийнятої одиниці транспортних засобів встановлені у гривнях зі 100 см3 об’єму циліндрів двигуна і складають наступні розміри (дивись таблицю 4.5.4.2).


Таблиця 4.5.4.1

РОЗРАХУНОК

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів

по _____________________________________ на 200_ рік.

(назва підприємства, установи, організації)

 

№ з/п Вид і марка транспортного засобу Об’єм циліндрів двигуна, см3 Кількість транспортних засобів, шт Сумарний об’єм, см3 Ставка податку на рік, грн. Сума податку, грн. Пільги Сума податку, що підлягає сплаті, грн. (п.7–п.9)
Потужність двигуна, кВт Потужність двигуна, кВт За 100 см3.; За 1 кВт.; За 1 см довжини Код пільги Сума, грн.
Довжина корпусу, м Довжина корпусу, м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                 
                 
                 
                 
                 
ВСЬОГО:                

 

Строки сплати податку:

1-ий квартал __________ грн. до “___”_________ 200_ р. 3-ий квартал __________грн. до “__”_________200_ р.

2-ий квартал __________ грн. до “___”_________ 200_ р. 4-ий квартал __________грн. до “__”_________200_ р.

 

Керівник __________________ Головний бухгалтер ________________


Таблиця 4.5.4.2

Вправа 4.6

Порядок розрахунку та сплати податку (плати) за землю

 

Завдання 4.6.1.Назвіть види земельних угідь, що оподатковуються, та ставки податку на них.

Завдання 4.6.2.Назвіть загальний порядок розрахунку податку (плати) за землю (платники. об’єкт та ставки оподаткування) та строки його сплати.

Завдання 4.6.3. Пільги, що надаються платникам податку на землю.

Завдання 4.6.4. Складання розрахунку податку за землю

Вихідні дані. Завод “Продтовари”, розташований в селі Кодня, займає земельну площу в розмірі 3 га. Крім того, він має в своєму користуванні за межами населеного пункту 10 га пашні та 5 га багаторічних насаджень, що використовуються за цільовим призначенням.

Вартість 1 га земельних угідь складає: рілля – 4300 грн., багаторічних насаджень – 5800 грн.

В селі Кодня проживає 4210 чоловік.

Необхідно. Скласти розрахунок податку (плати) за землю.

Розв’язок задачі оформити в таблиці 4.6.4.1.

Методичні вказівки. Плату за землю сплачують всі власники землі та землекористувачі. Розраховується вона в залежності від розміру земельної ділянки, яка знаходиться у власності або користуванні власника, його цільового використання, вартісної оцінки або місцезнаходження і встановлених ставок оподаткування.

В даному прикладі види земельних угідь, їх площа та розташування беруться з умов задачі.

Середні ставки податку по видах земельних угідь і в залежності від їх вартісної оцінки та місцерозташування, складають наступні величини:

При наявності грошової оцінки земельних угідь При відсутності грошової оцінки земельних угідь
Найменування земельних угідь Ставка податку у % від грошової оцінки земельних угідь Групи населених пунктів з чисельністю населення, тис.чол. Середня ставка податку за 1 м2, коп
Рілля, сінокоси, пасовища 0,1 до 0,2 1,5
Багаторічні насадження 0,03 від 0,2 до 1,0 2,1
Землі населених пунктів, грошова оцінка яких встановлена 1,0 від 1,0 до 3,0 2,7
від 3,0 до 10,0 3,0
Землі підприємств промисловості, транспорту і зв’язку 5,0 від 10,0 до 20,0 4,8
від 20, до 50,0 7,5
від 50,0 до 100 9,0

Коефіцієнт індексації грошової оцінки земель та ставок з 1 м2 складає 2,62.

Для розрахунку суми податку з площі ріллі та багаторічних насаджень необхідно визначити грошову оцінку цих угідь, шляхом перемноженням вартості їх 1 га, приведеної в умові задачі, на площу відповідного виду земельних угідь, що приймається до розрахунку, та збільшити цю оцінку на коефіцієнт індексації.

Перемноженням ставки податку по видах земельних угідь на їх грошову оцінку визначаємо суму податку по видах цих угідь.

В залежності від кількості населення в названому населеному пункті, визначаємо ставку податку для розрахунку його суми по землях, що займає завод в межах населеного пункту. Цю ставку перемножимо на коефіцієнт індексації, після чого використаємо її в розрахунку податку з земель, що входять до складу населеного пункту.

Перемноженням розрахованої ставки на кількість земельних угідь (в м2), що знаходяться у власності заводу, визначаємо суму податку з цих земель.

Додаванням сум податку, нарахованого по видах земельних угідь, визначаємо його загальну суму.

Коригуванням нарахованої загальної суми податку на суми пільг (якщо вони є) та на суми перерозрахунку за попередній звітний рік, визначаємо суму податку, яку слід сплатити в поточному звітному році.

Розрахунок суми податку за землю складається всіма юридичними особами – платниками цього податку щорічно станом на 1-е січня поточного року і до 1-го лютого цього ж року подається в податковий орган за місцем реєстрації платника.

Нарахована сума податку сплачується в бюджет рівними частинами в такі строки: виробниками товарної сільськогосподарської та рибної продукції та громадянами до 15 серпня та 15 листопада, а всіма іншими платниками – щомісячно до 30 числа місяця, який йде за звітним.

 

 


Таблиця 4.4.6.1

 

РОЗРАХУНОК

земельного податку ______________________________________ за 200_ р.

(назва підприємства)

 

Місце- знаход-ження земель-ної ділянки Загальна площа земельної ділянки, га В тому числі Всього сума податку за даними платника, грн.. Сума пільг, грн. Сума податку за міну-сом пільг, грн.. Сума перерахунку за попередній період, грн.. Сума до спла-ти, грн.
Рілля Багаторічні насадження Для інших цілей
Площа земель-ної ділянкига Ставка податку грн. Сума подат-ку, грн. Площа земель-ної діляг-ки, га Ставка подат- ку, грн. Сума подат- ку, грн. Площа земель-ної діляг- ки, га Ставка подат- ку, грн. Сума подат- ку, грн.
В межах населе-ного пункту                              
За межами населе-ного пункту                              
                               
Всього:                              

 

Строки та суми сплати____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник_____________________ Головний бухгалтер_____________________

 


Вправа 4.7

Порядок розрахунку та сплати податку на прибуток

 

Завдання 4.7.1.Платники податку на прибуток, об’єкт оподаткування та порядок його розрахунку.

Завдання 4.7.2. Валовий доход, його сутність та склад.

Завдання 4.7.3. Валові витрати, їх сутність та склад.

Завдання 4.7.4. Складання декларації про прибутки підприємства.

Завдання 4.7.5.Загальний порядок розрахунку податку на прибуток (платники, об’єкт та ставки оподаткування) та строки його сплати.

Вихідні дані. Підприємство за звітний період мало наступні показники виробничо-фінансової діяльності.

№ з/п Показник За звітний квартал, тис. грн. Наростаючим підсумком з початку року, тис. грн.
1 2 3 4
Вартість відвантажених (проданих) продукції, товарів, робіт, послуг (без ПДВ і акцизного збору) 555,0 2220,0
Вартість відвантажених товарів на умовах товарообміну (бартер) 30,0 120,0
Виручка від продажу основних фондів 52,0 52,0
Балансова вартість проданих основних фондів 54,0 54,0
Доходи від оренди приміщень 2,6 10,5
Витрати на утримання приміщень, що здаються в оренду 2,1 8,5
Сума страхових відшкодувань, отримана за втрачене застраховане майно 2,6 10,2
Сума, що надійшла в погашення раніше списаної дебіторської заборгованості 0,5 2,1
Інші доходи 0,8 3,1
Сума сплачених штрафів, пені, неустойок 0,4 1,5
Суми дебіторської заборгованості, за якими пройшли строки позовної давності 0,3 1,2
Витрати на здійснення інших видів операцій 0,9 3,6
1 2 3 4
Витрати на придбання матеріалів, сировини та напівфабрикатів у резидентів за національну та іноземну валюту для виробництва 143,0 572,0
Витрати на придбання товарів у резидентів для подальшої їх реалізації 45,0 180,0
Витрати, пов’язані з наданням робіт, послуг 22,5 90,0
Витрати на оплату праці без відрахувань 96,5 386,0
Відрахування на соціальне страхування від заробітної плати 41,0 164,0
Амортизаційні відрахування: а) по будівлях і спорудах б) по автотранспортних засобах в) по інших видах основних фондів 75,0 25,0 12,5 300,0 100,0 50,0
Інші види витрат, пов’язані з виробництвом 7,5 30,0
Авансові платежі податку на прибуток 16,5 99,0

Необхідно. Скласти декларацію про прибуток підприємства і відповідні додатки до неї.

Розв’язок задачі здійснити по формі таблиці 4.7.4.1.

Методичні вказівки.Декларація про прибуток підприємства складається щоквартально всіма платниками податку на прибуток, незалежно від фінансового стану платника у звітному періоді і подається в податковий орган:

– протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця, якщо податковий період дорівнює календарному місяцю;

– протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (півріччя), якщо податковий період дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю.

До складу декларації входить сама декларація та 17 додатків, в яких розраховуються відповідні види (групи) доходів та витрат. У випадку відсутності у підприємства будь-яких видів витрат і доходів відповідні додатки не заповнюються і не подаються в податковий орган.

Сама декларація складається з семи основних частин (дивись далі).

 

Таблиця 4.7.4.1

Нематеріальними активами

(скорочено)

тис. грн.

Показники Код рядка За звітний квартал, тис. грн. Наростаючим підсумком з початку року
Витрати, пов’язані з утриманням основних фондів, що знаходяться на консервації 30.1    
Суми перевищення балансової вартості над виручкою від продажу основних фондів групи 1 і нематеріальних активів 30.3    
Балансова вартість окремих об’єктів основних фондів групи 1, які вимушено замінюються з незалежних від платника податку причин 30.4    
Затрати, пов’язані з розвідкою та розробкою корисних копалин, які не призвели до їх відкриття або є недоцільними 30.6    
Усього витрат (сума рядків з 30.1 по 30.7) 30.8    

 

Підсумкові дані по рядку 30.8 додатку І переносяться в рядок 30 декларації.

До складу витрат по інших операціях (рядок 31 декларації) враховуються сума збитків, отриманих власником корпоративних прав при повній ліквідації підприємства, а також збитків, отриманих учасником спільної діяльності без створення юридичної особи, витрат на сплату відсотків по депозитах, орендних платежах, громадсько-правових договорах, по сплаті пені, штрафів, неустойок, суми дебіторської заборгованості, по якій закінчились строки позовної давності, та інші витрати по здійсненню інших операцій. Розрахунок витрат по інших операціях наводиться в додатку К. Дані для складання додатку К беруться з умови задачі.

 

Додаток К

Витрати по інших операціях

(скорочено)

тис. грн.

№ з/п Показник Код рядка За звітний квартал Наростаючим підсумком з початку року
Сума збитків, зазнаних власником корпоративних прав, у разі повної ліквідації підприємства, у випадку, якщо сума коштів або вартість майна, отримана у вигляді компенсації, менша номінальної вартості корпоративних прав 31.1    
Сума збитків, зазнаних учасником спільної діяльності без створення юридичної особи, у разі, якщо сума коштів або вартість майна одержана при завершенні спільної діяльності менша від балансової вартості матеріальних цінностей та коштів, переданих для спільної діяльності 31.2    
Витрати по сплаті відсотків за депозитами, орендними платежами, цивільно-правовими договорами для пов’язаних з платником податку осіб 31.3    
Витрати інноваційних центрів, внесених до державного реєстру, понесені від продажу інноваційного продукту 31.4    
Інші витрати 31.8    
Усього витрат (сума рядків з 31.1 по 31.8) 31.9    

 

Підсумкові дані по рядку 31.9 додатку К переносяться в рядок 31 декларації.

В рядку 32 відображається загальна сума валових витрат, отримана при додаванні рядків з 14 по 31 + рядок 12 +(–) рядок 13.

В рядку 33 декларації відображається сума витрат, які за своїм змістом необхідно виключити зі складу валових затрат з метою оподаткування. До складу витрат, що виключаються, входять суми перевищення балансової вартості покупних матеріалів, товарів, сировини, напівфабрикатів, які знаходяться на складах на кінець звітного періоду, в незавершеному виробництві над їх балансовою вартістю на початок цього ж періоду, витрати підприємств, заснованих всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів, а також підприємств, які виробляють і реалізують спеціальну продукцію дитячого харчування, витрати, пов’язані з діяльністю підприємства за межами митної території України при наявності міжнародного договору та ін. В даному прикладі названих видів затрат немає, а тому додаток Л не складається і рядок 33 декларації не заповнюється.

В рядку 34 декларації відображається сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у відповідності з діючим порядком по різних групах основних фондів та нематеріальних активів. Попередньо розрахунок сум амортизації здійснюється в додатку М до декларації. Дані для заповнення додатку М беруться з умови задачі.

Підсумкова сума додатку М (рядок 34.16) переноситься в рядок 34 декларації.

Рядок 35 включає суму амортизаційних відрахувань по основних фондах та нематеріальних активах, які брали участь у створенні і продажу інноваційного продукту, у виробництві спеціальних продуктів дитячого харчування, у виробництві товарів на підприємствах, заснованих всеукраїнськими громадським організаціями інвалідів та ін. Визначення загальної суми амортизаційних відрахувань по вказаних видах основних фондів проводиться у додатку Н до декларації. В даному прикладі цих видів амортизаційних відрахувань немає, тому додаток Н не складається і рядок 35 декларації не заповнюється.

В рядку 36 декларації відображається сума прибутку, що оподатковується за ставкою 30 %, яка визначається наступним чином: від суми скоригованого валового доходу (рядок 11) віднімається загальна сума валових затрат (рядок 32), додаються затрати, що виключаються з валових затрат з метою оподаткування (рядок 33), віднімаються амортизаційні відрахування (рядок 34), додається сума амортизації, яку слід зменшити з метою оподаткування (рядок 35 декларації) і віднімається прибуток, отриманий від продажу інноваційного продукту (рядок 36.3 додатку О, який в даному прикладі не складається).

Додаток М

Амортизаційні відрахування

(скорочено)

тис. грн.

№ з/п Показники Код рядка За звітний квартал, тис. грн. Наростаючим підсумком з початку року
Балансова вартість груп основних фондів      
1.1 група 1 34.1    
1.2 група 2 34.2    
1.3 група 3 34.3    
Сума амортизаційних відрахувань по основних фондах та нематеріальних активах      
4.1 групи 1 (будівлі, споруди) 34.11    
4.2 групи 2 (транспортні засоби) 34.12    
4.3 групи 3 (інші основні фонди) 34.13    
4.4 нематеріальні активи 34.14    
Амортизація витрат, пов’язаних з видобутком корисних копалин 34.15    
Загальна сума амортизаційних відрахувань (сума рядків з 34.11 по 34.15) 34.16    

 

Для заповнення рядків 36.1 – 36.3 декларації складається додаток П-1. Вихідні дані про суму нарахованої амортизації беруться з відповідних рядків декларації або з умови задачі. Розрахунок передбачених в додатку П-1 показників проводиться у відповідності з порядком, вказаним в тексті рядків цього додатку.

Дані про суму прибутку, отриманого за рахунок зміни понижуючого коефіцієнта амортизації, а також про суму податку на цей прибуток з рядків 43.3 та 43.4 додатку П-1 переносяться у відповідні рядки декларації (рядок 36.1 та 36.2).

Оподаткований прибуток з урахуванням частки прибутку, який отримано за рахунок зміни понижуючого коефіцієнту амортизації (рядок 36.3 декларації) визначається у вигляді різниці між розрахованою оподаткованою за ставкою 30 % сумою прибутку (рядок 36) та прибутком, який отримано за рахунок понижуючого коефіцієнту амортизації (рядок 36.1).

 

Додаток П-1

Платник податку__________________________

Кожний підрозділ (філія)

№ з/п Назва підрозділу (філії) Сума витрат з амортизацією, тис. грн. Питома вага витрат підрозділів в їх загальній сумі, % Сума податку, грн.
Основний підрозділ      
Філія №1      
Філія №2      
Всього по фірмі 473,7 100,0 24,5

 

Методичні вказівки.При наявності рішення у фірмі про сплату консолідованого податку на прибуток, його суми, сплачувані дочірніми підприємствами (філіями), визначаються шляхом розподілу загальної суми податку по фірмі між філіями пропорційно питомій вазі валових витрат та амортизаційних відрахувань кожної філії в їх загальній сумі по фірмі.

Розмір податку, який сплачується кожною філією, визначається перемноженням розрахованого показника питомої ваги витрат по кожній філії на загальну суму податку, яку слід сплатити фірмі.

Складений філіями розрахунок сплати податку на прибуток подається в податковий орган, а нараховані суми податку сплачуються кожною філією в місцевий бюджет.

Сплачені філіями суми податку враховуються в розрахунку податку на прибуток в цілому по фірмі.

 

Вправа 4.8

Порядок утримання та перерахування до бюджету прибуткового податку з доходів громадян

 

Завдання 4.8.1.Склад оподатковуваного прибутковим податком доходу громадян.

Завдання 4.8.2.Види доходів, що не підлягають оподаткуванню прибутковим податком.

Завдання 4.8.3. Пільги по прибутковому податку.

Завдання 4.8.4.Ставки для нарахування прибуткового податку, загальний порядок його нарахування та сплати до бюджету.

Завдання 4.8.5.Розрахунок оподатковуваного доходу працівників підприємства та розрахунок прибуткового податку з нього.

Вихідні дані. 1. Іванов І.В. у жовтні місяці за 18 робочих днів заробив 195-00 грн., а за чотири дні хвороби в цьому ж місяці йому було нараховано 35-00 грн. Крім того, Іванову І.В. в жовтні було нараховано премію розміром 35-00 грн., а також матеріальну допомогу в розмірі 30-00 грн.

2. Ільїна А.П. у жовтні місяці за 10 днів заробила 98-00 грн., а за14 днів відпустки їй було нараховано 106-00 грн. Цього ж місяця їй було нараховано премію розміром 25-00 грн. Вона має одну дитину віком до 10 років.

Необхідно. Розрахувати оподатковуваний доход у Іванова та Ільїної та нарахувати суму прибуткового податку з їх доходів.

Розрахунок цих показників здійснити в таблиці 4.8.5.1.

 

Таблиця 4.8.5.1

Вправа 4.9

Порядок розрахунку та сплати в бюджет єдиного податку

 

Завдання 4.9.1. Що собою представляє єдиний податок?

Завдання 4.9.2. Хто з фізичних та юридичних осіб може переходити на сплату єдиного податку і які умови переходу на сплату єдиного податку?

Завдання 4.9.3. Які ставки сплати єдиного податку, та об’єкт оподаткування?

Завдання 4.9.4. Який порядок нарахування та сплати єдиного податку?

Завдання 4.9.5.Які податки та платежі не сплачують юридичні та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, що перейшли на сплату єдиного податку.

&nbs

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 166; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.224.133.198 (0.012 с.)