ТЕМА 6 ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 6 ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙЗадача 1

Банк „Кредо” 1. 01. 2009 року залучив строковий депозит від фізичної особи готівкою в сумі 10000 гривень на 5 років під 18% річних. Проценти нараховуються наприкінці кожного місяця, методом 30/360., а сплачуються наприкінці строку дії договору.

Необхідно: Відобразити необхідні дати, проведення і суми.

Розв’язання1:

1/Залучення строкового депозиту від фізичної особи готівкою:

Дт 1001 Кт 2630 – 10000 грн;

2.Нарахування щомісячно відсотків:

Дт 7041 Кт 2638 – 10000 * 0,18* 30 /360 = 150 грн;

3.Сплата відсотків в кінці строку дії договору:

Дт 2638 Кт 2620 – 150*60 = 9000 грн.

Розв’язання2:

1) 4.01.20..р. банк «Кредо» залучив строковий вклад (депозит) від фізичної особи:

Дебет рахунка 1001 А «Банкноти та монети в касі банку»

Кредит рахунка 2630 П «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб»

Сума проведення 10 000 грн.

2) 31.01.20..р. банк нараховує проценти за строковим депозитним вкладом за січень:

Дебет рахунка 7041 АП «Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб»

Кредит рахунка 2638 П «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб»

Сума проведення 150 грн. (10 000 *0,18 *30/360)

Такі проведення будуть здійснюватись кожного місяця протягом 5 років і на таку саму суму.

3) Сума строкового депозитного вкладу та нараховані проценти повертаються фізичній особі

Дебет рахунка 2630 П «Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб»

Дебет рахунка 2638 П «Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб»

Кредит рахунка 1001 А «Банкноти та монети в касі банку»

Сума проведення 19 000 грн. (10 000 грн. +(10 000*18%*5)

Задача 2

Банк „Кредо” 1. 01. 2009 року залучив строковий депозит ТОВ „Мрія” у сумі 50000 гривень строком на 3 роки під 17% річних із капіталізацією процентів кожного місяця. Нарахування процентів відбувається наприкінці місяця за методом факт/365(6).

Необхідно: Відобразити в обліку всі необхідні дати, проведення і суми

Розв’язання:

1.Залучення строкового депозиту с/г:

Дт 2600 Кт 2610 - 50000 грн;

2.Капіталізація відсотків за короткостроковим вкладом с/г:

Дт 2618 Кт 2610 – 50000 * 17/100 = 8500 *3 = 25500

3.Наприкінці місяця нарахування відсотків:

Дт 7021 Кт 2618 - 50000 * 17/100 * 30/360 = 708.

Задача 3

Банк „Кредо” 01. 01. 2009 року залучив строковий депозит іншого банку у сумі 1000000 гривень строком на 1 рік під 19% річних. Проценти нараховуються наприкінці кожного місяця за методом факт/факт, а сплачуються наприкінці строку дії договору.

Необхідно: Відобразити в обліку необхідні дати, проведення і суми.

Розв’язання:

1.Залучення строкового вкладу іншого банку:

Дт 1200 Кт 1612 – 1000 000 грн;

2.Нарахування відсотків:

Дт 7012 Кт 1618 – 1000 000 * 0,19 * 31 /360 = 16361 грн;

3.Сплата відсотків:

Дт 1618 Кт 1200 - 16361 *12 = 196333 грн.

4) повернення депозиту

Д 1612 К 1200 1000000 грн

Задача 4(2 варіанта)

1.Банк „Кредо” 01. 01. 2009 року розмістив у банку „Світ” короткостроковий депозит на 9 місяців у сумі 300000 гривень під 15% річних. Метод нарахування факт/факт.

Необхідно: Відобразити всі необхідні дати, проведення і суми.

Розв’язання:

1.Розміщення короткострокового депозиту в іншому банку:

Дт 1500 Кт 1200 – 300 000 грн;

2.Нараховані відсотки доходу:

Дт 1508 Кт 6012 – 300 000 * 0,15 * 30 /360 = 3750 грн;

3.Отримано відсотки доходу:

Дт 1200 Кт 1508 – 3750 * 9 = 33750 грн.

2. Банк „Кредо” 04. 01. 20.. р. залучив строковий депозит іншого банку у сумі 1000000 гривень строком на 1 рік під 19% річних. Проценти нараховуються наприкінці кожного місяця за методом факт/факт, сплачуються наприкінці строку дії договору.

Необхідно: Відобразити в обліку необхідні дати, проведення і суми.

Розв’язання

1.04.01.2010 р. відображаємо залучення депозиту банком «Кредо» від іншого банку:

Дебет 1200 Кредит 1612 — 1000 000

1.31.01.2010 р. банк нараховує проценти за строковим депозитним вкладом:

Дебет 7012 Кредит 1618 — 1344,75

Сума відсотків за місяць = 1 млн. *31*19 %/365 = 16 137/12 = 1344,75

Нарахування відсотків за депозитом здійснюється кожного місяця протягом дії депозитної угоди на аналогічну суму.

2.04.01.2011 р. сплачується сума строкового депозитного вкладу та нараховані проценти:

Дебет 1612 Кредит 1200 — 1 016 137

Дебет 1618

Задача 5

Банк „Кредо” 01. 06. 20.. р. розмістив у банку „Світ” строковий вклад (депозит) строком на 1 рік у сумі 800000 гривень під 17% річних. Згідно договору проценти нараховуються та сплачуються щомісячно. Метод нарахування 30/360. Банк „Світ” своєчасно проценти не сплатив, але розрахувався за депозитом і процентами 01. 12. наступного року. Банк „Кредо” сформував резерв під заборгованість банку „Світ”.

Необхідно: Відобразити всі необхідні дати, проведення і суми.

Розв’язок:

1.1.06.2010 розміщення депозиту

Д 1512 К 1200 800000 грн

2. нарахування процентів (банком «Кредо»)

800000*30/360*0,17 = 11333,28 грн (за місяць)

Д 1518 К 6012 11333,28 грн

3) банк «Кредо» визнає заборгованість за строковим вкладом простроченою

Д 1517 К 1512 8000000 грн

4) банк «Кредо» визнає заборгованість за нарахованими процентами простроченими

Д 1519 К 1518 11333,28*12 = 135999,36 грн

5) банк «Кредо» визнає заборгованість за депозитом сумнівною

Д 1517.1 К 1517 800000 грн

6) банк «Кредо» визнає заборгованість за нарахованими процентами сумнівними

Д 1519.1 К 1519 135999,36 грн

7) банк «Кредо» формує резерв під сумнівну заборгованість на суму вкладу

Д 7701 К 1592 800000 грн

8) банк «Кредо» формує резерв під сумнівну заборгованість за нарахованими відсотками

Д 7720 К 3599 135999,36 грн

9) банк «Кредо» списує заборгованість за рахунок резерву

- за вкладом

Д 1592 К 1517.1 800000 грн

Одночасно на поза балансі:

Д 9617 К 9910 800000 грн

- за нарахованими процентами

Д 3599 К 1519.1 135999,36 грн

Одночасно на поза балансі:

Д 9600 К 9910 135999,36 грн

10) банк «Світ» повернув депозитний вклад та проценти банку «Кредо»

Д 1200 К 7720 , К 7701

Одночасно на поза балансі:

Д 9910 К 9600

Сума: 800000 + 135999,36 = 935999,36 грн

Задача 6

Банк «Укрсіббанк» 05.02.200х залучає вклад «Пори року» при­ватного підприємства «Берегиня» в розмірі 25 000 грн на 6 міся­ців за річною ставкою 16,7 % з виплатою процентів наприкінці кожного кварталу. Проценти нараховуються наприкінці кожного місяця методом факт/факт. Згідно з договором у разі достроко­вого вилучення депозиту банк сплачує депоненту знижену про­центну ставку в розмірі 3 % річних. 16.06.200х підприємство вирі­шило вилучити депозит достроково.

Відобразити в бухгалтерському обліку операції із залучення вкладу від підприємства, нарахування процентів за строк користування вкладом, виплату процентів за І квартал користування, вилучення депозиту достроково і сплату процентів банком за зани­женою ставкою. Підрахувати і проставити необхідні суми.

Розв’язання:

1.Залучення вкладу «Пори року» від приватного підприємства 05.02 на суму 25 000 грн:

Дебет рахунка 2600 АП «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» — поточний рахунок ПП «Берегиня»;

Кредит рахунка 2610 П «Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання».

2.Нарахування процентів щомісяця:

28.02 — 25 000 ´ 24 / 365 ´ 0,167 = 274,52 грн:

Дебет рахунка 7021 АП «Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання»;

Кредит рахунка 2618 П «Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання»;

31.03 — 25000 ´ 31 / 365 ´ 0,167 = 354,59 грн:

Дебет рахунка 7021 АП «Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання»;

Кредит рахунка 2618 П «Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання»;

30.04 — 25000 ´ 30 / 365 ´ 0,167 = 343,15 грн:

Дебет рахунка 7021 АП «Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання»;

Кредит рахунка 2618 П «Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання»;

04.05 — 25000 ´ 4 / 365 ´ 0,167 = 45,75 грн. Цю суму банк відразу сплачує депоненту;

Дебет рахунка 7021 АП «Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання»;

Кредит рахунка 2600 АП «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» — поточний рахунок ПП «Берегиня».

3.Сплата процентів депоненту на суму 274,52 + 354,59 + 343,15 =
= 972,26 грн:

Дебет рахунка 2618 П «Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання»;

Кредит рахунка 2600 АП «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» — поточний рахунок ПП «Берегиня».

4.Нарахування процентів за ІІ квартал:

31.05 — 25 000 ´ 27 / 365 ´ 0,167 = 308,84 грн.

Дебет рахунка 7021 АП «Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання»;

Кредит рахунка 2618 П «Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання».

5.Депонент достроково вилучає депозит 16.06. Отже, 16.06 банком буде здійснено такі бухгалтерські проведення:

6.нарахування процентів за останні дні користування банком депозитом:

16.06 — 25 000 ´ 15 / 365 ´ 0,167 = 171,58 грн.

Дебет рахунка 7021 АП «Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання»;

Кредит рахунка 2618 П «Нараховані витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання»;

7.дострокове вилучення депозиту і сплата процентів за заниженою ставокою:

Дебет рахунка 2618 П «Нараховані витрати за строковими кош­тами суб’єктів господарювання» — (308,84 + 171,58) =
= 480,42 грн;

Дебет рахунка 2610 П «Короткострокові вклади (депозити) суб’єктів господарювання» — 25 000 – (1018,01 –
182,88) = 24 164,87 грн (сума поверненого депозиту, що
зменшена на суму перерахованих процентів за І квартал);

Кредит рахунка 2600 АП «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» — поточний рахунок ПП «Берегиня» (25 000 ´ 27 / 365 ´ 0,03 + 25 000 ´ 15 / 365 ´ 0,03) =
= 86,30 грн (проценти за зниженою ставкою) +
+ 24 164,87 грн (сума поверненого депозиту, що змен­шена на суму перерахованих процентів за І квартал) =
= 24 251,17 грн;

Кредит рахунка 7021 АП «Процентні витрати за строковими коштами суб’єктів господарювання» — (480,42 – 86,30) =
= 394,12 + (1018,01 – 25 000 ´ (24 + 31 + 30 + 4) / 365 ´
´ 0,03) = 394,12 + (1018,01 – 182,88) = 1229,25 грн (сума зменшення процентних витрат).

Задача 7

Банк „Кредо” 4. 01. 20.. р. залучив строковий депозит ТОВ „Мрія” у сумі 50000 гривень строком на 3 роки під 17% річних із капіталізацією процентів кожного місяця. Нарахування процентів відбувається наприкінці місяця за методом факт/360.

Необхідно: Відобразити в обліку всі необхідні дати, проведення і суми

Розв’язання:

1.Банк „Кредо” 4. 01. 20.. р. залучив строковий депозит ТОВ „Мрія” у сумі 50000 гривень строком на 3 роки

Дт 2600 Кт 2615 50000

2.Нарахування процентів кожного місяця

За січень 1.02

( 50000 *0,17 * 27/360) = 638

Дт 7021 Кт 2618 638

3.Виплачено вытсотки за січень

Дт 2618 Кт 2600 638

4.1.03 Нараховуємо вітсотки за лютий

(50000*0,17 * 28/360) = 661

Дт 7021 Кт 2618 661

5.Виплачено вітсотки за лютий

Дт2618 Кт 2600 661

6.1.04 Нараховано вітсотки за березень

(50000*0,17*31/360) = 732

Дт 7021 Кт 2618 732

7.Виплачено вітсотки за березень

Дт 2618 Кт 2600 732

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.48.69 (0.03 с.)