ТЕМА 3 ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 3 ОПЕРАЦІЇ З ГОТІВКОВИМИ КОШТАМИЗадача 1.

У «Приватбанку» було проведено такі операції з підкріплення операційної каси готівкою з іншого банку — «Вабанку»:

· проведення розрахунків за готівку;

· доставка готівки власними засобами банку;

· доставка готівки через апарат інкасації банку, що продає готівку.

Скласти бухгалтерські проведення за змістом господарських операцій.

Розв'язок:

Передавання готівки здійснюється за попередньою оплатою.У «Приватбанку» (одержувач готівки):· Проведення розрахунків за готівку:

Дт 1811 Кт 1200

· Отримання готівки:

Дт 1001 Кт 1811

У «Вабанку» (продавець готівки):а) доставка готівки здійснюється власними засобами: · отримання коштів за готівку:

Дт 1200 Кт 1911

· видача готівки банку, який здійснює її доставку:

Дт 1911 Кт 1001

б) доставка готівки через апарат інкасації банку, що продає готівку, — «Вабанку»:· отримання коштів за готівку:

Дт 1200 Кт 1911

· відправлення готівки через інкасаторів банку:

Дт 1007 Кт 1001

· отримання підтвердження від «Приватбанку» про отримання готівки:

Дт 1911 Кт 1007

Задача 2

Протягом операційного дня в прибуткову касу надійшла готівка грошей:
— виручка з реалізації продукції від юридичних осіб 5000 грн.
— з коррахунку на поповнення каси 1 30 000 грн.
— невикористаний залишок від підзвітної особи 50 грн.
— як погашення позички працівником банку 1000 грн.
— на вклади від громадян 1300 грн.
— як оприбуткування надлишку каси за результатами ревізії 35 грн.
Необхідно: відобразити в обліку (на бухгалтерських рахунках) операції щодо надходження готівки в касу банку.

Розв’язання:

1. виручка з реалізації продукції від юридичних осіб

Дт 1001 Кт 2600 5000 грн.

2. з коррахунку на поповнення каси

Дт 1001 Кт 1200 130 000 грн.

3. невикористаний залишок від підзвітної особи

Дт 1001 Кт 3550 50 грн.

4. як погашення позички працівником банку

Дт 1001 Кт 3559 1000 грн.

5. на вклади від громадян

Дт 1001 Кт 2630 1300 грн.

6. як оприбуткування надлишку каси за результатами ревізії

Дт 1001 Кт 6499 35 грн.

ТЕМА 4 «РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ»

Задача 1.

Від АТ «Тиса» до відділення банку надійшла заява на виставлення з його рахунка покритого акредитива для розрахунків із заво­дом «Торгмаш» (м. Вінниця) за обладнання на суму 56 890 грн.

Зробити бухгалтерські записи щодо відкриття акредитива в банку-емітенті, перерахунку коштів у виконуючий банк. Пояснити процедуру розрахунку акредитивами.

Розв'язок:

У разі відкриття покритого акредитива, депонованого в банку-емітенті, заявник подає заяву та платіжне доручення наперерахування коштів зі свого рахунка 2600 на аналітичний рахунок 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» / «Розрахунки за акредитивами» у банку-емітенті:

Дт 2600 «Кошти на вимогу суб’єктів господарювання» — перерахування коштів з заявника — підприємства АТ «Тиса» — 56 890 грн + сума комісії;

Кт 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» / «Розрахунки за акредитивами» — зарахування коштів на рахунок депонування акредитивів у банку-емітен-
ті — 56 890 грн;

Кт6110 «Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів» (на суму, визначену за послугу) — сума комісії.

Перший примірник заяви банк-емітент обліковує за відповідним позабалансовим рахунком, призначеним для обліку акредитивів, — 9802 А «Акредитиви до виконання»:

Дт 9802 «Акредитиви до виконання» — 56 890 грн;

Кт 991 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98» —
56 890 грн.

Під час оплати документів за акредитивом банк-емітент списує заяву з позабалансового рахунка:

Дт 991 «Контррахунки для рахунків розділів 96—98» —
56 890 грн;

Кт 9802 «Акредитиви до виконання» — 56 890 грн.

Банк-емітент, зробивши перевірку виконання всіх умов акредитива, на підставі першого примірника реєстру документів за акредитивом списує кошти з аналітичного рахунка «Розрахунки за акредитивами» і перераховує їх на рахунок бенефіціара — заводу «Торгмаш» (м. Вінниця):

а) Дт 2602 «Кошти в розрахунках суб’єктів господарювання» / «Розрахунки за акредитивами» — рахунок з депонування коштів на оплату акредитива в банку-емітенті —
56 890 грн;

Кт 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України» — рахунок банку-емітента або банку АТ «Тиса» — 56 890 грн;

б) Дт 1200 «Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України» — рахунок виконуючого банку в м. Вінниці — 56 890 грн;

Кт 2600 — рахунок бенефіціара — заводу «Торгмаш» —
56 890 грн.

Задача 2.

Банк «Форум» зарахував на поточний рахунок клієнта МП «Схід» платіж за виконані будівельні роботи від АТ «Будівельник» - клієнта банку «Індекс» на суму 90 000 грн.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

Розв’язок:

Виконується сплата коштів одним клієнтом на користь іншого за допомогою платіжного доручення. Дані клієнти обслуговуються в різних банках.

Отже, банк «Індекс» має відобразити операцію перерахування коштів з поточного рахунку АТ «Будівельник» до банку «Форум»

Д 2600 К 1500 90000грн.

Банк «Форум» зараховує одержані кошти на рахунок клієнта МП «Схід»

Д 1500 К 2600 90000грн

Задача 3

Для фізичної особи в банку «Індекс» відкривається картковий рахунок і видається платіжна картка на суму 6000 грн. Гроші вносяться готівкою через банк-агент «Форум». Фізична особа зняла в одному з банкоматів з карткового рахунка 1800 грн.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

Розв’язок:

1.внесення готівкових коштів на картковий рахунок, що відкритий в банку-емітенті через касу іншого банку

-у банку, що обслуговує інвестора переказу коштів

Д 1001 К 2902 6000 грн

Д 2902 К 1500 6000 грн

2) у банку-емітенті при зарахуванні суми поповнення

Д 1500 К 2625 6000 грн

3) видача готівки через банкомат держателя платіжної картки

Д 2920 К 1004 1800 грн

4) закриття рахунка 2920 за операцією з видачі готівки

Д 2625 К 2920 1800 грн

Задача 4

Від торговельної фірми «Олді» до відділення банку «Форум» надійшла заява на виставлення з його рахунка покритого акредитива для розрахунку з АТ «Сяйво» за будівельні матеріали на суму 80 000 грн.

Необхідно: відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій.

Розв’язання

При відкритті покритого акредитива, депонованого в банку-емітенті, заявник подає заявку та платіжне доручення на перерахування коштів зі свого рахунка 2600 АП «Кошти на вимогу суб'єктів господарювання» на аналітичний рахунок 2602 П «Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання»/ «Розрахунки за акредитивами» у банку-емітенті.

1.Перерахування коштів з заявника - торговельної фірми «Олді» і зарахування коштів на рахунок депонування акредитивів у банку-емітенті:

Дебет 2600 Кредит 2602 — 80 000 грн.

2.Відображення на позабалансі. Перший примірник заяви банк-емітент обліковує за відповідним позабалансовим рахунком:

Дебет 9802 Кредит 991 — 80 000 грн.

3.При оплаті документів за акредитивом Банк-емітент списує суму із позабалансового рахунка:

Дебет 9910 Кредит 9802 — 80 000 грн.

4.Банк-емітент, перевіривши виконання всіх умов акредитива, на підставі першого примірника реєстру документів за акредитивом списує кошти з аналітичного рахунка «Розрахунки за акредитивом» і перераховує їх на рахунок бенефіціара – АТ «Сяйво»:

Дебет 2602 Кредит 1200— 80 000 грн.

5.Відповідно на балансі виконуючого банку, що виконує операцію для АТ «Сяйво» виконується запис:

Дебет 1200 Кредит 2600— 80000 грн.

 

ТЕМА 5 ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ

Задача 1.

01. 01. 2009 року банк „Кредо” надав довгостроковий іпотечний кредит суб’єкту господарювання в сумі 700000 гривен, строком на 10 років за ставкою 15 % річних, ринкова ставка 12% під заставу офісного приміщення, оціненого у 800000 гривень. Сплата процентів за кредит здійснюється щоквартально, база нарахування факт/факт.

Необхідно: 1. Визначити щомісячну суму нарахованих процентних доходів за кредитом.

2. Відобразити бухгалтерськими проведеннями операції: отримання застави; виданого кредиту: щомісячно нарахованих процентних доходів; сплати процентів; погашення кредиту відповідно до умови угоди.

Розвя’зання:

1) 01.01.2010 надано довгостроковий іпотечний кредит СГ

Д 2083 К 2600 700000 грн

2) банк визнає одразу прибуток, оскільки кредит видається за ставкою, яка вище ринкової

Д 2085 К 6390 21000 грн (700000*(15%-12%))

3) відображення застави отриманої

Д 9500 К 9900 800000 грн

4) банк амортизує суму неамортизованої премії

Д 6029 К 2085 1750 (21000/12)

5) нараховані процентні доходи за:

Січень: 700000*31/365*0,15 = 8918 грн

Лютий: 700000*28/365*0,15 = 8055 грн

Березень: 700000*31/365*0,15 = 8918 грн

Д 2088 К 6029

6) сплата нарахованих процентів за 1 квартал

Д 2600 К 2088 25891 грн (8918+8055+8918)

7) погашення кредиту

Д 2600 К 2083 700000 грн

8) повернення застави

Д 9900 К 9500 800000 грн

Задача 2(2 варіанта)

1.01. 01. 2009 року банк „Кредо” уклав кредитну угоду на надання 5.01.2009 року короткострокового кредиту банку „Надра” у розмірі 5000000 гривен, строком на 1рік за ставкою 10% річних, ринкова ставка 12% під заставу будинку, оціненого у 6000000 гривен. Сплата процентів за кредит здійснюється наприкінці терміну договору, база нарахування 30/360.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій та зробити необхідні розрахунки.

Розвя’зання:

1.01.01.09 укладено кредитну угоду:

Дт 9100 Кт 9900 – 5000000,00

2.05.01.09 надано кредит:

Дт 1523 Кт 1200 – 5000000,00

Одночасно:

Дт 9900 Кт 9100 – 5000000,00

3.Відображаємо отриману заставу:

Дт 9521 Кт 9900 – 6000000,00

4.Нараховуємо % дохід:

Дт 1528 Кт 6016 – 41666,67 (5000000*0,1*30/360)

5.Відображаємо віртуальні витрати банку:

Дт 7390 Кт 1526 – 10000,00 (5000000*(12-10%))

6.Сплачено %:

Дт 1200 Кт 1528 – 41666,67

7.Погашено кредит:

Дт 1200 Кт 1523 – 5041666,67

8.Списуємо отриману заставу:

Дт 9900 Кт 9521 – 6000000,00

2. 01. 01. 2009 р. банк „Кредо” уклав кредитну угоду на надання 5.01.20.. року короткострокового кредиту банку „Надра” у сумі 5000000 гривен, строком на 1рік за ставкою 10% річних, ринкова ставка 12% під заставу будинку, оціненого у 6000000 гривен. Сплата процентів за кредит здійснюється наприкінці терміну договору, база нарахування 30/360.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій та зробити необхідні розрахунки.

Розв’язання

1.01.01.20.. р. Так як дата укладання угоди не співпадає з датою здійснення операції з надання кредиту іншому банку, в обліку виконується запис на поза балансі:

Дебет 9100 Кредит 9900 — 5 000 000 грн.

2.На позабансі відображено отриману заставу, яка перевищує кредитний борг:

Дебет 9500 Кредит 9900 — 6 000 000 грн.

3.05.01.20.. р. Надано короткостроковий кредит банку „Надра”:

Дебет 1523 Кредит 1200 — 5 000 000 грн.

4.За прикладом наявний розрив між номінальною і справедливою вартістю кредиту. Номінальна вартість складає 5 500 000 грн. ( 5 000 000+5000 000*10%) і ця сума фіксується в кредитній угоді, а справедлива вартість складає 5 600 000 грн. (5 000 000+5 000 000*12 %). Наявне відхилення умовно можна назвати віртуальними витратами:

Дебет 7398 Кредит 1526 — 100 000 грн.

5.Визнана сума дисконту підлягає амортизації:

Дебет 1526 Кредит 6016 — 100 000 грн.

6.31.01.20.. р. відображаємо нарахування процентних доходів за січень:

5 000 000*30*10%:365 = 41 095,89 грн.

Дебет 1528 Кредит 6016 — 41 095,89 грн.

Аналогічні нарахування робимо кожний місяць до кінця дії кредитної угоди і сума процентних доходів за рік складе (41 095,89*12 = 493 150, 68 грн.)

6.Відображено сплату суми кредиту:

7.Дебет 1200 Кредит 1523 — 5 000 000 грн.

8.Відображено сплату відсотків за кредит:

Дебет 1200 Кредит 1528 — 493 150,68 грн.

9.Відображено списання зобов’язання з кредитування (зворотнє проведення) на позабалансі:

Дебет 9900 Кредит 9100 — 5 000 000 грн.

10.Відображено списання зобов’язання з застави (зворотнє проведення) на поза балансі:

Дебет 9900 Кредит 9500 — 6 000 000 грн.

Задача 3

01. 04. 2009 року банк „Кредо” отримав короткостроковий стабілізаційний кредит від Національного банку України у розмірі 20000000 гривен, строком на 1 рік за ставкою 10% річних. Сплата процентів за кредит здійснюється щоквартально, база нарахування факт/365. Банк погасив кредит 1. 06. 2010 року.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій та зробити необхідні розрахунки.

Розвя’зання:

1.01.04.09. надано кредит:

Дт 1200 Кт 1313 – 20 000 000,00

2.1.04.09 – 1.06.09 Нараховано % витрати:

Дт 7003 Кт1318 – 164383,56 ( 20 000 000*0,1*30/365)

3.01.06.10 Сплата процентів:

Дт 1318 Кт 1200 – 493 150,68 (164383,56*3)

4.01.06.10 Сплата суми заборгованості за кредитом:

Дт 1313 Кт 1200 - 20 000 000,00

 

Задача 4

01. 05. 2009 року банк „Кредо” укладено угоду та 3. 05. 2009 року видано довгостроковий кредит АТ „Метробуд” на оновлення устаткування, під гарантію, отриману від Уряду України у розмірі 1000000 гривень, строком на 3 роки за ставкою 20% річних. Сплата відсотків за кредит здійснюється щорічно, база нарахування 30/360. Суму кредиту клієнт погасив 3.01.2013 року. Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій. Розв’язання:

1. 01.05.2009 укладено угоду:

Дт 9129 Кт 9900 – 1000000 грн.

2. 3.05.2009 надано кредит:

Дт 2063 Кт 1200(2600) – 1000000 грн.

3. Відображено надану гарантію:

Дт 9900 Кт 9030 – 1000000 грн.

4. Нараховані відсотки 1000000*0,2*30/360 = 16666,66 грн. щорічно.

Дт 2068 Кт 6026 – 16666,66 грн.

Одержані відсотки:

Дт 1200 Кт 2068 – 16666,66 грн.

5. 04.05.2012 заборгованість визнана простроченою:

Дт 2067 Кт 2063 – 1000000 грн.

6. Заборгованість визнана сумнівною сформовано резерв.

Дт 7702 Кт 2400 – 1000000 грн.

7. Списано заборгованість за рахунок резерву.

Дт 2400 Кт 2067 – 1000000 грн.

Дт 9611 Кт 9910 – 1000000 грн.

8. Погашено кредит 03.01.2013 у наступному звітному періоді.

Дт 1200 Кт 6712 –1000000 грн.

Дт 9910 Кт 9611 – 1000000 грн.

9. Списано гарантії Уряду.

Дт 9030 Кт 9900 – 1000000 грн.

Розв’язання (2 варіант):

1.1.05.2010 відображення суми зобов’язання з кредитування

Д 9030 К 9900 1 000 000 грн

2) 3.05.2010 видано кредит

Д 2073 К 2600 1 000 000 грн

3) щомісячна сума нарахованих процентних доходів

31.05.10 1 000 000*30/360*0,2 = 16 667 грн

Д 2078 К 6027 16667 грн

4) сплата процентних доходів за рік і так три роки поспіль

Д 2600 К 2078 16667*12 = 200004 грн

5) сплачено суму кредиту

Д 2600 К 2073 1000000

Задача 8Банк «Кредо» надав довгостроковий іпотечний кредит Бойко В.П. 1 лютого 2009 року на таких умовах: - сума кредиту 1200000 грн.; - комісія за операцію 2% ; - заставою є автомобіль оцінений у 1400000 грн.; - дата зарахування коштів на рахунок клієнта 5 лютого 2009 року; - процентна ставка 20%; - ринкова ставка 18%; - сума процентів утримана 5 лютого 2009 року; - термін дії кредитної угоди 2 роки.Необхідно: Відобразити в обліку зміст наведених умов за кредитною операцією.

Розвя’зання:

1.Надано кредит 05.02.2009

Дт 2233 Кт 1200 –7200000 грн (1200000*0,2*2)

на суму наданих %

Дт 2233 Кт 2236 – 4800000 грн.

2.Відображено комісію 1200000*0,02 = 240000 грн.

Дт 1200 Кт 3600 – 240000 грн.

3.Відображено одержану заставу.

Дт 9500 Кт 9900 – 1400000 грн.

4. Відображаємо премію за наданим кредитом 2%*1200000 = 240000 грн.

Дт 2235 Кт 6390 – 240000 грн.

Задача 7Банк „Кредо” надав короткостроковий беззаставний кредит суб’єкту господарювання на поточні потреби строком з 1. 12. 2009 року до 1. 12. 2010 року у сумі 500000 гривень під 11% річних (процентний дохід розраховується методом факт/факт). Протягом шести місяців клієнт сплачував нараховані проценти щомісячно, відповідно до умов кредитної угоди. Оскільки надалі сплати процентів не було, банк визнав нараховані доходи спочатку простроченими, потім сумнівними, сформував резерви під сумнівні нараховані доходи і врешті списав їх суму з балансу за рахунок резерву. Така ж процедура виконана і стосовно основної кредитної заборгованості. Втім, 1.02.2011 року клієнт погасив заборгованість за кредитом і нарахованими процентними доходами повністю.

Необхідно: Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій та зробити необхідні розрахунки. Розвя’зання:

1.1.12.09. надано короткостроковий кредит:

Дт 2062 Кт 2600 – 500000,00

2.1.12.09 – 1.05. 09 Нараховуємо % дохід:

Дт2068 Кт6026 – 4671,23 (500000*0,11*31/365)

3.1.06.10 Віднесення % на рахунок простроченої заборгованості:

Дт 2069 Кт 2068 – 4671,23 *12 = 56054,76 грн.

4.Формуємо резерв сумнівної заборгованості:

Дт 7720 Кт 2400.1 – 56054,76

5.Суму своєчасно не погашеного кредиту віднесено на прострочену заборгованість

Дт 2067 Кт 2062 - 500 000

6.Суму простроченої заборгованості за кредитом визнано сумнівною

Дт 7702 Кт 2400 – 500 000

7.Сформовано резерв під заборгованість за кредитом за рахунок сформованог резерву:

Дт 7702 Кт 2400 – 500 000

8.Списуємо безнадійну заборгованість за кредитом за рахунок сформованого резерву:

Дт 2400 Кт 2067 – 500 000

9.Списано заборгованість з %

Дт 2400 Кт 2069

10.1.02.2011 клієнт погасив заборгованість за кредитом і нарахованими процентними доходами повністю

Дт 1001, 2620 Кт 6717 -556054,76

Задача 9

Банк «Кредо» отримав короткостроковий кредит від міжнародної фінансової організації (ЕБРР) на таких умовах: - сума кредиту 20000000 грн.; - строк кредитування 1 рік; - процентна ставка за угодою 17 % (проценти враховано наперед); - ринкова процентна ставка 19%; - комісія за здійснену операцію з кредитування 5%; - дата угоди 1 березня 2009 року співпадає з датою розрахунку.

Необхідно: Відобразити в обліку зміст наведених операцій

Розвя’зання:

1.Одержано корот. Кредит.

Дт 1200 Кт 2700 – 16600000 грн.

Дт 2706 Кт 2700 – 3400000 грн. (проценти = 20000000*0,17)

2.Сплачено комісію 20000000*0,05 = 1000000 грн.

Дт 3500 Кт 1200 – 1000000 грн.

3.Відображено дисконт за операцією.

Дт 2706 Кт 6393 – 20000000*(19%-17%) = 400000 грн.

Задача10

01 липня 2005 р.банком видано кредит с.г. на поточні потреби в розмірі 6 млн грн. строком на 6 місяців за ставкою 35%річних. Сплата %за кредит здійснюється щомісяця, база нарахування – факт/факт. Протягом трьох місяців %за кредитом не сплачувалися. Визначити суму щомісячного нарахування процентних доходів за кредитом.

Відобразити бухг.проведеннями суму виданого кредиту, суму щомісячного нарахування процентних доходів та суму прост.заборгованості за нарахованими процентними доходами за кредитом.

Розвя’зання:

1.01.07.2005 видано кредит с.г. на поточні потреби:Дт 2062 Кт 1200 – 6000000

Нараховано % за липень, серпень, жовтень, грудень:

6000000 * 35% * 31/365 = 178356 (міс.31 день)

6000000*35%*30/365 = 172602(міс.30 днів)

2.Нараховані %

за липень: Дт 2068 Кт 6026 – 178356

за серпень: Дт 2068 Кт 6026 – 178356

за вересень: Дт 2068 Кт 6026 – 172602

за жовтень: Дт2068 Кт6026-178356

за листопад: Дт2068 Кт6026-172602

за грудень: Дт2068 Кт6026-178356.

3.Нараховані доходи за 3 перших місяця визнано простроченими:

Дт2069 Кт2068 – 529314 гр.

Задача 11

01 серпня 2000р. банком видано кредит фіз.особі в інвестиційну діяльність в сумі 10 тис.грн строком на один рік. Згідно з кредитною угодою процентна ставка становить 25 %, суму процентів за кредит отримано наперед, база нарахування 30/360. Заборгованість за даним кредитом визнана сумнівною до повернення.

Відобразити бухг.проведеннями зміст операцій.

Розвя’зання:

Сума % = 10000*25%*30/360*12 = 2500грн

1.Надано кредит в інвест. діяльність, % сплачені наперед: Дт2202 Кт1200 – 7500 гр

Дт2202 Кт3600 – 2500 гр

2.Нараховано резерв під заборгованість:

Дт7702 Кт2400 – 7500

3.Списана заборгованість за рахунок резерву:

Дт2400 Кт2202 – 7500

4.Відображено на позабалансі:

Дт9611 Кт9910

Задача 12

01 квітня 2000р. банком укладено кредитну угоду з іншим банком на отримання короткострокового кредиту в сумі 10 млн.грн строком на 2міс. за ставкою 15%річних,база нарахування факт/факт. Повернення кредиту та процентів за ним – після закінчення строку дії кредитної угоди.

Визначити суму щомісячного нарахування процентних витрат за кредитом.

Відобразити бух.проведеннями отримання кредиту, нарахування процентних витрат за кредитом, повернення кредиту та процентів.

Розвя’зання:

Надання кредиту.

1.1.03.05 укладено угоду про кредитування:

Дт9100 Кт9900 – 10000000 гр

2.Надано кредит іншому банку:

Дт1523 Кт1200 – 10000000 гр

Закриття зобов’язання:

Дт9900 Кт9100 – 10000000 гр

3.Нараховані % за квітень:

10000000*0.15*30/356=126404 гр

Дт1528 Кт6016 – 126404 гр

4.Нараховані доходи за травень:

10000000*0.15*31/365=127397 гр

Дт1528 Кт6016 – 127397 гр

Отримано кошти:

Дт1200 Кт1523 – 10000000 гр

Дт1200 Кт1528

Отримання кредиту:

1.Прийнято зобов’язання:

Дт9910 Кт9110 – 10000000гр

Дт1200 Кт1623 – 10000000 – отримано кредит

2.Закрито зобов’язання:

Дт9110 Кт9900

3.Нараховано витрати за квітень:

Дт7016 Кт1628 – 126404 гр

4.Нараховані витрати за травень:

Дт7016 Кт1628 – 127397 гр

5.Повернуто кредит:

Дт1623 Кт1200 – 10000000 гр

Дт1628 Кт1200 – 126404 гр

(Продовження балансу:

Екон.прибуток=106716947

Оподаткований прибуток перевищує економічний на 206 000(106,922 947)

Податок (екон.приб) = 26679236,75 гр

Податок (опри.приб) = 26730736,75 гр

Дт7900 Кт3620 – 26679236,75

Дт3521 Кт3620 – 51500

Сплачено податок:

Дт3620 Кт1200 – 26730736,75 гр

За рішенням зборів акціонерів проведено розподіл прибутку:

Чистий прибуток = 106716947-26730736,75=79986210,25

70% - до 5020,5021,5022

Дт5040 Кт5020,5021,5022 – 55990347,18

15% - на збільшення стат.капіталу:

Дт5040 Кт5003 – 11997931,54 гр

Дт5003 Кт5000 – 11997931,54 гр

12% - нараховані дивіденди:

Дт5040 Кт3631 – 9598345,23 гр

Дт3631 Кт1200,2600 – 9598345,23 гр

3% - як нерозп.прибуток:

Дт5040 Кт5030 – 2399586,31)

Задача 13

Банк надав довгостроковий іпотечний кредит фізичній особі на умовах:

· Сума кредиту – 220 000

· %за угодою – 23%

· Ринкова ставка – 25%

· Термін – 36 міс

· Комісія сплачується у день підписання угоди

· Дата підписання – 20.03.10р.

· Дата зарахування коштів на рахунок – 01.04.10р.

· Застава – будинок 600 000 грн

Необхідно відобразити зміст наведених операцій за методом 30/360 суму нараховано відсотки:

Розвя’зання:

1.Надане зобов’язання 20.03:

Дт9129 Кт9900 – 220 000

2.Відображена комісія:

Дт2600 Кт3600 – 6600

3.Відображено заставу:

Дт9501 Кт9900 – 600000

4.Надано кредит 01.04:

Дт2233 Кт1001 – 220 000

5.Погашено зобов’язання:

Дт9900 Кт9129 – 220 000 грн

6.Відображаємо збиток від різниці ставок (ринкова >за ставку угоди)

Дт7390 Кт2236 – (25-23)*220 000 = 4400

7.Переводимо комісію на дисконт:

Дт3600 Кт2236 – 6600

8.220 000*23%*30/360 = 4216,7

Дт2238 Кт6046 – 4216,7 грн

9.Амортизація дисконту:

10 000/16 = 306,6

Дт2236 Кт6046 – 305,6

02.05 сплачуються %:

Дт2620,1001 Кт2233 – 220 000

10.Повернуто кредит:

Дт2620,1001 Кт2233 – 220 000

11.Повернуто заставу:

Дт9900 Кт9501 – 600 000

12.Кредит та доходи за ним визнано простроченими:

Дт2237 Кт2233 – 220 000гр – прострочено доходи:

Дт2239 Кт2238 – 4216,7*36 = 151801,2

13.Заборгованість визнана сумнівною, тому формуємо резерв:

Дт7702 Кт2400 – 220 000 – під заборгованість

Дт7720 Кт2400.1 – 151801,2 гр – під доходи

14.Списуємо безнадійну заборгованість за рахунок сформованого резерву:

- списуємо заборгованість:

Дт2400 Кт2237 – 220 000 гр

- списуємо доходи:

Дт2400.1 Кт2239 – 151801,2 гр

15.Відображаємо списання на поза балансі:

-заборгованість списана:

Дт9611 Кт9910

-заборгованість за доходами:

Дт9601 Кт9910

16.Клієнт сплатив кредит у наст.періоді:

-повернуто кредит:

Дт2620,1001 Кт6712 – 220 000

-сплачено доходи:

Дт2620,1001 Кт6717 – 151801,2

17. Відображаємо повернення кредиту на поза балансі:

-кредит:

Дт9910 Кт9611 – 220 000

-доходи:

Кт9601 Дт9910 – 151801,2

Задача 15

Банк «Альфа» надав короткостроковий кредит банку «Кредо» на таких умовах:

· Сума кредиту – 200 000грн

· %за угодою – 10%

· Ринкова ставка – 16%

· Комісія -5%

Розвя’зання:

1.Надано кредит:

Дт1523 Кт1600,1200 – 170 000 грн, Кт1526 – (5%+10%) – 30 000грн

2.Дт7390 Кт1526 – 12000грн (6%)

3.Амортизація дисконту:

Дт1526 Кт6016 – 42000/12 = 3500грн/міс.

4.Банк повернув кредит:

Дт1600,1200 Кт1523 – 200 000

Банк «Кредо» отримав:

1.Дт1200,1500 – 170 000 Кт1623

Дт1626 – 30 000

2.Різниця ставок:

Дт1626 Кт6398 – 12 000грн

3.Амортизація дисконту:

Дт7016 Кт7626 – 3500 грн.

Задача 16

Банк «Альфа» надав кредит банку «Кредо» у сумі 300 000 на таких умовах:

· 18%

· Ринкова ставка – 15%

· Комісія – 5%

Відобразити на балансі двох банків.

Розвя’зання:

Банк «Альфа»:

1.Надано кредит іншому банку:

Дт1523 Кт1200,1600 – 300 000

2.Відображено комісію:

Дт1200,1600 Кт3600 – 15000гр

3.Дт7398 Кт1526 – 9000

4.Списано комісію на дисконт:

Дт3600 Кт1526 – 9000

5.Амортизація дисконту:

Дт1526 Кт6016 – 18 000

6.Нараховано %:300 000*18% = 54000

Дт1528 Кт6016 – 54000гр

7.Погашено кредит та %:

Дт1200,1600 Кт1523 – 300 000

Дт1200,1600 Кт1528 – 54 000

Банк «Кредо»

1.Отримав кредит 300 000:

Дт1500,1200 Кт1623 – 300 000грн

2.Сплачено комісію:

Дт3500 Кт1200,1500 – 9000грн

3.Дисконт за різницю ставок:

Дт1626 Кт6398 – 9000грн

4.Сплаено комісію за дисконт:

Дт1626 Кт3500 – 9000грн

5.Амортизація дисконту:

Дт7016 Кт1626 – 1800

6.Нараховано %:

Дт7016 Кт1628 – 54 000

7.Погашено кредит та %:

Дт1623 Кт1200,1500 – 300 000

Дт1628 Кт1200,1500 – 54 000

Задача 17

1 квітня 200х р. банком укладено кредитну угоду з іншим
банком на отримання короткострокового кредиту в розмірі
3 000 000 грн строком на 2 місяці за ставкою 20 % річних, база нарахування факт/360. Комісійні витрати на кредитне обслуговування — 0,01 % від суми кредиту. Повернення кредиту та процентів
за ним передбачено після закінчення строку дії кредитної угоди.

Визначити суму щомісяця нараховуваних процентних витрат за отриманим кредитом та відобразити бухгалтерськими проведен­нями всі проведені операції.

Розв’язання:

1.1 квітня банк отримав короткостроковий кредит від іншого банку в сумі 3 000 000 грн.

Дт 1200 Кт 1623 — 3 000 000 грн.

2.1 квітня нараховано та сплачено комісійні витрати на кре-
дитне обслуговування за розрахунком: 3 000 000 ´ 0,01 / 100 =
= 300 грн.

Дт 7101 Кт 1200 — 300 грн.

3.30 квітня нараховано процентні витрати за квітень за розрахунком:

3 000 000 ´ 30 / 360 ´ 0,2 = 50 000 грн.

Дт 7016 Кт 1628 — 50 000 грн.

4.31 травня нараховано процентні витрати за травень за розрахунком:

3 000 000 ´ 31 / 360 ´ 0,2 = 51 667 грн.

Дт 7016 Кт 1628 — 51 667 грн.

5.31 травня банк сплатив нараховані проценти за розрахунком: 50 000 + 51 667 = 101 667 грн.

Дт 1628 Кт 1200 — 101 667 грн.

6.31 травня банк повернув суму отриманого кредиту.

Дт 1623 Кт 1200 — 3 000 000 грн.

Задача 18

Банк надав короткостроковий беззаставний кредит фізичній особі на поточні потреби строком з 1.10.05 до 31.12.05 у сумі 10 000 гривень під 10 % річних (розрахунок процентного доходу відбувається методом факт/факт). За жовтень клієнт розрахувався за нарахованими процентами своєчасно. Далі проценти не сплачувались, а суму кредиту своєчасно не повернуто. Коли сума кредиту та несплачені проценти було визнано безнадійною забор­гованістю, клієнт погасив їх цілком 01.02.06.

Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст наведених операцій та зробити необхідні розрахунки.

Розв’язання:

1.1.10.05 надано короткостроковий кредит фізичній особі на поточні потреби:

Дт 2202 Кт 2620, 1001 — 10 000 грн.

2.Заборгованість за наданим кредитом класифіковано як стандартну та під суму кредиту сформовано резерв 1 %:

Дт 7702 Кт 2401 — 100 грн.

3.31.10.05 нараховано процентні доходи за жовтень за розрахунком:

10 000 ´31 / 365 ´ 0,1 = 85 грн.

Дт 2208 Кт 6042 — 85 грн.

5.Банк отримує процентний дохід за кредитом за жовтень

Дт 2620, 1001 Кт 2208 — 85 грн.

6.30.11.05 нараховано процентні доходи за листопад за розрахунком:

10000 ´ 30/365 ´ 0,1 = 82 грн.

Дт 2208 Кт 6042 — 82 грн.

7.3.12.05 несплачені проценти визнано простроченими доходами:

Дт 2209 Кт 2208 — 82 грн.

8.Прострочені нараховані доходи визнано сумнівними:

Дт 2480 Кт 2290 — 82 грн.

9.Одночасно сумнівну заборгованість відображено в системі позабалансового обліку:

Дт 9603 Кт 9910 — 82 грн.

Операції за процентами доходами за грудень в обліку відоб­ражено аналогічно. Сума нарахованих процентів — 85 грн.

10.Під суму сумнівних нарахованих доходів сформовано резерв:

Дт 7720 Кт 2490 82 + 85 = 167 грн.

11.3.01.06 сумнівну заборгованість за нарахованими доходами списано за рахунок сформованого резерву:

Дт 2490 Кт 2480 — 167 грн.

12.Одночасно цю операцію відображено на позабалансі:

Дт 9601 Кт 9910 — 167 грн.

13.Суму своєчасно не погашеного кредиту віднесено на прострочену заборгованість:

Дт 2207 Кт 2202 — 10 000 грн.

14.Суму простроченої заборгованості за кредитом визнано сум­нівною:

Дт 2290 Кт 2207 — 10 000 грн.

15.Сформовано резерв під заборгованість, яку визнано безнадійною:

Дт 7702 Кт 2400 — 10 000 грн.

16.Списано безнадійну заборгованість за кредитом за рахунок сформованого резерву:

Дт 2400 Кт 2290 — 10 000 грн.

17.Одночасно зміст цієї операції відображено на позабалансових рахунках:

Дт 9611 Кт 9910 — 10 000 грн.

17. 01.02.06 клієнт сплатив усю суму заборгованості за кредитом та нарахованими процентами:

Дт 1001, 2620 Кт 6717 — 10 167 грн.

Задача 19

9 січня банк «Київ» надав короткостроковий кредит суб’єктові господарювання на поточні потреби в сумі 50 000 грн строком на 3 місяці під 25 % річних, база нарахування — 30/360. Згідно з кредитною угодою проценти за кредитом утримано наперед.

Відобразити зміст зазначених операцій у системі бухгалтерського обліку та провести необхідні розрахунки.

Розв’язання:

1.9 січня банк надав короткостроковий кредит суб’єктові господарювання на поточні потреби, суму процентів утримано наперед за розрахунком: 50 000 ´ 30 / 360 ´ 0,25 ´ 3 = 3125 грн.

Дт 2062 Кт 2600 — 46 875 грн (50 000 – 3125)

Дт 2062 Кт 2066 — 3125 грн.

2.Щомісяця банк виконує операцію з дисконту за наперед отри­маним процентними доходами за розрахунком: 3125/3 = 1041,7 або 50 000 ´ 30 / 360 ´ 0,25 = 1041,7

Дт 2066 Кт 6026 — 1041,7 грн.

3.1 квітня клієнт повернув банку отриманий кредит у сумі 50 000 грн.

Дт 2600 Кт 2062 — 50 000 грн.

Задача 20

01. 10. 20.. р. банк „ Кредо ” видав кредит суб’єкту господарювання на поточні потреби у сумі 10 млн. грн. , строком на 12 місяців за ставкою 25% річних. Сплата відсотків за кредит здійснюється щомісячно, база нарахування 30/360.

Упродовж 6 місяців відсотки за кредитом сплачувалися, потім виплати припинилися. Суму кредиту клієнт погасив своєчасно.

Відобразити бухгалтерськими проведеннями зміст потрібних операцій.

Виконання:

1) 01.10.20.. р. банк відображає факт видачі кредиту суб’єкту господарювання на поточні потреби:

Дебет 2062

Кредит 2600

Сума проведення 10 000 000 грн.

2) Нараховані доходи за кредитом у поточну діяльність суб’єкту господарювання:

Дебет 2068

Кредит 6026

Сума проведення 208 333, 33 грн. (10 000 000 * 0,25 * 30/360)

Оскільки клієнт сплачував відсотки протягом 6 місяців, то таке проведення буде відображатися кожного з цих місяців і на таку ж саму суму, оскільки нарахування відсотків відбувається за методом «30/360»

3) Прострочені нараховані доходи за кредитом у поточну діяльність СГ:

Дебет 2069

Кредит 2068

Сума проведення 208 333,33 грн.

Оскільки клієнт не сплачував відсотки протягом шести місяців, то таке проведення буде відображатися кожного з цих місяців і на таку ж саму суму.

4) Погашення кредиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.066 с.)