Тема 12: Операції банків з цінними паперамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 12: Операції банків з цінними паперамиКількість годин - 2

Завдання: оформлення пакета документів із випуску та розміщення банками власних цінних паперів

Задачі 5.1.1-5.1.4 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с.

Практичне заняття № 32

Тема 12: Операції банків з цінними паперами

Кількість годин - 2

Завдання: визначення ефективності банківських інвестиційних операцій

Задачі 5.2.1-5.2.5 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с.

Практичне заняття № 33

Тема 12: Операції банків з цінними паперами

Кількість годин - 2

Семінар № 8

План семінарського заняття

1. Роль ринку цінних паперів у фінансовій сфері держави

2. Процедура випуску акцій

3. Застосування деривативів на ринку цінних паперів

4. Діяльність фондової біржі

5. Банківські установи як зберігачі в національній депозитарній системі

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92 р.

8. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 р.

9. Закон України «Про інвестиції» від 18.09.91 р.

10. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р.

11. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

12. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

13. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

14. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. -
416 с.

 

Практичне заняття № 34

Тема 13: Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

Кількість годин - 2

Завдання: оформлення пакета документів для відкриття депозитних рахунків юридичним особам в іноземній валюті

Задачі 2.2.5, 2.2.6 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с., індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 35

Тема: Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

Кількість годин - 2

Завдання: оформлення пакета документів для відкриття депозитних рахунків фізичним особам в іноземній валюті

Задачі 2.3.8 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с., індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 36

Тема 13: Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

Кількість годин - 2

Семінар № 9

План семінарського заняття

1. Валютний ринок: поняття, види та основні учасники

2. Правове регулювання операцій банків в іноземній валюті

3. Валютний ризик та методи управління ним

4. Характеристика банківських рахунків в іноземній валюті

5. Особливості відкриття та ведення поточних рахунків в іноземній валюті

6. Особливості відкриття та ведення депозитних рахунків в іноземній валюті

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах: Постанова № 492 Правління НБУ від 02.11. 2003 р. (зі змінами і доповненнями).

8. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р., зі змінами і доповненнями.

9. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

10. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

 

 

Практичне заняття № 37-39

Тема 14: Торговельні операції банків в іноземній валюті

Кількість годин - 6

Завдання: оформлення пакета документів та розроблення документообігу для здійснення банками міжнародних розрахунків банківським переказом, документарним акредитивом і документарним інкасо

Задачі 3.3.1-3.3.3 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с., індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 40

Тема 15: Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Банківські валютно-обмінні операції

Кількість годин - 2

Завдання: визначення доходу банку від операцій із продажу, купівлі і конвертації іноземної валюти, оформлення необхідних документів

Задачі 3.4.4 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с., індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 41-42

Тема 15: Неторговельні операції банків в іноземній валюті. Банківські валютно-обмінні операції

Кількість годин - 4

Завдання: оформлення пакета документів за неторговельними операціями банку

Задачі 3.4.5 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с., індивідуальні завдання.

Практичне заняття № 43

Тема 16: Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Кількість годин - 2

Завдання: оформлення пакета документів із надання і погашення кредитів в іноземній валюті

Задачі: 4.9.1, 4.9.23 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с., індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 44

Тема 16: Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

Кількість годин - 2

Семінар № 10

План семінарського заняття

1. Організація торгівлі іноземною валютою на міжбанківському ринку

2. Характеристика поточних (касових) угод

3. Характеристика термінових (строкових) угод

4. Обмін іноземної валюти за неторгівельними операціями суб’єктів господарювання

5. Обмін іноземної валюти за операціями фізичних осіб

6. Купівля-продаж іноземної валюти за операціями, пов‘язаними з рухом капіталу

7. Особливості кредитування суб’єктів господарювання в іноземній валюті

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук,М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», № 959-ХІІ від 16.04.1991 р. (зі змінами і доповненнями).

8. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р., № 185/94-ВР (зі змінами і доповненнями).

9. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

10. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навч. посібник / За ред.
М. І. Савлука.К.: КНЕУ, 2002.

11. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

12. Правила торгівлі іноземною валютою: Затверджено постановою № 281 Правління НБУ від 10.08. 2005 р.

 

 

Практичне заняття № 45

Тема 17: Операції з надання банківських послуг

Кількість годин - 2

Завдання: оформлення пакета документів із надання банківських послуг

Задачі: індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 46

Тема 17: Операції з надання банківських послуг

Кількість годин - 2

Семінар № 11

План семінарського заняття

1. Проблеми здійснення трастових послуг в банках України

2. Значення консультаційних послуг для діяльності банку

3. Види посередницьких послуг банку і їх значення

4. Операції з дорогоцінними металами в банках України: стан та перспективи

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

8. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами: Затверджено постановою № 325 Правління НБУ від 06. 08. 2003 р.

9. Положення про здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах: Затверджено постановою № 639 Правління НБУ від 15.12. 2004 р.

 

Практичне заняття № 47Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.016 с.)