Тема 6: Операції банків із обслуговування платіжного оборотуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6: Операції банків із обслуговування платіжного оборотуКількість годин - 2

Завдання: механізм здійснення розрахунків платіжними дорученнями

Задачі 3.1.1- 3.1.6- Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с.

 

Практичне заняття № 12

Тема 6: Операції банків із обслуговування платіжного обороту

Кількість годин - 2

Завдання: механізм здійснення безготівкових розрахунків чеками і акредитивами та розроблення схеми їх документообігу

Задачі 3.1.8- 3.1.14- Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с.

 

Практичне заняття № 13

Тема 6: Операції банків із обслуговування платіжного обороту

Кількість годин - 2

Завдання: опрацювання і оформлення документів для безготівкових розрахунків фізичних осіб

Задачі 3.2.1- 3.2.4- Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с.

 

Практичне заняття № 14

Тема 7: Операції банків з готівкою

Кількість годин - 2

Завдання: опрацювання документів і виконання операцій із приймання готівки в національній валюті касами банків

Задачі 3.4.1, 3.4.3- Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с., індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 15

Тема 7: Операції банків з готівкою

Кількість годин - 2

Завдання: опрацювання документів і виконання операцій із видавання готівки в національній валюті касами банків

Задачі 3.4.1, 3.4.2- Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с., індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 16

Тема 8: Операції банків з пластиковими картками

Кількість годин – 2

Семінар № 5

План семінарського заняття:

1. Поняття та види платіжних карток, готівкові операції банків за ними

2. Порядок безготівкового обслуговування банками платіжних карток

3. Використання міжнародних платіжних карток для внутрішніх платежів

4. Створення і функціонування національної системи масових електронних платежів

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

6. Інструкція про касові операції в банках України: Постанова № 337 Правління НБУ від 14.08.2003 р., зі змінами і доповненнями.

7. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

8. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

9. Положення про організацію операційної діяльності в банках України: Затверджено постановою № 254 Правління НБУ від 18.06.2003 р.

10. Положення про порядок емісій платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням: Постанова № 137 Правління НБУ від 19.04.2005 р.

 

Практичне заняття № 17

Тема 9: Основи організації кредитних операцій банків

Кількість годин - 2

Завдання: визначення кредитного потенціалу банку і обсягу вільних кредитних ресурсів

Задачі 4.1.1, 4.1.2- Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с.

 

Практичне заняття № 18

Тема 9: Основи організації кредитних операцій банків

Кількість годин - 2

Завдання: оформлення основних форм забезпечення кредиту

Задачі: індивідуальні завдання.

 

Практичні заняття № 19-21

Тема 9: Основи організації кредитних операцій банків

Кількість годин - 6

Завдання: порядок надання і погашення кредитів юридичній особі в поточну та інвестиційну діяльність

Задачі 4.2.1-4.3.8, 4.4.1-4.4.3 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с.

 

Практичні заняття № 22-23

Тема 10: Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту

Кількість годин - 4

Завдання: порядок надання і погашення кредитів фізичним особам

Задачі 4.6.1, 4.6.2 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с., індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 24

Тема 10: Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту

Кількість годин - 2

Завдання: порядок надання і погашення іпотечних кредитів фізичним особам

Задачі: індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 25

Тема 10: Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту

Кількість годин - 2

Завдання: оформлення документів із надання і погашення інших видів кредитів

Задачі: 4.5.1, 4.5.2, 4.8.1- 4.8.3 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с.

 

Практичне заняття № 26

Тема 10: Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

Кількість годин – 2

Семінар № 6

План семінарського заняття

1. Особливості кредитування банками фізичних осіб

2. Сутність та особливості іпотечного кредитування

3. Надання та погашення кредиту під заставу цінних паперів

4. Лізинговий кредит, як метод фінансування інвестиційних проектів

5. Сутність факторингу, його особливі ознаки

6. Сутність та призначення консорціумного кредиту

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92 р.

8. Закон України «Про заставу» від 02.10.92 р.

9. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні»: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р., зі змінами і доповненнями.

10. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

11. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

12. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затверджено постановою № 279 Правління НБУ від 06.07.2000 р., зі змінами.

13. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

14. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. -
416 с.

 

Практичне заняття № 27

Тема 11: Операції банків з векселями

Кількість годин - 2

Завдання: оформлення пакета документів за комісійними операціями банків з векселями

Задачі: 3.1.15 - Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с., індивідуальні завдання.

 

Практичне заняття № 28

Тема 11: Операції банків з векселями

Кількість годин - 2

Завдання: оформлення пакета документів за кредитними операціями банків з векселями

Задачі: 4.7.1-4.7.4- Павлишин О. П., Ричаківська В.І. та інші. Банківські операції. Практикум: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 163 с.

 

Практичне заняття № 29

Тема 11: Операції банків з векселями

Кількість годин - 2

Завдання: оформлення пакета документів за гарантійними операціями банків з векселями

Задачі: індивідуальні завдання.

Практичне заняття № 30

Тема 11: Операції банків з векселями

Кількість годин – 2

Семінар № 7

План семінарського заняття

1. Еволюційний розвиток вексельного обігу в Україні

2. Відчуження прав за векселем

3. Економічна сутність, види та функції акцепту векселя

4. Правові засади погашення векселів

5. Порядок опротестування векселів

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Демківський А.В. Вексельний обіг в Україні: Навч. посібник. – К.: ВІРА-Р, 2003. – 512 с.

7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

8. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92 р.

9. Закон України «Про заставу» від 02.10.92 р.

10. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р.

11. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

12. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

13. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою № 508 Правління НБУ від 16.12.2002 р.

14. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затверджено постановою № 279 Правління НБУ від 06.07.2000 р., зі змінами.

15. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

16. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. -
416 с.

 

Практичне заняття № 31Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.021 с.)