Тема 11. Операції банків з векселямиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Операції банків з векселямиЛекції – 4 год.

Лекція 11.1. – 2 год.

1. Роль та місце банків в організації вексельного обігу в Україні (СРС).

2. Особливості операцій банків з векселями.

3. Кредитні операції банків з векселями:

а) врахування банком векселів;

б) банківське кредитування під заставу векселів.

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Демківський А.В. Вексельний обіг в Україні: Навч. посібник. – К.: ВІРА-Р, 2003. – 512 с.

7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

8. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92 р.

9. Закон України «Про заставу» від 02.10.92 р.

10. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р.

11. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

12. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

13. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою № 508 Правління НБУ від 16.12.2002 р.

14. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затверджено постановою № 279 Правління НБУ від 06.07.2000 р., зі змінами.

15. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

16. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. -
416 с.

 

 

Лекція 11.2. – 2 год.

1. Гарантійні операції банків з векселями: авалювання та акцептування векселів.

2. Комісійні операції банків з векселями: інкасування та доміциляція векселів.

3.Зберігання банками векселів за дорученням клієнтів. (СРС).

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Демківський А.В. Вексельний обіг в Україні: Навч. посібник. – К.: ВІРА-Р, 2003. – 512 с.

7. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

8. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92 р.

9. Закон України «Про заставу» від 02.10.92 р.

10. Закон України “Про обіг векселів в Україні” від 05.04.2001 р.

11. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

12. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

13. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Затверджено постановою № 508 Правління НБУ від 16.12.2002 р.

14. Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах: Затверджено постановою № 639 Правління НБУ від 15.12.2004 р.

15. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затверджено постановою № 279 Правління НБУ від 06.07.2000 р., зі змінами.

16. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

17. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. -
416 с.

 

 

Тема 12. Операції банків з цінними паперами

Лекції – 6 год.

Лекція 12.1. – 2 год.

1. Сутність та поняття ринку цінних паперів (СРС).

2. Структура ринку цінних паперів, види цінних паперів, їх характеристика.

3. Місце та роль банку на фондовому ринку.

4. Ліцензування операцій банку з цінними паперами (СРС).

5. Основні етапи емісійної банківської діяльності (СРС).

6. Емісія банками облігацій і депозитних сертифікатів.

7. Емісія банками простих та привілейованих акцій.

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92 р.

8. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 р.

9. Закон України «Про інвестиції» від 18.09.91 р.

10. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р.

11. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

12. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

13. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

14. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. -
416 с.

 

Лекція 12.2. – 2 год.

1. Інвестиційні операції банків з цінними паперами.

2. Інвестиційна політика банку, цілі інвестиційної діяльності (СРС).

3. Формування банківських портфелів цінних паперів.

4. Ризики інвестиційної діяльності, методи їх мінімізації.

5. Порядок формування резервів для покриття можливих втрат за операціями з цінними паперами.

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92 р.

8. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 р.

9. Закон України «Про інвестиції» від 18.09.91 р.

10.Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р.

11. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України: Затверджено постановою № 368 Правління НБУ від 28.08.2001 р.

12. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

13. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

14. Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів: Затверджено постановою № 561 Правління НБУ від 17.12. 2003 р.

15. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

16. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. -
416 с.

 

 

Лекція 12.3. – 2 год.

1. Вкладення коштів банків в державні цінні папери.

2. Професійна діяльність банку на фондовому ринку (СРС).

3.Діяльність банку з торгівлі цінними паперами: дилерська, брокерська, андеррайтинг.

4. Депозитарна діяльність банків, НБУ.

5. Діяльність банку з управління цінними паперами (СРС).

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Закон України «Про банкрутство» від 14.05.92 р.

8. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 р.

9. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.1997 р.

10.Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р.

11. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

12. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

13. Порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами в Національному депозитарії: Затверджено постановою № 375 Правління НБУ від 27.07. 99 р.

14. Положення про депозитарну діяльність Національного банку України: Затверджено постановою № 61 Правління НБУ від 12.02. 2002 р.

15. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник / А. Загородній, О. Сліпушко, Г. Вознюк, Т. Смовженко. – К.: Вид-во «Аконіт», 2000. - 596 с.

16. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. - К.: Атіка, 2004. -
416 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.009 с.)