Тема 16. Операції банків в іноземній валютіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 16. Операції банків в іноземній валютіНа міжбанківському ринку

Лекції – 4 год.

Лекція 16.1. – 2 год.

1. Основи організації торгівлі іноземною валютою на міжбанківському рику України.

2. Купівля, обмін іноземної валюти за торговельними операціями.

3. Купівля, обмін іноземної валюти за неторговельними операціями с уб`єктів господарювання та за операціями фізичних осіб.

4. Купівля, обмін іноземної валюти за операціями, пов’язаними з рухом капіталу (СРС).

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», № 959-ХІІ від 16.04.1991 р. (зі змінами і доповненнями).

8. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р., № 185/94-ВР (зі змінами і доповненнями).

9. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

10. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навч. посібник / За ред.
М. І. Савлука.К.: КНЕУ, 2002.

11. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

12. Правила торгівлі іноземною валютою: Затверджено постановою № 281 Правління НБУ від 10.08. 2005 р.

 

 

Лекція 16.2. – 2 год.

1. Види кредитів в іноземній валюті.

2. Обов’язкове резервування коштів за валютними операціями, пов’язаними із залученням резидентами кредитів в іноземній валюті від нерезидентів.

3. Порядок отримання резидентами кредитів в іноземній валюті від нерезидентів.

4. Порядок надання резидентами кредитів в іноземній валюті нерезидентам.

5. Видавання резидентам індивідуальних ліцензій на переказування за межі України іноземної валюти з метою надання резидентом кредиту нерезидентові (СРС).

6. Гарантійні операції банків під час розміщення кредитних ресурсів в іноземній валюті (СРС).

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», № 959-ХІІ від 16.04.1991 р. (зі змінами і доповненнями).

8. Закон України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23.09.94 р., № 185/94-ВР (зі змінами і доповненнями).

9. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

10. Міжнародні розрахунки і валютні операції: Навч. посібник / За ред.
М. І. Савлука.К.: КНЕУ, 2002.

11. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська,
В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

12. Правила торгівлі іноземною валютою: Затверджено постановою № 281 Правління НБУ від 10.08. 2005 р.

13. Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання нерезидентам позик в іноземній валюті резидентами: Затверджено постановою № 270 Правління НБУ від 17. 06. 2004 р.

14. Положення про порядок обов`язкового резервування за валютними операціями, пов`язаними із залученням резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів: Затверджено постановою № 291 Правління НБУ від 12.08. 2005 р.

 

Тема 17. Операції з надання банківських послуг

Лекція – 2 год.

1. Банківські послуги, їх види та характеристика.

2. Трастові послуги банків: сутність та класифікаційна характеристика.

3. Гарантійні послуги банків.

4. Консультаційні та інформаційні послуги банків.

5. Операції з дорогоцінними металами.

6. Фінансовий інжиніринг. Послуги щодо зберігання цінностей у банку. (СРС)

7. Механізм здійснення форфейтингової операції (СРС).

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Господарський кодекс України. - К.: Парламентське вид-во, 2004. -
192 с.

6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р.

7. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

8. Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами: Затверджено постановою № 325 Правління НБУ від 06. 08. 2003 р.

9. Положення про здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземній валютах: Затверджено постановою № 639 Правління НБУ від 15.12. 2004 р.

 

Тема 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

Лекція – 2 год.

1. Економічні нормативи, що регулюють діяльність комерційних банків. Ліквідність і платоспроможність банку.

2. Фінансові звіти банку та оцінка його діяльності.

3. Щоденні форми звітності. Щомісячні форми звітності. Квартальна форма звітності (СРС).

4.Банківський баланс. Класифікація доходів та витрат банку(СРС).

5. Показники прибутковості діяльності банку.

6. Регулювання діяльності банків.

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 правління НБУ від 28.08. 2001 р. (зі змінами і доповненнями).

6. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

7. Положення про порядок визначення справедливої вартості та зменшення корисності цінних паперів: Постанова № 561 Правління НБУ від 17.12.2003 р. (зі змінами і доповненнями).

8. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Постанова № 279 Правління НБУ від 06.07.2000 р. (зі змінами і доповненнями).

9. Положення про порядок формування резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості: Постанова № 279 Правління НБУ від 07.12.2001 р.

10. Положення про порядок визначення та формування обов’язкових резервів для банків України: Постанова № 172 Правління НБУ від 21.04.2004 р.

11. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 1999. 280 с.

 

Тема 19. Операції Національного банку України

Лекції – 6 год.

Лекція 19.1. – 2 год.

1.Національний банк України – емісійний центр держави.

2.Механізм формування і використання НБУ резервних фондів.

3. Здійснення операцій з резервними фондами НБУ.

4.Касові операції НБУ.

5. Інкасація готівки установами НБУ (СРС).

6. Збереження схоронності цінностей та організація роботи грошових сховищ (СРС).

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Дребот Н.П., Бречко Т.М., Сарахман О.М. Операції Національного банку України та їх облік: Навч. посібник. _ К.: УБС НБУ, 2007. – 391 с.

6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 правління НБУ від 28.08. 2001 р. (зі змінами і доповненнями).

7. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

8. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 

 

Лекція 19.2. – 2 год.

1.Емісійні операції в територіальних управліннях НБУ.

2.Порядок складання прогнозного розрахунку касових оборотів територіальних управліннях НБУ.

3. Сутність кредитних відносин НБУ з іншими кредитними установами (СРС).

4.Порядок проведення тендерів з підтримки ліквідності банківських установ.

5. Порядок надання НБУ кредиту овернайт та стабілізаційного кредиту.

 

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Дребот Н.П., Бречко Т.М., Сарахман О.М. Операції Національного банку України та їх облік: Навч. посібник. _ К.: УБС НБУ, 2007. – 391 с.

6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 правління НБУ від 28.08. 2001 р. (зі змінами і доповненнями).

7. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

8. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 

 

Лекція 19.3. – 2 год.

1.Діяльність НБУ на ринку цінних паперів.

2.Операції НБУ з іноземною валютою.

3. Операції НБУ з золотом та дорогоцінними металами.

4. Функції та призначення Державної скарбниці України (СРС).

5. Нумізматичні операції НБУ (СРС).

 

Література

1. Банківські операції: Підручник. - 2-ге вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф.
А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

2. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

3. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

5. Дребот Н.П., Бречко Т.М., Сарахман О.М. Операції Національного банку України та їх облік: Навч. посібник. _ К.: УБС НБУ, 2007. – 391 с.

6. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затверджено постановою № 368 правління НБУ від 28.08. 2001 р. (зі змінами і доповненнями).

7. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

8. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник / За ред. А.М. Мороза, М.Ф. Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556 с.

 

 

Плани практичних занять

 

Практичне заняття 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.039 с.)