ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВОМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 4. ПОЛІТИЧНА ЕЛІТА І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВОПлан

1. Формування і розвиток елітарних уявлень

2. Природа і сутність політичного лідерства.

 

Рекомендовані джерела:

Основні: 1, 2, 3, 5, 7.

Додаткові: 13, 14, 15, 18, 19.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.

 

Міні-лексикон:

еліта, елітизм, політична еліта, правляча еліта, контр-еліта, опозиція, політичне лідерство, політичний лідер, харизма, авторитет, неформальний лідер.

 

Формування і розвиток елітарних уявлень

Інтерес до феномена політичної еліти та первісні спроби його тлумачення сягають глибокої давнини. Систематичне осмислення, найвищий рівень обґрунтування та практичне застосування теоретичних узагальнень щодо зазначеної проблеми припадають на ХХ ст. Досягнення вчених-політологів, а також суспільно-політична практика виникнення й функціонування політичних еліт засвідчують, що вони реальність нинішнього і, вірогідно, наступних етапів розвитку людської цивілізації.

Термін «еліта» від лат. еligere та франц. еlite означає «кращий», «добірний», «обраний». Починаючи з XVII ст., цей термін використовувався для визначення товарів вищої якості у генетиці, пізніше – для іменування вищих верств соціального співтовариства.

Еліта– _______________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 


œ
Спроби згрупувати строкаті визначення еліти дають можливість виявити три досить загальні концептуальні напрями у тлумаченні цієї проблеми.

 


Специфіку еліти вдало визначив Дж. Мізель у формулі «трьох с».

 

 
 

 

 


Конкретно-предметною формою еліти є політична еліта.

 

 

       
 
Політична еліта –________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
   

 


Еліти притаманні всім суспільствам і державам. Їх існування зумовлено дією певних факторів:

œ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

У період античності елітарний світогляд було відображено у працях Платона та Арістотеля.

Ранньобуржуазні погляди на проблему відносин правителів та підданих відрізняються суперечливістю, яку можна прослідкувати у поглядах Нікколо Макіавеллі.

Особливо сильний вплив на формування сучасних елітарних теорій справили погляди Ф. Ніцше.

Перші сучасні, класичні концепції еліт виникли на рубежі _________

__________________________. Їх родоначальниками вважаються італійські соціологи _________________________________ і __________

____________________________________, а також німецький політолог ______________________________.

 

 
 

 


Типологізувати еліту можна за такими ознаками:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

           
   
œ
 
 
 
   
ФУНКЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ЕЛІТ

 


1. Стратегічна ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Комунікативна ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Організаційна ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Інтегративна ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Політико-управлінська ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Контролююча ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.
œ
Прогностична ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Природа і сутність політичного лідерства

Проблема політичного лідерства є однією з найскладніших й найважливіших проблем політичної теорії та практики політичного життя. Недаремно в політичній науці лідерство образно характеризують як нервовий вузол всіх політичних процесів. Як соціальний феномен лідерство властиве всім людським спільнотам і є найдавнішою персоніфікованою формою організації суспільного життя.

Певний історичний період вимагав свого лідера, вождя, і в кожний період з’являлися теорії, які відображали чи рекомендували тип, образ та завдання необхідного лідера.

 

 


У політичній теорії існує багато теорій, концепцій і трактувань лідерства.

 

1. Теорія рис лідерства ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Ситуаційна концепція _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Теорія послідовників _________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Психологічні концепції лідерства _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Факторно-аналітична концепція _____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

œ


6. Теорія конституєнтів _______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
 

 

 


Типи лідерів за способами легітимації влади

 

                 
     
 
 
 
 
 
 
   

 

 


       
   
œ
 
 

 

 


Політичний лідер у будь-якому суспільстві покликаний виконувати певні функції:

 

       
 
   
œ

 

 


1. Наявність чіткої політичної програми, що відповідає інтересам великих соціальних груп.

2. Популярність, вміння подобатися людям, завойовувати їх симпатії.

3. Політична воля, здатність брати на себе відповідальність.

4. Гострий розум та політична інтуїція.

5. Організаторський талант та ораторські здібності.

 

Висновки

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Питання для самоконтролю

1. Що потрібно розуміти під поняттям «політична еліта»?

2. Визначте критерії ознак і типи політичних еліт.

3. Розкрийте основні ідеї теорії еліт В. Парето.

4. Г. Моска і його концепція еліт.

5. Проаналізуйте закон Р. Міхельса.

6. Як співвідносяться поняття «бюрократія», «номенклатура» і «еліта»?

7. Назвіть критерії елітарного відбору.

8. Сформулюйте канали входження в еліту.

9. Класифікуйте сучасні політичні еліти в Україні.

10. Розкрийте сутність і функції політичного лідерства.

11.
œ
Назвіть відомих вам світових політичних лідерів.

12. З’ясуйте категорії і поняття: політичний лідер, формальний лідер, неформальний лідер, авторитет політичного лідера, авторитарне лідерство.

13. Проаналізуйте діяльність сучасних політичних лідерів України.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.016 с.)