Поняття і типи партійних системМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття і типи партійних систем 

Політичні партії взаємодіючи між собою, з державою, а також з іншими політичними інститутами, утворюють партійні системи. Водночас слід зауважити, що не кожна сукупність політичних партій є партійною системою.

 

 
 

 

 


œ
Партійні системи прийнято класифікувати за якісними і кількісними критеріями. Так, залежно від кількості партій виділяють однопартійні, двопартійні і багатопартійні системи. Враховуючи характер правління, можна говорити про демократичні, авторитарні і тоталітарні партійні системи.

 

Нині в Україні існує багатопартійна система.___________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 
 

 


Систе- ма Характеристики
Ознаки переваги Недоліки Приклади
Однопартійна Одна легальна партія, що відіграє домінуючу роль у державі. Шляхом жорстокої дисципліни здатна мобілізувати виробничі та людські ресурси в критичні для держави часи. Висока людська ціна перемог Потенційна нестабільність і крах системи внаслідок перенапруження і виснаження ресурсів. Італія, Німеччина 20-40-х рр.. ХХ ст. СРСР 20-80-х рр. ХХ ст. Куба, Північна Корея, Ірак, Лівія, Кенія.
Гегемо-ністська Одна провідна партія, інші партії – сателіти. Схожі з однопартійною. Схожі з однопартійною, більш ліберальні. Країни Східної Європи у 40-80-х рр.. ХХ ст., Китай, В’єтнам.
Домінування Багатопартійність В умовах конкурентної боротьби правління однієї партії тривало понад 20 років. Стабільність однопартійного уряду внаслідок відсутності в ньому внутрішніх конфліктів. Надмірна бюрократизація і потенційно висока корумпованість структур.

œ
Швеція (1932-1976рр.)

Японія

(1955-1995рр.).

Двопартійна Багатопартійність. Серед цих партій дві, які більш потужніші. Стабільність однопартійного уряду внаслідок в ньому внутрішніх конфліктів. Надмірна концентрація сил на міжнародному протистоянні Консерватизм виборчого процесу. США, Великобританія, Австралія, Нова Зеландія.
Обмежуваного плюралізму Багатопартійність. Серед цих партій є потужними (представленими у парламенті) – кілька, а в уряді – ще менше. Позасистемна опозиція відсутня. Демократичний політичний режим. Орієнтація партій на участь в уряді, відсутність гострих ідеологічних суперечностей. Ймовірна нестабільність рядових коаліцій. ФРН, Франція, Литва, Болгарія, Австрія.
Поляризованого плюралізму Багатопартійність. Серед цих партій потужними є крайні праві та крайні ліві. Формування уряду партіями центру. Гостре ідеологічне розмежування між центром і право лівою опозицією. Демократичний політичний режим. У разі політичного центру стабільний уряд з одночасним представництвом у парламенті полярних ідеологій. У разі слабкості політичного центру можливість приходу до влади крайніх сил. Італія, Латвія, Словаччина.
Атомізована Багатопартійність або партій зовсім нема, кількість партій значення не має, всі вони невпливові.   Можливість тимчасового зосередження уваги на загально-національних проблемах. Потенційна нестабільність усієї політичної системи. Україна, Польща, Грузія, Поч. 90-х років.

 

Висновки

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

œ
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте поняття «політична партія». Визначить її основні ознаки.
 2. М.Вебер визначив основні етапи становлення сучасних масових політичних партій. Назвіть їх і дайте стислу характеристику.
 3. Які функції виконують політичні партії?
 4. За якими критеріями здійснюється типологія політичних партій?
 5. Здійсніть порівняльний аналіз «масових» і «кадрових» партій.
 6. За якими ознаками можна відрізнити «ліві» партії від «правих»?
 7. Здійсніть класифікацію сучасних українських партій за ідеологічним критерієм і ліво-право-центриським вимірами.
 8. Розкрийте поняття «партійна система».
 9. Дайте характеристику основних типів партійних систем.
 10. Охарактеризуйте тип партійної системи сучасної України.
 11. Зробіть порівняльний аналіз понять «політична партія», «група інтересів», «громадсько-політичне об’єднання», «громадсько-політичний рух».
 12. Які, на Ваш погляд, необхідні умови для формування стабільних і сталих партійних систем? Які з них відсутні в сучасній Україні?
 13. Які особливості процесу становлення сучасної партійної системи в нашій країні?

 

ТЕМА 8. ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ

План

 1. Поняття політичної культури. Співвідношення політичної свідомості і політичної культури.
 2. Ідеологія як форма політичної свідомості і інтегральний елемент політичної культури.

 

œ

Рекомендовані джерела:

Основні: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8.

Додаткові: 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.

 

Міні-лексикон:

політична культура, політична свідомість, політична ідеологія, політична соціалізація, лібералізм, неолібералізм, консерватизм, неоконсерватизм, соціал-демократія, фашизм, націоналізм.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.008 с.)