Театральне мистецтво. Образотворче мистецтво 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Театральне мистецтво. Образотворче мистецтвоТеатральне мистецтво

Створення фонду “Хочу”

Знайомити з поняттям “театр”, “актор”, “глядач”.

Учити: використовувати музично-пластично-пісенний досвід в театралізації різних творів літературних жанрів; володіти пластикою, мімікою, жестами; продовжувати виготовляти атрибути та декорації до театральних ігор.

Формувати художньо-мовленнєві виконавчі вміння, розвивати здібності до творчого перевтілення.

Створення фонду “Можу”

Може: розрізняти різні види театру (настільний, пальчиковий, тіньовий, ляльковий); театралізувати творчу сюжетно-рольову гру, вигадувати казку і засоби її театральної реалізації, обирати ролі та виконавців для вистави.

Показники компетенції дитини:

 • має уявлення про особливості образотворчого мистецтва як мистецтва візуального, розуміє його відмінності від інших видів. Знає основні види образотворчого мистецтва: живопис, графіка, скульптура, архітектура, декоративно-ужиткове мистецтво, їхні основні спільні та відмінні риси;
 • визначає основні жанри образотворчого мистецтва: пейзаж, портрет, натюрморт, побутовий жанр;
 • має уявлення про театр як вираження життєвих ситуацій в акторській грі, виявляє себе емоційним та естетично чутливим глядачем;
 • співпереживає персонажам, розуміє зміст дійства, вистави, усвідомлює колективний характер дієтворення;
 • розуміє лінію, колір, композицію, ритм як вираження настрою та стану художнього твору; вміє давати їм емоційно-образну характеристику; виражає свої почуття колористичною гамою, композиційним рішенням, ритмічною послідовністю, формотворенням;
 • розуміє театральний образ як живу акторську дію з використанням засобів мовлення, міміки, жестів, рухів, музики, танцю співу для передачі образу, ідентифікує почуття і вчинки персонажів з власними;
 • знає характерні особливості, специфіку, засоби художньої виразності різних видів образотворчої діяльності: малювання, ліплення, аплікації, роботи з природним матеріалом. Володіє технічними прийомами та методами роботи, спираючись на знання особливостей, виразності матеріалу, техніки;
 • виявляє особистісну позицію в процесі перевтілення у сценічний образ, запам’ятовує сюжетну послідовність, своєчасно включається у дію. Володіє навичками зображення позитивного та негативного образів персонажів; використовує музично-пластично-пісенний досвід в театралізації різних літературних жанрів;
 • одержує задоволення від процесу та результату творення. Застосовує набутий творчий досвід в ігрових, побутових, святкових умовах життя. Вміє виявляти ініціативу, естетичне ставлення, власну пошукову зацікавленість під час образотворення. Прагне самобутністю, оригінальністю, неповторністю привернути увагу до результатів власної образотворчої діяльності;
 • здатна театралізувати творчу сюжетно-рольову гру; вигадує казку і засоби для її театральної реалізації, обирає самовираження в діях під музику.

Образотворче мистецтво

Створення фонду “Хочу”

Діти продовжують знайомитися з різними видами і жанрами мистецтва, уявлення про які в них розширюються.

Графіка

Знайомити: з графікою та її видами (книжкова графіка, станкова, або естамп, плакат), засобами виразності; з виражальними засобами книжкової графіки, а також формувати прості уявлення про засоби художньої виразності.

Учити: розуміти, що призначення ілюстрації супроводжує літературний текст; розуміти специфіку праці художника-ілюстратора книги; розуміти, що художник, створюючи ілюстрацію, враховує жанр літературного твору (казка це чи гумористичний твір, чи потішка).

Живопис

Розширювати та закріплювати знання дітей про жанри живопису: натюрморт, пейзаж, портрет, побутовий жанр. Формувати інтерес та емоційне ставлення до творів мистецтва. Учити на елементарному рівні аналізувати твір мовою мистецтва, визначати його емоційний настрій, характеризувати засоби художньої виразності, розуміти художні образи, створювати їх у власних роботах; передавати той самий художній образ різними засобами мистецтва.

Знайомити з різними видами натюрморту і пейзажу за змістом і засобом виразності; з портретом та його видами (автопортрет, дитячий портрет, сімейний, історичний); типами портретів (погрудний, поясний, поколінний, на весь зріст тощо). Знати, що потрібно уважно розглядати обличчя, міміку, руки, позу портретуючого, щоб зрозуміти внутрішній стан, настрій людини, його соціальну характеристику.

Скульптура

Знати скульптуру малих форм. Знайомити з монументальною, декоративною, станковою скульптурою, об’ємною і рельєфною. Продовжувати знайомити зі специфікою цього виду мистецтва, його призначенням, засобами виразності, особливостями праці скульптора; вчитися використовувати одержані знання в особистій творчій діяльності.

Архітектура

Знайомити: з архітектурою як одним із видів образотворчого мистецтва, як мистецтвом створення споруд, а також комплексами, які необхідні людям для життя та діяльності; різними видами архітектури (промислова, суспільна, житлові приміщення; спорудження мостів, оформлення майданів, набережних, пам’ятників); з функціями архітектури: (доцільність, міцність, краса).

Учити розрізняти за зовнішнім виглядом різні об’єкти світової архітектури (храми, замки, житлові будинки тощо) різних країн.

Знайомити з архітектурою Києва, свого міста та міст України.

Декоративно-ужиткове мистецтво

Продовжувати знайомити з різними творами як українського народу, так і російського, білоруського. Учити розуміти призначення і особливості цього мистецтва, відмічати його зв’язок з народним побутом, природою, культурою, традиціями і звичаями.

Рекомендовані твори мистецтва

Види ужиткового мистецтва, його об’єкти, образи і декор стають більш різноманітними. Це іграшки з глини (опішнянська, косівська, димківська, філімонівська); дерева (яворівська, петриківська, богородська, вологодська); авторські іграшки (Ольги Шиян, Омеляна Залізняка), іграшки з сиру, природного матеріалу. Глибоко знайомляться з петриківськими виробами та його розписом. Знайомляться з ткацтвом, ковроткацтвом України, Росії, Білорусі, Молдови, плетінням, аплікацією, орігамі, чеканкою.

Створення фонду “Можу”

Може: сприймати лінію, колір, композицію, ритм як вираження настрою та стану художнього твору; давати їм емоційно-образну характеристику; виражати свої почуття колористичною гамою, композиційним рішенням, ритмічною послідовністю, формотворенням.

Знає: із якого матеріалу роблять народну іграшку, розуміє виразні засоби (уміє розповісти про форму, пропорції, додаткових деталях, які роблять іграшку красивою, привабливою); різновидності скульптури (монументальна, станкова, малих форм). впізнає скульптури на фотографіях, слайдах. Уміє розглядати скульптуру, звертати увагу на виразні засоби.

Розглядає фотографічні ілюстрації, які відображають різні споруди, вчиться сама будувати споруди, мости, вулиці міста, побутові споруди, використовуючи одержані знання в малюванні, аплікації. Знає та називає деякі види архітектурних споруд. Розуміє, що побудові любого архітектурного об’єкта передує задум, створений план, вибір матеріалу. Використовує всі доступні засоби образотворчого мистецтва, створює зразки архітектурних споруд, приймає участь у створені колективних споруд.

Малювання

Створення фонду “Хочу”

Формувати уявлення дітей про особливості образотворчого мистецтва. Учити розуміти його відмінності від інших видів.

Розвивати вміння визначити жанри живопису, характерні особливості, засоби художньої виразності.

Формувати у дітей особистісну позицію як під час сприймання творів зображувального мистецтва, так і в процесі творчості.

Розвивати у дітей спостережливість, уміння бачити характерні просторові та естетичні ознаки об’єктів в довкіллі, порівнювати їх.

Учити дітей самостійно вирішувати у малюванні композиційно-просторові завдання у зображенні структури об’єктів, розвитку дії, деталізації.

Відповідно до задуму навчити створювати художні роботи сюжетного, декоративного малювання, використовуючи знайому техніку, засоби та прийоми зображення.

Розвивати здібності в художній діяльності (почуття кольору, форми, композиції) й особистісне світосприймання, творчу спрямованість.

Створення фонду “Можу”

Може: зацікавлено, естетично сприймати художні образи у різних видах образотворчого мистецтва. Знає особливості, специфіку, засоби художньої виразності різних жанрів живопису.

Уміє на елементарному рівні аналізувати твір зображувального мистецтва, дає йому емоційно-образну характеристику.

Здатна до малювання просторових відношень об’єктів, визначає їхні естетичні ознаки.

Використовує багатопланові просторові взаємовідношення об’єктів у композиції за власним задумом зображення.

Володіє комплексом технічних навичок і вмінь. Здатна мотивувати самостійний вибір матеріалу.

Уміє виявляти ініціативу, власну пошукову зацікавленість під час образотворення.

Показники компетенції дитини:

 • розрізняє жанри живопису, виражальні засоби художнього зображення;
 • сприймає, емоційно реагує на художній образ втворах зображувального мистецтва;
 • знаходить різноманітні композиційні рішення, виділяє головне в малюнку;
 • створює живописні композиції, передає особливості художніх образів героїв, деталей їхнього одягу, аксесуарів, предметів побуту в залежності від сюжету та зміни конструктивного простору;
 • має уявлення про особливості образотворчого мистецтва, знає його види;
 • самостійно добирає способи зображення, використовує виразні засоби, прийоми сюжетного та декоративного малювання;
 • створює художній образ, інтегруючи різні способи зображення для передачі окремих характеристик об’єкта.

Ліплення

Створення фонду “Хочу”

Учити дітей створювати художній образ засобами виразності пластичного матеріалу, передавати форму, характерну будову, рух.

Навчати користуватися різними способами і прийомами ліплення, використовувати природний матеріал для передачі виразності, особливостей образу.

Учити планувати, обдумувати задум, мотивувати вибір матеріалу при ліпленні сюжетних і декоративних робіт.

Розвивати у дітей почуття композиції під час створення індивідуальних і колективних робіт.

Розвивати творчі здібності у процесі створення образу, самостійно добирати і застосовувати набуті вміння у ліпленні для відбиття своїх вражень.

Створення фонду “Можу”

Уміє: передавати образ у ліпленні (враховує пропорції частин, показ руху); визначати і планувати етапи роботи над реалізацією задуму, самостійно добирати матеріал.

Володіє різними способами і прийомами ліплення, передає виразність образу.

Може: ліпити і поєднувати у невеличкі скульптурні групи декілька фігурок; створювати образи за мотивами казок, свят, народних іграшок; добирати і застосовувати набуті вміння.

Показники компетенції дитини:

 • створює образ у ліпленні, передає характерні особливості тварин, людей, надає фігуркам виразності;
 • володіє технічними способами і прийомами ліплення предмета, образу. Використовує природний і допоміжний матеріал;
 • планує свою діяльність під час виконання сюжетних і декоративних робіт;
 • знаходить композиційні рішення в індивідуальних і колективних роботах;
 • створює образи, скульптурні групи за власним задумом.

Аплікація

Створення фонду “Хочу”

Формувати вміння орієнтуватися у видах матеріалів, їхніх особливостях під час добору до аплікаційної роботи.

Учити дітей виконувати предметну та сюжетну аплікацію, користуватися різними способами силуетного, симетричного, ажурного вирізання, обривання паперу. Навчати способам прикріплення матеріалу на фон.

Розвивати вміння складати симетричні, ритмічні декоративно-орнаментовані композиції, розвивати почуття кольору.

Учити виконувати індивідуальні і колективні композиції, розвивати творчість.

Учити планувати свої дії на кожному етапі роботи, економно і бережливо використовувати матеріал.

Створення фонду “Можу”

Уміє: добирати необхідний матеріал для аплікаційної роботи; складати орнамент, симетрично розташовувати елементи узору, добирати колір; відбивати композиційну аплікацію, виділяти головне; застосовувати різні способи вирізання та прикріплення матеріалу.

Може: виконувати індивідуальні та колективні композиції, прикрашати ними групову кімнату, залу до свята тощо; планувати свої дії у роботі, акуратно і бережливо використовувати матеріал.

Показники компетенції дитини:Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 466; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.02 с.)