Рухливі ігри та ігрові вправиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рухливі ігри та ігрові вправиУчитися іграм з ходьбою, бігом, рівновагою; вправлятися в повзанні і лазінні; виконувати рухи кидання та ловлення предметів; орієнтуватися у просторі в рухливих іграх;
Учитися виконувати послідовно вправи на доріжці перешкод: біг, підлізання під дугу, пролізання в обруч, ходьба по колодці (лаві), стрибок у глибину, швидке повернення на місце до старту.

Спортивні ігри та ігрові вправи

Навчатися правильно тримати ракетку в грі “Бадмінтон”.

У грі “Городки” Учитися кидати біту збоку, приймати правильне вихідне положення. Засвоїти три-чотири фігури.

У грі “Баскетбол” удосконалювати вміння перекидати м’яч однолітку обома руками від грудей, вести м’яч правою та лівою рукою з відскоком від землі (підлоги). Кидати м’яч у кошик обома руками від грудей, знизу, зверху.

У грі “Футбол” закріплювати удари по м’ячу з місця та з розбігу.

Учитися вести м’яч правою та лівою ногою по черзі, ударяти м’ячем об стінку декілька разів підряд.

Влучати м’ячем у предмети (булава), забивати м’яч у ворота.

Грати за спрощеними правилами.

У грі “Хокей” закріплювати прокочування шайби (маленького м’яча) ключкою в парній грі.

Учити забивати шайбу у ворота.

Грати за спрощеними правилами.

Вправи спортивного характеру

Відпрацьовувати катання на санчатах з гірки по одному, по двоє.

Закріплювати ходьбу на лижах: навперемінним повзним кроком з палицями, виконувати повороти на місці переступанням лиж навколо п’яток праворуч і ліворуч, а також у русі.

Сходити на гірку драбинкою, спускатися зі схилу у середній стійці.

Продовжити формування навичок катання на велосипеді: по прямій та з поворотами праворуч, ліворуч.

Учитися кататися на самокаті, відштовхуючись правою або лівою ногою.

У плаванні виконувати повзання на грудях, робити видих у воду.

Плавати з надувними іграшками або кругом у руках.

Плавати довільним способом до 10 м.

Брати участь у пішохідному переході: ходити в природному темпі в два переходи (по 25-30 хв. кожний).

Фізична витривалість

Удосконалювати вміння переносити мінімальне фізичне перевантаження в короткий проміжок часу.

Фізична саморегуляція

Навчитися сидіти спокійно впродовж 30-35 хв.

Розвиток особистості

Ігрова діяльність. Сюжетно-рольова гра

Створення фонду “Хочу”

Продовжувати формування уявлень про довкілля, виявляти та конкретизувати інтереси дітей до сторінок життя дорослих, подій.

Збагачувати ігровий досвід дошкільників. Формувати бажання організовувати сюжетно-рольові ігри.

Учити дітей узгоджувати тему гри; розподіляти ролі, домовлятися про послідовність спільних дій; обговорювати та оцінювати рольову поведінку граючих, виходячи з правил гри.

Спілкуватися у грі з дітьми задля зв’язку сюжетів гри, ігрових моментів, зміни предметно-ігрового середовища тощо.

Учити дітей колективно будувати споруди, які необхідні для гри, планувати цю роботу, разом виконувати задуми.

Створення фонду “Можу”

Уміє: самостійно організувати змістовні сюжетно-рольові ігри (вибрати чи придумати сюжети для гри, створити та змінити відповідно до задуму предметно-ігрове середовище, виконати ігрові дії та володіти ігровою поведінкою); усвідомлювати доцільність виконання правил; для реалізації ігрового задуму використовувати різні форми гри.

Може: самостійно використовувати різні джерела (екскурсії, художню літературу, фільми, життєвий досвід) у створенні та реалізації ігрових задумів; відтворювати взяту на себе роль, вступати у рольову взаємодію з іншими персонажами чи учасниками гри; вільно використовувати різні засоби ігрового заміщення (дії з реалістичними та умовними іграшками, предметами-замісниками, виразні жести, слово тощо).

Показники компетенції дитини:

 • змістовно грається наодинці; може об’єднуватися в грі на основі особистих уподобань, ігрового задуму;
 • уміє самостійно розгорнути гру, творчо відобразити діяльність та взаємини дорослих;
 • дотримується рольових способів поведінки, етичних норм спілкування;
 • взаємодіє з партнерами у ході гри, підкоряється правилам;
 • свідомо використовує для розгортання сюжету іграшки-замісники, саморобки, предмети. Творчо використовує предметно-ігрове середовище для реалізації задумів;
 • самостійно знаходить засоби рішення конструктивних завдань;
 • вільно грає в різноманітні ігри (сюжетно-рольові, режисерські, драматизації).

Розвиток пізнавальної сфери

Введення у світ кількості, логіки, простору та часу

Створення фонду “Хочу”

ІНВАРІАНТНА ЧАСТИНА

Сенсорні здібності

Кількість та лічба. Формувати уявлення про утворення чисел у межах 10. Вчити розрізняти графічне зображення чисел (цифри від 0 до 10).

Вчити порядкової лічби: позначати відповідним числівником місце предмета; в прямому та зворотному порядку.

Вчити перераховувати предмети у межах 10, позначати результати відповідною цифрою та кількісним числівником. Дати уявлення про те, що кількість предметів не залежить від величини та просторового розташування. Вчити рахувати двійками.

Вчити визначати місце того чи іншого числа в ряду за його відношенням до попереднього та наступного, розуміти відношення чисел у межах 10: більше, менше, порівну; користуватися знаками >, <, =; зменшувати або збільшувати числа у межах 10 на 1, 2. Розв’язувати приклади.

Знайомити з прийомами поділу предметів на рівні частини (2, 4,). Дати уявлення про відношення частин до цілого.

Формувати уявлення про склад числа з двох менших (у межах 10).

Дати уявлення про просту арифметичну задачу та її структуру. Вчити розв’язувати задачі на додавання, віднімання.

Величина. Навчити вимірювати довжини різними умовними мірками: користуватися шаблонами.

Вчити визначати об’єм сипучих та рідин за допомогою умовної мірки.

Геометричні уявлення (форма). Вчити розрізняти геометричні фігури за їхнім просторовим розташуванням (площинні та просторові), називати їх: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, трапеція, ромб; куля, куб, циліндр, конус, призма; називати структурні елементи.

Вчити обстежувати геометричні фігури.

Інтелектуальні здібності

Просторові уявлення

Сформувати навички вільно орієнтуватися за планом групової кімнати, в приміщенні дитячого садка; використовувати план для вирішення задач на орієнтування в конкретних умовах.

Вчити орієнтуватися у тримірному просторі (“від себе”, “від предмета”) за основними просторовими напрямками: у двомірному (на аркуші паперу, у зошиті).

Часові уявлення

Вчити послідовно називати дні тижня, пори року, місяці.

Вчити орієнтуватися на циферблаті годинника, встановлювати час із точністю до години.

Логіко-математична компетенція

Вчити шляхом перетворень вирішувати завдання на побудову та перебудову геометричних фігур. Розвивати навички користування геометричними формами як еталонами у порівнянні з формами реальних предметів.

Дати уявлення про шляхи побудови та перебудови у множинах об’єктів, які різняться 2-3 властивостями, виконання дій і рухів згідно з наочно означеним, лінійним алгоритмом.

Сформувати вміння класифікувати, упорядковувати та узагальнювати предмети як на основі безпосереднього сприйняття 2 властивостей, так і на основі уявлень про властивості об’єктів.

Вчити міркувати та робити умовиводи згідно з правилами логіки, розуміти символічне зображення відношень “більше”, “менше”, “порівну” (>, <, =), арифметичних дій (+, –).

Вчити розв’язувати задачі на розгалуження множини за 2 неспіввідносними якостями, надавати повні характеристики утвореним класам, користуючись логічними характеристиками (“не”, “і”,).

Розвиток передумов творчих здібностей

Вчити самостійно складати прості задачі, загадки, відтворювати предмети, перетворювати завдання; придумувати різні сюжети, використовуючи наочну модель, яка б задавала послідовність дій та явищ.

Варіативна частина

Вчити розв’язувати задачі на додавання, віднімання (за практичними діями, за малюнком), користуватися знаками +, –, = та цифрами для “запису” рішення.

Вчити розрізняти геометричні фігури: трикутник (гострокутний, тупокутний, прямокутний), точка, промінь, кут, лінія (пряма, крива, замкнута), відрізок; називати структурні елементи: сторона, кут, грань, ребро, вершина. Вчити обстежувати геометричні фігури через визначення елементарних геометричних фігур, що входять до складу обстежуваної фігури.

Познайомити з календарем одного місяця як еталоном моделі часу.

Показники компетенції дитини:

 • уміє рахувати до 10 (та більше), позначає числа цифрами;
 • оперує знаками “+”, “–”, “=” під час обчислення;
 • вибирає арифметичну дію у процесі вирішення простої арифметичної задачі;
 • вільно орієнтується в натуральному ряді чисел, розуміє поняття “до”, “перед”, “між”, “на 1 (2) одиниці більше (менше)”;
 • доводить та аргументує результати порівняння, вимірів, зіставлень. Використовує знакові позначення <, >, =;
 • має узагальнене уявлення про ознаки предметів, виділяє самостійно основи класифікації, помічає та висловлює у мовленні зміни;
 • володіє засобами відтворення геометричних фігур, силуетів;
 • виконує дії за знаковими позначеннями, визначає послідовність дій у комп’ютерних іграх;

Показники логіко-математичної компетенції дитини:

 • вирішує задачі на побудову та перебудову геометричних фігур;
 • порівнює форми реальних предметів, користуючись геометричними фігурами як еталонами;
 • вільно класифікує, упорядковує та узагальнює предмети за 2 властивостями, користуючись логічними характеристиками “не”, “і” ;
 • розгалужує множини за 2 не співвідносними властивостями та якостями, дає характеристику новоутвореним класам;
 • діє самостійно згідно із заданим наочним алгоритмом;
 • користується моделлю запису арифметичної дії у процесі вирішення арифметичних задач.

Естетичний розвиток

Світ мистецтва

Створення фонду “Хочу”

Стимулювати потребу в осмисленні краси об’єктів і явищ природи, творів мистецтва, людських стосунків, власної особистості та продуктів власної зображуваль­ної та образотворчої діяльності.

Підтримувати індивідуальний стиль гармонізації простору навколо себе та себе в ньому.

Виховувати сенсорну культуру: Учити розрізняти відтінки кольору, звуку, фактури матеріалу, руху, жесту, міміки, аромату.

Учити: адекватно оцінювати естетичну цінність продукту власної зображувальної діяльності; досягати образно-естетичної виразності у малюванні, ліпленні, декоративно-ужитковій діяль­ності, конструюванні з будівельного матеріалу, використовуючи зображувально-виражальні можливості та властивості матеріалу різних технік; осмислювати красу об’єктів і явищ природи, тво­рів мистецтва, людських стосунків, власної особистості та продуктів власної зображувальної діяльності.

Збагачувати знання про види та жанри образотвор­чого мистецтва (живопис: пейзаж, портрет, натюрморт, побутовий жанр; графіка: книжкова ілюстрація, плакат рекламний, листівка або поштова картка, марка; скульптура: монументальна, декоративно-паркова, станкова, кругла та рельєф; декоративно-ужиткове мистецтво, архітектура).

Знайомити з різними зображувальними техніками та їхніми виражальними можливостями: живопис, графічна техніка (формоутворююча лінія, штрих, відбиток, гратаж); пластичний спосіб ліплення, витинання; техніки декоративно-ужиткової діяльності (флористика, інтарсія, орнамент, розпис, плетіння тощо); конструювання з будівельного матеріалу тощо.

Виховувати ставлення до зображувальної діяльності як засобу самовираження, самоусвідомлення, самоствердження, саморуху.

Сприяти розумінню дитиною того, що предметом зображення можуть бути не тільки реальні об’єкти, але й власні фантазії.

Створення фонду “Можу”

Може: самостійно створювати умови для осмислення виражальних можливостей зображувальних матеріалів, різних технік; усвідомлювати себе як творця краси; милуватися продуктом власної зображувальної діяльності.

Показники компетенції дитини:

 • охоче спілкується з приводу краси у всіх формах її існування;
 • адекватно оцінює естетичну цінність продукту власної образотворчої діяльності;
 • ставиться до зображувальної діяльності як до творчого процесу самовираження;
 • уміє здійснити задум та реалізувати його, досягаючи образно-естетичної виразності;
 • діє сміливо, рішуче, з задоволенням, вільно орієнтується у зображувальних матеріалах та техніках; адекватно використовує виражальні засоби (колір, композиція, форма, декор).


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.015 с.)