Ширина проходів у виробничих приміщенняхМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ширина проходів у виробничих приміщенняхХарактер проходів Ширина проходів, м
Між технологічними лініями обладнання (столами, мийними, ваннами й т. ін.) при розташуванні робочих місць у проході у два ряди: – при довжині лінії обладнання до 3 м – більше 3 м     1,2 1,3
Між стіною й технологічною лінією обладнання 1,0
Між лініями обладнання (столи,мийні, ванни) іобладнанням, що виділяє тепло   1,3
Між лініями обладнання, що виділяє тепло, а також між цими лініями й роздавальною лінією   1,5
Між стіною й плитою (з боку топкового отвору) 1,5–1,25

При проектуванні складських приміщень варто передбачати мож­ливості розвантаження овочів безпосередньо в комору, минаючи завантажувальну.

При проектуванні підприємств із кількістю місць у залах більше 500, а при техніко-економічних обґрунтуваннях більше 250, допус­кається передбачати в’їзд автомобілів у завантажувальні приміщення.

Комори продуктів і охолоджувані камери не слід розташовувати під мийними й санітарними вузлами, а також під виробничими при­міщеннями із трапами.

Охолоджувані камери не слід розміщувати поруч із приміщеннями котелень, бойлерних і душових, над цими приміщеннями або під ними, а також під житловими приміщеннями. За необхідності роз­міщення охолоджуваних камер під житловими приміщеннями пере­криття камер повинне бути відділене від міжповерхового перекриття будівлі вентильованим повітряним простором. Охолоджувані камери варто поєднувати одним тамбуром глибиною 1,6 м. Камери повинні бути розміром у плані не менше 2,1 × 2,4 м і висотою не менше 2,4 м. Окремо розташовувані охолоджувані камери при розрахунковій тем­пературі повітря в них +2 °С і вище допускається проектувати без тамбурів. При різниці розрахункових температур повітря в охолод­жу­ваних камерах +4 °С і менше перегородки між ними варто проек­ту­ва­ти без теплоізоляції. Підлоги на ґрунтах у камерах при розрахунковій температурі повітря в них – -2°С і вище допускається проектувати без теплоізоляції, при цьому теплоізоляційний шар стін камери або блоку камер повинен бути на 150 мм нижче рівня підлоги.

Двері охолоджуваних камер і тамбурів повинні мати теплоізоляцію (за розрахунком), гумові ущільнювачі притворів, притискні затвори й відкриватися вбік виходу з камер. Ширина дверей повинна бути 0,9 м, при застосуванні вилочних навантажувачів піддонів – не менше 1,5 м.

Камеру харчових відходів із тамбуром варто проектувати на пер­шому поверсі будівлі з виходом через тамбур назовні й у приміщення (коридор).

Адміністративно-побутові й технічні приміщення. Гардеробні проектують із розрахунку зберігання в них одягу 85 % загального (облікового) числа працюючих у ресторанному господарстві.

У підприємствах із загальним числом працюючих 100 і менше у гардеробній для зберігання всіх видів одягу варто передбачати одну закриту подвійну шафанаодного працюючого.

У підприємствах із загальним числом працюючих більше 100 пе­ред­бачаються гардеробні для роздільного зберігання на вішалках ву­личного одягу (один гачок на одного працюючого), домашнього й спеціального одягу (два гачки на одного працюючого). Розмір вішалки визначається з розрахунку 6 гачків на 1 м довжини вішалки.

Кількість місць на лавах для перевдягання приймається рівним 30 % числа працюючих у найбільш численній зміні.

У гардеробні для домашнього й спеціального одягу варто перед­ба­чати по одному вмивальнику.

Кількість душових сіток визначається за числом тих, хто ко­рис­туються душовими, рівним 50 % працюючих у найбільш численній зміні. Розрахункове число людей на одну душову сітку приймається рівним 10.

Число працюючих у найбільш численній зміні в їдальнях вищих навчальних закладів приймається рівним 75 %, в інших підприємствах харчування – 60 % загального числа працюючих.

Приміщення для особистої гігієни жінок проектується при кіль­кості жінок, що працюють у найбільш численній зміні, 100 і більше. При кількості жінок, що працюють у найбільш численній зміні, від 50 до 100 передбачається індивідуальна кабіна для процедур у вбиральні.

[Вгору] [Вниз]

Вимоги до конструкцій і опорядження приміщень

Стіни. Товщина зовнішніх стін приймається залежно від об’ємної ваги матеріалу стін, розрахункової зовнішньої температури для роз­рахунку масивних конструкцій і ступеня вологості повітря всередині приміщення. Така товщина орієнтовно може прийматись відповідно до табл. 4.4. і 4.4, а.

Таблиця 4.4

Товщина цегельних стін

t oзов ρ =1 800кг/м3 ρ = 1 300 кг/м3
W > 60% W ≤ 60% W > 60% W ≤60%
-10
-15
-20
-25
-30

Умовні позначення: t oзов – температура зовнішнього повітря найхо­лоднішої п’ятиденки; ρ – об’ємна маса матеріалу кг/м3; W – відносна вологість усередині приміщень.

Таблиця 4.4, а

Товщина стінових панелей

t oзов ρ =900 кг/м3 ρ =700кг/м3
W > 60 % W ≤ 60 % W > 60 % W ≤60 %
-10 -15 -20 -25 -30

Для підприємств ресторанного господарства стіни приймаються як для приміщень із вологістю повітря більше 60 %. Стіни, перегородки й перекриття шахт і приміщень машинних відділень підйомника, розташовуваних у будівлях, повинні бути неспалимими з межею во­гнестійкості не менше 1 год.

Силікатна цегла для кладки внутрішніх стін використається тільки за відсутності в них димоходів, а також у приміщеннях, де вологість не перевищує 60 %.

Для будівель, виконаних у повному каркасі та стінами з панелей:

а) між колонами, де в зовнішніх стінах є дверні прорізи, замість панелей влаштовуються цегельні стіни суміщені із зовнішньою межею панелей; при цьому необхідно, щоб вісь дверного прорізу збігалася з віссю віконного прорізу верхнього й нижнього поверхів;

б) стіни, що відокремлюють охолоджувані камери, можуть улаш­то­вуватися також із панелей без прорізів для вікон;

в) для приливних вентиляційних камер, із метою забезпечення при­пливу зовнішнього повітря, одна зовнішня стіна влаштовується це­гель­ною або віконний проріз у стіні з панелей при установленні жа­люзі закладається цегельною кладкою з наступною штукатуркою з обох боків до рівня зовнішніх граней стін;

г) при влаштуванні стін між колон із цегли на верхньому поверсі стіни нижніх поверхів між цими ж колонами приймаються також із цегли.

Для будівель із підвалом улаштовується вертикальна гідроізоляція стін підвалу зовні в межах його заглиблення.

Стіни й перегородки складських, виробничих приміщень, кори­до­рів, сходових кліток будівель повинні бути зсередини захищені не­органічною сухою штукатуркою або неспалимими лицювальними ма­теріалами.

Стіни й перегородки складських, виробничих приміщень на висоту не менше 1,8 м, а в охолоджуваних камерах, душових і переддушо­вих – на всю висоту повинні бути облицьовані водостійкими син­те­тич­­ними матеріалами, глазурованою плиткою або пофарбовані мас­ля­ними чи водостійкими синтетичними фарбами.

Стіни вище панелей у цих приміщеннях і стіни приміщень, не пе­рерахованих, а також стелі всіх приміщень повинні бути пофарбовані водяними фарбами. Фарбування стін і облицювання панелей повинні бути світлих тонів.

Перекриття над усім підприємством громадського харчування, що розташовується в будівлі іншого призначення повинне мати газо-, паро, гідро- і звукоізоляцію, а перекриття над кухнями, гарячими це­хами – додатковий теплоізоляційний шар.

Конструкції, що відокремлюють приміщення, кубової, мийних, ду­шових, приміщення для прання білизни варто проектувати з паро- і гідроізоляцією, а також із обмеженнями проникнення в конструкції вологи й водяних парів. Для стін цих приміщень пустотілі камені й кам’яні кладки з засипанням не допускаються. Конструкції, на яких можливе утворення конденсату, повинні бути виготовлені з воло­го­стійких матеріалів.

У вікнах слід улаштовувати фрамуги або кватирки так, щоб було забезпечене провітрювання приміщень.

Позначки підлог убиралень, душових, приміщення для прання бі­лизни, кубової і мийної повинні бути на 3 см нижче позначок підлог суміжних з ними приміщень.

План практичних занять

Завдання 5. Побудова плану будівлі ресторанно-готельного комп­лексу.

Завдання 6. Ознайомлення з етапами виконання розрізу будівлі.

Завдання 7. Побудова розрізу будівлі ресторанно-готельного комп­­лексу. Нанесення розмірів. Висотних позначок.

Завдання 8. Ознайомитися з етапами виконання фасаду будівлі.

Завдання 9. Побудова фасаду будівлі ресторанно-готельного комп­лексу.

[Вгору] [Вниз]

Термінологічний словник

Генплан (генеральний план) зображення проектованої території забудови, де показують розміщення існуючих, реконструйованих, тих що підлягають зносові будівель, споруд, інженерних мереж, авто­мо­більних доріг, залізничних шляхів, об’єктів озеленення, благоустрою, планування рельєфу місцевості та ін.

Майданчики відвідувачів місцядля розміщення столиків (до­дат­кових місць) у літню пору.

Червона лінія умовна границя, що відокремлює вулицю, проїзд, магістраль, площу від території забудови, та за яку не повинна вихо­дити жодна з будівель кварталу.

Вимощення будівлі прицокольна конструкція у вигляді доріжки по всьому периметру будівлі, яка має нахил від стіни убік ділянки та влаштовується для захисту ґрунтів основи й фундаментів від по­верх­невих вод.

План будівлі зображення її горизонтального розрізу в межах двер­них і віконних прорізів.

Фасад будівлі зображення зовнішнього її виду, що дає уявлення про архітектурну композицію проектованого об’єкта, його силуету.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.51.151 (0.015 с.)