Мінімально допустимі відстані насадженьМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Мінімально допустимі відстані насадженьЕлемент будинку Мінімальні відстані, м
стовбур дерева чагарник
Від зовнішніх стін будинку 1,5
Від зовнішньої поверхні панелі, краю проїжджої частини вулиці
Від країв тротуарів і садових доріжок 0,75 0,5

Ширину тротуарів визначають за кількістю смуг руху, приймаю­чи ширину кожної смуги 0,75 м, але не менше 1,5 м. Перед входами до адміністративних і громадських будівель та інших споруд тротуари слід розширювати. Розмір майданчиків, що при цьому утворюються, визначається за розрахунком 0,15 кв.м на одне місце у підприємствах ресторанного господарства.

Вимощення навколо будівель можуть бути використанні для пішохідних доріжок у разі влаштування організованого внутрішнього водостоку з даху. Ширина вимощення приймається не менше 1,0 м. Якщо водостік з покрівлі не організовано, тротуари розміщують не ближче 1,5 м від будівлі.

Протипожежні розриви між будівлями підприємств ресторанного господарства та житловими й громадськимибудівлями приймаються найменшими і визначаються відповідно до ступеня вогнестійкості бу­дівель за діючими нормами проектування [4, 18].

До будівель чи споруд потрібно забезпечувати під’їзд пожежних ав­томобілів: з одного боку якщо ширина будівлі до 18 м; з двох сто­рін, якщо ширина більше 18 м.

[Вгору] [Вниз]

4.1.3. Вимоги до планування приміщень

Відповідно до технологічного процесу всі приміщення підроз­ді­ля­ють на: приміщення для відвідувачів, виробничі, складські, адмі­ні­стративно-побутові й технічні.

Приміщення для відвідувачів, а також виробничі й адміністративні приміщення розміщувати у наземних поверхах. Допускається розмі­ща­ти ці приміщення в цокольних поверхах.

Складські, технічні, побутові приміщення, а при спеціальному об­ґрун­туванні – приміщення для відвідувачів, виробничі й адміні­стра­тивні приміщення допускається розміщувати в підвальних поверхах при забезпеченні необхідних санітарно-гігієнічних умов і дотриманні вимог пожежної безпеки.

У підприємствах ресторанного господарства з кількістю місць у залах більше 50 передбачаються окремі входи й сходи для відвідувачів і персоналу. Сходи для персоналу розташовуються з урахуванням мо­жливості використання їх для евакуації відвідувачів. Вхід у примі­щення завантажувальної для підприємств із кількістю місць у залах більше 100 проектують окремим від входу для персоналу.

Тамбури передбачаються при розрахунковій температурі зов­ніш­ньо­го повітря -15 °С і нижче.

Входи в підприємства ресторанного господарства, що розмі­щу­ють­ся в житлових будинках, повинні бути окремими, а в тих, що розмі­щуються в громадських будівлях, допускається поєднувати із входами в будівлі.

Сходові клітки повинні бути відділені від приміщень будь-якого призначення глухими або заскленими дверима.

У стінах приміщень для великогабаритного обладнання варто пе­редбачати монтажні прорізи.

Гардеробні, вбиральні, вмивальні, душові, білизняні, комори, при­міщення для нарізання хліба, буфети, мийні, приміщення завідувачів виробництвом, роздавальна, сервізні, експедиція, технічні примі­щен­ня, коридори, а також всі приміщення в підвалах допускається про­ек­тувати без природного висвітлення.

Стіни й перекриття приміщень ресторанного господарства, розта­шовуваних у житлових і інших будинках, проектують із урахуванням норм припустимого в них шуму.

Конструкції підлог у всіх приміщеннях не повинні мати порожнеч; у покриттях підлог не допускається застосування дьогтів і дьогтевих мастик.

Перепади рівнів підлог у виробничих приміщеннях і в залах (крім залів ресторанів) не допускаються.

Гідроізоляційні шари в підлогах проектують у виробничих при­мі­щеннях, де потрібна установка трапів у підлогах, а також у санітарних вузлах і душових.

У складських і виробничих приміщеннях кути колон, прорізів во­ріт і виступаючі елементи конструкцій у місцях проїзду транспортних засобів повинні бути захищенівід ушкоджень.

Стіни виробничих і складських, приміщень повинні бути обли­цьовані або пофарбовані на висоту 1,8 м (коридорів – на висоту 1,5 м) вологостійкими матеріалами, що допускають систематичне очищення й миття підлог.

Приміщення для відвідувачів. Зали й обслуговуючі їх гарячий і холодний цехи, а також мийну столового посуду розташовують в одному рівні. У підприємствах із самообслуговуванням приміщення для роздавальної не потрібно, тому що вона розміщається на площі залу.

Відстань від технологічної роздавальної лінії до бар’єра в залі прий­мається при проході відвідувачів в один ряд – 0,7 м, у два ряди – 1,2 м, ширина робочої зони за технологічною роздавальною лінією – не менше 1 м.

Над технологічними роздавальними лініями, розташовуваними між гарячим цехом і залою (при відсутності між ними перегородки), варто проектувати екран до стелі (низ екрана повинен бути на висоті 2 м від підлоги).

Зали ресторанів і кафе з кількістю місць 200 і більше допускається розділяти перегородками (стаціонарними або розсувними). Проходи повинні забезпечувати евакуацію людей із залів. Ширину основного проходу, що обслуговує більше 200 місць, допускається збільшувати на 0,2 м на кожні 100 місць понад 200, але не більше ніж на 1,2 м.

Кількість унітазів у вбиральнях для відвідувачів варто приймати: при загальній кількості місць у залах до 300 – 1 унітаз на кожні 60 місць, при більшій кількості місць у залах – додатково 1 унітаз на кожні 100 місць понад 300. У підприємствах із кількістю місць менш 50 допускається проектувати 1 убиральню на 1 унітаз. У чоловічих уби­ральнях на кожний унітаз варто передбачати 1 пісуар (у вби­раль­нях пивних барів – 2 пісуари). У шлюзах убиралень передбачається 1 умивальник на кожні 4 унітази. У ресторанах і кафе з обслуго­ву­ван­ням офіціантами в шлюзах убиралень варто передбачати додаткову площу 4 м2 для туалетної.

У вестибюлях або в окремих приміщеннях передбачається до­дат­ково по одному вмивальнику на кожні 50 місць у залах. У закусочних без вестибюлів умивальники допускається встановлювати в залі.

Входи у вбиральні для відвідувачів передбачаються з вестибюля.

Виробничі приміщення. Виробничі цехи допускається розмі­щу­вати в одному приміщенні.

Мийні кухонного посуду, тари напівфабрикатів і столового посуду допускається розміщувати в одному приміщенні; у цьому випадку мий­на столового посуду відділяється бар’єром висотою не більше 1,6 м.

Приміщення роздавальної в підприємствах із обслуговуванням офі­ціантами потрібно проектувати таким, щоб через технологічні або дверні прорізи воно мало безпосередній зв’язок із гарячим і холодним цехом, приміщенням для різання хліба, сервізної, мийного столового посуду та буфетом. Приміщення роздавальної при розташуванні за­зна­чених приміщень із однієї сторони проектується шириною не мен­ше 2 м, із двох і більше сторін – не менше 3 м.

Фронт видачі страв у роздавальній при обслуговуванні офіціантами варто приймати: для гарячих цехів – 0,025 м, для холодних – 0,01 м на 1 місце в залі.

У ресторанних господарствах, що готують 5 000 і більше страв на добу, при обґрунтуванні допускається передбачати харчову техно­ло­гічну лабораторію площею 24 м2.

Топки кухонних плит на вугіллі, торфі або дровах варто розта­шо­вувати в окремому приміщенні.

Ширина проходів у виробничих приміщеннях визначається за­леж­но від їх характеру та розміщення за табл. 4.3.

Складські приміщення. У підприємствах із кількістю місць у за­лах 500 і більше перед приміщенням завантажувальної передбачається платформа висотою 1,1 й шириною 3,0 міз довжиною за розрахунком, але не менше 3 м.У підприємствах із меншою кількістю місць варто проектувати розвантажувальні майданчики й застосовувати підйомно-опускні механізми.

Приміщення завантажувальних, розташовувані в цокольних або підвальних поверхах, повинні бути обладнані люками з дверима (вер­тикальними) і пандусами. Над розвантажувальними майдан­чиками, платформами й люками передбачається навіс для розміщення одного вантажного автомобіля при розвантаженні й навантаженні.

Таблиця 4.3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.01 с.)