Тема: Вивчення асортименту та споживчі властивості 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Вивчення асортименту та споживчі властивостіТрикотажних виробів

Мета: вивчення асортименту та споживчих властивостей трикотажних

виробів.

Забезпечення:

1. ДСТУ 2027 –92 Вироби швейні і трикотажні.Терміни та визначення.

2. ДСТУ 2077- 92 Вироби трикотажні. Дефекти.Терміни та визначення.

3. Натуральні взірці трикотажних виробів, схеми переплетень.

4. Каталоги, альбоми.

 

Конкретні цілі: ІУ

знати: асортимент та класифікацію трикотажних товарів, конструктивні

особливості виробів.

вміти: скласти повну торгову назву трикотажних виробів; визначати

назву виробів; вид полотна; вид переплетення; вид сировини;

оздоблення; конструкцію; фасон; визначати споживчі

властивості трикотажних виробів.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

Завдання 1. Вивчити асортимент верхніх трикотажних виробів.

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

1.1.Визначте конструктивні особливості основних видів трикотажних

виробів.

Таблиця 1

Найменування виробу Основні відрізняючі ознаки Конструктивні особливості
  Джемпер    
   
   
  Жакет    
   
   
  Жилет    
   
   
  Светр    
   
   

 

Завдання 2. Вивчити асортимент трикотажної білизни.

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

2.1.Вдмітити конструктивні особливості комбінацій, панталонів,

фуфайок.Відмітити розмірні характеристики.

2.2.Дати характеристику трьох взірців по формі.

 

№ пп Назва виробів Вид сировини Вид Полотна Оздобле Ння Констру кція Розмір
             
             
             

 

Завдання 3. Вивчити асортимент панчішно – шкарпеткових

Виробів.

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

1.1. Ознайомитися з констркцією панчішно – шкарпеткових виробів.

 

 

.2. Навчитися визначати розміри шкарпеток: зробити заміри (в см) по

довжині сліду – від п'ятки до кінця миска та по загальній довжині

від п'ятки до верхнього краю борту шкарпеток.

Дати характеристику трьох взірців виробів по формі:

 

№ пп Назва виробів Вид сировини Вид переплетення Оздоблення Розміри
             
             
             

Завдання 4. Вивчити асортимент рукавичкових виробів.

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

4.1.Розглянути взірці перчаток та рукавиць кроених та в'язаних, визначити відмінні особливості по конструкції. Розмір перчаток та рукавиць визначити по ширині, яка вимірюється по середині між велеким та вказівним пальцем.

4.2.Дати характеристику трьох взірців по формі.

 

№ пп Назва виробів Вид пряжі Вид переплетення Оздоблення Розмір
             
             
             

 

Методичні вказівки

При проведенні практичного заняття студенти вивчають асортимент трикотажних виробів та відпрацьовують уміння – навички по визначенню назви виробів, видів сировини, конструктивних особливостей, видів переплетення та оздоблення, розмірних характеристик трикотажних виробів.

 

Контрольні запитання:

1. Назвіть відмінні ознаки трикотажних виробів: в'язаних; кроєних;. комбінованих_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Охарактеризувати асортимент трикотажних виробів, який є в продажі в магазинах міста___________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Як поділяються трикотажні вироби за оздобленням____________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

Оцінка ______________________

Підпис викладача _______________

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 22

 

Розділ ІІ. ОДЯГ, ВЗУТТЯ

Тема: Перевірка якості трикотажних товарів

Мета: сформувати навички виявленням дефектів трикотажних

виробів, їх оцінки, визначення сорту.

Забезпечення:

1. ДСТУ 2077 –92

2. Натуральні взірці трикотажних товарів.

3. Альбоми “Дефекти трикотажу”

4.

Конкретні цілі: ІУ

знати: стандартизацію трикотажних виробів, сертифікацію якості

трикотажних виробів, контроль якості та сортності трикотажних

виробів різного цільового призначення.

вміти: визначати дефекти, визначати та оцінювати сорт трикотажних

виробів.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

Завдання 1. Характеристика основних дефектів трикотажних

Полотен і виробів.

 

 

 

Завдання 2. Ознайомлення з правилами сортування трикотажних

Виробів.

 

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

Ознайомтеся з правилами сортування трикотажних виробів згідно зі стандартами. Випишіть, як визначається сорт виробів і кількість дефектів, що допускаються у виробах 1 і 2 сортів. Зверніть увагу на поділ і перелік закритих частин деталей.

 

 

 

 

Завдання 3.Розв'язати задачі на визначення сорту трикотажних

Виробів.

3.1.Джемпер жіночий з жакардового чисто вовняного полотна з

дефектами.

· обрив однієї нитки на двох петельних рядках;

· підняття петлі з малопомітним закріпленням – один випадок;

· різна довжина довгих рукавів – 0,7 см;

· різна відстань між петлями – 1 см.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Комбінація з основов'язаного волокна з дефектами:

· затяжки елементарних волокон по 0,3 см – чотири випадки;

· потовщення від порушення натягування ниток основи малопомітне;

· несиметричність розміщення виточок – 1,3 см.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Методичні вказівки

 

При проведенні практичного заняття студенти повинні закріпити знання з виявлення дефектів та визначення сорту трикотажних виробів по стандартах.

Контрольні запитання:

 

1. Назвіть типи чоловічої трикотажної білизни__________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Як визначається сортність комплектних товарів________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

Оцінка ______________________

Підпис викладача _________________

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 23

 

Розділ ІІ. ОДЯГ, ВЗУТТЯ

Тема: Вивчення асортименту і споживчих властивостей хутряних

Та вівчино - шубних товарів

Мета: вивчити асортимент та споживчі властивості вівчинно-шубних

товарів.

Забезпечення:

2. ДСТУ 2913 –94 Шкури хутряні.Терміни та визначення вад.

3. ГОСТ8765–93 Одежда меховая и комбинированная.Общие технические условия.

4. Стандарти на напівфабрикати.

5. Баранов С.И. и др. Справочник товароведа.Непродовольственные товары. Т.1. – Москва: Экономика, 1988.

6. Колекція хутровинно –хутряних напівфабрикатів, робочі зразки.

7. Мякий метр.

 

Конкретні цілі: ІУ

знати: асортимент, споживчі властивості хутряних та вівчинно -

шубних товарів.

 

вміти: визначати товарні властивості волосяного покриву, шкіряної

тканини та властивості шкурки в цілому, видовий асортимент

хутряних товарів.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

 

Завдання 1. Складання торговельної характеристики хутряних і

Вівчинно - шубних напівфабрикатів.

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

 

1.1.За основними показниками будови волосся різних шкурок визначте властивості волосяного покриву, форму волосся (веретеноподібна, циліндрична, конічна), ступінь його хвилястості (прямий, вигнутий, хвилястий, штороподібний, завитковий), вид (покривні: остьові та напрямляючі, пухові), довжину (з точністю до

0, 1мм). Одержані результати порівняйте з показниками табл.1.

 

Завдання 2. Складання торговельної характеристики хутряних і овчинно – шубних виробів. Керуючись нормативно – технічними документами та підручником, розглянути 5 взірців одягу та відмітити:

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

а) вид виробу - пальто, напівпальто, жакет, піджак;

б) деталі виробу - стан, рукава, комір, поділ;

в) розмір та зріст виробів;

г) фасон – стандартний або складний (розширення від плеча або

лінії талії, вільний або з розтрубами, прорізні кишені, підрізна

кокетка або талія; коли з відкритими бортами впритик, рукава

складних фасонів).

д) вид напівфабрикату та його обробки;

е) спосіб підборки шкурок – розпуск, осадка, розбивка, перекидка,

спайка, розшивка.

 

Вивчіть зразки хутряних і овчинно – шубних товарів і складіть їх торговельну характеристику. Результати офрміть у таблицю.

 

№ п/п Вид виробу Група Статево вікове призначення Фасон Розмірні показники
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Методичні вказівки

 

В ході практичного заняття студенти повинні оволодіти уміннями визначати властивості пушно – хутрових товарів, складати торговельну характеристику хутряних та овчинно шубних виробів.

Контрольні запитання:

 

1.Відмінні конструктивні особливості пальто, напівпальто, піджака___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Фактори, які враховують при формуванні асортименту дитячого хутрового одягу_______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Чим відрізняється каракуль метисний та чистопорідний________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Асортимент хутряних та вівчинно – шубних товарів, який є в продажі в магазинах міста_____________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

Оцінка ___________________________

Підписвикладача _________________

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 24

 

Розділ ІІ. ОДЯГ, ВЗУТТЯ

Тема: Вивчення асортименту споживчих властивостей матеріалів

Для шкіряного взуття

Мета: вивчити асортимент і споживчі властивості матеріалів для

шкіряного взуття.

Забезпечення: стандарти на шкіряне взуття, натуральні зразки

взуттєвих матеріалів, альбоми натуральних, штучних і

синтетичних шкір, шкіряне взуття.

Конкретні цілі: ІУ

знати: види натуральної, штучної та синтетичної шкіри, їх відмінні

показники;

вміти: визначати види взуттєвих матеріалів верху і низу, їх відмінні

ознаки і призначення.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

Завдання 1. Вивчення асортименту натуральних шкір для верху

Взуття.

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

1.1. Користуючись альбомами і зразками натуральних шкір, вивчіть

їх асортимент.

Розгляньте лицьову поверхню зразків шкіри і за малюнком мерії

визначте вид сировини.

1.2. За кольором поперечного зрізу шкіри визначте метод дублення.

1.3. Визначте спосіб оздоблення зразків шкіри.

Результати роботи офрміть у таблицю:

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 486; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.221.70.232 (0.072 с.)