Завдання 1.Вивчити сучасний асортимент комбінованої апаратуриМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 1.Вивчити сучасний асортимент комбінованої апаратуриТа дати товарознавчу характеристику 4 взірців

Виробів.

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

 

 

Завдання 2. Вивчення споживчих властивостей та методику

Перевірки якості комбінованої радіоелектронної

Апаратури.

 

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

Методичні вказівки

 

При виконанні практичного заняття студенти повинні узагальнити знання з теми і оволодіти уміннями давати товарознавчу характеристику комбінованої апаратури.

 

Контрольні запитання:

 

 

1.Дати характеристику асортименту комбінованої радіоелектронної апаратури, який є в продажу в магазинах.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

Оцінка_________________________

Підпис викладача_________________

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 32

 

Розділ ІУ. ТОВАРИ КУЛЬТУРНО – ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Тема: Вивчення асортменту, споживчих властивостей та

Перевірка якості фото і кінотоварів, фото і кіноприладів та

Проекційної апаратури.

Мета:вивчити асортимент, споживчі властивості, перевірку якості

фото і кінотоварів, проекційної апаратури.

 

Література та матеріальне забезпечення:

1. 3713 –98 Апарати фотографічні. Терміни та визначення.

2. Зразки фотоапаратів, інструкції по експлуатації.

3. Асортиментні таблиці фотоапаратів.

4. Ілюстрації, каталоги, проспекти.

 

Конкретні цілі: ІУ

знати: групування, класифікаційні ознаки, показники для оцінки якості,

правила використання, технічні параметри, споживчі

властивості фото і кінотоварів.

вміти:давати повну товарознавчу характеристику фото і кінотоварів,

перевіряти якість товарів, характеризувати споживчі

властивості фото і кінотоварів.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

Завдання 1. Вивчення асортименту фототоварів, їх технічних параметрів і споживчих властивостей.

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

1.1.Використовуючи зразки, каталоги, проспекти, визначте асортимент фотоапаратів відповідно до класифікації асортименту за різними ознаками.

Ознайомтеся з мініатюрними, формату АРS, напівформатними, малоформатними, середньоформатними; одно - та двох – об’єктивними; компактними та дзеркальними; неавтоматичними та автоматичними; з центральним шторно –щільовим та електронним затворами.

Особливу увагу зверніть на наявність додаткових вузлів та сервісних функцій.

 

 

1.2.Дайте товарознавчу характеристику споживчих властивостей 5 фотоапаратів різних моделей.

 

Номер зразка Найменування фотоапарата Тип фотоапарата Характеристика об’єктива (фокусна відстань, світлосила) Тип зат Вора Видошукач Спосіб наведення на різкість Додаткові вузли та сервісні функції Призна чення
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

Завдання 2. Ознайомитися з стандартами на фотоапарати. Виписати вимоги до якості, комплектності і неприпустимі дефекти. Зробити висновки щодо якості фотоапаратури ФЕД –5. Якщо виявлені такі дефекти: грубі подряпини корпуса, бульбашки і свилі на оптичних деталях.

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

Завдання 3.Вивчити асортимент кіноапаратів і технічних

Параметрів і споживчі властивості.

Завдання 4. Первірити якість фото і кінотоварів.

 

 

Методичні вказівки

 

В ході практичного заняття студенти повинні сформувати вміння і навички у складанні торгової характеристики, вивчити споживчі властивості фото і кінотоварів. Набути навички у вивченні асортименту фото і кінотоварів, його аналізі і перевірці якості.

 

Контрольні запитання:

 

1.Охарактеризувати види фотоприладів, що представлені в асортименті товарів торгових підприємств міста, їх призначення________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Визначити основні напрями підвищення якості споживчих властивостей фотоапаратів вітчизняного виробництва_________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

Оцінка___________________________

Підпис викладача_________________

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 33

 

Розділ ІУ.ТОВАРИ КУЛЬТУРНО - ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Тема: Вивчення асортименту,перевірка якості спортивних

Товарів.

Мета:набуття навичок у розпізнаванні товарів спортивного

призначення, надання консультацій покупцям.

 

Забезпечення:натуральні взірці спортивних товарів, каталоги,

ілюстраційний матеріал.

 

Конкретні цілі: ІУ

знати: групову характеристику та класифікацію асортименту

спортивних товарів по матеріалу виготовлення,

конструктивних особливостях, призначенню, розмірних

показниках.

 

вміти:давати повну товарознавчу характеристику товарів

спортивного призначення, оцінювати якість товарів.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

Завдання 1. Характеристика асортименту спортивних товарів.

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

1.1.Користуючись роздатковим матеріалом, ознайомтеся з групуванням спортінвентарю для гімнастики, легкої атлетики. Зверніть увагу на ознаки, які покладено в основу класифікації інвентарю. Ознайомтеся з асортиментом спортінвентарю і, за допомогою Довідника товарознавця. Визначте поділ на гатунки, правила маркування, вимоги до якості. Дайте характеристику запропонованих зразків у таблиці.

Таблиця 1

№ з/п Назва інвентарю, функційне призначення Матеріали виготовлення Особливості конструкції Наявні дефекти та відхилення від параметрів Висновок про якість
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

1.2.Дати товарознавчу характеристику десяти зразків спортивних товарів для занять боксом, боротьбою, фехтуванням, а також інвентарю для спортивних ігор. При виконанні завдання необхідно користуватися Довідником товарознавця, стандартами. Результати записати у таблицю.

Таблиця 2

 

№ з/п Найменування виробу Група та підгрупа за класифікацією Призна чення Матері али виготовлення Особливості конструкції Розмір маса Вимоги до якості, сортність
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Завдання 2. Зробити висновок про якість спортивних товарів. Розв’язати ситуацію: скласти перелік лижного та ковзанярського інвентаря, який необхідний для обладнання зимової бази відпочинку.

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

 

Завдання 3.Ознайомитися з правилами маркування спортивних

Товарів.

 

Методичні вказівки

 

В ході практичного заняття студентам необхідно оволодіти навиками по характеристиці спортивних товарів та оцінці їх якості.

 

Контрольні запитання:

 

1.Назвіть відмінні ознаки різних видів фехтувальної зброї_________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Які породи деревини використовують для виготовлення лиж?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

Оцінка___________________________

Підписвикладача_________________

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 34

 

Тема 3.7. Галантерейні та ювелірні товари.

Тема: «Вивчення асортименту споживчих властивостей та

Перевірка текстильних галантерейних товарів»

Мета:ознайомлення з класифікацією, асортиментом, споживчими

властивостями текстильних галантерейних товарів,

формування вмінь надавати товарознавчу характеристику

взірців.

 

Література та матеріальне забезпечення:

1. ДСТУ 2173 – 93 Вироби текстильно-галантерейні.Види та дефекти. Терміни та визначення.

2. Баранов С.І. і інші. Довідник товарознавця .Непродовольчі товарив 3-х . т. Москва, Економіка.

3. Взірці галантерейних товарів.

 

Конкретні цілі: ІУ

знати: загальну характеристику; споживчі властивості; асортимент;

класифікацію галантерейних товарів;

 

вміти:узагальнити знання з теми; пояснити властивості та дати

товарознавчу характеристику текстильних галантерейних

товарів.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

Завдання 1. Скласти характеристику 8 взірців текстильних

Галантерейних виробів. Результати запишіть у

Таблицю.

 

№ п/п Назва виробу Група та матеріал виробу Призначення Матеріал виготовле ння Відмінні особливості
           
           
           
           
           
           
           
           

Завдання 2. Ознайомитися з вимогами стандартів до оцінки

Якості текстильних галантерейних товарів.

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

2.1.Випишіть неприпустимі дефекти текстильних галантерейних

виробів.

2.2.Охарактеризувати вимоги до якості та гарантії виробника

текстильних галантерейних товарів.

Методичні вказівки

 

В ході практичного заняття студенти повинні набути навички у вивченні асортименту, споживчих властивостей, перевірці якості текстильних галантерейних товарів.

 

 

Контрольні запитання:

1.Дати товарознавчу характеристику запропонованих взірців текстильних галантерейних виробів.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Охарактеризувати асортимент текстильних галантерейних виробів, який є в продажу в магазинах міста ___________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

Оцінка___________________________

Підписвикладача_________________

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 35

 

Тема . Галантерейні та ювелірні вироби.

Тема: Вивчення асортименту, споживчих властивостей та

Перевірка якості металевих, пластмасових та шкіряних

Галантерейних товарів.

Мета:набуття навичок у розпізнаванні асортименту і споживчих

властивостей галантерейних товарів.

 

Література та матеріальне забезпечення:

1. ДСТУ 2198 – 93 Вироби шкіргалантерейні. Терміни та визначення.

2. ДСТУ 1876 –85 Вироби металогалантерейні.Загальні технічні умови.

4. Баранов С.І. і інші. Довідник товарознавця .Непродовольчі товарив 3-х .т. Москва, Економіка.

5. Взірці галантерейних товарів.

 

Конкретні цілі: ІУ

знати: загальну характеристику; споживчі властивості; асортимент;

класифікацію галантерейних товарів;

 

вміти:узагальнити знання з теми; пояснити властивості та дати

товарознавчу характеристику галантерейних товарів.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.122.9 (0.015 с.)