Завдання 1. Дати характеристику 5 взірців лакофарбовихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Завдання 1. Дати характеристику 5 взірців лакофарбовихтоварів. Результати записати по формі:

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

№ пп Назва лакофарбових товарів Призначення Склад Консистенціяколір Вид упаковки
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Завдання 2. Вивчити асортимент засобів догляду за житлом,

Хімічних засобів, захисту рослин садів та городів.

 

 

Завдання 3. Ознайомитися з вимогами до якості та маркіровкою

Лакофарбових товарів і засобів догляду за житлом,

Садом, городом.

 

Методичні вказівки

 

В ході практичного заняття студенти вивчають асортимент засобів догляду за житлом, садом та городом, лакофарбових товарів, розпізнають відмінні особливості , звертають увагу на дані маркіроки та споживчі показники якості.

 

Контрольні запитання:

 

1.Запропонуйте фарби для фарбування металевої покрівлі, підлоги._______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2.Чим відрізняються лаки від оліф?_____________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3.Складіть пам'ятку покупців стосовно використання засобів для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин____________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

Оцінка___________________________

Підписвикладача_________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11

 

Розділ ІІІ. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ

Тема: Вивчення асортименту і споживчих властивостей, якості

Побутових електротоварів

Мета:вивчення асортименту і споживчих властивостей, якості

побутових електротоварів.

 

Забезпечення:натуральні взірці побутових електротоварів, каталоги,

стандарти, інструкції, паспорта.

 

Конкретні цілі: ІУ

знати: класифікацію та асортимент джерел світла, світильників,

електронагрівальних приладів, приладів для вимірювання

електроенергії; споживчі властивості, правила маркіровки

електропобутових виробів.

 

вміти:сформувати навички у складенні торговельної характеристики

товарів, визначенні їх споживчих властивостей і перевірці

роботоспроможності.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

Завдання 1. Складання торговельної характеристики на

Електропобутові товари. Результати оформити у

Таблицю.

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

№ пп Назва, марка, тип Група, підгрупа Матеріал виготовлення Форма, констру Кція Елек Тричні параметри Призна чення
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Завдання 2. Перевірити якість та повноту марковання

Електропобутових товарів.

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

2.1.Перевірте якість зразків електротоварів шляхом зовнішнього огляду, керуючись стандартами.Результати запишіть у таблицю.

 

Номер зразка Назва виробу Виявлені дефекти зовнішнього виду Висновки про якість
Допустимі Недопустимі
         
         
         
         
         
         
         

 

Методичні вказівки

В ході практичного заняття студенти повинні навчитися складати торговельну характеристику електропобутових товарів звертаючи увагу на види, різновиди, конструктивні особливості, типи. Перевірку якості проведіть за зовнішнім виглядом без перевірки придатності до роботи.

 

Контрольні запитання:

 

1.Назвіть переваги люмінісцентних ламп порівняно з лампочками розжарювання._________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

2.Як групується асортимент електронагрівальних приладів залежно від призначення_______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

3.Які електричні параметри нормуються для електронагрівальних приладів___________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

Оцінка___________________________

Підписвикладача_________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

 

Розділ ІІІ. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ

Тема: Вивчення асортименту, споживчих властивостей, якості,

Особливостей експлуатації та маркування домашніх

Машин.

Мета:вивчення асортименту споживчих властивостей, якості,

особливостей експлуатації та маркування домашніх машин.

 

Забезпечення:натуральні взірці побутових електротоварів, каталоги,

стандарти, інформаційні матеріали.

 

Конкретні цілі: ІУ

знати: споживчі властивості, асортимент, вимоги до якості, особливості

експлуатації та маркування домашніх машин.

вміти:сформувати навички у складанні торговельної характеристики

товарів, визначити їх споживчі властивості і перевірити їх

працездатність.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

Завдання 1.Складання торговельної характеристики домашніх

Машин.

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Користуючись каталогами, проспектами, стандартами, ознайомтеся з конструкційними особливостями, технічними параметрами та асортиментом побутових холодильників вітчизняного та зарубіжного виробництва, дайте характеристику цих товарів у таблиці.

Таблиця 1.

 

№ з/п Назва моделі холодиль ника Тип холоди льника Об'єм холодильної камери Об'єм низько Температурного відділення Температура холодильної камери Температура в НТВ, С Витрати Електрое Нергії Габа рити, мм Відмітні особливості моделі
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

1.2.Користуючись каталогами, інструкціями по експлуатації на різні типи пральних машин, ознайомтеся з конструкційними особливостями пральних машин та дайте характеристику цих товарів у таблиці.

Таблиця 2

№ з/п Наймену Вання моделі Тип Спосіб активізації Спосіб заван таже ння Номіна Льне заван Таже Ння Кіль кість баків Швидкі сть центри фуги, об/хв. Відмітні особли Вості (додаткові функції)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

1.3.Ознайомтеся з конструкційними особливостями та сучасним асортиментом пилососів. У довільній формі дайте товарознавчу характеристику пилососів різних виробників та сформулюйте висновок щодо оцінки їх споживчих властивостей.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Методичні вказівки

В ході практичного заняття студенти повинні навчитися складати торговельну характеристику побутових машин звертаючи увагу на види, типи, навчитися перевіряти якість електро – побутових машин.

Контрольні запитання:

 

1.Чим відрізняються холодильники підвищеної комфортності.______

__________________________________________________________________________________________________________________________

2.Зрівняти експлуатаційні характеристики машин для прання білизни_______________________________________________________

_____________________________________________________________

Висновки:

Оцінка___________________________

Підпис викладача_________________

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 13

 

Розділ І. ТЕКСТИЛЬНІ ТОВАРИ.

Тема: Розпізнавання природи волокон.

Мета:навчитися розпізнавати природу волокон.

Література та матеріальне забезпечення:

1. ДСТУ 2136 –93 Волокна та нитки текстильні. Види, дефекти. Терміни та визначення.

2. ДСТУ 4057 Матеріали текстильні. Метод ідентифікації волокон.

3. Колекція волокон.

4. Набір зразків текстильних ниток.

5. Паспортизовані набори тканин різного волокнистого складу.

6. Склянки з водою, клей, спиртівки, пінцет.

Конкретні цілі: ІУ

знати:поняття та класифікацію волокон, особливості будови натуральних та хімічних волокон, властивості текстильних волокон;

вміти:вміти визначити особливості будови текстильних волокон, дослідити властивості волокон, розпізнати вид волокон.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

Завдання 1. Ознайомитися з будовою волокон.

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

1.1.За колекцією волокон ознайомтеся із зовнішнім видом волокон. Визначте їх довжину, товщину, блискучість, колір, характер звивистості.

Для проведення дослідження необхідно волокна розмістити на темному аркуші паперу.

Результати спостережень запишіть у таблицю. Таблиця 1

№ з/п Зразок волокна Довжина, Мм Товщина Блиск Колір Звивистість (висока, нормальна, полога) Вид волокна
1.                
2.                
3.                
4.                

Завдання 2. Дослідити властивості волокон.

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

2.1.Визначте пружність волокон за ступенем зминання їх при натисканні пальцями. Порівняйте ступінь пружності волокон:

· Вовна:_____________________________________________________

 

· Лавсан: ____________________________________________________

 

· Лляне волокно:______________________________________________

 

· Капрон:____________________________________________________

 

· Віскоза:____________________________________________________

 

· Натуральний шовк:___________________________________________

 

2.2.Визначте зміну міцності волокон у мокрому стані.

 

Для цього в склянку з водою покладіть різні волокна та зазначте швидкість їх змочування. Визначте зміни міцності волокон у мокрому стані, для чого розірвіть пучки одного виду волокон у сухому та мокрому стані. Результати спостережень запишіть у таблицю .

Таблиця 2

Зміна міцності на розрив Види волокон
Вовна Лавсан Віскоза Ацетатний шовк Бавовна Льон
  Сухий стан                  
    Змочування                    

Задання 3. Визначити види текстильних волокон.

 

Користуючись підручником або довідником товарознавця, запишіть у таблицю характеристику основних видів волокон.

Таблиця 3.Характеристика основних видів волокон.

№ пп Вид волокна Гігроскопічність, % Міц ність Відношення до Світло стій - кість Термо - стій- кість При мітка
лу- гів кис лот аце тону
    Бавовна                
                   
Льон                
                 
                 
Вовна                
                 
                 
  Натуральий шовк                
                 
                 
  Віскоза                
                 
                 
  Ацетатне Волокно                
                 
                 
  Капрон                
                 
                 
  Лавсан                
                 
                 
Нітрон                
                 
                 

 

 

Методичні вказівки

 

В ході практичного заняття студенти повинні застосовуючи органоліптичні методи дослідження текстильних волокон оволодіти: навиками по визначенню будови та властивостей текстильних волокон, навчитися розпізнавати види текстильних волокон, застосовуючи відмінні особливості волокон.

Контрольні запитання:

 

1. Як впливає будова вовняного волокна на властивості тканин?_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.Охарактеризувати властивості штучних волокон _____________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Охарактеризувати властивості синтетичних волокон___________

_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Дати визначення:

· текстильне волокно__________________________________________

 

· текстильна нитка____________________________________________

 

· текстильна пряжа ___________________________________________

 

5. Властивості волокон, які впливають на властивості

тканин?____________________________________________________

_____________________________________________________________

Висновки:

Оцінка___________________________

Підпис викладача____________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 14

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.025 с.)