Кухонно – господарських приладів. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кухонно – господарських приладів.Мета: сформувати навички у складанні торговельної характеристики

металевих побутових товарів, перевірці їх якості та визначенні

споживчих властивостей.

Література та матеріальне забезпечення:

1.ДСТУ 3276 –95 Посуд сталевий емальований. Загальні технічні

умови.

2.ДСТУ 3277 –95 вироби посудогосподарські сталеві оцинковані.

Загальні технічні умови.

3.ДСТУ 367 –91 Ножі господарські. Загальні технічні умови.Інші

нормативні документи.

4.Колекція металів.

5.Зразки металогосподарських товарів.

6.Каталоги, проспекти, ілюстрації.

 

Конкретні цілі: ІУ

знати: класифікацію та характеристику асортименту

металогосподарчих товарів, ножів та столових приладів,

металевого посуду, приладів як полегшують домашню працю.

 

 

вміти: визначити групування, назву виробів, форму, розмір, вид

металу, спосіб виготовлення, повну торгову назву

металогосподарчих товарів, давати товарознавчу

характеристику.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

 

Завдання 1. Визначити повну торгову назву металевого посуду

По взірцях. Результати записати в таблицю.

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

№ пп Назва виробу Призна чення Вид матеріалу виготовлення Спосіб виготов Лення Вид та характер обробки Розмір
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Завдання 2. Дати характеристику 5 взірців ножів та столових приладів.Результати записати в таблицю.

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

№ пп Матеріал Виготовлення Констру кція Характер сполуч. Деталей Форма виробу Розмір Призна чення
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Завдання 3.Дати характеристику п'яти взірців кухонно –

господарчих приладів. Результати записати в

таблицю.

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

№ пп Назва товару Особливості конструкції Виконувані функції
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Методичні вказівки

В ході практичного заняття студенти повинні навчитися визначати повну торгову назву металевого посуду, вивчити асортимент ножів та столових приладів, які полегшують домашню працю, навчитися давати товарознавчу характеристику металогосподарчих товарів.

 

Контрольні запитання:

 

1.Чим відрізняється ніж для масла від ножа для сиру____________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Чим відрізняється ніж для нарізання лимону від ножа для нарізання хліба?_______________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

Оцінка ___________________________

Підпис викладача ________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

 

Розділ ІІІ. ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ

Тема: Вивчення асортименту та перевірка якості будівельних

Товарів.

Мета: вивчити асортимент та споживчі властивості будівельних

товарів, перевірка якості товарів.

 

Забезпечення: натуральні взірці товарів, альбоми, каталоги,

нормативні документи.

 

Конкретні цілі: ІУ

знати: групування будівельних товарів, ознаки класифікації, відмінні

особливості, показники для оцінки якості, переваги та

ефективність використання будівельних товарів.

вміти: давати повну товарознавчу характеристику будівельних

товарів, перевірити якість будівельних товарів, характеризувати

споживчі властивості будівельних товарів, визначення об’ємів

круглого лісу і пиломатеріалів.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

Завдання 1. Ознайомитися зі стандартами та вимогами до якості

Будівельних матеріалів.

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

1.1.Користуючись стандартами, визначте призначення, показники

якості, дефекти деревини. Результати запишіть у таблицю.

 

Таблиця 1

№ з/п Найменування будівельного матеріалу Призначення Показники якості Дефекти
Допустимі недопустимі
           
           
           
           
           
           
           
           
           

1.2.Вивчити асортимент і споживчі властивості будівельних

матеріалів. Охарактеризувати мінеральні в’яжучі

матеріали.Результати записати по формі:

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

№ п/п Назва в'яжучих матеріалів Група (повітряні та гідравлічні) Застосування Відмінні особливості
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

1.2.Вивчити асортимент будівельних матеріалів із пластичних мас, по

каталогу, підручнику та натуральних взірцях.

 

 

1.3.Вивчити асортимент матеріалів для стін та перегородок,

покрівельних матеріалів, облицювальних та оздоблювальних

матеріалів.

 

 

Завдання 2. Визначити об’єми круглого лісу та пиломатеріалів.

а) 18 колод довжиною 2 м, товщиною 18 см;

б) 16 колод довжиною 3,0 м, товщиною 34 см;

в) 22 бруски розміром 2,5 м х 110 мм, товщиною 60 мм;

г) 11 досок довжиною 2,5 м, шириною 180 мм, товщиною 50 мм.

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

 

Завдання 3.Ознайомитися з вимогами до якості будівельних

Матеріалів згідно нормативних документів.

 

 

Методичні вказівки

 

В ході практичного заняття студенти повинні узагальнити знання з теми та оволодіти уміннями давати товарознавчу характеристику будівельних товарів. Визначати об'єми круглого лісу, та пиломатеріалів.

 

Контрольні запитання

 

1.Охарактеризувати асортимент будівельних товарів, який є в продажі в магазинах міста.____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Як можна зберегти якість гіпса?_____________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Які строки гарантії встановлені для мінеральних в'яжучих ричовин______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Висновки:

Оцінка ___________________________

Підпис викладача _________________

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

 

Розділ ІІІ.ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ.

Тема: Вивчення асортименту, споживчих властивостей та

Перевірка якості клеїв, засобів для прання та миття

Мета: набуття навичок розпізнавання асортименту та властивостей

товарів побутової хімії.

 

Матеріальне забезпечення:

1.ДСТУ 2955 –94Клеї.Терміни та визначення.

2.ДСТУ 2510 –94 Покриття лакофарбові. Терміни та визначення.

3.ДСТУ 3112 –95 Виробництво мила. Терміни та визначення.

4.ДСТУ 2972 –94 Засоби миючі синтетичні порошкоподібні.Загальні

технічні вимоги.

5.Зразки клеїв.

6.Зразки лакофарбних товарів.

7.Зразки мийних засобів.

8.Зразки засобів для виводу плям, чистки одягу та взуття тощо.

 

Конкретні цілі: ІУ

знати: класифікацію та асортимент клеячих матеріалів, засобів для

прання та миття;

вміти: даватитоварознавчу характеристику згідно ознак класифікації

(походження, консистенції, призначення, водостійкість), якісне

число, особливості застосування, розпізнавати властивості

клею та засобів для прання та миття.

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

Завдання 1. Ознайомитися та дати товарознавчу характеристику

Зразків клеїв.

 

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

 

1.1.Ознайомтеся зі зразками клеїв.

1.2.Визначте походження клею.

1.3.Зробіть висновок про якість клею за зовнішніми ознаками (колір,

запах, однорідність консистенції. Цілість упаковання. Чіткість

марковання, термін зберігання).

1.4.Товарознавчу характеристику запишіть у таблицю 1.

 

 

Таблиця 1

 

Номер зразка Наймену вання клею Завод –виробник Поход Ження Консис- тенція Колір Призна-чення Висновок про якість
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Завдання 2. Ознайомитися зі зразками мийних засобів,

Допоміжних засобів для прання. Дати товарознавчу

Характеристику зразків товарів.

ХІД ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

Ознайомтеся з асортиментом господарчого мила, перевірте правильність марковання, визначте колір і запах (недопустимий прогірклий і неприємний запах). Результати запишіть у таблицю.

Номер зразка Вид мила, особливості виробництва Маса куска, г Якісне число Запах, консистенція Виробник
           
           
           
           
           
           
           
           
           

2.2.Ознайомтесь зі складом синтетичних миючих засобів та укажіть їх призначення.

 

2.3.Визначте якість мийних засобів органолептичним методом: за

зовнішнім виглядом, кольором, запахом, однорідністю консистенції

тощо. Перевірте якість паковання і марковання.Результати

запишіть у таблицю.

Таблиця 3.

Номер зразка Найменування товару Призначення Склад Колір Вид пакува ння Спосіб використання Маса, г Вироб-ник
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Методичні вказівки

В ході практичного заняття студенти вивчають асортимент клеючих матеріалів, засобів для прання та миття, розпізнають властивості та особливості застосування. Навчаються давати товарознавчу характеристику згідно класифікаційних ознак.

 

Контрольні запитання:

1.Охарактеризувати нові види клеїв, які є в продажі в магазинах міста, визначити їх призначення

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Які речовини придають пральним миючим засобам відбілюючі властивості.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Які засоби потрібно запропонувати покупцям для прання синтетичних та вовняних тканин.______________________________

_____________________________________________________________

4.Охарактеризувати теорію миючої дії__________________________

_____________________________________________________________

Висновки:

Оцінка ___________________________

Підписвикладача _________________

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10

 

Розділ ІІІ.ГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИ

Тема: Вивчення асортименту, споживчих властивостей,

Особливостей маркування та перевірка якості

Лакофарбових товарів і засобів догляду за житлом,

Садом та городом.

Мета: набути навичкиу визначенні асортименту і споживчих

властивостей лакофарбових товарів та засобів догляду за

житлом, садом та городом.

Забезпечення: натуральні взірці товарів, печатна реклама.

 

Конкретні цілі: ІУ

знати: матеріали для виробництва, властивості, класифікацію та

асортимент лакофарбових товарів, ознаки групування,

характеристику асортименту, споживчі властивості, вимоги до

якості і призначення засобів догляду за житлом, садом та

городом;

 

вміти: визначати асортимент, споживчі властивості; здійснювати

контроль якості і реквізитів маркування лакофарбових товарів

та засобів догляду за житлом, садом та городом.

 

ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 391; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.074 с.)