Усі слова потрібно писати разом. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Усі слова потрібно писати разом.А Військово/полонений, радіо/фізик, воєнно/стратегічний.

Б. Кримсько/татарський, екс/чемпіон, мікро/схема.

В. Мало/населений, авіа/лайнер, Дніпро/ріка.

Г. Контр/атака, східно/слов’янський, гори/цвіт.

4. Разом треба писати всі прислівники в рядку:

А. Спокон/віку, чим/раз, в/смак, від/тепер.

Б. В/вечері, під/вечір, насам/перед, за/панібрата.

В. Чим/дуж, в/день, по/волі, на/самоті.

Г. На/провесні, від/нині, що/ночі, на/світанку.

5. Усі слова правильно записані в рядку:

А. Золоті ворота, Фабрика Киянка, західна Україна.

Б. Кримський півострів, вулиця Ярославів вал, Софійський собор.

В. Палац спорту, Епоха Відродження, Москва-ріка.

Г. Харківський тракторний завод, цукерки «Вечірній Київ».

 

Варіант 25

Тестові завдання (5б.)

Допущено помилку в правописі особових закінчень дієслів у рядку

А. Стоїте, гудуть.

Б. Знатимуть, хиляться.

В. Зморешся, одужають.

Г. Сиплють, кипітимеш.

2. Апостроф ставиться в усіх словах рядка:

А. Дзв..якнути, з..єднати, подвір..я, комп..ютер.

Б. Рейк..явік, б..юджет, св…ткувати, мавп..ячий.

В. Двох…ярусний, В..єтнам, пан..європейський, ад..ютант.

Г. Інтерв..ю, матір..ю, моркв..яний, з…економити.

Велика літера пишеться в усіх словах рядка.

А. Збройні Сили України, Перша Світова Війна.

Б. Полярна Зірка, Франкфурт-На- Майні.

В. Генеральний Прокурор України, Проспект Дружби Народів.

Г. Європейський Союз, Конституційний Суд України.

4. Виділене слово слід писати разом у реченні:

А. Про/те явище він дізнався з енциклопедії.

Б. Як/би мені черевики, то пішла б я на музики.

В. За/те його покохала, що мав чорні вуса.

Г. Як/би допомогти йому?

Усі складні слова потрібно писати через дефіс у рядку

А. Віце/адмірал, крем/брюле, напів/фабрикат, жовто/гарячий.

Б. Батько/мати, клініко/діагностичний, сон/трава, червоно/деревний.

В. Окислювально/відновний, міні/футбол, гіркувато/солоний, стоп/кран.

Г. Режисер/постановник, всесвітньо/історичний, давньо/український, кіловат/година.

Варіант 26

Тестові завдання (5б.)

Усі слова пишуться разом у рядку

А. Життє/пис, великий/превеликий, напів/автомат, полу/мисок.

Б. Електро/провід, розрив/трава, електро/монтаж, пів/години.

В. Жертво/приношення, тонно/кілометр, пів/карбованця, батько/мати.

Г. Дерево/обробний, дванадцяти/тонка, вище/згаданий, чотири/місячний.

Усі слова пишуться з великої літери в рядку

А. Дамоклів Меч, Шевченків «Кобзар»

Б. Великий Піст, Володимир Великий.

В. Далекий Схід, Панамський Канал.

Г. Західна Європа, Президент України.

3. У Усіх словах іншомовного походження на місці пропусків пишеться буква и в рядку:

А. Баст..лія, Ов..дій, Сев..лья, к..зил.

Б. Дец..метр, ф..нанси, С..дней, попур.. .

В. Шп..нат, к..парис, єп…скоп, Флор..да.

Г. Тр..умф, Гр..мм, соц…ологія, пр…оритет.

Спрощення в групах приголосних відбувається в усіх словах рядка

А. Виїз..ний, пес..ливий, тис..нуло, пропус..ний.

Б. Гіган..ський, об лес..ливий, артис..чин, вис..нути.

В. Міс..це, бряз..нути, парламен..ський, шіс..сот.

Г. Сер..цевий, тиж..невий, чес..ний, проїз..ний.

 

Варіант 27

Тестові завдання (5б.)

1. Слова, що пишуться з префіксом з-, знаходяться у рядку:

А. … шити, .. мити, …хопити, ..кувати.

Б. …чистити, ..хибити, ..дирати, …меншити.

В. …бути, …сушити, …міцнити, .. давати.

Г. …несилитися, …ношувати, … гіркнути, … формувати.

На місці пропусків пишеться НН в усіх словах рядка

А. Безгомі..ий, неодмі..ий, безбереж..ий, бездога..ий.

Б. Бало..ий, парад..ий, бензи..ий, чека..ий.

В. Касет..ий, моното..ий, ви..ий, безіме..ий.

Г. Безці..ий, невпізна..ий, нездола..ий, незамі..ий.

3. Не пишеться з різними частинами мови окремо у реченні:

А. У щойно збудованому будинку рами вікон не/засклені.

Б. Сором приймати не/заслужені компліменти.

В. Через не/застебнуті поли виглядала біла, як папір, сорочка.

Г. Через не/засклені вікна вливалось холодне повітря.

4. Деякі власні назви беруться в лапки у рядку:

А. Ростов-на-Дону (місто), річка Міссурі, порт Балаклава.

Б. Декларація прав людини, Версальський мир, Великдень.
В. Динамо (стадіон), річка Південний Буг, туманність Андромеди.

Г. Міжнародна організація, Рада Безпеки, Козинські Горби (урочище).

5. Трапляються порушення норми чергування у-в, і-й у рядку:

А. У Рівному, порошинка в оці, зображення в телевізорі, шлях у лісі.

Б. У Ялті, вітер у полі, риба в озері, пташка в небі.

В. У Опішні, грім у небі, узвар у каструлі, корабель в морі.

Г. І золотої й дорогої, півонії й олеандри, батьки й діти, вітер і гроза.

 

Варіант 28

Тестові завдання (5б.)

Не потребує редагування речення

АНаступив час розповісти тобі про все.

Б На виробничу практику відведено дві неділі.

ВВони здержали своє слово.

ГЯк ви відноситесь до нашого задуму?

Д Термін карантину подовжено на три дні.

Усі слова з нульовим закінченням у рядку

А вересень, принтер,

Б узвар, прилад, пюре

Вавтомобіль, березень, корабель

Г корінь, ключ, ліворуч

Д деталь, олівець, навпростець

Правильно визначений спосіб словотвору

А пр..вернути, пр..гнічений, пр..красний, пр..свячений

Бпр..вабливо, пр..голомшити, пр..красити, пр..своїти

Впр..боркати, пр..мхливий, пр..вілля, пр..звіще

Г пр..цінитися, пр..зирливо, пр..буття, пр..дбати

Д пр..бічник, пр..меншити, пр..старілий, пр..скорити

Усі іменники належать до одного роду в рядку

А акварель, вермішель, деталь, рояль

Б водоймище, пасовище, вогнище, вовчище

Втрудяга, нероба,роззява, кравчиня

Г піаніно, ескімо, метро, фламінго

Д степ, полин, продаж, біль

5. Усі іменники у формі родового відмінка однини мають закінчення -а(-я ) в рядку

А колір прапор.., не витачає літр.., кородони Ізраїл..

Б вулиці Мілан.., кабіна трактор.., отрів капіляр..

В на березі Буг.., не поставив дефіс.., більше кілограм..

Г площа прямокутник.., ведення облік.., приїхав з Кіровоград..

Д вісь глобус.., довжина діаметр.., читання текст..

 

 

Варіант 29

Тестові завдання (5б.)

Через дефіс слід писати всі прислівники в рядку

А Хтозна/як, по/іншому, геть/чисто, по/перше.

Б. По/сусідськи, сяк/так, кінець/кінцем, звіку/правіку.

В. Аби/то, тишком/нишком, по/думки, поки/що.

Г. Часто/густо, усе/таки, де/коли, бозна/як.

Частку не пишемо разом у словах рядка

А. Не/гатив ний, не/славити, не/дописаний, не/можна.

Б. не/сказанний, не/мовля, не/працювати, не/достатньо.

В . Не/нависть, не/винно, не/досяжність, не/щадний.

Г. Не/вміння, не/слід, не/засаджений, не/здужаючи.

М’якийзнак пишеться в усіх словах рядка

А. Скрин..ка, т..охкати, смієш..ся, спіл..но.

Б. Різ..ба, нен..чин, глян..те, людс..кість.

В. Тон..ший, вітал…ня, хвилин..ці, осін..ня.

Г. Їдал..ня, сіл..ський, майбут..ній, т..мяний.

Усі слова пишуться окремо в рядку

А. Що/ж, дарма/що, ні/для/кого, аби/в/кого.

Б. Хіба/що, ні/від/чого, чий/небудь, аби/кого.

В. Не/мов/би, та/й, тільки/що, уві/сні.

Г. Ні/про/що, будь/що, що/річно, поки/що.

5. У формі орудного відмінка однини відбувається подовження приголосних звуків у всіх іменниках рядка:

А. Акварель, ніч, жовч, область.

Б. Вісь, мораль, подорож, зелень.

В. Синь, деталь, далеч, повість.

Г. Піч, діагональ, неповторність, тінь.

 

Варіант 30

Тестові завдання (5б.)

Укажіть, в якому рядку всі прислівники пишуться окремо.

А. В/голос, до/ладу, на/диво, на/щастя.

Б. Без/наміру, в/цілому, як/слід, на/ходу.

В. До/вподоби, до/смаку, рік/у/рік, на/пам’ять.

Г. На/радість, у/вічі, на/довго, уві/сні.

Знайдіть, в якому рядку між словами бажано уживати прийменник в.

А. Читала (у, в) журналі, приніс (у, в) кишені, попросила (у, в) подруги, сидіти (у, в) автобусі.

Б. Запитати (у, в) актриси, працювати (у,в) аптеці, жив (у,в) сестри, зайти (у,в) бібліотеку.

В. Стати (у,в) пригоді, зайти (у,в) клас, погляд (у,в) майбутнє, жити (у,в) Києві.

Г. Була (у,в) Італії, плавати (у,в) озері, жила (у,в) Одесі, служити (у,в) армії.

Виберіть рядок, в якому до складу всіх дієслів входить префікс не-.

А. Не/славити (ганьбити), не/зчутися, не/хтувати, не/волити.

Б. Не/вгавати, не/здужати (хворіти), не/прочитати, не/доробити.

В. Не/долюблювати, не/злюбити, не/закінчити, не/покоїтись (турбуватись).

Г. Не/навидіти, не/покоїтись (не бути похованим), не/добачати, не/кричати.

Д. Не/здужати (не могти), не/довантажити, не/докопати, не/притомніти.

Апостроф пишеться в усіх словах рядка

А. Відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята.

Б. Верф..ю, транс..європейський, кон…юнктура, дзв..якати.

В. К…юрі, інтерв..ю, пів…Єгипту, з..явитися.

Г. Тім..я, пів…ягняти, возз..єднання, ін….єкція.

Д. М…юнхен, під…юджувати, верб…я, подвір..я.

Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка

А. І..раціональний. груп..а, Гол..андія.

Б. Ас..иміляція, і..новація, священ..ий.

В. Пікас..о, примадон..а, рот..ердамець.

Г. Годин..ик, інтел..ект, га..льський.

Д. Дік..енсівський, буд..ист, ал..ея.

МІСЬКИЙ КОНКУРС

НА КРАЩОГО ЗНАВЦЯ

ПРАВОПИСУ «МАЙСТЕР УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ»

(2012 - 2013 н.р.)

Завдання для учнів 10-11-х класів

Варіант 1

Спишіть, розкрийте дужки

(Д,д)ід (М,м)ороз; (Ч,ч)умацький шлях; (П,п)олярна (З,з)ірка; (В,в)ерховна (Р, р)ада, (У,у)країни; (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій; (П,п)резидент (У,у)країни; (О,о)рден (Д,р)ужби (Н,н)ародів; (А,а)кадемія (Н,н)аук (У,у)країни; (В,в)еликдень; (Ч,че)рвона (Ш,ш)апочка; (К,к)онституційний (С,с)уд (У,у)країни; (Г,г)енеральний (П,п)рокурор (У,у)країни; (М,м)арс; (В,в)еликий (В,в)із; (Д,д)алкий (С,с)хід; (К,к)авказький (Х,х)ребет; (П,п)івнічний (П,п)олюс; (В,в)олинська (О,о)бласть; (Н,н)аддніпрянщина; (Б,б)алканський (П,п)івострів; (Б,б)іла (Ц,ц)ерква; (З,з)емський (С,с)обор; (П,п)оема «(Є,е)неїда»; (Б,б)іблія.

Варіант 2

2. Спишіть, розкрийте дужки

(В,в)елика (Б,б)ританія; (Б,б)алтійське (М,м)оре; (П,п)івденний (Б,б)уг; (Б,б)атьківщина; (В,в)ерховна (Р,р)ада (У,у)країни; (В,в)елика (В,в)ітчизнана (В,в)ійна; (М,м)иколаїв; (В,в)елика (Ж,ж)овтнева (С,с)оціалістична (Р,р)еволюція; (П,п)равопис; (К,к)арпати; (К,ко)нституція (У,у)країни; (Л,л)атвія; (П,п)івнічний (Л,л)ьодовитий (О,о)кеан; (Р,р)ада (М,м)іністрів (У,у)країни; (С,с)получені (Ш,ш)тати (А,а)мерики; (Н,н)аддніпрянщина; (Н,н)ародний (Р,р)ух (У,у)країни; (Х,х)арків; (А,а)ртем; (Б,б)іблія; (І,і)гор (С,с)тепанович; (Л,л)ідія; (К,к)иїв; (Ф,ф)ранція.

Варіант 3

2. Спишіть, розкрийте дужки

(А,а)кціонерний (Б,б)анк; (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій з (П,п)итань (О,о)світи, (Н,н)ауки і (К,к)ультури; (А,а)кціонерно-(К,к)редитнмй (Б,б)анк; (С,с)вітова (О,о)рганізація (Т,т)оргівлі; (А,а)кадемія (М,м)едичних (Н,н)аук (У,у)країни; (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій; (А,а)втономна (Р,р)еспубліка (К,к)рим; (Б,б)уковина; (В,в)идавництво «(Г,г)рамота»; (А,а)бсолютний (Ч,ч)емпіон (С,с)віту; (В,в)еликий (К,к)обзар; (Н,н)аддніпрянщина; (Н,н)ародний (Р,р)ух (У,у)країни; (Є,є)вропейський (П,п)арламент; (М,м)арія; (С,с)вященик; (С,с)вітлана (І,і)ванівна; (Л,л)ьвів; (Д,д)ень (К,к)онституції (У,у)країни; (Д,д)руга (С,с)вітова (В,в)ійна; (К,к)иївська (Р,р)усь; (О,о)лександр; (А,а)хілесова (П,п)’ята; (П,п)алац (С,с)порту.

Варіант 4

Спишіть, розкрийте дужки

(Л,л)івобережжя; (М,м)аксим; (С,с)вітовий (К,к)онгрес (У,у)країнців; (Д,д)руга (С,с)вітова (В,в)ійна; (У,к)раїна; (А,а)самблея (Р,р)ади (Є,є)вропи; (В,в)інниччина; (С,с)хідна (Є,є)вропа; (Ч,ч)ервона (К,к)нига; (Ш,ш)евченкіана; (Ч,ч)емпіон (С,с)віту; (В,в)італій (О,о)лександрович; (Р,р)ада (Є,є)вропи; (О,о)лімпійські (І,і)гри; (П,п)алац (С,с)порту; (П,п)ів-(Є,є)вропи; (О,о)лімпійський (Ч,ч)емпіон; (Д,д)ержавний (П,п)рапор (У,у)країни; (Е,е)кс-(П,п)резидент; (В,в)еликдень; (Б,б)ілий (Д,д)ім; (В,в)ербна (Н,н)еділя; (Д,д)ерево (Ж,ж)иття; (В,в)еликий (К,к)обзар.

Варіант 5

2. Спишіть, розкрийте дужки

(Л,л)еся (У,у)країнка; (З,з)апорожці; (П,п)резидент (У,у)країни; (П,п)равобережжя; (Р,р)ахункова (П,п)алата; (С,с)тародавня (Р,р)усь; (Д,д)октор (Н,н)аук; (Д,д)ід (М,м)ороз; (П,п)ерун; (П,п)ричорномо’ря; (С,с)екретар; (Ч,ч)ервона (Ш,ш)апочка; (Н,н)ечуй-(Л,л)евицький; (З,з)аслужений (Д,д)іяч (М,м)истецтв; (І,і)мператор; (М,м)іністр (О,о)світи (У,у)країни; (П,п)ольща; (А,а)нтоніна; (Д,д)алекий (С,с)хід; (Д,д)арина; (Л,л)ос-(А,а)нджелес; (Ж,ж)овті (В,в)оди; (В,в)елика (В,в)едмедиця; (А,а)ндріївський (У,у)звіз.

Варіант 6

Спишіть, розкрийте дужки

(В,в)улиця (П,п)етра (С,с)агайдачного; (С,с)узір’я (В,в)еликого (П,п)са; (Л,л)ьвівська (П,п)лоща; (Л,л)юдмила (І,і)ванівна; (А,а)зія; (В,в)еликдень; (В,в)енера; (Г,г)енеральний (П,п)рокурор (У,у)країни; (М,м)іністр (О,о)світи (У,у)країни; (М,м)арія-(Т,т)ереза; (А,а)фіна; (Н,н)естор (Л,л)ітописець; (М,м)уза; (У,у)країна; (К,к)андидат (Н,н)аук; (М,м)айдан (Н,н)езалежності; (П,п)роспект (Д,д)ружби (Н,н)ародів; (Н,н)ароди (П,п)івночі; (Б,б)ерингове (М,м)оре; (М,м)олочний (Ш,ш)лях; (Б,б)іла (Ц,ц)ерква; (З,з)атока (С,с)вятого (Л,л)аврентія; (С,с)хідноєвропейська (Р,р)івнина; (В,в)ерсаль.

 

Варіант 7

2. Спишіть, розкрийте дужки

(К,к)омета (Г,г)аллея; (У,у)країнка; (Г,г)ора (Г,г)оверла; (К,к)вітка-(О,о)снов’яненко; (А,а)хіллес; (М,м)іністр; (К,к)нига; (Г,г)енерал-(Л,л)ейтенант; (П,п)івнічний (П,п)олюс; (Н,н)абережна (Л,л)ейтенанта (Ш,ш)мідта; (Н,н)аціональна (Г,г)вардія; (Б,б)алканські (К,к)раїни; (Р,р)еспубліка (І,і)ндія; (Р,р)ада (Б,б)езпеки; (У,у)манська (М,м)іськрада; (Ц,ц)ентральна (Р,р)ада; (Ц,ц)ивільний (П,п)овітряний (Ф,ф)лот (У,у)країни; (Н,н)аціональний (Б,б)анк (У,у)країни; (Ч,ч)ернігів; (Д,д)ніпро; (Т,т)роянда; (В,в)олинська (О,о)бласть; (В,в)ерховний (С,с)уд (С,с)получених (Ш,ш)татів (А,а)мерики; (Д,д)емократична (П,п)артія (У,у)країни.

Варіант 8

Спишіть, розкрийте дужки

(П,п)едагогічна (Р,р)ада; (Д,д)онецький (К,к)ряж; (В,в)идавництво (І,і)мені (О,о)лени (Т,т)еліги; (В,в)інниччина; (Г,г)алицько-(В,в)олинське (К,к)нязівство; (Г,г)олова (К,к)онституційного (С,с)уду (У,у)країни; (Е,е)кс-(Ч,ч)емпіон (С,с)віту; (З,з)адунайська (С,с)іч; (З,з)бройні (С,с)или (У,у)країни; (Г,г)імн (У,у)країни; (Н,н)іна; (М,м)атір; (О,о)рганізація (О,о)б’єднаних (Н,н)ацій; (М,м)арс; (Р,р)еспубліка (М,м)олдова; (А,а)фродіта; (С,с)узір’я (К,к)ассіопея; (О,о)стап (В,в)ишня; (М,м)айдан (Н,н)езалежності; (Р,р)оман «(Ч,ч)орна (Р,р)ада»; (С,с)тадіон «(Д,д)инамо»; (Ш,ш)евченкові (П,п)оезії; (Б,б)іла (Ц,ц)ерква); (У,у)країнська (П,п)равославна (А,а)втокефальна (Ц,ц)ерква.

Варіант 9

2. Спишіть, розкрийте дужки

Цукерки «(Р,р)омашка»; (У,у)кртелеком; (С,с)есія (В,в)ерховної (Р,р)ади (У,у)країни; (Б,б)лизький (С,с)хід; (Д,д)ід (М,м)ороз; (К,к)іт Ж,ж)овте (О,о)ко; (Х,х)рестові (П,п)оходи; (Г,г)ора (Г,г)оверла; (Г,г)азета «(Г,г)олос (У,у)країни»; (Н,н)естор (Л,л)літописець; (Ч,ч)умацький (Ш,ш)лях; мис (Д,д)оброї (Н,н)адії; (А,а)поллон; (Н,н)обелівська премія; (К,к)омпанія «(Д,д)жнерал (М,м)оторс»; (Б,б)удинок (В,в)відпочинку «(С,с)вітанок»; (Р,р)есторан «(Д,д)есна»; (М,м)агазин «(Р,р)оксолана»; (Н,н)ародний (А,а)ртист (У,у)країни; (П,п)ланета (З,з)емля; (К,к)орова (Л,л)иска; (Б,б)атьківщина; (К,к)омбайн «(Н,н)ива»; (А,а)хілесова (П,п)ята.

Варіант 10

Спишіть, розкрийте дужки

(М,м)міськрада; (Я,я)рослав (М,м)удрий; (Д,д)онбас; собака (Д,д)ружок; (Є,є)вангліє; готель «(З,з)олотий (К,к)олос»; (Г,г)раф, папуга (Ф,ф)араон; (М,м)іжнародний (Жж,)іночий (Д,д)ень; (Н,н)овий (Р,р)ік; (Г,г)ромадянська (В,в)ійна; (К,к)онституція (У,у)країни; (Б,б)бульдог; (Н,н)абережна (Л,л)ейтенанта (Ш,ш)мідта; (І,і)мператор; (К,к)емпінг «(Ч,ч)айка»; (О,о)зеро (С,с)иваш; (І,і)ван (Ф,ф)ранко; (Н,н)ароди (П,п)івночі; (Л,л)ітак «(А,а)нтей»; (П,п)іфагорова (Т,т)теорема; (О,о)рден (Д,д)ружби (Н,н)ародів; (Ч,ч)ернігівська (О,о)бласть; (Ц,ц)укерки (П,п)ташине (М,м)олоко.

Варіант 11

Спишіть, розкрийте дужки

(В,в)идавництво «(В,в)еселка»; (С,с)анаторій «(П,п)пролісок»; (П,п)оділля; (К,к)онгрес (З,з)ахисту (К,к)ультури; (Н,н)ародний (Р,р)ух (У,у)країни; (Ш,ш)евченківська (П,п)ремія; (З,з)бройні (С,с)или (У,у)країни; (Н,н)аціональний (Б,б)анк (У,у)країни, (К,к)онституційний (С,с)уд (У,у)країни; (Н,н)ародний (Р,р)ух (У,у)країни; (Ц,ц)ентральна (Р,р)ада; (К,к)абінет (М,м)іністрів (У,у)країни; (Т,т)имчасовий (У,у)ряд; (А,а)нтанта; (А,а)втономна (Р,р)еспубліка (К,к)рим; (К,к)нязівство (А,а)ндорра; (Ж,ж)овті (В,в)оди, (Н,н)овий (З,з)авіт; (Г,г)азета «(У,у)країна (М,м)олода»; (Р,р)есторан «(Д,д)ніпровські (З,з)орі»; (К,к)луб (П,п)письменників; (Б,б)ібліотека (І,і)мені (О,о)лега (О,о)льжича; (Д,д)анило (Г,г)алицький; (О,о)деська (А,а)автострада.

Варіант 12

2. Спишіть, розкрийте дужки

(Б,б)ульвар (Л,л)есі (У,у)країнки; (М,м)айдан (С,с)вободи; (З,з)олоті (В,в)орота; (П,п)івденне (П,п)олісся; (М,мі)сто (Ч,ч)еркаси; (Т,т)арасова (Г,)гора; (Р,р)ічка (З,з)олотоношка; (П,п)реображенська (Ц,ц)церква; (К,к)расногірський (М,м)онастир, (М,м)ихайло Максимович; (І,і)сторія (У,у)країна; (Г,г)азета «(З,з)ірка»; (Д,д)ень (З,з)нань; (Д,д)ніпровські (К,к)ручі; (К,к)ирило-(М,м)ефодіївське (Т,т)товариство; (П,п)оема «(Г,г)айдамаки»; (А,а)кадемія (М,м)мистецтв; (С,с)ело (К,к)ирилівка; (В,в)еликдень; (Р,р)iздво (Х,х)ристове; (А,а)фрика; (З,з)евс; (Х,х)художній (Ф,ф)ільм «(Б,б)ілий (П,п)тах»; (Т,т)абір «(П,п)ролісок».

Варіант 13

Спишіть, розкрийте дужки

(К,к)римський (П,п)півострів; (К,к)раїни (З,з)аходу; (П,п)осол (Р,р)еспубліки (П,п)ольща; (К,к)авярня «(М,м)рія»; (М,м)ати (Б,б)ожа; (П,п)рометей; (С,су)зір’я (В,в)еликого (П,п)са; (К,к)інь (Г,г)нідий; (М,м)іністр (К,к)ультури (У,у)країни; (Р,р)іка (Д,д)есна; (Ш,ш)евченків «(З,з)аповіт»; (З,з)атока (С,с)вятого (Л,л)аврентія; (П,п)роспект (П,п)перемоги; (А,а)ндріїський (У,у)звіз; (М,м)агазин «(Т,т)роянда; (В,в)улиця (В,в)елика (Ж,ж)итомирська; (П,п)роспект (А,а)кадеміка (Г,г)лушкова; (Р,р)російська (Ф,ф)федерація; (В,в)інницька (О,о)область; (З,з)акарпаття; (Д,д)екан (Ф,ф)ілологічного (Ф,ф)факультету; (Г,г)генерал- (М,м)айор; (Б,б)анк (Г,г)арант; (З,з)олоті (В,в)орота.

Варіант 14

2. Спишіть, розкрийте дужки

(К,к)алинівська (С,с)сільрада; (Т,т)роїстий (С,с)оюз; (Г,г)герцог; (М,м)міжнародний (К,к)комітет (Ч,ч)червоного (Х,х)реста; (С,с)енат; (О,о)рден (Д,д)ружби (Н,н)ародів; (В,в)великий (П,п)іст; (Б,б)ульвар (Л,л)есі (У,у)країнки; (П,п)ривокзальна (П,п)лоща; (О,о)рден (К,к)нягині (О,о)льги; (Ц,ц)укерки «(Н,н)іч»; (К,к)онституція (У,у)крїни; (Е,е)поха (В,в)ідродження; (О,о)бленерго; (Р,р)есторан «(М,м)іраж»; (Д,д)ень (П,п)ремоги; (Т,т)товариство «(А,а)вангард»; (Б,б)базедова (Х,х)вороба; (К,к)кінотеатр «(К,к)київська (Р,р)усь»; (Ч,ч)орне (М,м)оре; (В,в)олодимир (В,в)великий; (О,о)рганізаці (О,о)бєднаних (Н,н)ацій; (М,м)міністерство (О,о)хорони (З,з)доров’я; (А,а)нгорська (К,к)ішка.

Варіант 15

2. Спишіть, розкрийте дужки

(К,к)омета (Г,г)аллея; (П,п)ланета (В,в)енера; (О,о)зеро (Б,б)айкал; (А,а)постол; (П,п)оема «(Е,е)неїда»; (Ж,ж)урнал «(Д,д)ивослово»; (Р,р)оман «(Т,т)тигролови»; (Н,н)ароди (П,п)івночі; (Ф,ф)ранція; (Х,х)харківський (Т,т)ракториний (З,з)авод; (В,в)виноград (Л,л)ідія; (Р,р)акета (В,в)ихор; (О,о)рден (Я,я)рослава (М,м)мудрого; (У,у)країнець; (І,і)сус (Х,х)ристос; (К,к)ривий (Р,р)іг; (Є,є)вропейський (С,с)оюз; (К,к)иєво- (П,п)ечерська (Л,лавра); (В,в)олинь; (Ш,ш)евченківський (С,с)тиль; (Л,л)ев (В,в)огнистий; (Ф,ф)інська (З,з)атока; (М,м)едаль (З,а) (В,в)ідвагу; (К,к)оліївщина.

Варіант 16.

Спишіть, розкрийте дужки.

(За)ради миру, (на)перекір знегодам, з(по)за хат, (із)за лісу, (на)зустріч бурі, (по)серед жит, (з)за дерев, (залежно)від обставин, (з)перед носа, (по)під вікнами, (на)прикінці року, з(по)під воріт, з(над)річки, (по)за село, у(напрямку) до мене, (під)час бою, (в)наслідок чвар, (з)під коліс, (по)над хмари, (за)для вас, з(по)між гілля, (на)зустріч випускників, тим(часом)як, (по)біля стіни.

 

Варіант 17.

Спишіть, розкрийте дужки.

Отакий(то), (аби)як, (ні)кого, іди(ж)бо, будь(куди), чого(б)небудь, (ні)скільки, ні(за)ким, ось(так), наче(б)то, все(таки), от(же), (за)ради миру, (на)перекір знегодам, з(по)за хат, (із)за лісу, (на)зустріч бурі, (по)серед жит, (з)за дерев, (залежно)від обставин, (з)перед носа, (по)під вікнами, (на)прикінці року, з(по)під воріт.

 

Варіант 18.

Спишіть, розкрийте дужки.

Написав(би), немов(би), як(небудь), (чи)мало, (що)разу, казна(що), надумав(таки), правда(ж), тільки(що), (екс)чемпіон, (таки)прийшов, все(ж)таки, отакий(то), (аби)як, (ні)кого, іди(ж)бо, будь(куди), чого(б)небудь, (ні)скільки, ні(за)ким, ось(так), наче(б)то, все(таки), от(же).

 

Варіант 19.

Списати, зняти риску.

Не/скошена трава, не/полита досі розсада, не/бачена краса, не/бачена ніким фортеця, не/замкнені матір’ю двері, ні до кого не/спрямоване слово, не/скінчена розмова, розмова була не/закінчена, не/навидіти, не/починали, не/здужати (хворіти), не/волити, не/славити (ганьбити), не/покоїтися (турбуватися), не/хтувати, не/могти, не/зчутися, не/працюючи, не/знаючи, не/хтуючи, не/впіймавши, не/забаром, не/абиякий, не/долік.

 

Варіант 20.

Списати, зняти риску.

По/над, в/наслідок, по/за, про/між, по/при, з/під, за/для, в/продовж, в/супереч, що/до, із/за, з/поміж, з/по/за, все/одно, віч/на/віч, ось/ось, не/мов/би, чим/дуж, волею/не/волею, час/від/часу, с/під/лоба, як/тільки, тому/що, не/до/вподоби.

 

Варіант 21.

Списати, зняти риску.

Тим/часом, коли/ж, коли/б, тільки/що, що/духу, що/правда, казна/що, будь/що, коли/б/то, замість того/щоб, в/міру, через те/що, тільки/но, але/ж, хоч/би, тому/що, як/що, все/ж/таки, як/слід, на/по/готові, не/в/довзі, не/в/змозі, на/жаль, по/части.

 

Варіант 22.

Списати, зняти риску.

Генерал/майор, альфа/промені, міні/автомобіль, пів/олівця, трохи/вище/зазначений, пів/книги, жовто/гарячий, вельми/шановний, військово/полонений, вище/згаданий, напів/сонний, напів/темрява, жовто/зеленаво/синій, водно/спортивний, індо/європейський, пів/ока, віце/президентський, пів/відра, пів/ящика, військово/медичний, двадцяти/п’яти/денний, військово/службовець, сон/трава, радіо/технічний.

 

Варіант 23.

Списати, зняти риску.

Вище/зазначений, пів/огірка, життя/буття, відео/телефон, всесвітньо/відомий, єдино/кровний, темно/шоколадний, народно/пісенний, стоп/кран, темно/синій, водно/спортивний, індо/китайський, мало/досліджений, чорно/волосий, червоно/гарячий, жар/птиця, водно/час, сила/силенна, пів/Києва, світло/синій, бор/машина, приватно/власницький, міні/спідниця, високо/авторитетний.

Варіант 24.

Списати, зняти риску.

Метро/будівельний, адміністративно/управлінський, пів/року, рекламно/інформаційний, авіа/промисловий, велико/вантажний, науково/експериментальний, науково/виробничий, громо/подібний, транспортно/енергетичний, аеро/гідро/динамічний, пан/європейський, пів/порції, авторсько/правовий, всесвітньо/історичний, правильно/розташований, велико/панельний, пів/століття, віце/губернатор, газо/бетон, південно/західний, західно/український, вузько/діалектний, далеко/східний.

 

Варіант 25.

Списати, зняти риску.

Гірко/кисло/солоний, північно/американський, всесвітньо/історичний, суспільно/корисний, молочно/білий, віце/спікер, віце/консул, радіо/майстерня, водо/захисний, вагоно/ремонтний, машинно/тракторний, вантажо/місткість, якісно/новий, дит/ясла, трагі/комедія, тьма/тьмуща, фельд/маршал, яхт/клуб, яскраво/освітлений, ясно/білий, чверть/фінал, транс/атлантичний, ультра/модний, умовно/достроковий.

 

Варіант 26.

Списати, зняти риску.

Радіо/технічний, сон/трава, військово/повітряний, лейб/медик, сіро/буро/малиновий, пів/поля, на/в/коло, по/під, з/понад, з/під/споду, не/до/вподоби, волею/неволею, по/части, в/супереч, із/за, отакий/то, написав/би, ніби/то, надумав/таки, тим/часом/як, пан/європейський, пів/століття, вузько/діалектний, екс/чемпіон.

 

Варіант 27.

Списати, зняти риску.

Надумав/таки, тим/часом/як, пан/європейський, пів/століття, вузько/діалектний, екс/чемпіон, гірко/кисло/солоний, північно/американський, всесвітньо/історичний, суспільно/корисний, молочно/білий, віце/спікер, метро/будівельний, адміністративно/управлінський, пів/року, рекламно/інформаційний, авіа/промисловий, велико/вантажний, вище/зазначений, пів/огірка, життя/буття, відео/телефон, всесвітньо/відомий, єдино/кровний.

Варіант 28.

Списати, зняти риску.

Радіо/технічний, сон/трава, військово/повітряний, лейб/медик, сіро/буро/малиновий, пів/поля, віце/консул, радіо/майстерня, водо/захисний, вагоно/ремонтний, машинно/тракторний, вантажо/місткість, науково/експериментальний, науково/виробничий, громо/подібний, транспортно/енергетичний, аеро/гідро/динамічний, пан/європейський, темно/шоколадний, народно/пісенний, стоп/кран, темно/синій, водно/спортивний, індо/китайський.

Варіант 29.

Списати, зняти риску.

На/в/коло, по/під, з/понад, з/під/споду, не/до/вподоби, волею/неволею, якісно/новий, дит/ясла, трагі/комедія, тьма/тьмуща, фельд/маршал, яхт/клуб, пів/порції, авторсько/правовий, всесвітньо/історичний, правильно/розташований, велико/панельний, пів/століття, мало/досліджений, чорно/волосий, червоно/гарячий, жар/птиця, водно/час, сила/силенна.

Варіант 30.

Списати, зняти риску.

По/части, в/супереч, із/за, отакий/то, написав/би, ніби/то, яскраво/освітлений, ясно/білий, чверть/фінал, транс/атлантичний, ультра/модний, умовно/достроковий, віце/губернатор, газо/бетон, південно/західний, західно/український, вузько/діалектний, далеко/східний, пів/Києва, світло/синій, бор/машина, приватно/власницький, міні/спідниця, високо/авторитетний.

 

 

МІСЬКИЙ КОНКУРС

НА КРАЩОГО ЗНАВЦЯПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 610; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.152.207 (0.008 с.)