Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте апостроф. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте апостроф.В..юн, тьм..яний, м..який, між..ярусний, пів..їдальні, кон..юнктивіт, інтерв..ю, розм..яклий, б..юджет, бар..єр, між..язиковий, дзв..якнути, львів..янин, п..ють, манік..юр, Прип..ять, б..юлетень, в..яжу, зав..ялий, св..ятий, лук..ян, різьб..яр, хом..як, к..ювет, п..явка, в..язень, медв..янистий, валер..янка, духм..яніє, В..ячеслав, к..юрі, підгір..я, посв..ячений, коров..ячий, в..яз.

 

Варіант 17

Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте апостроф.

Пів..яблука, духм..яний, нав..ючений, різьб..яр, ін..єкція, комп..ютер, кар..єра, б..юро, довір..я, св..яткувати, роз..ярити, лл..ють, грав..юра, рум..яний, р..ядно, роз..юшити, р..яса, круп..яний, верхів..я, р..ядок, п..єдестал, р..юкзак, м..якенький, зіп..явся, дзв..якнути, м..ята, Св..ятослав, перед..ювілейний, пом..якшувати, вестиб..юль, бур..ячиння, матір..ю, п..ятачок, з..юрмитись, М..юнхен, т..імя.

 

Варіант 18

Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте апостроф.

Мавп..ячий, бур..ян, дит..ясла, риб..ячий, ад..ютант, прем..єра, б..юст, тьм..яний, с..вято, сузір..я, р..яст, кам..яний, солов..їний, різдв..яний, полум..яний, св..ящений, миш..як, моркв..яний, пам..ять, п..юре, надвечір..я, св..ященик, п..ята, пір..їна, м..язи, цв..ях, торф..яний, будяк, м..якушка, любов..ю, пів..яблука, фл..югер, олов..яний, хлоп..ячий, черв..як, пуп..янок.

 

Варіант 19

Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте апостроф.

Б..юрократ, м..ясний, пам..ятка, гіп..юр, корв..ячий, монтеск..є, р..юш, комп..ютер, бар..єр, дз..юрчати, бур..янець, б..язь, б..юро, жаб..ячий, пов..язане, тр..юмо, зв..ялити, в..ючити, кр..якати, м..яти, кров..яний, рутв..яний, голуб..я, ф..юзеляж, дерев..яний, м..юзкл, п..яний, бр..яскіт, в..язкий, Г..юго, узгір..я, р..юмсати, в..ялий, люб..язно, р..ябий, під..язичний.

 

Варіант 20

Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте апостроф.

Н..юанс, рум..яний, присв..ячу, трав..янистий, з..яблик, б..юстовий, бездощів..я, кав..яр, реп..яшок, с..юрчати, пом..яти, сап..янці, М..юллер, арф..яр, хлоп..ята, Р..єпін, солом..яний, п..юпітер, харків..янин, банд..юга, бур..яновий, кур..єр, обм..яклий, бор..юкатися, череп..яний, к..юрі, всухом..ятку, бр..юмер, верб..я, бур..ячок, кам..яниця, трьох..ярусний, б..юрократка, кіновар..ю, без..якірний.

 

 

Варіант 21

Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте м’який знак.

Камін..чик, біл..шість, січ..невий, мен..ше, він..єтка, ган..блю, теперіш..ній, брат..ній, бджіл..ництво, доч..чин, буд..ній, борот..ба, наприкін..ці, бряз..кальце, україн..ський, нян..чити, вір..те, лар..ки, т..мяний, гал..чин, сіл..ський, скін..чити, бад..орий, повір.., жен..шень, різ..бяр, землян..ці, брин..чати, чотир..ма, вран..ці, пан..ський, слиз..кий, тон..ший, стебел..це, рибал..ці, нен..чин.

 

 

Варіант 22

Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте м’який знак.

Наймен..ший, бутон..єрка, Н..ютон, Уман..щина, дон..чин, промін..чик, кан..йон, кохан..ці, посун..ся, сінеш..ній, спіл..ний, кур..йоз, біл..ярд, бракон..єр, найтон..ший, брен..кіт, бряз..кало, чес..ть, близ..кість, віч..ність, дівчинон..ці, самозван..ці, брил..янт, бан..щик, торіш..ній, б..янко, казан..ський, бавар..ський, учительс..кий, тюр..ма, біл..ченя, радіс..ть, щіл..ний, ремін..чик, ред..ці, корч..ма.

Варіант 23

Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте м’який знак.

Землян..ці, віз..міть, рибал..ський, ад..ю, Н..ю-Йорк, бран..ці, сан..ми, сім..десят, волин..ський, футбол..ці, Мол..єр, ткац..кий, скін..чити, міл..йон, Марин..ці, обірван..ці, ател..є, ріж..те, людс..кість, компан..йон, штан..ці, порт..єра, спілчан..ський, приз..ба, піс..ня, ал..бінос, Галин..чин, лял..ці, сопіл..чин, тр..ох, сіл..лю, Парас..ці, громадян..ський, гребін..чик, гуцул..ський.

 

 

Варіант 24

Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте м’який знак.

Ал..янс, киц..ці, бруньці, конферан..сьє, річеч..ка, лял..чин, люд..ськість, сен..йор, Марин..чин, бран..ці, джерел..це, бул..йон, стан..ся, Гот..є, багряніс..ть, пас..янс, підвод..ся, промін..чик, зглян..ся, банал..ність, Вас..ці, матін..ці, різ..ба, пишут.., Натал..ці, вбирал..ня, секретар.., оболон..ський, голівон..ці, перевір..те, роздоріж..жя, покут.., змагаєш..ся, бас..кий.

 

 

Варіант 25

Перепишіть, на місці крапок, де потрібно, поставте м’який знак.

Він..чання, штан..ці, ковз..кий, монгол..ці, кін..чик, павіл..йон, він..ця, монпан..сьє, п’ят..десят, Хар..ків, близ..кість, мит..тю, кіл..це, бідар..ський, різ..блення, приз..ба, босяч..ня, нян..чин, Галин..ці, гуч..ність, дон..ці, глян..те, уман..ський, кал..ці, браконьєр..ський, ніч..чю, л..няний, спіл..ці, корін..частий, хвац..кість, наріж..те, кол..є, кон..че, пан..щина, кінс..кий, куз..ня.

 

 

Варіант 26

4. Перепишіть, замість крапок, де потрібно, вставте літеру -н-.

Беззахисн..ий, безупин..ий, сумлін..ий, бляшан..ий, бездарн..ий, бездоган..ий, каштан..овий, безхмарн..ий, стальн..ий, телефон..ий, благовон..ий, спаян..ий, юн..ий, віддан..ий, сукон..ий, бавовнян..ий, струн..ий, улюблен..ий, віддален..ий, старан..ий, віддан..ий, багатотон..ий, безвихідн..ий, бездихан..ий, вогнян..ий, роздроблен..ий, двосажен..ий, стурбован..ий, картин..ий, картоплян..ий, сторон..ій, кінчен..ий, стін..ий, бурильн..ий, дворамен..ий, клепан..ий.

Варіант 27

4. Перепишіть, замість крапок, де потрібно, вставте літеру -н-.

Обезжирен..ий, свячен..ий, щоден..ий, журавлин..ий, силен..ий, блажен..ий, схвильован..ий, туман..ий, неждан..ий, упорядкован..ий, переформован..ий, мізерн..ий, обварен..ий, цін..ий, шален..ий, барабан..ий, невінчан..ий, чавун..ий, роздовбан..ий, розширен..ий, нездолан..ий, скажен..ий, жадан..ий, бетон..ий, колонізован..ий, безодн..ий, дев’ятигран..ий, навіжен..ий, сумлін..ий, баштан..ий, незруйнован..ий, відмін..ий, хрещен..ий, окаян..ий, обвінчан..ий, здоровен..ий.

 

 

Варіант 28

4. Перепишіть, замість крапок, де потрібно, вставте літеру -н-.

Необгороджен..ий, четвертин..ий, нашкварен..ий, корін..ий, буден..ий, нашмаган..ий, вітальн..ий, блажен..ий, нашептан..ий, числен..ий, обідран..ий, вікон..ий, пригороджен..ий, полум’ян..ий, відмін..ий, пригублен..ий, безгомін..ий, веснян..ий, весін..ій, примощен..ий, невин..ий, розведен..ий, безвісн..ий, обкльован..ий, воєн..ий, дев’ятиден..ий, обморожен..ий, цетрин..ий, обкурен..ий, ненаситн..ий, різьблен..ий, пігментован..ий, мандарин..ий, гостин..ий, караван..ий, необмолочен..ий.

 

 

Варіант 29

4. Перепишіть, замість крапок, де потрібно, вставте літеру -н-.

Напрямлен..ий, серпантин..ий, уладнан..ий, бджолин..ий, безборон..ий, нацуплен..ий, благословен..ий, скінчен..ий, ікон..ий, підбавлен..ий, ненатлен..ий, огнен..ий, наяложен..ий, сметан..ий, введен..ий, нацькован..ий, струн..ий, стурбован..ий, незрошуван..ий, казен..ий, демісезон..ий, підборкан..ий, спасен..ий, склепан..ий, табун..ий, скороджен..ий, караван..ий, увінчан..ий, багатогран..ий, непідкорен..ий, фортепіан..ий, уловлен..ий, щеплен..ий,націнен..ий, район..ий, засвоєн..ий.

Варіант 30

4. Перепишіть, замість крапок, де потрібно, вставте літеру -н-.

Скоцюрблен..ий, непізнаван..ий, розпрямлен..ий, невдоволен..ий, спасен..ий, реформен..ий, ошкірен..ий, підколін..ий, вдосконален..ий, докорін..ий, півгодин..ий, нашпилен..ий, невблаган..ий, ошелешен..ий, деревобетон..ий, занапащен..ий, небезсторон..ій, скликан..ий, лимон..ий, невимушен..ий, імен..ий, збентежен..ий, карантин..ий, закарбован..ий, скопан..ий, довгождан..ий, підсічен..ий, притаман..ий, буквен..ий, вгвинчен..ий, захлан..ий, розголошен..ий, засипан..ий, невпин..ий, заклинен..ий, навіжен..ий.

 

 

МІСЬКИЙ КОНКУРС

НА КРАЩОГО ЗНАВЦЯ

ПРАВОПИСУ «МАЙСТЕР УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ»

(2012 - 2013 н.р.)

Завдання для учнів 10-11-х класів

Варіант 1.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

150 (гривня), 3 (учень), 10 (голка), у 60 (будинок), 2 (депутат), 1000 (громадянин), без 879 (грам), пишатися 9 (син), для 1050 (мешканець), 0,5 (відсоток).

 

Варіант 2.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

22 (апельсин), 2 (перо), 1,8 (метр), 44 (заробітчанин), 4 (голуб), у 596 (випадок), малювати 5 (пензлик), відмовились від 1700 (гривня), 3 (автомобіль), 6 (пташеня).

Варіант 3.

 

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

21 (яблуко), 4 (товариш), 500 (тонна), 2 (лоша), із 467 (мешканці), 3 (варіант), гратися 6 (іграшка), зважили 1203 (ящик), сягає 12000 (метр), 2 (комп’ютер).

 

Варіант 4.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

1/5 (кілометр), 3 (клен), 4 (порося), 32 (день), 2 (ворота), 19 (замовлення), 4 (товариш), відібрати з 472 (учасник), для 50 (відвідувач), відвантажили 464 (мішок).

Варіант 5.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

7-еро (ягня), 4 (стілець), 6 (сторінка), 2 (вікно), 2/3 (гектар), 5 (курча), 8 (окунь), з 583 (колега), робити 1 (рука), зал на 1800 (місце).

 

Варіант 6.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

4-еро (друг), 2 (дівчина), 4 (доцент), у 653 (виборці), 20 (курча), 4 (план), 1,5 (акр), відпочинок 1700 (дошкільня), 3 (президент), 142 (карбованці).

 

Варіант 7.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

2/3 (гектар), 4 (море), з 1 (вересень), 20 (двері), як 5 (палець), 24 (студент), з 653 (сторінка), 3 (син), користуватися 1 (книжка), на радість 1500 (школяр),

 

Варіант 8.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

3 (карбованець), 4 (портрет), 2 (товариш), за 7 (замок), 4 (літо), 7/8 (площа), допомогти 849 (пацієнт), на вимогу 1600 (громадянин), 2 (предмет), 12 (ягня).

 

 

Варіант 9.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

2 (зошит), 150 (гривня), 17 (грам), 2 (ім’я), 3 (окуляри), 39 (місце), для 567 (клієнт), користуватися 10 (підручник), продали 53 (будинок), 3,5 (гектар).

Варіант 10.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

1,5 (відро), 2 (хлопець), 5 (книжка), 33 (селяни­н), 7 (цукерка), 3 (лікар), із 367 (пасажир), писати 7 (ручка), придбали 1500 (книг), 4 (паспорт).

Варіант 11.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

3 (вікно), 103 (блокнот), 4 (депутат), на 285 (місця́), 6 (акція), разом з 254 (вершник), використали 1990 (гривня), 2 (керівник), 5 (грам), 46 (гривня).

Варіант 12.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

11 (слива), 3 (брат), 4 (професор), у 90 (питання), з 2 (селянин), для 648 (дитина), малювати 5 (олівець), побачили 1700 (різновид), 1,6 (кіловат), 6 (доповідь).

Варіант 13.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

540 (школа), ¼ (зошит), 3 (тижні), 2 (плем’я), 4 (ножиці), 2 (плуг), 4 (автомобіль), від 756 (кілометр), їсти 1 (ложка), для 50 (курча).

Варіант 14.

5. Утворіть словосполучення, записавши кількісні числівники словами та поставивши іменники в потрібному відмінку. (10 балів)

2 (стіл), 6 (жінка), 1/7 (кілограм), 22 (киянин), 3 (грузин), 4 (теля), у 568 (випадок), копати 1 (лопата), спожили 1200 (тонна), 3 (учень).

Варіант 15.

1000 (пропозиція), 3 (син), до 60-го (кілометр), 2 (громадянин), 5 (хлоп 'я), від 786 (грам), відповісти 6 (друг), 40 (орендне підприємство), 4 (велосипед), 12 (пелюстка).

Варіант 16

Списати правильно.

Полум..яніти, Амудар..я, різдв..яний, між..ярусний, присв..ята, безвітр..яний, Лук..яненко, бур..ячиння, Солов..йов, Валер..ян, сер..йозний, повітр..я, міжгір..я, пор..ядок, довір..я, забур..янений, вітр..як, валер..янка, б..язевий, сім..янин

Варіант 17

Списати правильно.

Зат..ямити, запам..ятати, Дерев..янко, медв..яний, В..язьма, дріб..язковий, взаємозв..язаний, рутв..яний, різьб..ярство, зав..язка, підрум..янений, зм..якшити, львів..яни, поголіб..я, перед..осінній, роз..ораний, слов..яни, звір..ячий, роз..ятрений, трьох..етапний

Варіант 18

Списати правильно.

Трьох..ярусний, об..їжджати, об..ємний, без..ядерний, необ..їжджений, пів..язика, арф..яр, возз..єднання, в..йокнути, дит..ясла, пів..Європи, кам..яний, звір..ячий, Лук..янович, повір..я, сер..йозний, повітр..я, міжгір..я, пор..ядок, довір..я

 

Варіант 19

Списати правильно.

Лук..янчук, кар..єра, всер..йоз, тр..юм, Гур..єв, підгір..я, матір..ю, Р..єпін, з матер..ями, бур..я, р..ясно, кур..йозний, забур..янений, Гур..явка, р..яд, від..ємний, без..ідейний, з..організувати, дез..орієнтація, сан..інструктор

 

Варіант 20

Списати правильно.

Барок..о, мисте..тво, узви..шя, церква Успі..ня Пресвятої Богородиці, кам..яний храм, тринадцяти..купольна, двана..цять, дерев..яна, Києво..Печерська лавра, бага..тво, західно..європейський стиль, середньовіч..я, інтер..єр, різьблен..я, не..тесаний камінь, скріпл..ючий розчин, вікна..бійниці, укріплен..я вежі, гот..ький

Варіант 21

Списати правильно.

Ма..дебурзьке право, самоврядуван..я, символіко..алегорична, між..поверхові, обрамле..ня, вежа..дзвіниця, контрас..ні масштаби, у середині ка..лиці, рел..єфи, терас..и, пізнього роко..ко, над..ніпрянська, павіль..они,кольорова гам..а, пів..колони, числе..них, анти..демократичний, міста..заповідники, спро..ктував, з..овні, в..їзні ворота

Варіант 22

Списати правильно.

Під..ашок,трипільська культура, по..іншому, в цілос..і,мит..ю, бур..ян, тр..мати, св..ято, сем..ро, м..даль, пр..погано, пта..тво, пів..ягоди, Донеч..ина, д..фіс, бур..як, терпін..я, мат..матика, п..юре, манік..юр.

Варіант 23

Списати правильно.

Ненавист..ю, д..тектив, оглядают..ся, без..вучно, ш..рокий, пів..яблука, пр…мудрий, запорі..ький, годин..ик, з..єднаний, арф..яр, Лук..ян, експерт..мент, т..мніє, безліч..ю, тін..ю, пів..обличчя, пів..Києва, л..лека, ч..мало.

 

 

Варіант 24

Списати правильно.

Мит..ю, верф..ю. бур..ян, здорове..ий, тр..мати, ро..чавити, пів..абрикоса, п..ять, с..ло, бе..коштовний, Пр..карпаття, матір..ю, т..мяний, існував..я, кам..яний, цв..ях,пів..огірка,тр..вога, навман..я, навіжен..ий.

Варіант 25

Списати правильно.

Св..то, колос..я, незрівнян..ий, м..даль, пам..ять, багат..я, пр…красний, кавказ..кий, бе..шумний, сіл..ю, дзв..якнути, пів..року, мар..во, бар..єр, стат..я, ро..класти, лист..я, качин..ий, бе..силля, пр…вілей.

 

Варіант 26

Списати правильно.

В..чірній, насін..я, пишніст..ю, любов..ю, м..який, пів..обличчя, священ..ик, ро..шукувати, сем..ро, міл..йон, р..монт, мавп..ячий, Іл..я, жадан..ий, попід тин..ю, студен..ський, риб..ячий, пр…бирати, б..нзин, знаряд..ям.

 

Варіант 27

Списати правильно.

Керч..ю, прем..єра, гуцуль..ський, вимогл..вий, ро..жарений, д..ректор, бе..соння, від..ємний, мр..яка, пів..Азії, мен..ший, жит..євий, подорож..ю, наявніст..ю, в..язати, різьб..яр, ч..кати, спросон..я, ро..гойдати.

Варіант 28

Списати правильно.

Духм..яний, л..мон, пр…довгий, пів..відра, роз..єднати, повніст..ю, п..ятниця, пір..я, туш..ю, боро..ьба, незрівнян..ий, морс..кий, знан..я, п..ре, м..стецтво, в..личний, пр…вернути, бе..шумний, л..генда, ріл..я

Варіант 29

Списати правильно.

Узбереж..я, комп..ютер, трав..нь, солов..ї, мат..матика, манік..юр, пів..хлібини, затиш..я, войовничіст..ю, незрівнян..ий, корін..я, міц..ю, черв..як, радіст..ю, вікон..чко, втомл..ний, ро..тянути, бе..корисливий, пр…бережний.

 

Варіант 30

Списати правильно.

Керч..ю, прем..єра, гуцуль..ський, вимогл..вий, ро..жарений, д..ректор, бе..соння, від..ємний, мр..яка, пів..Азії, насін..я, пишніст..ю, любов..ю, м..який, пів..обличчя, священ..ик, ро..шукувати, сем..ро, міл..йон, р..монт.

МІСЬКИЙ КОНКУРС

НА КРАЩОГО ЗНАВЦЯПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 652; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.075 с.)